setting

listen to the pronunciation of setting
Englisch - Türkisch
ortam

Ortam iletişimi etkiler. - The setting influences the conversation.

{i} ayar

Sadece pamuk ve keten gibi doğal liflerden yapılmış kumaşları ütülerken en yüksek ısı ayarlarını kullanın. - Use the highest heat settings only when you're ironing fabrics made of natural fibers like cotton or linen.

Çalar saatin ayarını yap. - Adjust the setting of the alarm clock.

{i} düzenleme
(Bilgisayar) ayarlar

Ayarları değiştirmeyi denedin mi? - Have you tried changing the settings?

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

başlama
(Edebiyat) zaman ve mekan
ayarlama

Tom sadece ayarlamayı bitiriyor. - Tom is just finishing setting up.

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

(Askeri) sertleşme
kurarak
sertleşme (çimento)
gurup
(Denizbilim) ağ atma
koyma

Oliver ebeveynleri Tom ve Mary'nin kurallar koymadığını ya da onun nerede olduğunu izlemediklerini düşündü. - Oliver thought that his parents, Tom and Mary, weren't setting rules or monitoring his whereabouts.

{f} ayarla

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

Sadece pamuk ve keten gibi doğal liflerden yapılmış kumaşları ütülerken en yüksek ısı ayarlarını kullanın. - Use the highest heat settings only when you're ironing fabrics made of natural fibers like cotton or linen.

bir kişilik yemek takımı
çerçeve
batma
yuva
konunun geçtiği yer ve zaman
yerleştirme
{i} dekor
{i} testere diş çaprazını ayarlama
{i} bir
{f} ayarla: prep.ayarlayarak
{i} kurma

Tom az önce kurmayı bitirdi. - Tom has just finished setting up.

Sınırları kurmak şarttır. - Setting limits is imperative.

tiyatro dekor
bir defada kuluçkaya konulan yumurtalar
(Askeri) BAĞLAMA: Bir hassas aletin ve özellikle, bir topun nişan tertibatı üzerindeki taksimatın bağlanması
{i} set
{i} dizme
{i} beste
{i} sertleşme (çimento vb.)
{i} hikâyenin geçtiği yer
{i} bileme
{i} (mücevher için) yuva ve tırnakları
{i} sahne
(isim) düzenleme, dizme, bileme, çerçeve, olay yeri, hikâyenin geçtiği yer, set, sahne, dekor, beste, batış, sertleşme (çimento vb.), bir kişilik yemek takımı, testere diş çaprazını ayarlama
{f} kur: pre
{i} batış

Güneşin dağların ardında batışını izledik. - We watched the sun setting behind the mountains.

Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz. - If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun.

{i} tiy. (oyunun bir sahnesine ait) dekor
çevre/ayar/batım/koyma
{i} edeb. zaman ve mekân
{i} olay yeri
(Tıp) tesbit
tesis
montaj
(Tıp) çevre
(Dilbilim) konum
tespit
ambiyans
set
takım

Bu çay takımı tam mı? - Is this tea set complete?

Öncüleri bir takım engellerin üstesinden geldiler. - The pioneers overcame a set of obstacles.

set
belirlenmiş
setting accuracy
ayar hassasiyeti
setting accuracy
ayar doğruluğu
setting aside
vazgeçme
setting aside
çekilme
setting bolt
ayar cıvatası
setting bushing
ayar burcu
setting duration
priz süresi
setting knob
(Havacılık) ayar nabı
setting knob
(Havacılık) ayar düğmesi
setting knob
ayar nobu
setting nut
ayar somunu
setting period
priz süresi
setting range
ayar aralığı
setting ring
(Askeri) tanzim bileziği
setting ring
(Askeri) tanzim halkası
setting roller
ayar silindiri
setting scale
(Bilgisayar) ölçek ayarlanıyor
setting solenoid
solenoid motor
setting sun
akşam güneşi
setting time
priz süresi
setting up
kurulması
setting up
(Ticaret) kuruluş
setting up
(Bilgisayar) kurulan
setting up call
(Bilgisayar) çağrı kuruluyor
setting up call
(Bilgisayar) çağrı ayarlama
setting up time
hazırlık süresi
setting aside
bir kenara koyma
setting foot
ayar ayağı
setting foot in
ayak ayarı
setting for
ayarı
setting forth
ortaya koyan
setting goals
hedefleri belirlemek
setting in
ayarı
setting of concrete
beton donması
setting time
zaman ayarı yapmak
setting-up time
ayar süresi
Setting angle
(Tekstil) Ayar açısı
Setting chart
(Tekstil) Ayar tablosu
Setting gauge
(Tekstil) Ayar şablonu
Setting pulley
(Tekstil) Ayar makarası
Setting ring
(Tekstil) Ayar halkası
setting collar
(Tekstil) ayar halkası
setting free
salıverme
setting instruction
ayar talimatı
setting load
kurulma yükü (tahkimat)
setting machine
(Tekstil) fiksaj makinesi
setting on fire
tutuşturma
setting out
yolculuğa çıkma
setting ring
(Askeri) TANZİM BİLEZİĞİ, TANZİM HALKASI: Bir mermi tapası üzerindeki sabit bir halkayı kavrayan mekanik bir tapa tanzim makinesinin parçası. Parça, bu kavrayışı ile, tapa içindeki küçük bir halka veya tanzim unsuru dışında, bütün mermiyi ekseni etrafında döndürür. Bu tanzim unsuru; tanzim miktarında yapılması istenen değişiklik meydana gelinceye kadar, tapa tanzim makinesi içindeki ayar halkası vasıtasıyla dönüşten alıkonur. Bak. "adjusting ring"
setting rule
satır [dakt.]
setting stenter
(Tekstil) ayarlama gergi makinesi
setting stick
kompas
setting tab stops
Sekme duraklarını belirleme
setting tenter
(Tekstil) ayarlama gergi makinesi
setting the format
Biçim ayarlanıyor
setting up
ayarlama

Tom sadece ayarlamayı bitiriyor. - Tom is just finishing setting up.

setting up exercises
egzersiz
setting up exercises
jimnastik
setting zone
(Tekstil) fiksaj alanı
set
ayarlamak

Tom'la bir görüşme ayarlamak isterim. - I'd like to set up a meeting with Tom.

Biz müzakereler için sahne ayarlamak zorundayız. - We have to set the scene for negotiations.

set
{f} kurmak

Ölü bir adamın anısına bir anıt kurmak için bir fon başlatıldı. - A fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.

Tom yerleşmek ve bir aile kurmak için hazır. - Tom is ready to settle down and start a family.

set
(Tekstil) fikse etmek
set
{f} koymak
set
{f} batmak (güneş)
set
grup

Grup sadece ilk setini bitirdi. - The band has just finished their first set.

set
dikmek
goal setting
(Askeri) AMAÇ SAPTAMA
set
batmak

Güneş batmak üzeredir. - The sun is about to set.

Güneş batmak üzereydi. - The sun was about to set.

set
(Askeri,Matematik,Teknik) küme

Aslında beni hiç sevmiyorsun. Tek önem verdiğin şey matematik! Ne münasebet, seni seviyorum! Kanıtla! Peki. Sevdiğim şeyler A kümesi olsun... - You don't really love me at all. You only care about your math stuff! Not at all, I do love you! Prove it! Okay. Let A be the set of the objects I love...

Reel sayılar kümesi sayılamazdır. - The set of real numbers is uncountable.

set
gurup
set
{i} batma

Güneş batmak üzereydi. - The sun was about to set.

Güneş batmak üzeredir. - The sun is about to set.

settings
ayarlar

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

Ayarları değiştirmeyi denedin mi? - Have you tried changing the settings?

agenda setting
(Politika, Siyaset) gündemi belirleme
coarse setting
(Askeri) kaba ayar
contrived setting
(Tıp) uydurma çevre
custom setting
(Bilgisayar) özel ayar
goal setting
(Ticaret) hedef belirleme
ir setting
(Fotoğrafçılık) ir ayarı
parity setting
eşlik ayarı
policy setting
(Bilgisayar) ilke ayarı
resume previous setting
önceki ayara dönüş
set
göstermek

Panama Kağıtlar bir Panama hukuk firması müşterilerine dünya çapında vergi cennetlerinde paravan şirketleri kurmaları için nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir. - The Panama Papers show how a Panamanian law firm helped its clients set up shell companies in tax havens around the world.

set
saptamak
set
ayar çekmek
set
etkilemek
set
voleybol set
set
düzenlemek

Tom bir buluşma düzenlemek istiyor. - Tom wants to set up a meeting.

Beş veya altı Nisan'da bizimle bir toplantı düzenlemek mümkün müdür? - Would it be possible to set up a meeting with us on April fifth or sixth?

set
(Bilgisayar) belirle

Olayın nedenini belirlemek için bir gerçeği bulma komitesi kuruldu. - A fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.

Ben kendim için bazı hedefler belirledim. - I set some goals for myself.

set
(Bilgisayar) benimse
set
feshetmek
set
kışkırtmak
set
meyil
set
yaymak
set
anlatmak
set
tespit etmek
set
tartmak
set
kaydetmek
set
(İnşaat) priz
set
sarmak
set
(Askeri,Bilgisayar) ayar

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

Saatimi her sabah istasyon saatine göre ayarlarım. - Every morning I set my watch by the station clock.

set
yuva (porsuk)
set
rahatlatmak
set
ayar etmek
set
(Spor) oyun kurma
set
tayin etmek
set
tenis
set
cihaz
set
resmetmek
set
pekiştirmek
set
komak
set
(İnşaat) katılaşma

Vücudun katılaşması ölümden hemen sonra başlar. - Rigor mortis sets in soon after death.

set
girişmek
set
(Bilgisayar) ayarlandı
set
alçaltmak
set
set etmek
set
soğan
set
doğrultmak
set
koyulaşmak
set
yerleştirme
set
koyulmak
set
tutma
set
aynı

Bilgisayarlar neredeyse her zaman aynı fiyata sahiptir. Belki fiyatlar müşterinin satın alma yeteneğine göre belirlenir. - Computers almost always have the same price. Maybe the prices are set according to the customers' buying ability.

İsyancılar sadece rehine almadılar, aynı zamanda tüm köyü ateşe verdiler. - The rebels did not only take hostages, but also set the entire village on fire.

set
(İnşaat) donma
set
{f} yapmak

Ken sonunda yapmak için yola çıktığı şeyi başardı. - Ken finally accomplished what he set out to do.

Tom yapmak için başladığı her şeyi başarabildi. - Tom was able to accomplish everything he'd set out to do.

set
koyulaştırmak
set
küçük topluluk
set
(Sinema) plato
set
belirginleştirmek
set
konumuna getirmek
set
-e yol açmak
set
oturtma
set
donmak
set
önceden belirtilmiş
set
(Bilgisayar) ayarlama

Tom çalar saatini ayarlamayı unuttu. - Tom forgot to set his alarm clock.

Tom ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı. - Tom had a little trouble adjusting the settings.

set
donatmak
set
katılaştırmak
set
değişmeyen
set
aygıt
set
yığın
set
fitillemek
set
sertleşme
set
başlamak
setting up
tesis
setting up
monte etmek
trend setting
eğilim belirleme
trend setting
trend belirleme
weight/setting
(Bilgisayar) ağırlık/hareket
altimeter setting
altimetre ayarı
cylinder setting machine
silindirli fiksaj makinesi
diaphragm setting
diyafram ayarı
diephragm setting
diyafram ayarı
level setting
seviyelendirme
man vc control setting
manuel vc kontrol ayarı
place setting
yer ayarlaması
printer setting
yazıcı ayarı
set
değişmez

G-Dragon benim gelecekteki kocamdır. O henüz bunu bilmiyor olabilir ama bu değişmez. - G-Dragon is my future husband. He may not know it yet, but it's set in stone.

Tom sorunun değişmez olduğunu düşündü. - Tom considered the problem settled.

set
seri

Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı. - Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer.

set
kararlı
set
gerçekleştirmek
set
koleksiyon
set
{f} kur

Liderin çadırı nereye kuracağını bilmesi gerekir. - The leader should know where to set up the tent.

Deneysel kurulum neye benziyordu? Ne neye ve nasıl bağlıydı? - What did the experimental set-up look like? What was connected to what and how?

set
hazırlamak

Masayı hazırlamak için kimin sırası? - Whose turn is it to set the table?

Masayı hazırlamak Mary'nin sadece birkaç dakikasını aldı. - It only took Mary a few minutes to set the table.

set
set
set
türküm
set
dekor
set
kararlaştırılmış
set
(güneş) batma
set
kafasına koymuş
Englisch - Englisch
A piece of metal in which a precious stone or gem is fixed to form a piece of jewelry
that disappears below the horizon
A standard level or placement that a knob or control is placed at, for example, the volume setting on a television
Present participle of set
The time, place and circumstance in which something (such as a story or picture) is set
{n} the passing of a planet below the horizon
the state of the environment in which a situation exists; "you can't do that in a university setting"
quality of integrity applying to the physical environment of a historic property
When and where a story or drama takes place
An attribute of an object that determines the effect or presentation of that object Examples of properties include Vertical Sizing, Page Width and Datatype
The way or place in which something is set
The where and when of a poem, play or narrative fiction takes place
In general, the value of a parameter or variable In NonStop™ CORBA, a value specified in a configuration file
That in which something, as a gem, is set; as, the gold setting of a jeweled pin
The act of one who, or that which, sets; as, the setting of type, or of gems; the setting of the sun; the setting (hardening) of moist plaster of Paris; the setting (set) of a current
In DFM, a collection of polling and/or threshold parameters common to a particular type of analysis
All the aspects of the physical environment in which the service occurs
The act of marking the position of game, as a setter does; also, hunting with a setter
A particular setting is a particular place or type of surroundings where something is or takes place. Rome is the perfect setting for romance
arrangement of scenery and properties to represent the place where a play or movie is enacted
the context and environment in which something is set; "the perfect setting for a ghost story"
Area logged to one yarder set-up
Or "set," the fixed (stable) stage scenery
The vertical distance from the level at which the discharge pipe leaves the well to the bottom of the pump or jet assembly in the well
(of a heavenly body) disappearing below the horizon; "the setting sun
{i} environment, time and place of the action in a book (or film, etc.); set, scenery used in a dramatic production; complete set of tableware for one person; arrangement, position; melody accompanying a poem; frame in which a gem is set; (Computers) option within a menu that can be individually adjusted and determines the appearance or function of a program
the temporal and physical environment of an event or activity See Context (Teaching), Learning Environment
mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place; "the diamond was in a plain gold mount"
the context and environment in which something is set; "the perfect setting for a ghost story" the physical position of something; "he changed the setting on the thermostat" the state of the environment in which a situation exists; "you can't do that in a university setting" (of a heavenly body) disappearing below the horizon; "the setting sun
Location or area where a program takes place Note: Most programs take place in schools, work sites, communities, or health care settings; however, programs also occur elsewhere The setting category may not apply to some programs, such as public awareness campaigns or recognition awards
is the place in which the story takes place
Process of bringing the hands of a watch or clock to the position corresponding to the exact time
The scene of the work, including time, place, and social situation
The imaginary place and time that the stage area represents
1 The position of components or elements of a cryptosystem or cipher machine relative to one another or to a fixed point of reference such as a window or bench mark 2 As it pertains to the Headline puzzle, a five letter word that determines the slide for each of the mixed alphabets used to encipher the headlines See key and hat
(of a heavenly body) disappearing below the horizon; "the setting sun"
Where children are ability grouped across a year group or more than one year group
the physical position of something; "he changed the setting on the thermostat"
A table setting is the complete set of equipment that one person needs to eat a meal, including knives, forks, spoons, and glasses
Something set in, or inserted
Describes the place and time in which the characters are acting and the action occurs
the arrangement of completed blocks forming the quilt top Blocks can be set side by side, or on point, like diamonds, with or without sashing Arrangements can also vary with certain asymmetrical block patterns
a table service for one person; "a place setting of sterling flatware"
A setting is one of the positions to which the controls of a device such as a cooker, stove, or heater can be adjusted. You can boil the fish fillets on a high setting
the time and place of the action in a story, poem, or play
The total environment for the action of a fictional work Setting includes time period (such as the 1890's), the place (such as downtown Warsaw), the historical milieu (such as during the Crimean War), as well as the social, political, and perhaps even spiritual realities The setting is usually established primarily through description, though narration is used also
A piece of metal in which a precious stone or gem is fixed to form a piece of jewellery
When cement is mixed with water , the cement starts stiffening and it becomes unworkable The process is known as setting of cement
The locale, historical time, and social circumstances in which the action of a narrative or dramatic work occurs
These are particular values that you can set from the command line that control certain aspects of the game Typically you will add a value after this type of command to specify a value that you wish to invoke at that time For example, to modify the player's field of view, in order to increase it to 110 degrees from the default value of 90 degrees, type in the console fov 110 If you want to return to the default value simply type fov w/o any value after it and the default setting will be invoked, which in this case happens to be 90 degrees
setting about
Present participle of set about
setting aside
Present participle of set aside
setting back
Present participle of set back
setting forth
Present participle of set forth
setting in
Present participle of set in
setting off
Present participle of set off
setting out
Present participle of set out
setting up
Present participle of set up
setting a legal precedent
legal ruling which sets a basis for future rulings
setting a precedent
innovative court verdict; defining a new path
setting aside
allocation, putting aside, allotting
setting free
releasing, liberating
setting limits
determining limits, setting restrictions
setting on fire
igniting, setting ablaze, causing to burn
setting priorities
rating the importance of several tasks
setting to motion
activating, making move
setting up
founding, establishing; determining; installing
setting-
An attribute of an object that determines the effect or presentation of that object Examples of properties include Vertical Sizing, Page Width and Datatype
setting-
The scene of the work, including time, place, and social situation
setting-
The total environment for the action of a fictional work Setting includes time period (such as the 1890's), the place (such as downtown Warsaw), the historical milieu (such as during the Crimean War), as well as the social, political, and perhaps even spiritual realities The setting is usually established primarily through description, though narration is used also
setting-
the state of the environment in which a situation exists; "you can't do that in a university setting"
setting-
Process of bringing the hands of a watch or clock to the position corresponding to the exact time
setting-
Where children are ability grouped across a year group or more than one year group
setting-
is the place in which the story takes place
setting-
The vertical distance from the level at which the discharge pipe leaves the well to the bottom of the pump or jet assembly in the well
setting-
mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place; "the diamond was in a plain gold mount"
setting-
Or "set," the fixed (stable) stage scenery
setting-
the temporal and physical environment of an event or activity See Context (Teaching), Learning Environment
setting-
quality of integrity applying to the physical environment of a historic property
setting-
The locale, historical time, and social circumstances in which the action of a narrative or dramatic work occurs
setting-
Describes the place and time in which the characters are acting and the action occurs
setting-
the arrangement of completed blocks forming the quilt top Blocks can be set side by side, or on point, like diamonds, with or without sashing Arrangements can also vary with certain asymmetrical block patterns
setting-
the time and place of the action in a story, poem, or play
setting-
(of a heavenly body) disappearing below the horizon; "the setting sun"
setting-
a table service for one person; "a place setting of sterling flatware"
setting-
the context and environment in which something is set; "the perfect setting for a ghost story"
setting-
In DFM, a collection of polling and/or threshold parameters common to a particular type of analysis
setting-
All the aspects of the physical environment in which the service occurs
setting-
When cement is mixed with water , the cement starts stiffening and it becomes unworkable The process is known as setting of cement
setting-
the physical position of something; "he changed the setting on the thermostat"
setting-
Area logged to one yarder set-up
setting-
The where and when of a poem, play or narrative fiction takes place
setting-
When and where a story or drama takes place
setting-
1 The position of components or elements of a cryptosystem or cipher machine relative to one another or to a fixed point of reference such as a window or bench mark 2 As it pertains to the Headline puzzle, a five letter word that determines the slide for each of the mixed alphabets used to encipher the headlines See key and hat
setting-
In general, the value of a parameter or variable In NonStop™ CORBA, a value specified in a configuration file
setting-
arrangement of scenery and properties to represent the place where a play or movie is enacted
setting-
These are particular values that you can set from the command line that control certain aspects of the game Typically you will add a value after this type of command to specify a value that you wish to invoke at that time For example, to modify the player's field of view, in order to increase it to 110 degrees from the default value of 90 degrees, type in the console fov 110 If you want to return to the default value simply type fov w/o any value after it and the default setting will be invoked, which in this case happens to be 90 degrees
setting-
The imaginary place and time that the stage area represents
setting-
Location or area where a program takes place Note: Most programs take place in schools, work sites, communities, or health care settings; however, programs also occur elsewhere The setting category may not apply to some programs, such as public awareness campaigns or recognition awards
Set
An ancient Egyptian god, variously described as the god of chaos, the god of thunder and storms, or the god of destruction
agenda-setting
A theory in mass-communication that states that the media have the ability to determine which issues are important to the public
jet-setting
The actions of the jet set; travelling from one fashionable location to another by jet
set
The initial or basic formation of dancers
set
To punch (a nail) into wood so that its head is below the surface
set
A musical performance by a band, disc jockey, etc., consisting of several musical pieces
set
Prearranged

a set menu.

set
A small tuber or bulb used instead of seed, particularly onion sets and potato sets
set
A complete series of games, forming part of a match
set
A collection of zero or more objects, possibly infinite in size, and disregarding any order or repetition of the objects which may be contained within it
set
To arrange with dishes and cutlery

Please set the table for our guests.

set
To determine or settle

to set the rent.

set
A punch for setting nails in wood

nail set.

set
Three of a kind in poker. In community card games, the term is usually reserved for a situation in which a pair in a player's hand is matched by a single card on the board. Compare with trips. Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
set
Fixed in one’s opinion

I’m set against the idea of smacking children to punish them.

set
A device for receiving broadcast radio waves; a radio or television

television set.

set
To be fixed for growth; to strike root; to begin to germinate or form

In the Annapolis Valley, in spite of an irregular bloom, the fruit has set well and has, as yet, been little affected by scab.

set
Ready, prepared
set
A group of repetitions of a single exercise performed one after the other without rest

This is the fourth set of benchpresses.

set
A sett; a hole made and lived in by a badger
set
To introduce or describe

An incident which happened about this time will set the characters of these two lads more fairly before the discerning reader than is in the power of the longest dissertation.

set
A collection of various objects for a particular purpose

a set of tools.

set
The amount the teeth of a saw protrude to the side in order to create the kerf
set
To begin to move; to go forth

The king is set from London, and the scene is now transported, gentles, to Southampton.

set
To solidify

The glue sets in 4 minutes.

set
Fixed in a certain style
set
A complete series of points, forming part of a match
set
A drum kit, a drum set

He plays the set on Saturdays.

set
To fit (someone) up in a situation
set
to sit

He set down on the stool in the corner of the room.

set
To prepare (a stage or film set)
set
Set theory
set
Intent, determined (to do something)

set on getting to his destination.

set
A matching collection of similar things

a set of tables.

set
{n} a number of things or persons suited to each other, living plant, game, wager at dice
set
{v} to place, put, plant, fix, value, disappear, fall below the horizon
set
{a} placed, planted, fixed, regular, formal
heat setting
(Tekstil) Heat setting is a term used in the textile industry to describe a thermal process taking place mostly in either a steam atmosphere or a dry heat environment
SET
(in E-commerce) trademark for a standard protocol for security of financial transactions carried out by Internet credit card
jet-setting
You use jet-setting to describe people who are rich and successful and who have a luxurious lifestyle. the international jet-setting elite
phototype setting
setting type for printing using a photographic process
place setting
a table service for one person; "a place setting of sterling flatware
place setting
A place setting of china or of knives, forks, and spoons is a complete set of all the things that one person might use at a meal. A seven-piece place setting costs about £45. A table service for one person. an arrangement on a table of knives, forks, glasses etc to be used by one person
place setting
A place setting is an arrangement of knives, forks, spoons, and glasses that has been laid out on a table for the use of one person at a meal
school setting
hours of study, all that is related to school or that occurs in the area of a school
set
Commonly written sett
set
- Secure Electronic Transaction and Digital Certificate - Used for on-line credit card transactions SET works with digital certificates that are provided by banks as authorization for credit (like a password ensures that it's you using your card) These digital codes are called a public-private key pair and change with every transaction, to ensure that they are not duplicated
set
to arrange (type)
set
the descent of a heavenly body below the horizon; "before the set of sun"
set
When the score reaches 8 all, hand out must choose before the next service is delivered, either to continue the game to 10 points, which is termed 'Set Two', or declare 'No Set' in which case the first player to reach 9 points wins the game
set
For sets of feature structures, organized in the same way as sequences For sets containing elements none of which print higher than three times the line height, brackets are scaled from the current font Otherwise scaled braces are constructed in effect
set
arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
set
the act of putting something in position; "he gave a final set to his hat"
set
Three of a kind when you have two of the rank in your hand, and there is one on the board
set
A payment standard has been set up in the electronic commerce sector Known as SET (Secure Electronic Transaction) this standard is defined by Visa, Mastercard and American Express This system requests from the user his card number and expiry date, which are then encrypted (this data does not transit 'in clear' on the network) Only the card validity is checked, and not the identity of the person who supplied the information
set
fix in a border; "The goldsmith set the diamond"
set
disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days
set
(set of a boat) The definition of this word that I have found that comes closest to what rowers mean by the set of a boat is `form or carriage of the body or of its parts' In this case the `body' consists of the shell and the rowers Items that can affect the set of the boat are the rower's posture, hand levels, rigging(the favorite culprit especially with the more advanced rowers), timing at the catch and release, and outside conditions such as the wind It is not unusual for rowers within a shell not to agree on what needs to be done to establish a `good' set, i e a level, stable shell that will provide the basis for that symphony of motion
set
two or more Harbour Lights lighthouses intended to be sold together usually with matching edition numbers Examples include the Lady Lighthouse Keepers, Stamp Set, and Morris Island Then & Now More about sets
set
1 a collection of clubs taken as being together 2 when the wrists are cocked at the top of the backswing Example: 1 I carried only 4 irons, a 3 wood and a putter in my mixed set, while Roland's matched set consisted of 14 clubs (1,3 woods, 2-PW,SW,LW and a putter) 2 A good way to identify the wrist set at the top of the swing is to feel the club pull down on the left thumb (for right-handed players)
set
{f} put, place; determine; fix in place; assign, post, appoint a person for a role; cause to be in a particular condition; arrange, prepare; adjust, align, calibrate to a specific position or setting; insert, inlay
set
That which is staked; a wager; a venture; a stake; hence, a game at venture
set
To congeal; to concrete; to solidify
set
The direction towards which the current flows
set
In mathematics and logic, any collection of objects (elements), which may be mathematical (e.g., numbers, functions) or not. The intuitive idea of a set is probably even older than that of number. Members of a herd of animals, for example, could be matched with stones in a sack without members of either set actually being counted. The notion extends into the infinite. For example, the set of integers from 1 to 100 is finite, whereas the set of all integers is infinite. A set is commonly represented as a list of all its members enclosed in braces. A set with no members is called an empty, or null, set, and is denoted . Because an infinite set cannot be listed, it is usually represented by a formula that generates its elements when applied to the elements of the set of counting numbers. Thus, 2xx = 1,2,3,... represents the set of positive even numbers (the vertical bar means "such that"). Reduced Instruction Set Computing age set set theory
set
{s} fixed, unchanging; arranged, prepared; resolute, firmly resolved; determined in advance
set
A number of persons associated by custom, office, common opinion, quality, or the like; a division; a group; a clique
set
1) Verb - To set is to prepare the stage for the coming scene by placing everything in its correct position 2) Noun - The set is all the scenery, furniture and props used to create a particular scene 3) When an actor has learnt their lines and stage directions they are 'set'
set
evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner"
set
representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production; "the sets were meticulously authentic"
set
bear fruit; "the apple trees fructify"
set
In dancing, the number of persons necessary to execute a quadrille; also, the series of figures or movements executed
set
An obstacle course which, throughout the rehearsal period, defies the laws of physics by growing smaller week by week while continuing to occupy the same amount of space
set
establish as the highest level or best performance; "set a record"
set
To reduce from a dislocated or fractured state; to replace; as, to set a broken bone
set
To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink out of sight; to come to an end
set
A well-defined collection of mathematical objects, its elements, often having a common property
set
several exercises intended to be done in series; "he did four sets of the incline bench press" the act of putting something in position; "he gave a final set to his hat" any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals; "the early sets ran on storage batteries" (psychology) a temporary readiness to respond in a particular way; "the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"; "his instructions deliberately gave them the wrong set" the descent of a heavenly body below the horizon; "before the set of sun" a group of things of the same kind that belong together and are so used; "a set of books"; "a set of golf clubs"; "a set of teeth" (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols; "the set of prime numbers is infinite" an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot" evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner" set to a certain position or cause to operate correctly; "set clocks or instruments" put into a certain state; cause to be in a certain state; "set the house afire" establish as the highest level or best performance; "set a record" give a fine, sharp edge to a knife or razor insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink) fix in a border; "The goldsmith set the diamond" put into a position that will restore a normal state; "set a broken bone" apply or start; "set fire to a building" locate; "The film is set in Africa" disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days
set
several exercises intended to be done in series; "he did four sets of the incline bench press"
set
To fix, as a precious stone, in a border of metal; to place in a setting; hence, to place in or amid something which serves as a setting; as, to set glass in a sash
set
fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain"
set
(usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream"; "primed for a fight"; "we are set to go at any time"
set
Adjusted; arranged; formed; adapted
set
situated in a particular spot or position; "valuable centrally located urban land"; "strategically placed artillery"; "a house set on a hilltop"; "nicely situated on a quiet riverbank"
set
Secure Electronic Transfer protocol for exchange credit card information over networks
set
not blasted in the blossom
set
make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill"
set
Permanent change of figure in consequence of excessive strain, as from compression, tension, bending, twisting, etc
set
put or set (seeds or seedlings) into the ground; "Let's plant flowers in the garden"
set
To cause to stop or stick; to obstruct; to fasten to a spot; hence, to occasion difficulty to; to embarrass; as, to set a coach in the mud
set
Of a heavenly body, to disappear below the horizon of a planet, etc, as it rotates
set
A delimited collection of values in which the order of the enclosed values is not significant [641 0-B-1] [641 0-G-1] (typo, "delimited" missing)
set
A group of people, usually meeting socially
set
alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard; "Adjust the clock, please"; "correct the alignment of the front wheels"
set
Regular; uniform; formal; as, a set discourse; a set battle
set
To become fixed or rigid; to be fastened
set
become gelatinous; "the liquid jelled after we added the enzyme"
set
to locate, to backdrop (a play, etc)
set
set to a certain position or cause to operate correctly; "set clocks or instruments"
set
To place plants or shoots in the ground; to plant
set
to adjust
set
Hence, to attach or affix (something) to something else, or in or upon a certain place
set
give a fine, sharp edge to a knife or razor
set
locate; "The film is set in Africa"
set
To put into a desired position or condition; to adjust; to regulate; to adapt
set
estimate; "We put the time of arrival at 8 P M "
set
put into a certain state; cause to be in a certain state; "set the house afire"
set
A set is a setting that is placed on a checkout or a reservation indicating that a technical staff member must deliver the resource to the patron at a given location In other words, a set means that the checked-out or reserved resources must be delivered to the patron, rather than being picked up the by the patron (known as a will call) See Also: Strike, Show, Will Call, Will Return
set
To extend and bring into position; to spread; as, to set the sails of a ship
set
Firm; unchanging; obstinate; as, set opinions or prejudices
set
Secure Electronic Transaction MasterCard and Visa developed (with some help from industry) this standard jointly to insure secure electronic transactions
set
to defeat a contract
set
put into a position that will restore a normal state; "set a broken bone"
set
to compile, to make (a crossword)
set
If at the end of the tenth game the score is a tie, the set is usually called a deuce set, and decided by an application of the rules for playing off deuce in a game
set
An object made up several parts
set
set down according to a plan: "a carefully laid table with places set for four people"; "stones laid in a pattern"
set
1 Of a saw - the bending of the teeth alternately to left and right to give clearance in the cut 2 A nail - to drive the head of a nail beneath the surface of the wood with a special punch (nail-set)
set
SET is a secure protocol designed by MasterCard and Visa to facilitate financial transactions over the Internet Compared with SSL, it places more emphasis on validating both parties to the transaction, and uses trusted servers so that a merchant holds only transaction identifiers, not actual credit card numbers
set
To fit or suit one; to sit; as, the coat sets well
set
three of a kind in poker
Türkisch - Englisch

Definition von setting im Türkisch Englisch wörterbuch

set
{i} barrier

Australia's Great Barrier Reef is threatened by climate change. - Avustralya'nın Büyük Set Resif'i iklim değişikliği tarafından tehdit edilmektedir.

The Belize barrier reef is the largest barrier reef in the northern hemisphere and is also famous for the Great Blue Hole, a popular diving spot. - Belize set resifi, kuzey yarımküredeki en büyük set resifidir ve aynı zamanda popüler bir dalış noktası olan Büyük Mavi Delikle de ünlüdür.

set
{i} wall
set
service
set
obstacle
set
penstock
set
(Avcılık) lands
set
water gate
set
head gate
set
sluice valve
set
(Askeri) bulkhead
set
stereo

I got a new stereo at that store. - O dükkânda yeni bir müzik seti aldım.

He could not buy the stereo set at such a price. - Böyle bir fiyata müzik seti satın alamazsın.

set
music set
set
grading
set
dike
set
levee

The levee kept the floodwater back. - Su seti seli geri tuttu.

set
kit

He's playing a cha cha cha rhythm on the drum kit. - O, bateri setinde ça ça ça ritmini çalıyor.

Don't forget to take the first-aid kit. - İlk yardım setini götürmeyi unutma.

set
(Sinema) live stage
set
(Askeri) platform
set
a set of

Tom always keeps a set of jumper cables in the trunk of his car. - Tom her zaman onun arabasındaki sandıkta bir set atlama kabloları saklar.

set
obstructing
set
bar

I bought this TV set at a bargain sale. - Bu TV setini indirimli satıştan aldım.

Scientists say more than half of Australia's Great Barrier Reef has been destroyed in the past 30 years. - Bilim adamları, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin yarısından fazlasının son 30 yıl içinde yok edildiğini söylüyorlar.

set
sluicegate
set
range
set
retain wall
set
causeway
set
dam
set
set
set
terrace
set
embankment
set
seawall
set
the set
set
(Çeviri Çalışmaları) Collection (ansiklopedi, kitap setleri vs.)

The collection of Shakespeare/Ömer Seyfettin.

set
{i} studio
set
dyke
set
rampart
set
{i} floodgate
set
{i} bank
set
sports set (a group of games)
set
{i} setting
set
{i} groyne
set
weir
set
barrage
set
cin. set
set
music set, stereo
set
obstruction
setting
Favoriten