değişmez

listen to the pronunciation of değişmez
Türkisch - Englisch
constant
stable

Memory is not stable. - Bellek değişmez değildir.

invariable
unchanging
unchangeable

Forget about the campaign. That kind of company policy is practically unchangeable. - Kampanyayı unut. O tür şirket politikası neredeyse değişmez.

immutable

This is an immutable truth. - Bu değişmez bir gerçektir.

permanent
steady
fast
rigid
entrenched
unvarying
hard and fast
frozen
flat footed
equable
fixed
regular
unchangeable, invariable; constant, stable; immutable
static
set

Tom considered the problem settled. - Tom sorunun değişmez olduğunu düşündü.

G-Dragon is my future husband. He may not know it yet, but it's set in stone. - G-Dragon benim gelecekteki kocamdır. O henüz bunu bilmiyor olabilir ama bu değişmez.

steadfast
settled

Tom considered the problem settled. - Tom sorunun değişmez olduğunu düşündü.

inalterable
fixed , constant
changeless
pat
unchangeable, immutable, invariable, fixed, constant, stable
(Ticaret) stationary
sworn
flat
declared
standing
firm
lump sum
uniform
decided
(Konuşma Dili) die hard
strict
hard-and-fast
invariant
inexorable
immovable
hard-core
on an even keel
incommutable
statical
inflexible
intransigent
literal
{s} unswerving
{s} unalterable
{s} unwavering

Having made an unwavering decision, he started to make plans to fulfill his dreams. - Değişmez bir karar verdikten sonra, o, hayallerini gerçekleştirmek için planlar yapmaya başladı.

Tom's support is unwavering. - Tom'un desteği değişmez.

değişmez akım
constant current
değişmez alan
constant area, fixed field
değişmez bellek
fixed storage
değişmez bütçe
(Ticaret) fixed budget
değişmez değer
invariant
değişmez kafa
fixed head
değişmez kurallar
(katolik kilisesi) ordinary
değişmez rotalama
fixed routing
değişmez salınım
fixed cycle
değişmez sıcaklık
constant temperature
değişmez uzunluk
fixed length
değişmez yönlendirme
fixed routing
değişmez çevrim
fixed cycle
değişmezler
invariants
jeofizik değişmez
(Askeri) geophysical constant
Türkisch - Türkisch
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan: "İşte dünyanın peşin ve değişmez hükmü buydu."- S. Ayverdi
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
değişmez
Favoriten