dizi

listen to the pronunciation of dizi
Türkisch - Englisch
{i} string

A string of disasters struck the region. - Bir dizi felaket bölgeyi vurdu.

sequence

There are many examples of the Fibonacci sequence in nature. - Fibonacci dizisinin doğada çok örneği vardır.

Nobody could remember the sequence of events. - Hiç kimse olaylar dizisini hatırlayamadı.

serial

Our new serial thriller begins at 7.30 this evening. - Bizim yeni polisiye dizimiz bu akşam saat 7.30'da başlıyor.

They have watched TV serials this evening. - Onlar bu akşam TV dizileri izlediler.

paradigm
(Bilgisayar) thread
batch
procession
(Muzik) scale
stack
strip
(İnşaat) ply
(Denizbilim) light chain
(Askeri) frequency
kit
(Muzik) gamut
row
Series
chain

A chain of events led to the outbreak of the war. - Bir dizi olay savaşın başlamasına yol açtı.

course
queue
cluster
row, line
train
(Matematik) progression; series
string (of beads)
cin. serial, serialized film
array , Series
tier
battery
order
range
set

Most analysts expected that Tom's offer would set off a new round of bidding for Mary. - Araştırmacıların çoğu, Tom'un teklifinin Mary'ye bir dizi yeni teklifler gelmesine neden olacağı kanısında.

I bought a set of table linen. - Bir dizi masa örtüsü ve peçete aldım.

mus. scale
rank
series, serial; string; row, line; series; paradigm; scale; progression, series; file
rope
round

Most analysts expected that Tom's offer would set off a new round of bidding for Mary. - Araştırmacıların çoğu, Tom'un teklifinin Mary'ye bir dizi yeni teklifler gelmesine neden olacağı kanısında.

cycle
progression
succession
catena
consecution
line

I bought a set of table linen. - Bir dizi masa örtüsü ve peçete aldım.

The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper. - Trafik çok yoğundu. Arabalar tampon tampona dizilmişti.

(Nükleer Bilimler) array
dizi film
series
dizi film
serial
dizi film
cliffhanger
dizi olarak yayınlamak
serialize
dizi başlık
running head
dizi bollaşmış
kneed
dizi bombardıman
(Askeri) train bombing
dizi film
television series
dizi saklayıcı
(Bilgisayar) index register
dizi yayın
(Basın) serials
dizilim dizi
(Bilgisayar) string
dizi dizi
array array
dizi yazı
series

Sabah gazetesi sağlık köşesindeki dizi yazıda tiroit konusunu işliyor.

dizi. film
array. movie
dizi anahtarı
order key
dizi başı
(Askeri) file leader
dizi denetimi
sequence check
dizi devreler
series circuits
dizi değişkeni
(Bilgisayar) string variable
dizi dizi
1. (lined up) by rows, (arranged) in lines. 2. (strung) by rows
dizi elemanı
array element
dizi film
(yüzlerce bölümlük) soap opera
dizi film cin
serial, serialized film
dizi halinde çıkmak
appear in numbers
dizi hâlinde yayınlanan karikatür
cartoon
dizi olarak
serially
dizi olarak yayınlanan öykü
serial
dizi seyretmek
watch a tv series
dizi seçenekleri
(Bilgisayar) string option
dizi sırası
stretcher course
dizi temizle
(Bilgisayar) clear series
dizi yayınlamak (tv)
serialize
dizi öğesi
array element
dizi şişmiş
(at) spavined
dizi şişmiş (at)
spavined
dizinlenmiş dizi
indexed array
bir dizi
a range of
bir dizi ...
a series of
bir dizi delikten biri
perforation
diziler
(Edebiyat) sequels
geometrik dizi
(Matematik) geometric sequence
geçerli dizi
(Bilgisayar) current array
sonsuz dizi
(Bilgisayar) infinite series
sıra dizi
(İnşaat) array
sıra dizi
(Askeri) range
yerli dizi
domestic tv series
diziler
ranges
diziler
arrays
pembe dizi
Soap opera

I'm addicted to soap operas. - Pembe dizi bağımlısıyım.

Do you watch the 8 o'clock soap opera? - Saat 08.00 pembe dizisini izliyor musunuz?

alfabetik dizi
alphabetic string
almaşık dizi
alternating series
aritmetik dizi
arithmetical progression
aritmetik dizi
arithmetic series, arithmetic progression
armonik dizi
harmonic progression
artan dizi
(Matematik) increasing sequence
azalan dizi
descending sequence
beyaz dizi
soap opera
bir dizi şeklinde
in a sequence
enine dizi
broadside array
geometrik dizi
geometric progression
geometrik dizi
geometrical progression
geometrik dizi
geometric progression, geometric series
gerçek dizi
(Matematik) real sequence
heyecanlı dizi
(Televizyon) cliffhanger
heyecanlı dizi
(Televizyon) cliff-hanger
heyecanlı dizi film
(Televizyon) cliffhanger
heyecanlı dizi film
(Televizyon) cliff-hanger
ikincil dizi
(Dilbilim) subset
kademeli dizi
cascade
liyotropik dizi
lyotropic series
monoton artan dizi
(Matematik) monotone increasing sequence
monoton azalan dizi
(Matematik) monotone decreasing sequence
reel dizi
(Matematik) real sequence
sonlu dizi
(Matematik) finite sequence
sözde rasgele ikili dizi
(Askeri) pseudorandom binary sequence
sınırlı dizi
(Dilbilim) closed set
sınırlı dizi
(Matematik) bounded sequence
sınırsız dizi
(Matematik) unbounded sequence
tekli dizi
Indian file
tip, model ve/veya dizi (ayrıca TMS olarak da kullanılır)
(Askeri) type, model, and/or series (also as TMS)
uyumlu dizi
harmonic progression
uyumlu dizi
(Matematik) harmonic sequence
uçtan uca dizi
gamut
yakınsak dizi
convergent sequence
yazarın tüm eserlerini içeren dizi
corpus
ıraksak dizi
math . divergent series
Englisch - Englisch
A transverse flute with a buzzing membrane used in Chinese music, usually made of bamboo
Türkisch - Türkisch
Saf durumundaki bir kıtanın, birbiri arkasında duran erlerine verilen ad
Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz."- A. Ş. Hisar
Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı
Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma
Dizi film
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü
dizi dizi
Dizilerek, dizim dizim, diziler durumunda
dizi film
Birbirini izleyen ve ayrı bölümlerden oluşan filmler
hızla artan dizi
B=(b1, b2, b3, ...., bn) dizisinde, eğer her bi değeri kendinden önce gelen sayıların toplamından büyükse, bu diziye süper artan dizi denir
süper artan dizi
B=(b1, b2, b3, ...., bn) dizisinde, eğer her bi değeri kendinden önce gelen sayıların toplamından büyükse, bu diziye süper artan dizi denir
süperartan dizi
B=(b1, b2, b3, ...., bn) dizisinde, eğer her bi değeri kendinden önce gelen sayıların toplamından büyükse, bu diziye süper artan dizi denir
aritmetik dizi
Ardışık terimleri arasındaki ayrım değişmeyen dizi: 1,3,5,7,9... dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan denilen değişmez oranı 2 sayısıdır
beyaz dizi
Genellikle sevgi konularını basit bir biçimde işleyen romanlardan oluşan dizi
geometrik dizi
Ardışık terimleri arasındaki oranı değişmeyen dizi
dizi
Favoriten