rest

listen to the pronunciation of rest
Englisch - Türkisch
dinlendirmek
dinlenmek

Tom, bütün gün çalışıyordu, dinlenmek istedi. - Tom, who had been working all day, wanted to have a rest.

Çok yorgun olduğumdan dolayı dinlenmek için durdum. - Becoming very tired, I stopped to rest.

{i} dinlenme

Tom, uzun bir günün ardından kanepede dinlenmeyi seviyor. - Tom likes to rest on the couch after a long day.

Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim. - I advised him to take a rest.

istirahat

Yorgun görünüyorsun. Bir veya iki saat istirahat etmelisin. - You look tired. You ought to rest for an hour or two.

Sanırım tüm ihtiyacım olan şey biraz istirahat. - I guess all I need is a little rest.

kalan

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

{i} hareketsizlik
{i} geri

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum. - I put the rest of your clothes in the laundry.

{i} dinlenme yeri

Hangisi bizim son dinlenme yerimiz olacak? - Which one will be our final resting place?

Hafta sonlarında birçok kişi dinlenme yerine çalışır. - On weekends, many people work instead of having a rest.

{f} dayanmak

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

(Ticaret) geri kalan miktar
(Askeri) RAHAT DURUŞU, İSTİRAHAT: Sıra dahilinde sınırlı kımıldama, konuşma ve sigara içme serbestisi. Rahat komutunda erler bir ayaklarını sıra dahilindeki yerlerinde tutarlar
asayiş
(Fizik) hareketsiz
dayandırmak
(Fizik) durağan
soluklanmak
sükün
sükünet
soluk almak
erinç
yaslamak
dem alış
işlemezlik
bağlı olmak
huzur

Arkadaşımın gelmesini çok uzun süre beklemek zorunda kaldığımda huzursuz hissediyorum. - I feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.

Tom sabırsız ve huzursuzdu. - Tom was impatient and restless.

güvenmek
dayamak
dincelmek
es
durup dinlenmek
gömülü olmak
mesnet
dayanak
durak
diğerleri

Diğerleri gibi olma. Sen böyle olduğun gibi çok güzelsin. - Don't be like the rest of them. You're so beautiful just the way you are.

Bence sevgi birinin kendi duygularını dizginleyebilir ve diğerlerini dikkate alır. - To me, love is being able to restrain one's own feelings and take others into consideration.

sükun
dem almak
durmak

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

ara vermek
{f} dinlen

Yaşlı bir adam ağacın gölgesinde dinleniyordu. - An old man was resting in the shade of the tree.

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

yatmak
destek
rahat

Gerçeği öğrenene kadar bana rahat yok. - I won't rest until I find out the truth.

Pahalı bir restoranda rahatsız hissettim. - I felt out of place in the expensive restaurant.

ötekiler
kalanlar

Askerî uçakların sadece yarısı savaşa katılabilir. Kalanlar ise başka görevler için kullanılır. - Only half of all military planes can fight. The rest are used for other tasks.

Kalanları alabilirsiniz. - You can have the rest.

bel bağlamak
elinde olmak
durma

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

Sami saatlerce durmadan patates soyarak babasının restoranında çalıştı. - Sami worked at his father's restaurant, peeling potatoes for hours on end.

artık

Yemek artıklarının kalanını kim yedi? - Who ate the rest of the leftovers?

Artık bunun gerisinin nasıl gittiğini bilmiyorum. - I don't know how the rest of it goes anymore.

uyku

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

oturtmak
istinat etme
{f} aynen kalmak
{f} koymak
geriye kalan

Tom ömrünün geriye kalanını hapiste geçirmek istemiyor. - Tom doesn't want to spend the rest of his life in jail.

Tom hayatının geriye kalan kısmında Boston'da kalmaya niyeti yok. - Tom has no intention of staying in Boston for the rest of his life.

res daya/dinlen/dinlendir
{f} 1. dinlenmek, nefes almak
{f} mola vermek
{f} uyumak

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

{i} kalıntı
{i} rahat, huzur, sükûn
{f} dikmek (bakış)
{f} çıkarmak
{f} yaslanmak
{f} ebedi istirahatte olmak
{i} misafirhane
sükunet
{f} olmaya devam etmek
{i} bakiye
as for the rest kalanına gelince
restful
{s} dinlendirici

Dinlendirici, öyle değil mi? - It is restful, isn't it?

rest on
dikmek (göz)
rest on
bel bağlamak
rest on
bağlı olmak
rest room
dinlenme odası
rest with
kalmak
rest center
dinlenme merkezi
rest day
istirahat günü
rest energy
(Fizik) durgun enerji
rest energy
(Fizik) serbest enerji
rest energy
(Fizik) erkin erke
rest home
yaşlılar yurdu
rest home
misafirhane
rest in peace
nur içinde yatsın
rest in peace
mekanı cennet olsun
rest is history
(deyim) gerisi malum
rest of the world
(Ticaret) dış alem
rest on
-e dayanmak
rest on one's laurels
kazanılan şöhretle yetinmek
rest point
(Tıp) dinlenme noktası
rest room
wc
rest day
dem alış günü
rest home
dinlenme evi
rest on
dayan
Rest In Peace
ruhu şad olsun
Rest and Recuperation
DİNLENME İZNİ: Çarpışmada veya çarpışma bölgesinde bulunan bireylerin eski normal durumlarına gelmelerini temin maksadıyla verilen izin. Çoğunlukla R ve R olarak bilinmektedir
rest area
dinlenme odası
rest assured
Emin olmak
rest for
geri kalanı için
rest home
huzurevi
rest in suspense
muallakta kalan
rest of us
geri kalanımız

Geri kalanımız seni ikna etmek için ne yapmak zorunda? - What do the rest of us have to do to convince you?

Geri kalanımızın yapamadığı şeyi yaptın. - You did what the rest of us couldn't do.

rest on/upon
-e dayalı olmak, -e dayanmak, ile desteklenmek
rest on/upon
(göz, bakış) -e yönelmek
rest rooms
dinlenme odası
rest stop
ihtiyaç molası
Rest assured ...
Emin ol/olun/olunuz
rest against
dayanmak
rest against
-e yaslamak
rest against
-e dayalı olmak
rest against
-e dayamak
rest against
yaslanmak
rest and recuperation
(Askeri) istirahat ve iyileşme
rest and recuperation
(Askeri) DİNLENME İZNİ: Çarpışmada veya çarpışma bölgesinde bulunan bireylerin eski normal durumlarına gelmelerini temin maksadıyla verilen izin. Çoğunlukla R ve R olarak bilinmektedir. Ayrıca bakınız: "rehabilitation"
rest area
(Askeri) DİNLENME BÖLGESİ: Cephedeki kıtaların; istirahat etmeleri, yeniden teçhiz edilmeleri ve personel zaiyatının doldurulması için getirildikleri bölge
rest assured
için rahat olsun
rest bite
(Diş Hekimliği) çenelerin, dinlenme halinde, birbirlerine tam temas etmedikleri kapanış
rest camp
(Askeri) DİNLENME KAMPI: Muharebede yorulan personelin dinlenmeleri için, genellikle, muharebe sahası içinde tesis edilen kamp. Bu kamp, çok defa, tümenlerin geri bölgelerinde kurulur
rest camp
(Askeri) dinlenme kampı
rest cure
yatak istirahâti
rest day
tatil günü
rest day
izin günü
rest harrow
kayışkıran
rest house
pansiyon
rest house
misafirhane
rest house
mola yeri
rest house
han
rest in peace
huzur içinde yatsın

Ne yazık! O iyi bir profesördü. Huzur içinde yatsın. - What a pity! He was a good professor. May he rest in peace.

Ruhun huzur içinde yatsın. - May your soul rest in peace.

rest magma
artık magma
rest magma
kalan magma
rest mass
(Fizik) durgun kütle
rest mass
duruk kutle
rest mass
hareketsiz kütle
rest mass
(Fizik,Teknik) duruk kütle
rest on
(deyim) rest on one's laurels bir başarıyla yetinmek, başarıdan sonra yan gelip yatmak
rest on
sabit bakmak
rest on
gözünü ayırmamak
rest on
ileri gelmek
rest on
güvenmek
rest on one's oars
ağırdan almak
rest on one's oars
işi yavaşlatmak
rest one's case
davanın tüm delillerini sunduğunu belirtmek
rest room
tuvalet, W.C
rest up
(deyim) tam dinlenmek
rest upon
-e dayalı olmak
rest with
de olmak
rest with
(Fiili Deyim ) -in elinde olmak , -e düşmek , -e kalmak
rest with
-e kalmak
rest with
elinde olmak
rest with
düşmek
retire to rest
uyumaya gitmek
retire to rest
yatmaya gitmek
retire to rest
yatağa yatmak
restless
huzursuz

O gün boyu huzursuz hissetti. - She felt restless all day long.

Arkadaşımın gelmesini çok uzun süre beklemek zorunda kaldığımda huzursuz hissediyorum. - I feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.

restless
hiç durmayan
God rest his soul
allah rahmet eylesin
let rest
dinlendirmek
rested
(sıfat) dinlenmiş
rested
dinlenmiş

Tom iyi dinlenmiş görünüyor. - Tom looks well rested.

Sonunda dinlenmiş hissediyorum. - I finally feel rested.

the rest
kalan miktar, kalanlar, geri kalan, artan
the rest of
geri kalanı

Hayatımın geri kalanını pişman olarak geçirmek istemiyorum. - I don't want to spend the rest of my life regretting it.

Tom, hayatının geri kalanını Mary ile geçirmek istedi. - Tom wanted to spend the rest of his life with Mary.

bed rest
yatak istirahati
compound rest
(Mekanik) takım kızağı
neck rest
boyunluk
rest in peace
nur içinde yat
rest on
dayanmak
restful
rahatlatıcı
restful
huzur verici

Ormandaki sessizlik huzur verici. - The silence in the forest is restful.

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

restless
huylanmak
restless
erinçsiz
restless
uykusuz (gece)
restless
kıpır kıpır
restless
tedirgin
restlessness
hareketlilik
restlessness
tedirginlik
set someone's mind at rest
içine su serpmek
the rest
artan

Tom yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı. - Tom ate half the peach and handed me the rest.

Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım. - I left the rest to him and went out.

the rest of
geri kalan kısmı

Günün geri kalan kısmında uyudum. - I slept the rest of the day.

Tom'un sınıfının geri kalan kısmına ayak uydurma sorunu vardı. - Tom has trouble keeping up with the rest of his class.

arm rest
kol dayanağı
at rest
hareketsiz
at rest
ölü
back rest
arkalık
back rest
mesnet
come to rest
durmak
lay to rest
gömmek
lay to rest
örtbas et
lay to rest
defnetmek
rested
{f} dinlen
restful
sakin
restless
hareketli

Bu çocuklar her zaman hareketlidirler. - These kids are always restless.

restless
rahatsız
restlessly
ara vermeksizin
set sb's mind at rest
yüreğine su serpmek
take a rest
dem almak
the rest
bundan sonrası
whole rest
müzik duraklaması
take a rest
istirahat etmek
take a rest
dinlenmek

Dinlenmek zorundayım. - I have to take a rest.

Şehirin dinlenmek için harika bir yeri vardır. - The city has a wonderful place to take a rest.

resting
dayanma
breathing space, rest
alanı, dinlenme nefes
get a good rest
iyice dinlenmek
lay s.o. to rest
cenazeyi toprağa vermek
resting
dinlenen
restless
kıpır
rests
dinlenir
slide rest lathe
kızaklı baglamali torna
rest on
dikmek
restful
{s} sessiz sakin
restful
{s} rahat
restful
sükün
restful
restfulnessrahat
restful
{s} huzurlu

Hava seyahati hızlı ancak deniz seyahati huzurlu. - Air travel is fast; sea travel is, however, restful.

restful
sükunetle
restful
rahat verici
restful
{s} huzur veren
restfully
dinlendirici bir şekilde
restless
uykusuz
restless
(Tıp) Durmaksızın hareket eden, huzursuz
restless
rahatsız/hareketli
restless
{s} dalgalı
Türkisch - Türkisch
Englisch - Englisch
Representational State Transfer
Absence of motion

The body's centre of gravity may affect its state of rest.

That which remains

She ate some of the food, but was not hungry enough to eat it all, so she put the rest in the refrigerator to finish later.

A written symbol indicating such a pause in a musical score such as in sheet music
Relief from work or activity by sleeping; sleep

The sun sets, and the workers go to their rest.

Any relief from exertion; a state of quiet and relaxation

We took a rest at the top of the hill to get our breath back.

A state of inactivity; a state of little or no motion; a state of completion

Now that we're all in agreement, we can put that issue to rest.

To be or to put into a state of rest

Rest assured that I will do my best.

To complete one's active advocacy in a trial or other proceeding, and thus to wait for the outcome (however, one is still generally available to answer questions, etc.)

I rest my case.

To lean, lie, or lay

I rested against the wall for a minute.

To remain
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of a cue when the cue ball is otherwise out of reach

Higgins can't quite reach the white with his cue, so he'll be using the rest.

A final position after death

She was laid to rest in the village cemetery.

Peace; freedom from worry, anxiety, annoyances; tranquility

It was nice to have a rest from the phone ringing when I unplugged it for a while.

To stay, remain, be situated

The blame seems to rest with your father.

Any object designed to be used to support something else

He placed his hands on the arm rests of the chair.

A pause of a specified length in a piece of music

Remember there's a rest at the end of the fourth bar.

a musical notation indicating a silence of a specified duration
A state of quiet or repose; a cessation from motion or labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest of body or mind
{v} to sleep, die, be at ease, be still, compose, lay at rest, ease, lean, depend, remain
{a} taken away, deprived
{n} others, those not included, remainder
{n} sleep, repose, quiet, support, remainder
To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet or still
Sleep; slumber; hence, poetically, death
A party is said to "rest" or "rest its case" when it has presented all the evidence it intends to offer
A short pause in reading verse; a cæsura
Silence in music or in one of its parts; the name of the character that stands for such silence
a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
a party is said to "rest" or "rest the case" when (s)he has presented all the evidence he intends to offer
be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer"
To lean or lay
To lean in confidence; to trust; to rely; to repose without anxiety; as, to rest on a man's promise
A place where one may rest, either temporarily, as in an inn, or permanently, as, in an abode
A space in the music in which no notes are heard The beat continues even though no notes are sounding at that particular moment
The timed unit of silence The five most common rests values are whole rests, half rests, quarter rests, eighth rests, and sixteenth rests The length of rests is based upon ratios Whole rests last twice as long as half rests, which last twice as long as quarter rests, which last twice as long as eighth rests, which last twice as long as sixteenth rests Rhythmic Values
A set or game at tennis
{i} remainder, something that is left over; surplus, excess; repose, sleep; relaxation; support, device for resting upon; cessation of activity; interval of silence corresponding to one of the possible time values within a measure (Music)
not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
To cease from action or motion, especially from action which has caused weariness; to desist from labor or exertion
a pause for relaxation; "people actually accomplish more when they take time for short rests"
n (rests, pl ) 1) A rhythmic silence in music 2) A character representing such a silence 3) a brief pause in reading
{f} repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation of a legal case
Peace, freedom from trouble, tranquillity
To be satisfied; to acquiesce
Holding the mash at a specific temperature to induce certain enzymatic reactions
n rest, quiet [OE reste]
The state of an object when it is not changing position in relation to its immediate surroundings
have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies"
The local address portion of an Internet Address
give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
A projection from the right side of the cuirass, serving to support the lance
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool"
A symbol used to denote silence
the number, fraction, or percentage that remain -- "A board with 144 squares has 72 red squares, and the rest are black " (187)
To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column rests on its pedestal
To stop working, to take a break, become inactive
In bread-making, to let the dough sit a few minutes before kneading more
To relieve; give rest to
sit, as on a branch; "The birds perched high in the treee"
A party is said to rest or rest its case when it has presented all the evidence it intends to offer
A symbol that indicates silence for a specified time in musical beats [Rhythm Notation]
The relief from work or activity afforded by sleeping; sleep
The striking of a balance at regular intervals in a running account
A party is said to "rest" or "rest his case" when he has presented all the evidence he intends to offer
– The symbol for silence in a piece of music
A musical sign indicating silence - either for one or more players, or for the entire ensemble
A surplus held as a reserved fund by a bank to equalize its dividends, etc
The absence of movement of an object in relation to its surroundings
be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest area
A place on the interstate where one can stop to use the restroom, rest or do other things
rest assured
Be sure; no need to worry; trust

You may rest assured that our best efforts will be put forth to give you entire satisfaction.

rest energy
The energy of the mass component of a body at rest; equal to the product its rest mass and the square of the speed of light
rest his soul
Used parenthetically to mark the referent as being deceased
rest home
A place of residence for people who require constant nursing care and have significant deficiencies with activities of daily living, such as the elderly and younger adults with physical disabilities
rest homes
plural form of rest home
rest in peace
A blessing or expression of hope that a deceased person is at peace

May the souls of the recently departed rest in peace.

rest in peace
To have passed away, or died
rest mass
the mass of a body when it is not moving relative to an observer
rest masses
plural form of rest mass
rest on one's laurels
To rely on a past success instead of trying to improve oneself further
rest one's case
finish one's argument, complete the presentation of an argument (especially a legal argument)
rest and recreation
(Gıda) R&R, military slang for rest and recuperation (or rest and relaxation or rest and recreation), is a term used for the free time of a soldier in the U.S. military or International UN staff serving in non-family duty stations
rest and recuperation
(Gıda) R&R, military slang for rest and recuperation (or rest and relaxation or rest and recreation), is a term used for the free time of a soldier in the U.S. military or International UN staff serving in non-family duty stations
rest and relaxation
(Gıda) R&R, military slang for rest and recuperation (or rest and relaxation or rest and recreation), is a term used for the free time of a soldier in the U.S. military or International UN staff serving in non-family duty stations
rest 1
vagueness You can add and the rest or all the rest of it to the end of a statement or list when you want to refer in a vague way to other things that are associated with the ones you have already mentioned. a man with nice clothes, a Range Rover and the rest
rest 1
The rest is used to refer to all the parts of something or all the things in a group that remain or that you have not already mentioned. It was an experience I will treasure for the rest of my life He was unable to travel to Barcelona with the rest of the team. Rest is also a pronoun. Only 55 per cent of the raw material is canned. The rest is thrown away
rest 2
If someone tells you to give something a rest, they want you to stop doing it because it annoys them or because they think it is harming you. Give it a rest, will you? We're trying to get some sleep
rest 2
If authority, a responsibility, or a decision rests with you, you have that authority or responsibility, or you are the one who will make that decision. The final decision rested with the President
rest 2
If your eyes rest on a particular person or object, you look directly at them, rather than somewhere else. As she spoke, her eyes rested on her husband's face. see also rested
rest 2
A rest is an object that is used to support something, especially your head, arms, or feet. When you are sitting, keep your elbow on the arm rest
rest 2
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
rest 2
If you say that someone who has died is laid to rest, you mean that they are buried. His dying wish was to be laid to rest at the church near his Somerset home
rest 2
If you rest something somewhere, you put it there so that its weight is supported. He rested his arms on the back of the chair = lean
rest 2
If you lay something such as fears or rumours to rest or if you put them to rest, you succeed in proving that they are not true. His speech should lay those fears to rest = allay
rest 2
If you rest or if you rest your body, you do not do anything active for a time. He's tired and exhausted, and has been advised to rest for two weeks Try to rest the injured limb as much as possible
rest 2
To put someone's mind at rest or set their mind at rest means to tell them something that stops them worrying. A brain scan last Friday finally set his mind at rest. = reassure
rest 2
If something is resting somewhere, or if you are resting it there, it is in a position where its weight is supported. His head was resting on her shoulder He had been resting his head in his hands, deep in thought
rest 2
If someone refuses to let a subject rest, they refuse to stop talking about it, especially after they have been talking about it for a long time. I am not prepared to let this matter rest = drop
rest 2
If you say that someone can rest easy, you mean that they don't need to worry about a particular situation. How can any woman rest easy now, knowing her breast cancer may be misdiagnosed?
rest 2
Please look at category
rest 2
If something such as a theory or someone's success rests on a particular thing, it depends on that thing. Such a view rests on a number of incorrect assumptions = depend
rest 2
If you get some rest or have a rest, you do not do anything active for a time. `You're worn out, Laura,' he said. `Go home and get some rest.'
rest 2
When an object that has been moving comes to rest, it finally stops. The plane had plowed a path through a patch of forest before coming to rest in a field
rest 2
If you rest on or against someone or something, you lean on them so that they support the weight of your body. He rested on his pickaxe for a while. = lean
rest 2
rest assured: see assured to rest on your laurels: see laurel to rest in peace: see peace
rest and recreation
relaxation time, break from regular work, opportunity to air off of stress
rest area
A rest area is a place beside a motorway or freeway where you can buy petrol and other things, or have a meal. A designated area, usually along a major highway, where motorists can pause to relax. Also called rest stop. a place near a road where you can stop and rest, go to the toilet etc
rest area
designated paved area beside a main road where cars can stop temporarily; "in England they call a rest area a lay-by"
rest area
area located near a major highway where travelers can stop and take a rest from driving (often includes bathrooms, restaurant, gasoline, telephones, etc.)
rest assured
be calmed, be certain, no need to worry, go on being sure
rest cure
Treatment of severe nervous disorder, as neurasthenia, by rest and isolation with systematic feeding and the use of massage and electricity
rest day
day for resting and not doing any work
rest day
a day set aside for rest
rest energy
The energy equivalent of the rest mass of a body, equal to the rest mass multiplied by the speed of light squared
rest energy
the energy equivalent to the mass of a particle at rest in an inertial frame of reference; equal to the rest mass times the square of the speed of light
rest home
A rest home is the same as an old people's home. An establishment where the elderly or frail are housed and cared for. a place where old or sick people can live and be taken care of = nursing home
rest home
hotel, guest-house, recuperation-house, motel
rest home
an institution where people are cared for; "a home for the elderly"
rest house
a building used for shelter by travelers (especially in areas where there are no hotels)
rest mass
Referred to as mass in this book; written as m0 in some books Cf mass
rest mass
– (proper mass) the mass of an object when measured by an observer at rest with respect to the object
rest mass
(physics) the mass of a body as measured when the body is at rest relative to an observer, an inherent property of the body
rest mass
The mass of an object not in motion
rest mass
The rest mass (m) of a particle is the mass defined by the energy of the isolated (free) particle at rest, divided by c2 When particle physicists use the word ``mass,'' they always mean the ``rest mass'' (m) of the object in question The total energy of a free particle is given by where p is the momentum of the particle Note that for p=0 this simplifies to Einstein's famous E=mc2 For a general particle with mass and momentum, it can also be written as E = m c2 where Some textbooks on special relativity identify m as the ``mass'' of a moving particle; this definition is not used in particle physics The quantity E includes both the mass energy and the kinetic energy
rest mass
The rest mass (m) of a particle is the mass defined by the energy of the isolated (free) particle at rest, divided by the speed of light squared When particle physicists use the word "mass," they always mean the "rest mass" (m) of the object in question
rest mass
According to relativistic theory, the mass which a body has when it is at absolute rest Mass increases when the body is in motion according to where m is its mass in motion; m0 is its rest mass; v is the body's speed of motion; and c is the speed of light
rest mass
The physical mass of a body when it is regarded as being at rest
rest on
rest on for support; "you can lean on me if you get tired"
rest on
be based on; of theories and claims, for example; "What's this new evidence based on?"
rest on one's laurels
sit idly, do nothing
rest on one's oars
stop working temporarily; be satisfied with one's achievements
rest room
In a restaurant, theatre, or other public place, a rest room is a room with a toilet for customers to use. a room with a toilet in a place such as a restaurant or cinema British Equivalent: toilet
rest room
{i} bathroom, toilet
rest stop
On a long journey by road, a rest stop is a short period when you stop and leave your vehicle, for example to eat or go to the toilet
rest stop
A rest stop is a place beside a motorway or freeway where you can buy petrol and other things, or have a meal. a place near a road where you can stop and rest, use the toilet etc
rest stop
designated paved area beside a main road where cars can stop temporarily; "in England they call a rest area a lay-by"
rest-cure
rest as a medical treatment for stress or anxiety etc
I rest my case
The previous encapsulates my view

The drive will be too long, the seats too few, and the people too many. I rest my case.

I rest my case
My argument is proven; I conclude my statement

All the evidence points toward the defendant's guilt. I rest my case.

RESTful
Using REST (representational state transfer)

In this chapter, we'll build a RESTful web service on top of the MoviesService and OrdersService applications.

at rest
dead
at rest
not moving; stationary

At rest, the car is impressive but when it's moving, the sight is astounding.

crotchet rest
A rest having the same duration as a crotchet
half rest
A half rest is a pause or interval of silence equal in duration to two quarter rests or one half of a whole rest. In common or 4/4 time, its duration is two beats
half rest
A symbol used in musical notation drawn as a solid rectangle directly above the middle line of a staff whose height is half the distance between lines
knife rest
A piece of kitchenware for resting a used knife without touching the table
laid to rest
Simple past tense and past participle of lay to rest
lay to rest
To bury one who has died

He was laid to rest beneath the old oak tree in 1825.

minim rest
A minim rest is a pause or interval of silence equal in duration to two quarter rests or one half of a whole rest. In common or 4/4 time, its duration is two beats
minim rest
A symbol used in musical notation drawn as a solid rectangle directly above the middle line of a staff whose height is half the distance between lines
no rest for the wicked
People who are wicked must work harder than normal people
put to rest
to settle or finish, especially a question or discussion

Let's try to put this question to rest once and for all.

puts to rest
Third-person singular simple present indicative form of put to rest
putting to rest
Present participle of put to rest
rested
recovered
rested
Simple past tense and past participle of rest
resting
A pause; a break; an interlude
resting
Remaining; stationary
restlessness
The state or condition of being restless; an inability to be still, quiet, at peace or comfortable

She sat and fidgeted out of restlessness as she waited.

semibreve rest
A symbol used in musical notation drawn as a solid rectangle directly below the line above the middle line of a staff whose height is half the distance between lines
semibreve rest
A semibreve rest is a pause or interval of silence equal in duration to two half rests or one half of a breve rest. In common or 4/4 time, its duration is four beats
the rest is history
Used to indicate that one does not need to give extra details about a story as it is too complicated or already well-known

Sarah and I got married back in 1956 and the rest is history.

tool-rest
that part of a machine, such as a lathe, that supports the cutting tool
whole rest
A whole rest is a pause or interval of silence equal in duration to two half rests or one half of a breve rest. In common or 4/4 time, its duration is four beats
whole rest
A symbol used in musical notation drawn as a solid rectangle directly below the line above the middle line of a staff whose height is half the distance between lines
wrist rest
A padded platform that raises the wrists above a keyboard
restful
{a} full at rest, quiet, easy
restless
{a} void of rest, uneasy, unsettled
restlessly
{a} in a restless manner, uneasily
RESTful
(Bilgisayar) Representational State Transfer (REST) is a style of software architecture for distributed hypermedia systems such as the World Wide Web. Conforming to the REST constraints is referred to as being ‘RESTful’
no rest for the wicked
(Din) "No rest for the wicked", or "No peace for the wicked", is a phrase originating from the Book of Isaiah verses 48: 22 and 57: 20-21
rested
not tired; refreshed as by sleeping or relaxing; "came back rested from her vacation"
rested
Past tense of to rest
rested
If you feel rested, you feel more energetic because you have just had a rest. He looked tanned and well rested after his vacation. feeling healthier, stronger, or calmer because you have had time to relax
rested
recovered"
rested
not tired; refreshed as by sleeping or relaxing; "came back rested from her vacation
rester
{i} one who rests; unemployed actor or actress (Slang)
rester
a person who rests
restful
Being at rest; quiet
restful
restorative; aiding rest
restful
Giving rest; freeing from toil, trouble, etc
restful
{s} reposeful, promoting sleep; calm, peaceful, quiet, tranquil
restful
peaceful; having a peaceful aspect
restful
Something that is restful helps you to feel calm and relaxed. Adjust the lighting so it is soft and restful. peaceful and quiet, making you feel relaxed
restful
affording or marked by rest or repose; "the time spent was pleasant and relaxing"; "a restful night"; "a cool and reposeful glen"
restfully
in a restful manner; "the streets are restfully sunny and still for the town is at mass
restfully
in a restful manner, calmly, peacefully, tranquilly
restfully
In a restful manner
restfully
in a restful manner; "the streets are restfully sunny and still for the town is at mass"
restfulness
the attribute of being restful; "he longed for the restfulness of home"
restfulness
the attribute of being restful; "he longed for the restfulness of home
restfulness
The property of being restful
restfulness
{i} tendency to promote sleep, reposefulness; tranquility, calmness, quietness, peacefulness
resting
present participle of rest
resting
The action of rest; repose; inactivity; reliance; confidence
resting
A place where one can rest; a resting-place
resting
{s} reposing, relaxing, sleeping; stationary, halted
resting
That which rests; that which is not in action or in the process of growth
resting
from Rest, v
resting
Unemployed
restless
Deprived of rest or sleep
restless
{s} not still, unable to remain still; nervous, uneasy; lacking rest, lacking repose; constantly moving, perpetually in motion
restless
Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose or quiet; eager for change; discontented; as, restless schemers; restless ambition; restless subjects
restless
Without rest; unable to be still or quiet; uneasy; continually moving
restless
worried and uneasy ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless wind
restless
marked by a lack of quiet; not conducive to rest; "spent a restless night"; "fell into an uneasy sleep"
restless
Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose; eager for change; discontented
restless
If someone is restless, they keep moving around because they find it difficult to keep still. My father seemed very restless and excited. + restlessness rest·less·ness Karen complained of hyperactivity and restlessness. + restlessly rest·less·ly He paced up and down restlessly, trying to put his thoughts in order
restless
If you have a restless night, you do not sleep properly and when you wake up you feel tired and uncomfortable. The shocking revelations of the 700-page report had caused him several restless nights
restless
Passed in unquietness; as, the patient has had a restless night
restless
worried and uneasy
restless
Not allowing or affording rest
restless
unable to relax or be still; "a constant fretful stamping of hooves"; "itchy for excitement"; "a restless child"
restless
Never resting; unquiet; uneasy; continually moving; as, a restless child
restless
ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless wind"
restless
If you are restless, you are bored, impatient, or dissatisfied, and you want to do something else. By 1982, she was restless and needed a new impetus for her talent. + restlessness rest·less·ness From the audience came increasing sounds of restlessness
restless
Not affording rest; as, a restless chair
restlessly
in a restless manner; "he cracked his knuckles restlessly
restlessly
nervously, uneasily; without repose, without rest; while in constant motion
Türkisch - Englisch
last stake
rest çekmek
1. to stake all one's money on one gamble. 2. to set forth one's final opinion in scathing terms
rest çekmek
stake
rest
Favoriten