walk

listen to the pronunciation of walk
Englisch - Türkisch
dolaşmak

Parkta dolaşmaktan hoşlanıyor. - He likes to walk about in the park.

{f} yürüyerek gitmek

Okula yürüyerek gitmek yarım saatimizi alıyor. - It takes us half an hour to walk to school.

Tom her gün okula yürüyerek gitmek zorunda mı? - Does Tom have to walk to school every day?

yürümek

Yürümek için ideal bir gündü. - It was an ideal day for walking.

O saatlerdir yürümekteydi. - He had been walking for hours.

{i} yürüme

O yalnız yürümeyi sever. - She likes walking alone.

O, spor salonuna yürümedi. - She did not walk to the gym.

{i} yürüyüş

On dakikalık bir başka yürüyüş bizi kıyıya getirdi. - Another ten minutes' walk brought us to the shore.

Yürüyüş yapmaya ne dersin? - How about taking a walk?

{f} yürü

Yürüyemeyecek kadar çok yorgunum. - I'm too tired to walk.

Biz gölün etrafında yürüdük. - We have walked all around the lake.

otlak
geziyolu
yürüyüş (tarzı)
yürüyüşe çıkarmak
gezinti

Sahilde gezinti yaptık. - We went for a walk on the beach.

gezdirmek
yürüyüş yeri
gezinmek

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

yürüyüş biçimi
üzerinde yürümek

Göl donmuştu ama buzun üzerinde yürümek için yeterince güçlü olduğundan emin değilim. - The lake has frozen over but I'm not sure the ice is strong enough to walk on.

Tom ince bir çizgi üzerinde yürümek zorundadır. - Tom has to walk a fine line.

hareket etmek
{f} gezmek
{f} dolaştırmak
{i} devriye gezme
{i} yürünecek mesafe
{f} yürütmek
{i} yürüyüş yolu

Tom ön yürüyüş yoluna yaklaşıyor. - Tom is coming up the front walk.

{i} koyun çiftliği
{f} adımla ölçmek
{f} taşımak (iterek)
yürümek, yürüyerek gitmek: We walked all the way from Üsküdar to Kadıköy. Üsküdar'dan ta Kadıköy'e kadar yürüdük. I didn't come by car
{i} yürünecek yer
beraberinde yürüyüşe çıkmak
{i} yol

Otobüs servisi olmadığı için, biz, istasyona giden bütün yolu yürümek zorunda kaldık. - As there was no bus service, we had to walk all the way to the station.

Tren olmadığı için, tüm yolu yürümek zorunda kaldık. - There being no train, we had to walk all the way.

{f} eşlik etmek
{f} 1. yürümek, yürüyerek gitmek: We walked all the way from Üsküdar to Kadıköy. Üsküdar'dan ta Kadıköy'e kadar yürüdük. I didn't come by car
{f} yürüterek yormak
öldükten sonra hayalet olarak dünyaya gelmek
{i} iş sahası
ağır bir yükü köşeleri üzerinde yürüterek taşı
{f} adımlamak
gezi

Ben kır gezisini seviyorum. - I like to walk in the country.

Armstrong, etrafta gezindi. - Armstrong walked around.

tur
hareket

İşe git, çocuklarını okula gönder. Modayı takip et, normal hareket et, kaldırımda yürü, televizyon izle. Yaşlılığın için para biriktir. Kanunlara uy. Benimle birlikte tekrarla: Ben özgürüm. - Go to work, send your kids to school. Follow fashion, act normal, walk on the pavements, watch TV. Save for your old age. Obey the law. Repeat with me: I am free.

Sen tamamen hareketsiz olmalısın ve parmak uçlarında yürümelisin. Bebek uyuyor. - You must be completely still and walk on your tip-toes. The baby is asleep.

arşınlamak
go out for a walk
yürüyüşe çıkmak
walking
{s} yürüyen

Ken ile yürüyen kız May'dir. - The girl walking with Ken is May.

Tom yürüyen insanları gözlemlemeyi sever. - Tom likes to observe the people walking by.

walking
yürüme

O uzun mesafe yürümeye alışkın. - He is used to walking long distances.

Adam bütün yolu yürümek istemedi;bu yüzden otobüse bindi. - The man didn't feel like walking all the way; so he took the bus.

walk around
dolaşmak
walking
yürüyüş

Yürüyüş mükemmel bir egzersizdir. - Walking is an excellent exercise.

Yürüyüşe itirazım yok. - I don't mind walking.

walk away
uzaklaşmak

Sami, sorunlarından uzaklaşmak ve serser olmak istiyordu. - Sami wanted to walk away from his problems and become a drifter.

walk into
(Fiili Deyim ) 1- -e girmek 2- (yemeği) iştahla yemek
walk away with
{k} -i yürütmek, -i çalmak
walk away with
kolayca kazanmak
walk in
randevusuz
walk into
(deyim) aşağılamak
walk into
{f} burun buruna gelmek
walk into
{f} saldırmak
walk off
ayrılmak
walk out
yürümek
walk out
ayrılmak
walk out
protesto için terketmek
walk out on
terketmek
walk out on
{k} (birini) terketmek
walk out on
yüzüstü bırakmak
walk over
kötü davranmak
walk the plank
güvertedeki kalastan zorla yürütülmek
walk through
üzerinden geçmek
walk away
basıp gitmek
walk away from
rahatlıkla yenmek
walk down
aşağı inmek
walk off with
omuzlamak
walk on air
sevincinden uçmak
walk out
(Dilbilim) bırakıp gitmek
walk out on
bırakmak
walk over
katlanmak
walk way
yaya yolu
walk about
gezin
walk away
uzaklaş

Sanırım bu kargaşadan uzaklaşmamın zamanıdır. - I think it's time for me to walk away from this mess.

Tom'un uzaklaşmasına izin verme. - Don't let Tom walk away.

walk away with
çal
walk away with
yürütmek
walk away with
araklamak
walk in
içeri girmek
walk of life
meslek
walk of life
sosyal durum
walk off
çekip gitmek
walk off with
kolayca kazan
walk out
yürü

Bu alanın dışında yürümeyin. - Do not walk outside this area.

Walk of Fame
(Film) Hollywood Walk of Fame : Hollywood'da ünlü kişilerin ve dizi oyuncularının yere çakılı yıldızlarının bulunduğu meşhur yürüyüş yolu
walk a turn
bir dönüş yürüyüş
walk across
karşıdan karşıya geçmek
walk all over someone
her birinin üzerinde yürümek
walk all over someone
(deyim) Take advantrage of someone

Be firm or they'll walk all over you.

walk all over someone
(deyim) (birini) istismar etmek, (birinin) zaafından faydalanmak
walk along
boyunca yürümek
walk away
uzaklaş(mak)
walk away from
kolayca yenmek
walk away from responsibility
Sorumluluktan kaçmak
walk by
tarafından yürüyüş
walk down the aisle
aşağı koridorda yürüyüş
walk in on
(deyim) Bir yere girip beklenmedik bir şeyle karşılaşmak

He WALKED IN ON them planning to sack him.

walk in on
(deyim) biryere girildiğinde beklenmedik bir durumla karşılaşmak.gizli, görülmesi tercih edilmeyen birşey yaparken odaya birinin girmesi. "Hırsız evde mücevher ararken ev sahipleri eve geldi"

enter somewhere unexpectedly and see something. "He Walked In On Store Robbery".

walk into one's life
(deyim) Birisinin hayatına girmek
walk of life
Toplumsal statü
walk off with
aşırmak
walk off/away with
kolayca kazanmak
walk off/away with
yürütmek, araklamak, alıp gitmek
walk on eggs
ayağını denk almak
walk on the air
(deyim) Mutluluktan/sevinçten havalara uçmak

When I was offered a job at the company, I was walking on the air.

walk out of
terketmek
walk out on
Birini terketmek, yüzüstü bırakıp gitmek
walk out on someone
Birini terketmek, yüzüstü bırakıp gitmek
walk past
yürüyerek geçip gitmek
walk past a place
bir yerin önünden yürüyerek geçmek
walk round
yürüyüş turu
walk the dog
köpek yürüyüş
walk the floor
volta atmak
walk the line
(deyim) Çizgiyi aşmak
walk the talk
özü sözü bir olmak
walk the walk
bekleneni yapmak
walk up to
yanaşmak
walk way
yürüyüş yolu
walk-in purchase
randevu yapmadan dükkanda yapılan alışveriş

Can you belive this, I had a walk in purchase of iPhone 4s at apple store!.

walk-through
inceleyerek gezmek,şöyle bir incelemek,üzerinden geçmek,ilk prova(tiyatro)
walk-up
Asansörsüz, merdivenle çıkılan bina
walk-up
asansörsüz
walk about
dolaşmak

Parkta dolaşmaktan hoşlanıyor. - He likes to walk about in the park.

walk around
etrafını dolaşmak
walk around
gezinmek
walk away
(deyim) walk away with sth. kazanmak
walk away
yürüyüp gitmek
walk away from
daha hızlı koşmak
walk away with
çalmak
walk file
tek sıra yürümek
walk for two miles
iki mil yürümek
walk in
içine girilebilen
walk in
ayrı girişi olan
walk in
geniş
walk in closet
büyük yüklük
walk in closet
büyük gömme dolap
walk into one's food
yemeğe iştahla saldırmak
walk it
(deyim) varilacagi yere yuruyerek gitmek
walk loudly
gürültülü yürümek
walk off
(Fiili Deyim ) 1- çekip gitmek , kaçmak 2- dolaşarak -den kurtulmak
walk off
kaçmak
walk off a big meal
yemeği sindirmek için dolaşmak
walk off with
{k} -i kazanmak
walk off with
{k} -i yürütmek, -i çalmak
walk on
terketmek
walk on air
{k} (sevincinden) ayakları yere değmemek
walk on air
ayakları yere değmemek
walk out
çekilmek
walk out
çekip gitmek
walk out of
ayrılmak
walk out with
gezip tozmak
walk over
yürüyerek dolaşmak
walk over
kolayca galip olmak
walk over
kolay kazanmak
walk smb. off his feet
canını çıkarmak (yürütüp)
walk smb. off his feet
yürüterek yormak
walk straight
düz gitmek
walk the plank
kovulmak
walk the plank
atılmak
walk up
yaklaşmak
walk up to
yaklaşmak
walk up to
yanına gelmek
walk into
çatmak
walk into
(deyim) azarlamak
walk out
çıkıp gitmek
walk out
(Dilbilim) terk etmek
walk out on
terk etmek
walk over
rakibi olmadığından kazanmak
walking
{f} yürü

O uzun mesafe yürümeye alışkın. - He is used to walking long distances.

O yalnız yürümeyi sever. - She likes walking alone.

walk away
geride bırakmak
walk of life
kesim
walk of life
toplumsal sınıf
walk on
ileri gitmek
walk over
kolayca kazanmak
walk over
eziyet etmek
walk over
kolayca yenmek
walking
(Spor) steps yapma
walk into
girmek
walking
canlı
walking
ayaklı

O tabiri caizse ayaklı bir ansiklopedidir. - He's what they call a walking encyclopedia.

Ona ayaklı sözlük derler. - He is called a walking dictionary.

go for a walk/take a walk
yürüyüşe çıkmak, gezmeye gitmek
talk the talk, walk the walk
sözünün arkasında dur!
walk in
girmek
Walk in
İçeri buyurun
take walk for a walk
gezdirmek
walk about
gezinmek
walk about
gezdirmek
walk about
kolaçan etmek
walk about
dolaştırmak
walk along
yanından geçmek (nehir vb)
walk around
dolaştırmak
walk around
gezdirmek
walk away
terketmek
walk in
içeriye girmek
walk in
geniş gömme dolap
walk in
soğuk hava mahzeni
walk in
kazanılması kesin olan zafer
walk in
kesin kazanılacak olan seçim
walk of life
(toplumsal) sınıf, kesim: People from every walk of life were there. Orada her kesimden insan vardı
walk off
rahatlamak için dolaşmak
walk off
dolaşarak rahatlamak
walk off
uzaklaşmak
walk on
yüzüstü bırakmak
walk out
(deyim) grev yapmak,işi bırakmak. a walk-out işçi grevi walk out someone/sth. bırakmak,terk etmek
walk out
dolaştırmak
walk out
çıkmak
walk out
grev yapmak
walk out
bırakmak
walk out
yürüyüşe çıkarmak
walk out
(Fiili Deyim ) 1- dışarı çıkmak , dolaşmak 2- grev yapmak , protesto yapmak
walk out
greve gitmek
walk over
-i kolayca yenmek
walk up
yanaşmak
walk up
sokak boyunca yürümek
walk up
(Fiili Deyim ) 1- ... boyunca yürümek , çıkmak 2- yanaşmak
walking
walking legs yürüyebilme
walking
walking dictionary her kelimenin anlamını söylemeye hazır olan kimse
walking
{i} gezme, yürüme
walking
canlı sözlük
walking
walking beam makinada kuvvet nakleden ve muntazam rakkas hareketiyle işleyenwalking delegate sendika temsilcisi
Englisch - Englisch
Of an object, to be stolen

If you leave your wallet lying around, it’s going to walk.

To move something by shifting between two positions, as if it were walking

I carefully walked the ladder along the wall.

An Olympic Games track event requiring that the heel of the leading foot touch the ground before the toe of the trailing foot leaves the ground
To leave, resign

If we don't offer him more money he'll walk.

To allow a batter to reach base by pitching four balls
To traverse by walking (or analogous gradual movement)

Debugging this computer program involved walking the heap.

To move on the feet by alternately setting each foot (or pairs of feet, in the case of quadrupeds) forward, with at least one foot on the ground at all times. Compare run
A manner of walking; a person's style of walking

The Ministry of Silly Walks is underfunded this year.

To travel (a distance) by walking

The museum’s not far from here – you can walk it.

To take for a walk or accompany on a walk

Will you walk me home?.

An award of first base to a batter following four balls being thrown by the pitcher; known in the rules as a "base on balls"

The pitcher now has two walks in this inning alone.

A distance walked

It’s a long walk from my house to the library.

To push (a vehicle) alongside oneself as one walks

The county had a successful defense only because the judge kept telling the jury at every chance that the cyclist should have walked his bicycle like a pedestrian.

To full; to beat cloth to give it the consistency of felt
To go free, particularly when actually guilty

If you can’t present a better case, that robber is going to walk.

To walk off the field, as if given out, after the fielding side appeals and before the umpire has ruled; done as a matter of sportsmanship when the batsman knows he is out
A trip made by walking

I take a walk every morning.

A path, sidewalk/pavement or other maintained place on which to walk. Compare trail
{v} to go by leisurely steps, to appear
{n} the act of walking, gait, path to walk in, in W. Indies, a plantation
caminar; ir a pie
A walk is a route suitable for walking along for pleasure. There is a 2 mile coastal walk from Craster to Newton
When you walk, you move forward by putting one foot in front of the other in a regular way. Rosanna and Forbes walked in silence for some while She turned and walked away They would stop the car and walk a few steps When I was your age I walked five miles to school
to win a trick with a card that would normally be considered a loser
If you walk your dog, you take it for a walk in order to keep it healthy. I walk my dog each evening around my local streets
walk at a pace; "The horsese walked across the meadow"
To cause to walk; to lead, drive, or ride with a slow pace; as to walk one's horses
An inclosed area of some extent to which a gamecock is confined to prepare him for fighting
careers in general; "it happens in all walks of life"
obtain a base on balls give a base on balls to take a walk; go for a walk; walk for pleasure; "The lovers held hands while walking"; "We like to walk every Sunday"
The horse's slowest gait, in which the legs move individually in a diagonal pattern
take a walk; go for a walk; walk for pleasure; "The lovers held hands while walking"; "We like to walk every Sunday"
An award of first base to a batter who has received four pitches outside the strike zone without swinging at them All forced runners advance one base The same as a "base on balls "
(baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls; "he worked the pitcher for a base on balls"
the act of traveling by foot; "walking is a healthy form of exercise"
To put or keep (a puppy) in a walk; to train (puppies) in a walk
If you walk someone somewhere, you walk there with them in order to show politeness or to make sure that they get there safely. She walked me to my car = escort
traverse or cover by walking; "Walk the tightrope"; "Paul walked the streets of Damascus"; "She walks 3 miles every day"
A walk is the action of walking rather than running. She slowed to a steady walk
To beat (cloth) to give it the consistency of felt
A 'free-pass' to first base for a player that has not received 3 strikes, and has received 4 balls not delivered in the strike zone
live or behave in a specified manner; "walk in sadness
Manner of walking; gait; step; as, we often know a person at a distance by his walk
In coffee, coconut, and other plantations, the space between them
To behave; to pursue a course of life; to conduct one's self
To move off; to depart
An instance of walking a batter
A manner of walking
Someone's walk is the way that they walk. George, despite his great height and gangling walk, was a keen dancer
be or act in association with; "We must walk with our dispossessed brothers and sisters"; "Walk with God"
{i} striding, strolling; journey on foot; path; passage; sidewalk; manner of walking; profession; lane
To move or go on the feet for exercise or amusement; to take one's exercise; to ramble
To be stirring; to be abroad; to go restlessly about; said of things or persons expected to remain quiet, as a sleeping person, or the spirit of a dead person; to go about as a somnambulist or a specter
accompany or escort; "I'll walk you to your car"
Conduct; course of action; behavior
That in or through which one walks; place or distance walked over; a place for walking; a path or avenue prepared for foot passengers, or for taking air and exercise; way; road; hence, a place or region in which animals may graze; place of wandering; range; as, a sheep walk
To move in a manner likened to walking
To be in motion; to act; to move; to wag
The act of walking, or moving on the feet with a slow pace; advance without running or leaping
a slow gait of a horse in which two feet are always on the ground a path set aside for walking; "after the blizzard he shoveled the front walk"
a path set aside for walking; "after the blizzard he shoveled the front walk"
To pass through, over, or upon; to traverse; to perambulate; as, to walk the streets
use one's feet to advance; advance by steps; "Walk, don't run!"; "We walked instead of driving"; "She walks with a slight limp"; "The patient cannot walk yet"; "Walk over to the cabinet"
give a base on balls to
a slow gait of a horse in which two feet are always on the ground
A walk is a journey that you make by walking, usually for pleasure. I went for a walk He often took long walks in the hills
The act of walking for recreation or exercise; as, a morning walk; an evening walk
A frequented track; habitual place of action; sphere; as, the walk of the historian
• What you do for a few hours after the game trying to locate where you parked the car
the act of walking somewhere; "he took a walk after lunch"
walk a tightrope
To undertake a precarious course of action

The company constantly walked a tightrope between operating on little money and filling orders quickly.

walk all over someone
To easily beat a competitor in a contest; to win without much effort
walk all over someone
To dominate a person or a group; to have a person take a submissive or inferior role
walk and chew gum at the same time
To do something very easy
walk around
To walk with no real planned destination, but to just walk, to meander "around"
walk away
To survive a challenging or dangerous situation without harm

The football team walked away with a 1-0 victory.

walk away
To withdraw from a problematic situation

Company lawyers told him to walk away from the deal.

walk away
To defeat someone or achieve something
walk away from
To escape (a mishap, accident, etc.) with minimal or no injury

This fall's visitors have included a motorcyclist who flipped his bike at 150 m.p.h. and walked away from the wreck muttering: I thought I had stopped..

walk away from
To abandon or leave; to shun

He decided to walk away from his job after expressing much dissatisfaction with his boss.

walk back
To withdraw or back-pedal on a statement or promise; retract

Did Obama walk back his support of Cordoba House? As you know, the Internets are alive with the claim that Obama has now walked back his support of Cordoba House, and I've gotten tons of emails telling me that my earlier praise of the speech is no longer operative. But did he really walk back what he said last night?.

walk in on
To enter suddenly or unexpectedly while something is happening; to intrude or interrupt by entering

He accidentally walked in on me while I was undressing.

walk in the park
Something easy or pleasant, especially by comparison to something

High school was difficult, but it was a walk in the park compared to college engineering classes.

walk in the snow
suicide, assisted suicide, or muder by exposure

The mother-in-law Powtee is put out on the solid sea ice to die, only to be rescued soon after.

walk in the snow
An occasion when a momentous career decision is made, especially a decision to resign or retire

Even in defeat, Ignatieff could not shake even one more Trudeau comparison. Trudeau's historic long walk in the snow came in February 1984.

walk into
To collide with

Watch where you're going. You nearly walked into that man.

walk into
To fall into (a trap)

You really walked into that one, didn't you?.

walk it off
To deal with an negative emotional event without complaint; to take it like a man

After Emma broke up with him to date a football player, Steve made a valiant effort to just walk it off, but felt he was dying on the inside.

walk it off
To walk or pace in order to relieve a pain or cramp

After six miles into the marathon, I had a stabbing pain in my side, but I was able to walk it off and complete the race.

walk of life
An occupation, role, social class, or lifestyle

Folks in our neighborhood come from every walk of life, prince and pauper, investor and janitor.

walk off
To flee or abandon
walk off
To recover from (a minor injury) by walking around
walk on eggshells
To be careful and sensitive, in handling very sensitive matters
walk on eggshells
To be overly careful in dealing with a person or situation because they get angry or offended very easily; to try very hard not to upset someone or something
walk out
to stage a walkout or strike
walk out
to leave suddenly, especially as a form of protest
walk out on
to abandon or desert someone, especially a spouse
walk over
To easily defeat
walk over
To dominate, treat (someone) as inferior
walk policies
plural form of walk policy
walk policy
A pre-arranged list of compensation that will be offered to clients whose reserved room is not available at time of check-in
walk tall
Alternative form of stand tall
walk the beat
To patrol on the job, especially as an officer or guard
walk the dog
Take a dog for a walk
walk the dog
perform a trick where the yo-yo rolls on the ground, attached to the string
walk the dog
Perform a trick where the ball rolls down the shaft, and then is caught in the head of the lacrosse stick
walk the line
To mark or secure a boundary by walking along it

And set the wall between us once again.

walk the line
To participate in the procession at a graduation ceremony; to graduate

Montano's family, including her parents, sons and fiance, Thomas Gallegos, planned to be on hand to see her walk the line and be honored by the UNM-VC Advisory Board, faculty and staff and her fellow associate degree graduates.

walk the line
To behave in an authorized or socially accepted manner, especially as prescribed by law or morality; to exercise self-control

Because you're mine, I walk the line.

walk the line
To maintain an intermediate position between contrasting choices, opinions, etc

I began to walk the line between work and play.

walk the plank
On a pirate ship, to walk off a plank of wood into the ocean. Used as a method of killing
walk the plank
To be forced to resign from a position in an organization

After I was caught selling company secrets, I'm not surprised they made me walk the plank.

walk the talk
To do what one said one could do, or would do, not just making empty promises
walk the walk
Act competently, like an expert

When it comes to reducing nuclear emissions, he talks the talk, but it remains to be seen if he can walk the walk.

walk through
To rehearse
walk through
To perform something with ease
walk through
To explain someone something, step by step
walk-in
that people may enter without a prior appointment
walk-in
that walks into an embassy etc unannounced
walk-in
a walk-in defector etc
walk-in
not a drive-in
walk-in
A person whose original soul has departed the body and been replaced with another
walk-in
entered without an intervening passage
walk-in
a walk-in room or closet
walk-in
that gains access through unlocked doors
walk-off
That drives in a run that ends a game

Scott Podsednik hit the twelfth walk-off home run in World Series history on October 23rd, 2005.

walk-off
A walkout
walk-off
A prisoner who escapes custody without violence by taking advantage of the opportunity provided by negligence or distraction of guards
walk-off
Any event or action in the bottom of the last inning of a game that scores a run and thereby ends the game with a victory to the team at bat
walk-on
A student athlete that wants to try out for a college sports/athletic team without the benefit of a scholarship or having been recruited
walk-on
An actor of a small (or "bit") part in a theatrical production or film, often without speaking lines
walk-on
Such a part in a play or film. Usually as walk-on role or walk-on part, sometimes walking part
walk-over
A horserace in which only a single horse competes
walk-over
An uncontested or very easy victory
walk-up
an informal visit to a control tower by a pilot, typically used as part of pilot training
walk-up
reached by stairs rather than an elevator
walk-up
such an apartment or block
walk-up
containing such flats
walk-up
for which no appointment is necessary
walk into
If you walk into an unpleasant situation, you become involved in it without expecting to, especially because you have been careless. He's walking into a situation that he absolutely can't control
walk into
{f} reprimand, scold; beat, flog, whip
walk into
If you walk into a job, you manage to get it very easily. When I left school, I could walk into any job
Walk of Fame
The Hollywood Walk of Fame is a pavement along Hollywood Boulevard and Vine Street in Hollywood, Los Angeles, California, United States, which is embedded with more than 2,000 five-pointed stars featuring the names of not only human celebrities but fictional characters honored by the Hollywood Chamber of Commerce for their contributions to the entertainment industry. The first star, awarded on February 9, 1960, went to Joanne Woodward
walk down
Walk along, walk on. "We walked down the road to the lake. It was a nice day for a walk."
walk down the aisle
(deyim) Get married
walk in on
(deyim) Enter somewhere unexpectedly and see something

He WALKED IN ON them planning to sack him.

walk matilda
(deyim) Waltz (or walk) Matilda: carry such a bundle
walk out on
Desert, abandon, leave, betray, throw over
walk out on someone
Desert, abandon, leave, betray, throw over
walk about
tour around, take a trip
walk about
walk with no particular goal; "we were walking around in the garden"; "after breakfast, she walked about in the park"
walk along
stroll along (such as a river, etc.)
walk around
walk with no particular goal; "we were walking around in the garden"; "after breakfast, she walked about in the park"
walk around
behave in a certain manner or have certain properties; "He walks around with his nose in the air"; "She walks around with this strange boyfriend"
walk away
go away from; "The actor walked off before he got his cue"; "I got annoyed and just walked off"
walk away with
If you walk away with something such as a prize, you win it or get it very easily. Enter our competition and you could walk away with £10,000. = walk off with
walk in
enter by walking; "She walks in at all hours, as if she lived here
walk of life
The walk of life that you come from is the position that you have in society and the kind of job you have. One of the greatest pleasures of this job is meeting people from all walks of life. = background. An occupation, profession, or social class: People from all walks of life supported the cause. the position in society someone has, especially the type of job they have from every walk of life/from all walks of life
walk of life
careers in general; "it happens in all walks of life
walk off
go away from; "The actor walked off before he got his cue"; "I got annoyed and just walked off"
walk off
take without permission; "he walked off with my wife!"; "The thief walked off with my gold watch
walk on air
exult: feel extreme happiness or elation
walk on eggs
walk carefully, walk with very light steps
walk out
leave suddenly, often as an expression of disapproval; "She walked out on her husband and children"
walk out
go out with, go after; depart with resentment
walk out on
desert, abandon
walk the street
work as a prostitute
walk through
A skeletal, text-only version of a site that allows designers to test basic navigation Go to top of page
walk through
Rehearsals at which the actors go through entrances, moves and exits to make clear any changes or alterations that made be necessary
walk with God
go in the ways of God, live in peace with God
walk-
the act of traveling by foot; "walking is a healthy form of exercise"
walk-
traverse or cover by walking; "Walk the tightrope"; "Paul walked the streets of Damascus"; "She walks 3 miles every day"
walk-
(verb) (B) bid gradually or incrementally rather than all at once or with a jump
walk-
A 'free-pass' to first base for a player that has not received 3 strikes, and has received 4 balls not delivered in the strike zone
walk-
An exterior pathway with a prepared surface intended for pedestrian use, including general pedestrian areas such as plazas and courts
walk-
walk at a pace; "The horsese walked across the meadow"
walk-
obtain a base on balls
walk-
base on balls: (baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls; "he worked the pitcher for a base on balls"
walk-
The horse's slowest gait, in which the legs move individually in a diagonal pattern
walk-
This is the horse's slowest Gait, in which the legs move individually in a diagonal pattern
walk-
manner of walking; "he had a funny walk"
walk-a-thon
fund-raising event in which participants walk as much as they can and donations are pledged per lap (mile, kilometer, etc.)
walk-in
In a hotel, a guest who arrives without a reservation In a travel agency, a customer who arrives unannounced, especially a new customer
walk-in
an entity from fourth density or higher who makes an agreement with a third-density inhabitant to enter the inhabitant's physical body and take responsibility for the remainder of the third-density incarnation while the former third-density entity rests in the astral level appropriate to its level of consciousness of the light The walk-in also has an agenda of its own, in addition to fulfilling the original person's lifetime plan
walk-in
a small room large enough to admit entrance
walk-in
an operative who initiates his own defection (usually to a hostile country) for political asylum
walk-in
person who walks in without having an appointment; "the emergency room was overrun with walk-ins"
walk-in
an assured victory (especially in an election)
walk-in
A recipient of information that does not result in the development of a case file and practices applied to the land Walk-ins include people who visit or call the field office for information or assistance
walk-in
A term used by Ruth Montgomery for a highly aware entity from the spiritual dimension who, with permission, enters an unwanted adult human body in order to begin its humanitarian work at once by avoiding living the childhood years
walk-in
a small room large enough to admit entrance an assured victory (especially in an election) an operative who initiates his own defection (usually to a hostile country) for political asylum person who walks in without having an appointment; "the emergency room was overrun with walk-ins
walk-in
A defector who declares his intentions by walking into an official installation, or otherwise making contact with an opposition government, and asking for political asylum or volunteering to work in place Also known as a volunteer
walk-in
A term used for a highly developed entity from the spiritual dimension who, with permission of the channel or subject, enters an adult human body to either begin its humanitarian work at once by avoiding the childhood years or to teach humanity Universal Truths
walk-in closet
This is a bedroom closet that you can walk into (You don't need help with this one )
walk-in closet
large closet that is big enough for someone to walk into
walk-in(a)
of e
walk-on
small role in a theater performance
walk-on
Generally, a player who enrolls at a school and arranges to participate in a particular sport without first receiving an offer of financial aid -- though the NCAA applies a somewhat more stringent definition Under NCAA rules, capping the total number of players allowable for various sports teams, however, the number of walk-ons a team can accept has decreased in recent years Consequently, it's usually necessary to obtain advance permission from the coaching staff to try out as a walk-on
walk-on
a Diceless character who has a very minor, usually one-time, role in an Issue She is usually only minimally detailed, and has only a few Traits
walk-through
A final inspection of a home to check for problems that may need to be corrected before closing
walk-through
Final inspection of a property's condition by the buyer, usually to ensure that all conditions noted on the offer to purchase have been met
walk-through
the act of walking in order to view something; "the realtor took her on a walk-through of the apartment"
walk-through
A final inspection of a property before it changes ownership
walk-through
a pedestrian passageway through the ground floor of a building
walk-through
A final inspection of a home before title transfer to search for problems that need to be corrected before ownership changes
walk-through
A walk-through refers to the auditor selecting a particular economic event and tracing (or walking) it through the accounting information system from the time it was first captured and input as data to its final disposition in the financial statements The purpose of the walk-through may be either for the auditor to identify specific control procedures or to confirm an existing understanding of control procedures in the accounting information system The walk-through may be the tracing of an event, either part way through the system or entirely through the system, depending on the extent of the evidence or knowledge required by the auditor
walk-to
walk-to(a): close enough to be walked to; "walking distance"; "the factory with the big parking lot is more convenient than the walk-to factory"
walk-to(a)
is more convenient than the walk-to factory
walk-up
an apartment in a building without an elevator
walk-up
In the airline industry, a passenger who purchases a ticket shortly before flight time
walk-up
 Bird is thrown while handler and dog are walking with the dog at heel, much like jump shooting  
walking
Able to walk in spite of injury or sickness
walking
Incarnate as a human; living

Phil's mother is a walking miracle after surviving that accident.

walking
Gerund of walk

The walking helped her.

walking
Characterized by or suitable for walking

good walking shoes.

walking
{n} the act of moving by regular steps
Walking
ambulative
walk around
walk around something
walk around
stroll, take a walk, wander about
walk around
walk randomly; "We were walking around in the neighborhood to see whether we could find an open drugstore"
walk
Favoriten