ölü

listen to the pronunciation of ölü
Türkisch - Englisch
dead

The number of the living was smaller than that of the dead. - Yaşayanların sayısı ölülerinkinden daha azdı.

Is the snake alive or dead? - Yılan diri mi yoksa ölü mü?

deceased

The Emperor prayed for the souls of the deceased. - İmparator ölülerin ruhları için dua etti.

Fadil was found deceased in his apartment. - Fadıl evinde ölü bulundu.

corpse

This thing is not a bear. It is the corpse of a bear. - Bu şey bir ayı değil. O ölü bir ayı.

defunct
exanimate
lifeless
inanimate
body (of a dead animal)
stiff

She ran a marathon yesterday. She is stiff today. - Dün bir maraton koştu. O bugün ölü gibi.

dead (person, thing)
the dead

The number of the living was smaller than that of the dead. - Yaşayanların sayısı ölülerinkinden daha azdı.

She was scared at the sight of the dead body. - O, ölü bedeni görünce korktu.

casualty
corpse, body (of a person)
slang loaded die; marked playing card
carcass
stone dead

The tree is rotten and stone dead, and could fall at any time. - Ağaç çürük ve taş ölü, ve her an düşebilir.

deathly looking; lifeless, spiritless; dead, lacking in activity; feeble, weak
dead; faded, withered; lifeless, inanimate; corpse, (dead) body
late

We all die sooner or later. - Hepimiz er ya da geç ölürüz.

Dr. Sadiq admitted later he had no idea what caused that death. - Dr. Sadık o ölüme neyin neden olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını daha sonra itiraf etti.

(Askeri) loss

Dan suffered a terrible loss with the death of his wife, Linda. - Dan karısı Linda'nın ölümüyle korkunç bir kayıp yaşadı.

His death is a great loss. - Onun ölümü büyük bir kayıptır.

(Tıp) death

A lot of human deaths are caused by smoking cigarettes. - İnsan ölümlerinin çoğuna, sigara dumanı neden olmuştur.

The accident has caused many deaths. - Kaza çok fazla ölüme neden oldu.

stillborn
dull
died

The old man died from hunger. - Yaşlı adam açlıktan ölüyordu.

She still hated him, even after he died. - O ondan hala nefret ediyordu, ölümünden sonra bile.

at rest
remains

A dead deer being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'. - Akbabalar tarafından gagalanan ölü bir geyik, diğer hayvanlar tarafından kısmen yenilmiş kalır, o tür çürümüş ete leş denir.

The cause of his death still remains a mystery. - Onun ölümünün sebebi bir sır olarak kalır.

the undertaker
be dead
dead to

The injured were carried to the hospital, and the dead to the church. - Yaralı, hastaneye ve ölü ise kiliseye kaldırıldı.

He who only lives for himself is dead to others. - Yalnızca kendisi için yaşayan kimse, başkaları için ölüdür.

ölü küllerinin saklandığı kap
urn
ölü yakma yeri
crematorium
ölü bölge
(Gıda) dead-zone
ölü bölge
(Bilgisayar,Teknik) dead band
ölü bölge
(Askeri) dead space
ölü bölge
(Bilgisayar,Teknik) neutral zone
ölü gibi solgun
ghastly
ölü yük
self weight
ölü yük
dead weight
ölü yük
own weight
ölü yük
static load
ölü ayini ilahisi
requiem
ölü açı
mil . dead angle
ölü açı
dead angle
ölü açımı
autopsy, postmortem examination, postmortem
ölü bellek
dead storage
ölü benzi
deathly pale facial complexion
ölü bölge
dead zone
ölü dalga
(a) swell, (a) long, low wave
ölü deniz
(Denizcilik) swell (after a storm)
ölü deniz
ground sea
ölü deniz
swell
ölü deri
scurf
ölü deri
slough
ölü dil
(a) dead language
ölü dingil
dead axle
ölü doğmuş
stillborn
ölü doğum
stillbirth

Have you ever had a stillbirth? - Hiç ölü doğum yaşadın mı?

Prevention of stillbirth is very difficult, as many causes of stillbirth remain either unknown or untreatable. - Ölü doğumun birçok nedenleri bilinmeyen ya da tedavi edilemez olarak kalırken, ölü doğumun önlenmesi çok zordur.

ölü fiyatına
very cheap
ölü gibi
death pale
ölü gibi
deadly
ölü gibi as still as
a corpse
ölü gibi ağır şey
dead weight
ölü gibi bir halde
deadly
ölü gibi uyumak
sleep like a dormouse
ölü göz
dead cell
ölü gözü gibi very dull, pale, weak
(light)
ölü hat
dead line
ölü ile ilgili yazı
necrology
ölü kaldırıcı
undertaker
ölü katılığı
rigor mortis
ölü kemiklerinin koyulduğu yer
ossuary
ölü kemiklerinin koyulduğu yer
charnel house
ölü kent
ghost town
ölü küllerini saklama kavanozu
mortuary urn
ölü mevsim dead season
(the months when a business' trade is slack)
ölü mil
pivot shaft
ölü nokta
dead point
ölü nokta
dead centre
ölü nokta
dead center
ölü numarası yapmak
lie doggo
ölü oda
dead room
ölü sayısı
casualties
ölü sayısı
body count
ölü sermaye
dormant capital
ölü sermaye
unapplied funds
ölü sermaye
unproductive capital
ölü sezon
off-season
ölü sezon
slack season, off season
ölü tel
dead wire
ölü yakma
cremation
ölü yakma
incineration
ölü yakma fırını
cinerator
ölü yakmak
cremate
ölü yakılan odun yığını
funeral pyre
ölü yakılan odun yığını
pyre
ölü zaman
dead time
ölü zaman
dead
ölü örtü bot
forest floor
ölü gibi
(deyim) dead beat
ölü gibi
dead and alive
ölü gibi
deadpan
ölü gibi
deathlike
ölü gibi
cadaverous
ölüler
the dead

The dead did not dance. They had something better to do than that. - Ölüler dans etmedi. Onların ondan daha iyi yapacak bir şeyleri vardı.

The number of the living was smaller than that of the dead. - Yaşayanların sayısı ölülerinkinden daha azdı.

alt ölü merkez
outer dead center
alt ölü nokta
bottom dead center
hukuken ölü sayılan kimse
(Kanun) civiliter mortuus
taş gibi ölü
stone dead
trafik kazalarındaki ölü sayısı
the toll of the road
tırnak çevresindeki ölü deri
cuticle
yakmak (ölü vb)
cremate
yaşayan ölü
zombie
yolda ölmüş, yerinde ölü bulunan; idare başkanı
(Askeri) dead on arrival; director of administration
ölüler
the defunct
üst ölü nokta
top dead center
üst ölü nokta
TDC (top dead center)
Türkisch - Türkisch
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
Sıcaklığı, canlılığı olmayan
Hayvan leşi
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, müteveffa, mevta: "Bir gün gelip ölülerimizi parayla taşıtacağımızda şüphe yok."- M. Ş. Esendal
Ölmüş insan, müteveffa, mevta
Bulgur değirmeninde çekildikten sonra gerieye kalan iri taneler
Yaşanılmayan veya çok durgun, hareketsiz
Yaşanılmayan veya çok durgun, hareketsiz: "Ölü kentler, boş kaleler, eski saraylar."- N. Cumalı
Sönük, güçsüz
cenaze
morto
(Hukuk) MEYYİT
(Hukuk) MEVTA
(Osmanlı Dönemi) meyyit
(Osmanlı Dönemi) mevât
ÖLÜ KATILIĞI
(Hukuk) Ölümden sonra kasların sertleşmesi ve ölünün vücudunun katılaşması
ÖLÜ YATIRIM
(Hukuk) Paranın, üretim değeri olmayan yerlere yatırılması
ölü açı
Doğal veya yapay bir engel dolayısıyla gözetlemenin veya atışın mümkün olmadığı yer veya bölge
ölü dalga
Hızı azalmış olarak gelen dalga
ölü deniz
Fırtınadan sonra tamamıyla sakin duruma gelmiş deniz
ölü deniz
Dalgasız, açık denizden etkilenmeyen deniz
ölü dil
Günümüzde kullanılmayan, konuşulmayan, sadece elimizde belgeleri olan dil
ölü doğum
Bebeğin ölü doğması durumu
ölü fiyatına
Değerinden çok ucuza, yok pahasına
ölü helvası
Ölü evinde pişirilip konuklara dağıtılan un veya irmik helvası
ölü mevsim
Herhangi bir işin, faaliyetin veya hareketliliğin durgunlaşıp yavaşladığı süre
ölü nokta
Gözden uzak yer
ölü renk
Parlaklığı olmayan, donuk renk
ölü saat
Herhangi bir faaliyet, iş veya durum sırasında yitirilmiş süre veya zaman
ölü salı
Teneşir
ölü sezon
Ölü mevsim
ölü yatırım
Ticaret veya sanayide kâr getirmeyen, geleceği veya pazar imkânı bulunmayan yatırım
ölü yemeği
Ölü adına verilen yemk
ölü yemeği
Ölü evine komşu veya akrabalar tarafından hazırlanıp getirilen yemek
ölü yıkama
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlemeden önce yıkamak işi
ölü yıkayıcı
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden önce yıkayan kimse
ölü zaman
bakınız: ölü saat
ölü örtü
Dökülen yaprak ve başka bitki kalıntılarından oluşan örtü
ölüler
mevta
ölü
Favoriten