restlessly

listen to the pronunciation of restlessly
Englisch - Türkisch
ara vermeksizin
(zarf) kıpır kıpır
kıpır kıpır
huzursuzca

Tom huzursuzca uyudu. - Tom slept restlessly.

Huzursuzca volta atmayı sürdürdü. - He keeps pacing up and down restlessly.

vesveseli bir şekilde
rest
dinlendirmek
rest
kalan

Lütfen hayatınızın geriye kalanı için bu kelimeleri hatırlayın. - Please, remember those words for the rest of your life.

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

rest
dinlenme

Çok yorgun olduğumdan dolayı dinlenmek için durdum. - Becoming very tired, I stopped to rest.

Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim. - I advised him to take a rest.

rest
{f} dinlenmek

Canınız dinlenmek istiyor mu? - Do you feel like resting?

Canım dinlenmek istiyor. - I feel like taking a rest.

rest
istirahat

Yorgun görünüyorsun. Bir veya iki saat istirahat etmelisin. - You look tired. You ought to rest for an hour or two.

İstirahat etmen gerekiyor. - You're supposed to be resting.

rest
kalıntı
rest
{i} hareketsizlik
rest
destek
rest
istirahat etmek
restless
huzursuz

O gün boyu huzursuz hissetti. - She felt restless all day long.

Arkadaşımın gelmesini çok uzun süre beklemek zorunda kaldığımda huzursuz hissediyorum. - I feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.

rest
{i} geri

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

rest
dayanmak

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

rest
{i} dinlenme yeri

Hafta sonlarında birçok kişi dinlenme yerine çalışır. - On weekends, many people work instead of having a rest.

Hangisi bizim son dinlenme yerimiz olacak? - Which one will be our final resting place?

restless
hiç durmayan
rest
aynen kalmak
rest
dayamak
rest
dayanak
rest
rahat etmek
rest
bakiye
rest
(Ticaret) geri kalan miktar
rest
durak
rest
(Askeri) RAHAT DURUŞU, İSTİRAHAT: Sıra dahilinde sınırlı kımıldama, konuşma ve sigara içme serbestisi. Rahat komutunda erler bir ayaklarını sıra dahilindeki yerlerinde tutarlar
rest
dayandırmak
rest
soluklanmak
rest
huzur

Arkadaşımın gelmesini çok uzun süre beklemek zorunda kaldığımda huzursuz hissediyorum. - I feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
(Fizik) durağan
rest
dikmek (bakış)
rest
rahatlamak
rest
sükün
rest
nefes almak
rest
asayiş
rest
sükünet
rest
yuva
rest
ölmek
rest
dinginlik
rest
ebedi istirahatta olmak
rest
dinlen

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

rest
kalmak
rest
oturmak

ABD'de bir restorana girerken seçeneğin vardır, sigara içilen ya da sigara içilmeyen yerde oturmak. - In the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.

Bütün yapmak istediğimiz oturmak ve dinlenmek. - All we want to do is sit down and rest.

rest
tatil

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

rest
geri kalan

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

Tom, hayatının geri kalanını Mary ile geçirmek istedi. - Tom wanted to spend the rest of his life with Mary.

rest
artan

Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım. - I left the rest to him and went out.

Tom yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı. - Tom ate half the peach and handed me the rest.

rest
(Fizik) hareketsiz
rest
(Gıda) dinlendirmek (şarap vb)
rest
güvenmek
rest
soluk almak
restless
kıpır kıpır
restless
erinçsiz
restless
tedirgin
restless
huylanmak
restless
uykusuz (gece)
rest
rahat

Tom rahatlamış ve dinlenmiş görünüyor. - Tom looks relaxed and rested.

Gerçeği öğrenene kadar bana rahat yok. - I won't rest until I find out the truth.

rest
yaslamak
rest
bağlı olmak
rest
dincelmek
rest
işlemezlik
rest
es
rest
durup dinlenmek
rest
gömülü olmak
rest
mesnet
rest
gerisi

Hikayenin gerisini bilmek istiyorum. - I'd like to know the rest of the story.

Hikayenin gerisini duyalım. - Let's hear the rest of the story.

rest
diğerleri

Bence sevgi birinin kendi duygularını dizginleyebilir ve diğerlerini dikkate alır. - To me, love is being able to restrain one's own feelings and take others into consideration.

Diğerleri gibi olma. Sen böyle olduğun gibi çok güzelsin. - Don't be like the rest of them. You're so beautiful just the way you are.

rest
sükun
rest
durma

Sami saatlerce durmadan patates soyarak babasının restoranında çalıştı. - Sami worked at his father's restaurant, peeling potatoes for hours on end.

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
dem almak
rest
yatmak
rest
ötekiler
rest
kalanlar

Bazılarımız geriye kalanlarımızın arzu ettikleri şey oldukları zaman hariç, hepimiz hiçbirimizin olamadığını olmaya çalışırız. - All of us try to be what none of us couldn't be except when some of us were what the rest of us desired.

Askerî uçakların sadece yarısı savaşa katılabilir. Kalanlar ise başka görevler için kullanılır. - Only half of all military planes can fight. The rest are used for other tasks.

rest
ara vermek
rest
bel bağlamak
rest
durmak

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
elinde olmak
rest
erinç
rest
dem alış
restless
rahatsız
restless
hareketli

Bu çocuklar her zaman hareketlidirler. - These kids are always restless.

rest
istinat etme
rest
dayanağı
rest
dinleniyorum
restless
kıpır
rest
ihtiyat akçesi
rest
{f} yaslanmak
rest
{f} çıkarmak
rest
{i} rahat, huzur, sükûn
rest
koymak
rest
{f} uyumak

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
uzanmak

Uzanmak ve bir süre dinlenmek istiyorum. - I want to lie down and rest for a while.

rest
{f} mola vermek
rest
ölüm

Ölüm cezası bu ülkeye geri getirildi. - Death penalty has been restored in this country.

rest
misafirhane
rest
{f} 1. dinlenmek, nefes almak
rest
{i} artık

O artık kendini tutamadı. - He could no longer restrain himself.

Yemek artıklarının kalanını kim yedi? - Who ate the rest of the leftovers?

rest
res daya/dinlen/dinlendir
rest
geriye kalan

Tom ömrünün geriye kalanını hapiste geçirmek istemiyor. - Tom doesn't want to spend the rest of his life in jail.

Tom hayatının geriye kalan kısmında Boston'da kalmaya niyeti yok. - Tom has no intention of staying in Boston for the rest of his life.

rest
oturtmak
rest
{i} uyku

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
{f} ebedi istirahatte olmak
rest
sükunet
rest
(Diş Hekimliği) Bir parsiyel protezin veya ortodontik apareyin, destek ve stabilizasyon sağlamaya yardımcı uzantısı, örneğin oklüzal tırnak
rest
all the rest kalanların hepsi
rest
{i} ihtiyat akçesi [brit.]
rest
uyk

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
mezar
rest
{f} olmaya devam etmek
rest
as for the rest kalanına gelince
rest
{i} müz. es
rest
istirahat,v.dinlen: n.dinlenme
restless
yerinde duramayan
restless
dalgalı
restless
vesveseli
restless
kararsız
restless
tez canlı

Çocuklar genellikle sabırsız ve tez canlı. - Children are often impatient and restless.

Sen neden her zaman tez canlısın? - Why are you always so restless?

restless
uyuyamaz
restless
vesvessli
restless
uykusuz
restless
(Tıp) Durmaksızın hareket eden, huzursuz
restless
rahatsız/hareketli
restless
restlesslyrahat durmadan
restless
{s} kıpırdak
restless
dinmeyen
restless
değişiklik isteyen
restless
hiç rahat durmaz
restless
hareketsiz kalamayan
Türkisch - Türkisch

Definition von restlessly im Türkisch Türkisch wörterbuch

rest
Pokerde, bir oyuncunun önündeki paranın tümü
rest
Pokerde oyuncunun önündeki paranın tümü
Englisch - Englisch
{a} in a restless manner, uneasily
In a restless manner
in a restless manner; "he cracked his knuckles restlessly"
nervously, uneasily; without repose, without rest; while in constant motion
in a restless manner; "he cracked his knuckles restlessly
REST
Representational State Transfer
rest
To lean, lie, or lay

I rested against the wall for a minute.

rest
A written symbol indicating such a pause in a musical score such as in sheet music
rest
To remain
rest
To complete one's active advocacy in a trial or other proceeding, and thus to wait for the outcome (however, one is still generally available to answer questions, etc.)

I rest my case.

rest
To be or to put into a state of rest

Rest assured that I will do my best.

rest
Any relief from exertion; a state of quiet and relaxation

We took a rest at the top of the hill to get our breath back.

rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of a cue when the cue ball is otherwise out of reach

Higgins can't quite reach the white with his cue, so he'll be using the rest.

rest
A final position after death

She was laid to rest in the village cemetery.

rest
Relief from work or activity by sleeping; sleep

The sun sets, and the workers go to their rest.

rest
A state of inactivity; a state of little or no motion; a state of completion

Now that we're all in agreement, we can put that issue to rest.

rest
That which remains

She ate some of the food, but was not hungry enough to eat it all, so she put the rest in the refrigerator to finish later.

rest
Absence of motion

The body's centre of gravity may affect its state of rest.

rest
Peace; freedom from worry, anxiety, annoyances; tranquility

It was nice to have a rest from the phone ringing when I unplugged it for a while.

rest
A state of quiet or repose; a cessation from motion or labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest of body or mind
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration
rest
{n} others, those not included, remainder
rest
{v} to sleep, die, be at ease, be still, compose, lay at rest, ease, lean, depend, remain
rest
{a} taken away, deprived
rest
{n} sleep, repose, quiet, support, remainder
restless
{a} void of rest, uneasy, unsettled
Rest
stay off one's feet
rest
be at rest
rest
That on which anything rests or leans for support; as, a rest in a lathe, for supporting the cutting tool or steadying the work
rest
To lie or lean or be supported
rest
In music, a rhythmic silence Examples: a 2-beat rest, a quarter-note rest
rest
(The) A contraction of residue- thus, resid', resit, res't
rest
Hence, freedom from everything which wearies or disturbs; peace; security
rest
Those not included in a proposition or description; the remainder; others
rest
To stop presenting arguments
rest
A written symbol indicating such a pause in a score
rest
To be left (in a specified condition)
rest
A contradictory word here as it does nothing but increase your tension Interest rates are quotes on a daily rest, monthly rest or annual rest basis The annual rest quote implies that the company gives you the credit for the monthly principal repayments only at the end of each year Such loans are therefore more expensive than a monthly/daily rest loan The shorter the tenure of the loan, the greater the effective interest rate difference will be
rest
They are named as notes are, whole, half, quarter,etc
rest
A symbol for silence in music See meter
rest
To place, as on a support; to cause to lean
rest
put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
not move; be in a resting position
rest
A pause in playing
rest
stay the same; remain in a certain state; "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"; "rest assured"; "stay alone"; "He remained unmoved by her tears"; "The bad weather continued for another week"
rest
rest on or as if on a pillow; "pillow your head"
rest
A support for a lance on the side of the breastplate of medieval armor
rest
To arrest
rest
To lie down and take repose, especially by sleeping
rest
in the Bank of England, the balance of assets above liabilities
rest
A party is said to "rest" or "rests a case" when he/she has presented all the evidence he/she intends to offer
rest
something left after other parts have been taken away; "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he wanted and I got the balance"
rest
Any relief from exertion; a state of quiet and recreation
rest
a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon"
rest
take a short break from one's activities in order to relax
rest
be inherent or innate in
rest
Sleep; slumber; hence, poetically, death
rest
To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a couch
rest
a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest"
rest
To lay or place at rest; to quiet
rest
That which is left, or which remains after the separation of a part, either in fact or in contemplation; remainder; residue
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool" a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest" a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep" a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon" be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment" not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder" be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer" be inherent or innate in
rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of the cue when the cue ball is otherwise out of reach
rest
To be left; to remain; to continue to be
rest
To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet or still
rest
The repose afforded by death
rest
A space in the music in which no notes are heard The beat continues even though no notes are sounding at that particular moment
rest
To be satisfied; to acquiesce
rest
Peace, freedom from trouble, tranquillity
rest
{f} repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation of a legal case
rest
n (rests, pl ) 1) A rhythmic silence in music 2) A character representing such a silence 3) a brief pause in reading
rest
a pause for relaxation; "people actually accomplish more when they take time for short rests"
rest
To cease from action or motion, especially from action which has caused weariness; to desist from labor or exertion
rest
euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
{i} remainder, something that is left over; surplus, excess; repose, sleep; relaxation; support, device for resting upon; cessation of activity; interval of silence corresponding to one of the possible time values within a measure (Music)
rest
A set or game at tennis
rest
The timed unit of silence The five most common rests values are whole rests, half rests, quarter rests, eighth rests, and sixteenth rests The length of rests is based upon ratios Whole rests last twice as long as half rests, which last twice as long as quarter rests, which last twice as long as eighth rests, which last twice as long as sixteenth rests Rhythmic Values
rest
A place where one may rest, either temporarily, as in an inn, or permanently, as, in an abode
rest
n rest, quiet [OE reste]
rest
To lean in confidence; to trust; to rely; to repose without anxiety; as, to rest on a man's promise
rest
To lean or lay
rest
be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer"
rest
a party is said to "rest" or "rest the case" when (s)he has presented all the evidence he intends to offer
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
Silence in music or in one of its parts; the name of the character that stands for such silence
rest
To stay, remain, be situated
rest
A short pause in reading verse; a cæsura
rest
Any object designed to be used to support something else
rest
A party is said to "rest" or "rest its case" when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
Holding the mash at a specific temperature to induce certain enzymatic reactions
rest
not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
The state of an object when it is not changing position in relation to its immediate surroundings
rest
A party is said to rest or rest its case when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
The absence of movement of an object in relation to its surroundings
rest
A surplus held as a reserved fund by a bank to equalize its dividends, etc
rest
A musical sign indicating silence - either for one or more players, or for the entire ensemble
rest
– The symbol for silence in a piece of music
rest
A party is said to "rest" or "rest his case" when he has presented all the evidence he intends to offer
rest
have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies"
rest
The striking of a balance at regular intervals in a running account
rest
The relief from work or activity afforded by sleeping; sleep
rest
A symbol that indicates silence for a specified time in musical beats [Rhythm Notation]
rest
To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead
rest
sit, as on a branch; "The birds perched high in the treee"
rest
In bread-making, to let the dough sit a few minutes before kneading more
rest
To stop working, to take a break, become inactive
rest
To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column rests on its pedestal
rest
A pause of a specified length in a piece of music
rest
The local address portion of an Internet Address
rest
give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
the number, fraction, or percentage that remain -- "A board with 144 squares has 72 red squares, and the rest are black " (187)
rest
A projection from the right side of the cuirass, serving to support the lance
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool"
rest
A symbol used to denote silence
rest
To relieve; give rest to
restless
Never resting; unquiet; uneasy; continually moving; as, a restless child
restless
Not affording rest; as, a restless chair
restless
If you are restless, you are bored, impatient, or dissatisfied, and you want to do something else. By 1982, she was restless and needed a new impetus for her talent. + restlessness rest·less·ness From the audience came increasing sounds of restlessness
restless
ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless wind"
restless
Passed in unquietness; as, the patient has had a restless night
restless
unable to relax or be still; "a constant fretful stamping of hooves"; "itchy for excitement"; "a restless child"
restless
Not allowing or affording rest
restless
worried and uneasy
restless
If you have a restless night, you do not sleep properly and when you wake up you feel tired and uncomfortable. The shocking revelations of the 700-page report had caused him several restless nights
restless
If someone is restless, they keep moving around because they find it difficult to keep still. My father seemed very restless and excited. + restlessness rest·less·ness Karen complained of hyperactivity and restlessness. + restlessly rest·less·ly He paced up and down restlessly, trying to put his thoughts in order
restless
Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose; eager for change; discontented
restless
marked by a lack of quiet; not conducive to rest; "spent a restless night"; "fell into an uneasy sleep"
restless
worried and uneasy ceaselessly in motion; "the restless sea"; "the restless wind
restless
Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose or quiet; eager for change; discontented; as, restless schemers; restless ambition; restless subjects
restless
{s} not still, unable to remain still; nervous, uneasy; lacking rest, lacking repose; constantly moving, perpetually in motion
restless
Deprived of rest or sleep
restless
Without rest; unable to be still or quiet; uneasy; continually moving
Türkisch - Englisch

Definition von restlessly im Türkisch Englisch wörterbuch

rest
last stake
restlessly
Favoriten