dinlendirmek

listen to the pronunciation of dinlendirmek
Türkisch - Englisch
rest
relax
(Tarım) leave fallow
to rest, to relax; to leave fallow; (şarap) to mature
(şarap) resettle
recreate
(Konuşma Dili) to put out (a fire or light)
to rest, let rest
repose
to set aside (so dough can rise or sediment can settle)
let rest
to leave (ground) fallow
regale
refresh
dinlendirmek (şarap vb)
(Gıda) rest
dinlendirmek (şarap)
resettle
dinlen
lounge
dinlen
rest

An old man was at rest under the tree. - Yaşlı bir adam ağacın altında dinleniyordu.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

dinlendirme
(Tekstil) relaxation
dinlen
{f} rested
kafasını dinlendirmek
disburden one's mind
kalıpı değiştirmek/dinlendirmek
slang to die, croak, kick the bucket, give up the ghost
Türkisch - Türkisch
dinlendirmek
Favoriten