like

listen to the pronunciation of like
Englisch - Türkisch
sevmek

Tom Mary'yi sevmekten kendini alamadı. - Tom couldn't help but like Mary.

Onları sevmekten başka çaren yok. - You can't help but like them.

hoşlanmak
beğenmek

İnsanlar onun tablolarını beğenmek için geldiler. - People came to like her paintings.

Tom'u beğenmek zorundasın. - You've got to like Tom.

{s} gibi

Bu, peynir gibi kokuyor. - This smells like cheese.

Bunun gibi bir kamera almak istiyorum. - I would like to get a camera like this.

{e} falan

Ermiş falan değil o. Öyleymiş gibi duruyor sadece. - He's not a saint. He just looks like one.

likes and dislikes sevdiği ve beğenmediği şeyler
{i} benzer

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

O, biraz babasına benzer. - He is a bit like his father.

{f} istemek

O çok kötü bir filmdi, değil mi? Evet. İçimden paramı geri istemek geliyor! - That was such a bad movie, right? Yeah. I feel like asking for my money back!

{e} gibi, -e benzer
{i} benzeri

Ben elma ve muz ve benzeri farklı meyveler yedim. Ayrıca iki patates yedim. - I ate different fruits like apples and bananas and such. I also ate two potatoes.

Ben erkek kardeşime benzerim. - I am like my brother.

dilemek

Özür dilemek istiyorum. - I'd like to apologize.

Anneme mutlu yıllar dilemek istiyorum. - I'd like to wish my mom a happy birthday.

(bağlaç) sanki, güya
{i} zevk

Senin renk zevkinden hoşlanmıyorum. - I don't like your taste in color.

New York, Chicago ve Boston gibi heyecan verici şehirleri ziyaret etmekten zevk alıyorum. - I enjoy visiting exciting cities like New York, Chicago, and Boston.

{f} iste

Londra'ya gitmek isterim. - I'd like to go to London.

Çay veya kahve ister misin? - Would you like coffee or tea?

-imsi
imsi
sonek -ımsı
sempati duymak
eşit

Gerçek aşk ebedidir, sonsuzdur ve hep kendi gibidir. Eşit ve saf, abartılı sergilemeler olmadan: özünde hep gençtir ve beyaz saçlarla görünür. - True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.

Bütün renkleri eşit derecede severim. - I like all the colors equally.

{i}

Eşi, bir baca gibi sigara içiyor. - Her husband smokes like a chimney.

Tom Chris'e onun eşarbını sevmediğini söylediğinde, o ondan kurtuldu. - When Tom told Chris he didn't like her scarf, she got rid of it.

conj. sanki
bağ

Bağımsız olmayı severim. - I like being independent.

Sen ona bağırıyordun ve ben bundan hoşlanmıyorum. - You were shouting at her and I don't like that.

-mis gibi
{f} hoşlanmak, sevmek; beğenmek. like a bolt out of the k.dili. beklenmedik bir şekilde, birdenbire
rağbet etmek
müşabih
özelliği

Görünüşe göre Google o özelliği artık kullanmıyor. - It looks like Google deprecated that functionality.

-miş gibi
ilg.gibi
-in özelliği
{f} hoşuna gitmek
{i} aynı

Ancak Japonya hâlâ diğer ülkeler tarafından yeterince anlaşılamamıştır, ve Japonlar, aynı şekilde, yabancıları anlamayı zor bulmuştur. - Yet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand.

O ve ben tesadüfen aynı tür müziği seviyoruz. - It happened that she and I liked the same kind of music.

{s} olası

Tom Mary'nin hâlâ evde olduğunun olası olduğunu düşünmüyordu. - Tom didn't think it was likely that Mary was still at home.

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

{i} beğeni

Oda farklı görünüyor, şimdi daha çok beğeniyorum. - The room looks different, now I like it more.

Tom, Mary'nin onun yeni şarkısını beğenip beğenmeyeceğini görmek istiyor. - Tom wants to see if Mary likes his new song.

güya
sanki

Sanki o seni başka bir dünyaya çekecek. - It feels like it's going to absorb you into another world.

Sanki onun ne olduğunu biliyormuş gibi konuşma. - Don't talk ... as if you know what it's like...

tutmak

Bu balık tutmak için iyi bir nokta gibi görünüyor. - This looks like a good spot for fishing.

Bunu o şekilde tutmak istiyorum. - I'd like to keep it that way.

beğenir
likely
büyük ihtimalle

Jane büyük ihtimalle gelecek. - Jane is very likely to come.

Jane büyük ihtimalle gelecek. - Jane is more than likely to come.

liking
{i} hoşlanma

Fred Jane'den hoşlanmaya başladı ve onunla çıkmaya başladı. - Fred took a liking to Jane and started dating her.

Birinden hoşlanmak ve birini sevmek arasındaki fark nedir? - What's the difference between liking and loving someone?

liking
beğeni

Onun zengin gıdalar için büyük bir beğenisi vardır. - She has a great liking for rich foods.

like no other
Benzersiz, eşsiz
like better
daha çok istemek
like a man
erkek gibi

O, bir erkek gibi davrandı. - He behaved himself like a man.

Tom bir erkek gibi ölmüştü. - Tom had died like a man.

like a shot
şimşek gibi
like a shot
hiç tereddüt etmeden
like a shot
süratle
like a shot
hızla
like a shot
derhal
like a shot
çabucak
like fury
hiddetle
like fury
çok hızlı
like hell
(Konuşma Dili) bir yığın
like hell
(deyim) hızla
like hell
(deyim) son sürat
like hell
(Konuşma Dili) sürüsüne bereket
like hell
(Konuşma Dili) çok zor
like hell
(Konuşma Dili) bir sürü
like hell
(Konuşma Dili) çok hızlı
like minded
aynı fikirde
like smoke
süratle
like smoke
çabuk ve kolay
like smoke
çabuk
like the devil
ayağına tez
like the devil
çok çabuk
like a
gibi
like a bolt out of the blue
tepeden inme
like a bomb
bomba gibi
like a bomb
çok iyi
like a bull at a gate
paldır küldür
like a bullet out of a gun
kurşun gibi hızlı
like a bump on a log
put gibi
like a cat with nine lives
dokuz canlı
like a lamb
kuzu gibi

Tom şu anda kuzu gibi uyuyor. - Right now, Tom is sleeping like a lamb.

like a sack of potatoes
patates çuvalı gibi
like a ship without a rudder
serseri mayın gibi
like a shot
anında
like a shot
hemen
like a shot
istekle
like anything
deli gibi
like better
daha iyi sev
like blazes
deli gibi
like cat and dog
kedi köpek gibi
like clockwork
saat gibi

Her şey saat gibi çalışıyor. - Everything's running like clockwork.

Toplu taşıma sistemi saat gibi çalışır. - The public transportation system runs like clockwork.

like clockwork
tıkır tıkır
like crazy
deli gibi

Tom son trene yetişmek için deli gibi koştu. - Tom ran like crazy to catch the last train.

Yeterli zamanım olduğundan emin olmak için deli gibi çalışıyorum. - I'm working like crazy to make sure I have enough time.

like death warmed up
yorgun argın
like greased lightning
şimşek gibi
like hell
cehennem gibi
like hell
deli gibi
like kings
krallar gibi
like mad
çıldırmış gibi
like mad
deli gibi
like royalty
kral gibi
like sardines
balık istifi gibi
like sardines
sıkış tepiş
like that
bunun gibi

Bunun gibi bir şey yapmalıyız. - We should make something like that.

Bunun gibi bir şey bulmak istiyorum. - I wanna find something like that.

like that
öyle

Ben asla öyle bir şey söylemezdim. - I would never say anything like that.

Herhangi birinin öyle bir şey söylediğini asla duymadım. - Never have I heard anyone say a thing like that.

like that
o şekilde

Onu o şekilde bırakmak ister misin? - Do you want to leave it like that?

Bana o şekilde karşılık verme. - Don't talk back to me like that.

like that
şöyle
like the cat that stole the cream
özünü beğenmiş
like this
böyle

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

Böyle bir sözlükte buzdolabı ile ilgili en az iki cümle olmalıdır. - In a dictionary like this one there should be at least two sentences with fridge.

like this
bunun gibi

Tatoeba'ya bunun gibi bir cümle ekleyemem. - I cannot add a sentence like this to Tatoeba.

Hiç bunun gibi bir şey gördün mü? - Have you ever seen anything like this?

like this
bu şekilde

Bana asla bu şekilde davranmazdın. - You never used to treat me like this.

İncil bunu bu şekilde yazmıştır. - The Bible has it written like this.

like wildfire
hızla
like wildfire
çok çabuk
like winking
kaşla göz arasında
like winking
aniden
like - for- like
gibi - için benzeri
like 3
3 gibi
like a bull in a china shop
(deyim) Sakarca, beceriksizce
like a dog with a bone
(deyim) İnatçı, direngen
like a dove; peaceful, conciliatory
gibi bir güvercin;, uzlaşmacı barışçıl
like a knife through butter
(hot) tereyağından kıl çeker gibi
like a ship without a rudder
(deyim) Amaçsız bir şekilde, rüzgar nereden eserse oraya doğru
like a ton of bricks
hışımla, deli gibi
like anything, hell, blazes, mad, crazy
deli gibi
like chalk and cheese
(deyim) Birbirlerine hiç benzemeyen, birbirlerinden çok farklı
like clockwork
Saat gibi, çok düzenli, tıkır tıkır
like everything
her şey gibi
like father
baba gibi
like for like
gibi olduğu gibi
like for like growth
(Ekonomi) Bir firmada büyümenin, yeni birimler ilave edilimiş veya kapatılmış olmasının da dikkate alınarak hesaplandığı, net orandır
like hell
deli gibi: "He was running like hell. - Deli gibi koşuyordu."
like hell
hiç; aksine
like hemp
kenevir gibi
like ing
ıng gibi
like lead
kurşun gibi
like mad
k. dili çılgınca, çılgın gibi
like master
ustası gibi
like minded
aynı kafada
like never before
daha önce hiç olmadığı gibi/kadar
like new
gibi yeni
like oil and water
(deyim) Birbirlerine hiç benzemeyen, birbirlerinden çok farklı
like one o'clock
01: 00 gibi
like real estate
emlakta olduğu gibi
like the alps; lofty
alps gibi; yüce
like the back of one's hand
(deyim) Avucunun içi gibi
like the sound of one's own voice
çenesi düşük olmak
Like father, like son
{k} Tıpkı babası!/Babasına çekmiş!
likely
{s} uygun: a likely day for a picnic pikniğe uygun bir gün
likely
güzel

Yarın hava muhtemelen güzel olacak. - It is likely to be fine tomorrow.

likely
olası

Tom Mary'nin hâlâ evde olduğunun olası olduğunu düşünmüyordu. - Tom didn't think it was likely that Mary was still at home.

Tom Mary'ye büyük olasılıkla yarışı kimin kazanacağını düşündüğünü sordu. - Tom asked Mary who she thought would be the most likely to win the race.

likely
uygun

Bu neredeyse hiç uygun değil. - That's hardly likely.

likely
muhtemelen

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

Gözetlemede muhtemelen büyük bir hata olduğunu zannediyorum. - I think that it likely that there was a major fault in the lookout.

likeness
{i} benzerlik
like minded
aynı görüşte
like this
işte böyle
liked
sevilmek

Tom sadece sevilmek istiyor. - Tom just wants to be liked.

O, Ellen tarafından sevilmektedir. - He is liked by Ellen.

like hell
çok
like that
işte böyle
likely
inandırıcı
likely
{s} geleceği parlak: a likely candidate geleceği parlak bir
likely
belki
liked
hoşa gitmek
liked
beğenilmek

Sami beğenilmek istiyordu. - Sami wanted to be liked.

Hepimiz beğenilmek istiyoruz. - We all want to be liked.

likely
önemsiz
likely
inanılır
likely
iyi

O, muhtemelen iyi olacak. - It is likely to be fine.

Tom ekonominin muhtemelen iyileşeceğini düşündüğünü söyledi. - Tom said that he thought the economy was likely to get better.

likely
geleceği parlak
likely
olması muhtemel

Tom'un onu kasten yapmış olması muhtemel. - It's likely that Tom did it on purpose.

Ben ırkçı değilim, ama ile başlayan her cümlenin gerçekten çok ırkçı olması muhtemeldir. - Every sentence that starts with I'm not racist, but is likely to be very racist indeed.

likely
kuvvetle muhtemel
likeness
portre
liking
hoşlanarak
liking
sempati
liking
alaka
likely
muhtemel

Hava tahmini göre tayfunun sahile yaklaşması muhtemeldir. - According to the weather forecast, the typhoon is likely to approach the coast.

Öyle tuhaf bir şeyin gerçekleşmesi muhtemel değildir. - Such a strange thing is not likely to happen.

likely
ihtimal ki
likely
be.galiba
liking
(for ile) sevme
liking
düşkünlük
liking
{f} hoşlan

Fred Jane'den hoşlanmaya başladı ve onunla çıkmaya başladı. - Fred took a liking to Jane and started dating her.

Meryem'in patronu, onun hazzetmeyeceği kadar temastan hoşlanan biri. - Mary's boss is a bit too tactile for her liking.

liking
ilgi
likely
münasip/muhtemel
I should like ...: I should like to tell you I´m sorry
Senden özür dilemek istiyorum. İ´d like to buy a novel. Roman almak istiyorum
give like for like
like vermek
like for
olduğu gibi
like hell
Sen öyle san!Hadi oradan!

A: I've beaten you! B:Like hell!.

like that
böyle

Senin böyle bir şey yapman alışılmadık bir durum. - It's unusual for you to do something like that.

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

like this
hoş bu
like wise
bilge gibi
like you
senin gibi

senin gibi birini istiyorum.

Keşke senin gibi bir arkadaşım olsa. - I wish I had a friend like you.

Senin gibi bir kadın bulacağımı asla düşünmedim. - I never thought I would find a woman like you.

likely
olasılı
likely
mümkün

Tom'un istediğimizi yapması mümkün değil. - It's not likely Tom will do what we ask.

Tom'un durumun altından kalkabilmesi pek mümkün olmayacak. - Tom won't likely be able to cope with the situation.

likely
mantıklı

Tom muhtemelen mantıklı olacaktır. - Tom will likely be reasonable.

Tom muhtemelen mantıklı olacak. - Tom is likely to be sensible.

likely
galiba

Galiba bu kitabı okumaya sene sonuna kadar devam edeceğiz. - We're likely to continue reading this book up to the end of the year.

likes
hoşlanıyor

Cathy müzikten hoşlanıyor gibi görünüyor. - It seems that Cathy likes music.

Sanırım Tom Mary'den hoşlanıyor. - I think Tom likes Mary.

likes
sevmez
likings
beğenisine
return like by like
tarafından gibi dönmek gibi
to be like
olmak gibi
Liked
(isim) Makbule
like hell
{k} deli gibi: He was running like hell. Deli gibi koşuyordu
like hell
aşırı
like hell
son derece çok
like hell
hiç de bile
like me
bencileyin
like minded
hemfikir
liked
(sıfat) sevilen
liked
{s} sevilen
likeness
{i} resim
likeness
benzeşme
likeness
kılık
likeness
{i} kopya
likeness
{i} benzeme
likeness
benzeyiş
likeness
tasvir

Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde - I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.

likeness
suret
liking
{i} zevk

O bana tamamen zevkime uygun bir kravat verdi. - She gave me a necktie which was completely to my liking.

liking
sev/iste/beğen
liking
{i} meyil
liking
{i} sevme

Birçok hatalarına rağmen onu sevmekten kendimi alamıyorum. - I cannot help liking him in spite of his many faults.

Birinden hoşlanmak ve birini sevmek arasındaki fark nedir? - What's the difference between liking and loving someone?

liking
alâka
liking
{i} sevgi
liking
{i} ilgi; eğilim
liking
for ile sevme
liking
{i} hoşlanma, sevme; beğenme
the like
bakkal çakkal grocers and
Englisch - Englisch
Used to place emphasis upon a statement

divint ye knaa, like?.

A mild intensifier

She was, like, sooooo happy.

Somewhat similar to, reminiscent of

These hamburgers taste like leather.

Something that a person likes (prefers)

Tell me your likes and dislikes.

As if; as though

It seemed like you didn't care.

When preceded by any form of the verb to be, used to mean “to say” or “to think”; used to precede an approximate quotation or paraphrase

And you're like, no not in a million years, you're nasty please leave me alone..

To please

His countenance likes me not.

To prefer and maintain (an action) as a regular habit or activity

We like to keep one around the office just in case.

indicating approximation or uncertainty

And then he, like, got all angry and left the room.

To derive pleasure of, by or with someone or something

And therefore it is the best way, if you like of it, to examine these taken from experiments touching the Earth, and then proceed to those of the other kind.

for example, such as: to introduce an example or list of examples

There are lots of birds like ducks and gulls in this park.

To find attractive; to prefer the company of; to have mild romantic feelings for

I really like Sandra but don't know how to tell her.

(sometimes as the likes of) Someone similar to a given person, or something similar to a given object; a comparative; a type; a sort

It was something the likes of which I had never seen before.

To enjoy, be pleased by; favor; be in favor of

I like the Seattle Mariners this season.

A delayed filler

He was so angry, like.

similar

and this is not a sky, it is a Soul and living Face! Nothing liker the Temple of the Highest, bright with some real effulgence of the Highest, is seen in this world.

conj. similar to, very closely resembling; as if
nearly, approximately; probably (Slang); as if, such (Slang)
{i} person or thing which is similar or comparable; kind, type; things which are preferred or liked
{s} having similar characteristics; alike, having a resemblance to; characteristic of
{e} similar to, resembling; in a similar way, characteristic of; inclined to, tending to; for example
{a} resembling, equal, even, likely, probable
{n} something that is like, a near approach
{v} to be pleased with, approve, choose, gratify
{a} in the same manner, fitly, probably
{f} enjoy; be fond of; be attracted to; want; prefer
To find attractive
In a like or similar manner
prefer or wish to do something; "Do you care to try this dish?"; "Would you like to come along to the movies?"
Having the same, or nearly the same, appearance, qualities, or characteristics; resembling; similar to; similar; alike; often with in and the particulars of the resemblance; as, they are like each other in features, complexion, and many traits of character
Having probability; affording probability; probable; likely
equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the other a like number"; "an equal number"; "the same number
feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How did you like the President's speech last night?" be fond of; "I like my nephews" find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to read Russian novels" want to have; "I'd like a beer now!" resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination; "suits of like design"; "a limited circle of like minds"; "members of the cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality" equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the other a like number"; "an equal number"; "the same number
An Access operator used in text comparisons
Inclined toward; disposed to; as, to feel like taking a walk
The relational operator used to select records using wild cards (*, ?, #)
To have an appearance or expression; to look; to seem to be (in a specified condition)
want to have; "I'd like a beer now!"
Our Living Language In certain Southern varieties of American English there are two grammatically distinct usages of the word like to mean "was on the verge of." In both, either like or liked is possible. In the first, the word is followed by a past infinitive: We liked (or like) to have drowned. The ancestor of this construction was probably the adjective like in the sense "likely, on the verge of," as in She's like to get married again. The adjective was reinterpreted by some speakers as a verb, and since like to and liked to are indistinguishable in normal speech, the past tense came to be marked on the following infinitive for clarity. From this developed a second way of expressing the same concept: the use of like to with a following finite past-tense verb form, as in I like to died when I saw that. This construction appears odd at first because it ostensibly contains an ungrammatical infinitive to died; but that is not the case at all. What has happened is that like to here has been reinterpreted as an adverb meaning almost. In fact, it is quite common to see the phrase spelled as a single word, in the pronunciation spelling liketa
To be pleased; to choose
In a manner like that of; in a manner similar to; as, do not act like him
having the same or similar characteristics; "all politicians are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are generaly alike in background and taste"
adj gemar 2 adj sama 3 prep sama dengan (sama) 4 vt [to be pleased with something (Do you ~ nasi goreng?)] suka [(Apakah Anda ~ nasi goreng?)]
To want

Tom isn't very likely to want to do that. - Tom is not very likely to want to do that.

Tom isn't likely to want to help Mary. - Tom isn't likely to want to help Mary.

The stroke which equalizes the number of strokes played by the opposing player or side; as, to play the like
To do regularly
Cf
as, we all have likes and dislikes
Equal, or nearly equal; as, fields of like extent
conforming in every respect; "boxes with corresponding dimensions"; "the like period of the preceding year"
Had like, under Like, a
To be pleased with in a moderate degree; to approve; to take satisfaction in; to enjoy
be fond of; "I like my nephews"
That which is equal or similar to another; the counterpart; an exact resemblance; a copy
find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to read Russian novels"
To come near; to avoid with difficulty; to escape narrowly; as, he liked to have been too late
Likely; probably
feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How did you like the President's speech last night?"
To liken; to compare
To enjoy, be in favor/favour of
A liking; a preference; inclination; usually in pl
resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination; "suits of like design"; "a limited circle of like minds"; "members of the cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality"
To suit; to please; to be agreeable to
lyche
lich
like a bat out of hell
With crazy or excessive intensity or speed

He came tearing around the corner like a bat out of hell and nearly ran us over.

like a bee in clover
Alternative form of in clover
like a bull in a china shop
Clumsily, aggressively, without care or concern, without self-control
like a bull in a china shop
Clumsy, aggressive, without care or concern, without self-control
like a cat in a strange garret
Having a feeling of uncertainty and misapprehension due to being in an unfamiliar situation

Mothers cannot conveniently leave home to get about, and fathers, to use their own expression, feel like a cat in a strange garret, when screwed up in one of the seats ot the school house.

like a cat on a hot tin roof
Jumpy, nervous
like a dog in heat
Very energetic and enthusiastic, especially when sexually aroused
like a dog on heat
Very energetic and enthusiastic, especially when sexually aroused
like a dog with a bone
Stubborn; persistent; relentless; dogged

Wilmer Lee was like a dog with a bone — he just wouldn't let Mr. Mooney rest in peace.

like a duck takes to water
Very naturally; without effort

She started skating and she learned how quickly, like a duck takes to water.

like a hawk
With particular vigilance or attention, implying sharp vision

If you find one you like, plan to guard it like a hawk until the purchase is finalized.

like a hole in one's head
Not
like a hole in the head
Not
like a kid in a candy store
Elated or excited as a result of having many options to choose from
like a lamb to the slaughter
helplessly and innocently, without knowing the unpleasant consequences

My excuse is I wasn't prepared.

like a man
bravely, decisively and without complaining

Don't be a wimp, deal with it like a man!.

like a million bucks
extremely good or well

After that vacation I feel like a million bucks.

like a million dollars
extremely good or well

After that vacation I feel like a million dollars.

like a pig in clover
Alternative form of in clover
like a ton of bricks
Very strongly; very heavily; often unexpectedly
like a train
Quickly, speedily
like as
Just as; in the same way as; even as

Thou shalt come to thy grave in a full age, like as a shock of corn cometh in in his season.

like as and
Alternative form of like as
like as if
Alternative form of like as
like ass
Offensively bad

Your band is good, but the singer sounds like ass.

like ass
Like feces

That dog smells like ass.

like clockwork
With perfect regularity and precision; faultless

You will find him there waiting for the bus every day at 4:14 pm, like clockwork.

like crazy
To a great or excessive degree; with great speed, output, enthusiasm, etc

She stayed late, working like crazy to get the project done before the deadline.

like death warmed over
Ill, unwell
like father, like son
A son will have traits similar to his father upon reaching adulthood
like feeding time at the zoo
Extremely frenetic, disorderly and messy
like fun
Intensely

The railway's begun The Mormons are cutting / And grading like fun..

like fun
Definitely not

a. 1946, Raymond J. Healy, J. Francis McComas editor, Adventures in time and space: an anthology of modern science-fiction stories‎, page 607:Give me that gun! Like fun I will, Leigh snapped.

like gangbusters
Vigorously, rapidly, zealously, or forcibly; in a manner which has considerable impact

Put an actress in knock-out clothes and she'll come through like gangbusters..

like hell
In a manner that uses all of the strength, speed, or effort that a person can summon

You'd better run like hell!.

like hell
Bad or badly

It stank like hell down there.!.

like hell
Used ironically to express the opposite of one's intentions

Me do the washing up? Like hell I will!.

like hot cakes
Quickly, especially by purchase or consumption

These new toys should sell like hot cakes.

like it or lump it
to accept a situation whether one agrees with it or not

We're going to stay home this year. No holidays. You can like it or lump it.

like it's going out of style
enthusiastically, to an excessive degree

Jim has been drinking like it's going out of style.

like like
To fancy

Do you just like her or do you like like her?.

like new
Seemingly new; as good as new

Our like new refrigerator didn't last the year.

like new
As though new; as good as new

Make your car run like new.

like nobody's business
In an extreme manner; rapidly; excessively; like crazy

His customers reimburse him for the equipment he buys, but it looks like he spends money like nobody's business.

like one's life depended on it
desperately
like pigs in clover
Alternative form of in clover
like rats from a sinking ship
Quickly but in futility, away from a failing project
like riding a bike
Said of skill that, once learned, is never forgotten
like shit
Very bad
like shooting fish in a barrel
Absurdly easy

We can put the collection box directly under the chute. It'll be like shooting fish in a barrel.

like sixty
Quickly, easily
like taking candy from a baby
easy to achieve

Taking the money from the safe will be like taking candy from a baby, since I know the combination.

like terms
algebraic expressions whose literal coefficients represent the same value regardless of the numbers assigned to them
like terms
monomial expressions whose variable components are identical
like that
Quickly; unexpectedly

He was playing in the yard and, then, like that, he was gone.

like that
Used to indicate agreement with another speaker's statement

And then the truck turned, the box fell out the back, and the truck just kept going. / Yea, like that..

like the back end of a bus
Very unattractive

As I once told him, being British, looking like the back end of a bus or weighing 30 stone, was utterly irrelevant to the posting i made.

like the clappers
Very hard, very rapidly

In fact she made quite a nice little rider — a bit rough, like these Australians always were, but quite secure in her seat and going like the clappers.

like the new time
Furiously or vigorously, repeatedly

He was running like the new time when the dog chased him.

like turkeys voting for Christmas
Accepting or bringing about a situation with negative consequences for the individual
like turkeys voting for an early Christmas
Alternative form of like turkeys voting for Christmas
like two peas in a pod
very similar; a couple made for each other
like unto
like
like unto
conforming to, conformable to
like unto
like, similar to
like water
Abundantly; consumed rapidly or found in great quantity

In our house we go through paper towels like water.

like water off a duck's back
In a manner which has no effect; immediately and without causing any difference

She combs me down with her tongue sometimes though, but that just slips off me like water off a duck's back..

like water off a duck's back
Without immediate or lasting effects

Scandal after scandal would break, but it would be like water off a duck's back; no heads rolled, and no one seemed particularly perturbed.

like white on rice
Inseparably; in very close proximity

I want to stick to you like white on rice.

like white on rice
Inseparable; in very close proximity; following closely
like-for-like
comparable to the same period in a previous year, at outlets that existed at that period
like-for-like
Pertaining to an action which replaces one thing with another of the same type

The soccer coach made a like-for-like substitution, replacing the injured defender with another defensive player.

like-for-like sales
The sales of a company that were achieved through the same activities as those of a previous reference period (typically the preceding year)

Sales at the company are up 50%, although only half of that increase is due to the recent aquisition. The other half is accounted for by like-for-like sales being up 25 percent.

like-minded
Of similar opinion, given to holding similar opinions

The like-minded politicians voted the same way so often they were thought of as one person rather than two.

like father like son
son takes after his father, apple doesn't fall far from the tree
like a bolt from the blue
(deyim) Like a sign from heaven, like a flash of light

Like a bolt from the blue, I got the idea to shave my head.

like chalk and cheese
(deyim) Dissimilar, unalike, unlike, contrasting, contrastive, divergent, differing, varying, disparate; poles apart, incompatible, mismatched, conflicting, clashing; like oil and water
like for like growth
(Ekonomi) The term like for like (LFL) growth describes a net growth measure indicator that is adjusted of additional or desinvested businesses. This indicator is very important in all businesses that show a significant dynamic of expansations or buying-outs becaus
like hell
(deyim) 1. Used as an intensive: "He ran like hell to catch the bus."2. Used to express strong contradiction or refusal: "He says he's going along with usLike hell he is!"
like oil and water
(deyim) Dissimilar, unalike, unlike, contrasting, contrastive, divergent, differing, varying, disparate; poles apart, incompatible, mismatched, conflicting, clashing; like chalk and cheese. (Water sinks in water, or rather, oil floats on water, and does not mix)
like pulling teeth
(deyim) Very difficult

Its like pulling teeth getting Max to talk about his girlfrined .

like water off a duck's back
(deyim) Without changing your feelings or opinion; without effect

1. Advice and correction roll off him like water off a duck's back. 2. Many people showed him they didn't like what he was doing, but their disapproval passed off him like water off a duck's back.

like master like man
a slave resembles his master
like mother like daughter
daughters learn from their mothers, the behavior of a daughter often is the same as that of her mother
be like
To be similar to something

They must be like the last group who stayed.

be like
To say

If he's like I don't want to, then be like Pretty please! - it means a lot to me.

likely
Probably

Likely he'll win the election in this economy.

likely
attractive; pleasant

found a likely spot under a shady tree for the picnic.

likely
plausible; Within the realm of credibility

not a very likely excuse.

likely
Similarly
likely
appropriate, suitable; believable; having a good potential

Jones is a likely candidate for management.

likely
promising; Apt to achieve success or yield a desired outcome

a likely topic for investigation.

likely
probable; Possessing or displaying the qualities or characteristics that make something probable

They are likely to become angry with him.

likely
probable; having a greater-than-even chance of occurring

Rain is likely later this afternoon.

likely
Reasonably to be expected; apparently destined

He is likely to succeed at anything he tries.

likeness
To depict

Every member of the family is as faithfully likenessed as the photographs, which were given to the artist from the hands of the General himself, have power to express.

likeness
The state or quality of being like or alike; similitude; resemblance; similarity
liking
The action of the verb to like
liking
Present participle of like
likely
plausible
liking
fondness
likes
{i} things that are liked; preferences
likely
If someone or something is likely to do a particular thing, they will very probably do it. In the meantime the war of nerves seems likely to continue Once people have seen that something actually works, they are much more likely to accept change. unlikely
likely
{a} probable, well-favored
likeness
{n} a resemblance, form, show, appearance
liking
{n} a plumpness, good state, taste, trial
to be like
{v} feature
go up like a rocket and come down like a stick
from the peak of prosperity to the depths of despair
like hell
used ironically to indicate the opposite of what is stated; "says he'll help me? Like hell he will!
like hell
with great speed or effort or intensity; "drove like crazy"; "worked like hell to get the job done"; "ran like sin for the storm cellar"; "work like thunder"; "fought like the devil"
like that
in the same way as that; similar to that
like this
similar to that thing or person; so, thus, in this manner
liked
found pleasant or attractive; often used as a combining form; "a well-liked teacher
liked
past of like
liked
found pleasant or attractive; often used as a combining form; "a well-liked teacher"
liked
{s} beloved, popular, appreciated
likely
In all probability; probably
likely
suitable; Apparently appropriate or suitable
likely
appropriate; believable; having a good potential
likely
You use likely to indicate that something is probably the case or will probably happen in a particular situation. Experts say a `yes' vote is still the likely outcome If this is your first baby, it's far more likely that you'll get to the hospital too early Francis thought it likely John still loved her. = probable unlikely Likely is also an adverb. Profit will most likely have risen by about £25 million Very likely he'd told them he had American business interests. = probably
likely
with considerable certainty; without much doubt; "He is probably out of the country"; "in all likelihood we are headed for war"
likely
expected to become or be; in prospect; "potential clients"; "expected income"
likely
Worthy of belief; probable; credible; as, a likely story
likely
A likely person, place, or thing is one that will probably be suitable for a particular purpose. At one point he had seemed a likely candidate to become Prime Minister We aimed the microscope at a likely looking target
likely
{s} reasonable; probable; possible; appropriate; promising
likely
Having such qualities as make success probable; well adapted to the place; promising; as, a likely young man; a likely servant
likely
likely but not certain to be or become true or real; "a likely result"; "he foresaw a probable loss"
likely
In probability of precipitation statements, the equivalent of a 60 or 70 percent chance
likely
within the realm of credibility; "not a very likely excuse"; "a plausible story" has a good chance of being the case or of coming about; "these services are likely to be available to us all before long"; "she is likely to forget"; "a likely place for a restaurant"; "the broken limb is likely to fall"; "rain is likely"; "a likely topic for investigation"; "likely candidates for the job
likely
emphasis You can say not likely as an emphatic way of saying `no', especially when someone asks you whether you are going to do something. `How about having a phone out here?' --- `Not likely!' = no way
likely
within the realm of credibility; "not a very likely excuse"; "a plausible story"
likely
Similar; like; alike
likely
Having probability; having or giving reason to expect; followed by the infinitive; as, it is likely to rain
likely
Such as suits; good-looking; pleasing; agreeable; handsome
likely
seemingly, probably
likely
probable; having a good chance of occuring
likely
has a good chance of being the case or of coming about; "these services are likely to be available to us all before long"; "she is likely to forget"; "a likely place for a restaurant"; "the broken limb is likely to fall"; "rain is likely"; "a likely topic for investigation"; "likely candidates for the job
likeness
A comparison; parable; (Atasözü)
likeness
Appearance or form; guise
likeness
That which closely resembles; a portrait
likeness
If you say that a picture of someone is a good likeness, you mean that it looks just like them. She says the artist's impression is an excellent likeness of her abductor
likeness
{i} similarity, resemblance, sameness; image, representation, portrait
likeness
The state or quality of being like; similitude; resemblance; similarity; as, the likeness of the one to the other is remarkable
likeness
A likeness of someone is a picture or sculpture of them. The museum displays wax likenesses of every US president
likeness
If two things or people have a likeness to each other, they are similar to each other. These myths have a startling likeness to one another There might be a likeness between their features, but their eyes were totally dissimilar. = similarity
likeness
picture consisting of a graphic image of a person or thing similarity in appearance or character or nature between persons or things; "man created God in his own likeness
likeness
similarity in appearance or character or nature between persons or things; "man created God in his own likeness"
likeness
picture consisting of a graphic image of a person or thing
likenesses
plural of likeness
likes
Preferences
likes
The kind or class of people that resemble, behave in a manner similar to, or are of the same social status as a certain person; ones ilk
likes
third-person singular of like
likest
archaic, form of Second-person singular simple present form, like
liking
Appearance; look; figure; state of body as to health or condition
liking
a feeling of pleasure and enjoyment; "I've always had a liking for reading"; "she developed a liking for gin"
like
Favoriten