like

listen to the pronunciation of like
Englisch - Türkisch
sevmek

Onu yapmak için öğretmenliği sevmek zorundasın. - You have to like teaching in order to do it.

Tom Mary'yi sevmekten kendini alamadı. - Tom couldn't help but like Mary.

hoşlanmak
beğenmek

Tom'u beğenmek zorundasın. - You've got to like Tom.

İnsanlar onun tablolarını beğenmek için geldiler. - People came to like her paintings.

{s} gibi

Bunun gibi bir kamera almak istiyorum. - I would like to get a camera like this.

Ayrılmayacaklar gibi görünüyor. - It sounds like they're not going to leave.

{e} falan

Ermiş falan değil o. Öyleymiş gibi duruyor sadece. - He's not a saint. He just looks like one.

likes and dislikes sevdiği ve beğenmediği şeyler
{i} benzer

Sırası gelmişken, bu odada klimaya benzer bir şey yok. Onun sahip olduğu tek şey elle tutulan kağıt yelpaze. - Incidentally, this room doesn't have anything like an air conditioner. All it has is a hand-held paper fan.

O, biraz babasına benzer. - He is a bit like his father.

{f} istemek

O çok kötü bir filmdi, değil mi? Evet. İçimden paramı geri istemek geliyor! - That was such a bad movie, right? Yeah. I feel like asking for my money back!

{e} gibi, -e benzer
{i} benzeri

Ben elma ve muz ve benzeri farklı meyveler yedim. Ayrıca iki patates yedim. - I ate different fruits like apples and bananas and such. I also ate two potatoes.

Ben erkek kardeşime benzerim. - I am like my brother.

(bağlaç) sanki, güya
dilemek

Özür dilemek istiyorum. - I'd like to apologize.

Ben Volgograd polisinden özür dilemek istiyorum. - I'd like to apologise to Volgograd's police.

{i} zevk

Müstehcen fıkraları sevmem fakat onları anlattığında ondan çok zevk alırım. - I don't like dirty jokes, but I get a kick out of it when you tell them.

Sporu rekabet için değil zevk için yapıyorum. - I like to play sport for fun not for competition.

{f} iste

Çay veya kahve ister misin? - Would you like coffee or tea?

Biraz kahve ister misin? - Would you like some coffee?

-imsi
imsi
{i}

Eşi, bir baca gibi sigara içiyor. - Her husband smokes like a chimney.

Ben sizi eşime tanıtmak istiyorum. - I'd like to introduce you to my wife.

eşit

Bütün renkleri eşit derecede severim. - I like all the colors equally.

Gerçek aşk ebedidir, sonsuzdur ve hep kendi gibidir. Eşit ve saf, abartılı sergilemeler olmadan: özünde hep gençtir ve beyaz saçlarla görünür. - True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.

sempati duymak
sonek -ımsı
-mis gibi
bağ

Sen ona bağırıyordun ve ben bundan hoşlanmıyorum. - You were shouting at her and I don't like that.

Bu, elinin biri arkanda bağlıyken biriyle dövüşmek gibidir. - This is like fighting someone with one arm tied behind your back.

conj. sanki
rağbet etmek
müşabih
{f} hoşlanmak, sevmek; beğenmek. like a bolt out of the k.dili. beklenmedik bir şekilde, birdenbire
özelliği

Görünüşe göre Google o özelliği artık kullanmıyor. - It looks like Google deprecated that functionality.

-in özelliği
ilg.gibi
-miş gibi
{f} hoşuna gitmek
{i} aynı

O ve ben tesadüfen aynı tür müziği seviyoruz. - It happened that she and I liked the same kind of music.

Roger şarkı yazmayı seviyordu. Aynı zamanda kendi şarkılarını sahnede söylemeyi de seviyordu. - Roger liked writing songs. He also liked to perform his own songs on the stage.

{s} olası

Tom Mary'ye büyük olasılıkla yarışı kimin kazanacağını düşündüğünü sordu. - Tom asked Mary who she thought would be the most likely to win the race.

Tom Mary'nin hâlâ evde olduğunun olası olduğunu düşünmüyordu. - Tom didn't think it was likely that Mary was still at home.

{i} beğeni

Tom, Mary'nin onun yeni şarkısını beğenip beğenmeyeceğini görmek istiyor. - Tom wants to see if Mary likes his new song.

Mary'nin görünme şeklini beğeniyorum. - I like the way Mary looks.

güya
sanki

Sanki her şeyi biliyorsun. - It seems like you know everything.

Sanki onun ne olduğunu biliyormuş gibi konuşma. - Don't talk ... as if you know what it's like...

tutmak

Güzel bir gün ve canım balık tutmak istiyor. - It is a fine day and I feel like going fishing.

Tom balık tutmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like fishing.

beğenir
likely
büyük ihtimalle

Jane büyük ihtimalle gelecek. - Jane is more than likely to come.

Irkçı değilim, ama ile başlayan her cümle aslında büyük ihtimalle çok ırkçıdır. - Every sentence that starts with I'm not racist, but is likely to be very racist indeed.

similar
benzer

Benim görüşüm seninkine benzer. - My opinion is similar to yours.

Esperanto: Avrupa veya Asya dili denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu. - In his essay Esperanto: European or Asiatic language Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric.

liking
beğeni

Onun zengin gıdalar için büyük bir beğenisi vardır. - She has a great liking for rich foods.

liking
{i} hoşlanma

Birinden hoşlanmak ve birini sevmek arasındaki fark nedir? - What's the difference between liking and loving someone?

Çok sayıda hatasına rağmen ondan hoşlanmamak elimde değil. - I cannot help liking him in spite of his many faults.

like no other
Benzersiz, eşsiz
like better
daha çok istemek
like a man
erkek gibi

Kadın olmak zordur. Erkek gibi düşünmeyi, hanımefendi gibi davranmayı, genç kız gibi görünmeyi ve de eşek gibi çalışmayı gerektirir. - It's hard to be a woman. One must think like a man, act like a lady, look like a girl, and work like a horse.

Artık bir erkek gibi hissetmiyorum. - I don't feel like a man anymore.

like a shot
süratle
like a shot
çabucak
like a shot
hızla
like a shot
hiç tereddüt etmeden
like a shot
şimşek gibi
like a shot
derhal
like fury
çok hızlı
like fury
hiddetle
like hell
(Konuşma Dili) çok hızlı
like hell
(Konuşma Dili) bir sürü
like hell
(Konuşma Dili) çok zor
like hell
(deyim) son sürat
like hell
(deyim) hızla
like hell
(Konuşma Dili) bir yığın
like hell
(Konuşma Dili) sürüsüne bereket
like minded
aynı fikirde
like smoke
çabuk ve kolay
like smoke
süratle
like smoke
çabuk
like the devil
ayağına tez
like the devil
çok çabuk
like a
gibi
like a bolt out of the blue
tepeden inme
like a bomb
bomba gibi
like a bomb
çok iyi
like a bull at a gate
paldır küldür
like a bullet out of a gun
kurşun gibi hızlı
like a bump on a log
put gibi
like a cat with nine lives
dokuz canlı
like a lamb
kuzu gibi

Tom şu anda kuzu gibi uyuyor. - Right now, Tom is sleeping like a lamb.

like a sack of potatoes
patates çuvalı gibi
like a ship without a rudder
serseri mayın gibi
like a shot
istekle
like a shot
hemen
like a shot
anında
like anything
deli gibi
like better
daha iyi sev
like blazes
deli gibi
like cat and dog
kedi köpek gibi
like clockwork
tıkır tıkır
like clockwork
saat gibi

Her şey saat gibi çalışıyor. - Everything's running like clockwork.

Toplu taşıma sistemi saat gibi çalışır. - The public transportation system runs like clockwork.

like crazy
deli gibi

Dün deli gibi ısırıyorlardı. - They were biting like crazy yesterday.

Tom Mary'ye yetişmek için deli gibi koştu. - Tom ran like crazy to catch up with Mary.

like death warmed up
yorgun argın
like greased lightning
şimşek gibi
like hell
cehennem gibi
like hell
deli gibi
like kings
krallar gibi
like mad
deli gibi
like mad
çıldırmış gibi
like royalty
kral gibi
like sardines
sıkış tepiş
like sardines
balık istifi gibi
like that
şöyle
like that
o şekilde

Benimle o şekilde konuşma hakkını sana kim veriyor? - What gives you the right to talk to me like that?

Karlı bir yolda direksiyonu o şekilde çevirirsen, kayarsın. - If you whip the steering wheel around like that on a snowy road, the car is going to go into a slide.

like that
öyle

Herhangi birinin öyle bir şey söylediğini asla duymadım. - Never have I heard anyone say a thing like that.

Ben asla öyle bir şey duymadım. - I never heard anything like that.

like that
bunun gibi

Bunun gibi hikayeler beni büyülüyor. - Stories like that fascinate me.

Bunun gibi bir şey yapmalıyız. - We should make something like that.

like the cat that stole the cream
özünü beğenmiş
like this
böyle

Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır. - Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

like this
bunun gibi

Hiç bunun gibi bir şey gördün mü? - Have you ever seen anything like this?

Bunun gibi bir kamera almak istiyorum. - I would like to get a camera like this.

like this
bu şekilde

Bana asla bu şekilde davranmazdın. - You never used to treat me like this.

Biz onu bu şekilde bırakamayız. - We can't leave him like this.

like wildfire
çok çabuk
like wildfire
hızla
like winking
aniden
like winking
kaşla göz arasında
like - for- like
gibi - için benzeri
like a bolt from the blue
(deyim) Aniden ve beklenmedik bir şekilde

The news came like a bolt from the blue.

like a bolt out of the blue
k. dili beklenmedik bir şekilde, birdenbire
like a bull in a china shop
(deyim) Sakarca, beceriksizce
like a bullet out of, from a gun
kurşun gibi hızlı
like a bump on a log
put gibi, ölü gibi
like a fish out of water
(Atasözü) Sudan çıkmış balık gibi
like a knife through butter
(hot) tereyağından kıl çeker gibi
like a ship without a rudder
(deyim) Amaçsız bir şekilde, rüzgar nereden eserse oraya doğru
like a streak of lightning
k. dili yıldırım gibi
like chalk and cheese
(deyim) Birbirlerine hiç benzemeyen, birbirlerinden çok farklı
like father
baba gibi
like for like
gibi olduğu gibi
like for like growth
(Ekonomi) Bir firmada büyümenin, yeni birimler ilave edilimiş veya kapatılmış olmasının da dikkate alınarak hesaplandığı, net orandır
like hell
Sen öyle san!Hadi oradan!

A: I've beaten you! B:Like hell!.

like hell
deli gibi: "He was running like hell. - Deli gibi koşuyordu."
like hemp
kenevir gibi
like ing
ıng gibi
like lambs to the slaughter
(deyim) Kurbanlık koyun gibi

Our football team went like lambs to the slaughter to meet the best football team in the country.

like lead
kurşun gibi
like mad
k. dili çılgınca, çılgın gibi
like master
ustası gibi
like never before
daha önce hiç olmadığı gibi/kadar
like new
gibi yeni
like sin
alabildiğine
like the alps; lofty
alps gibi; yüce
like the devil
gibi şeytan
like water off a duck's back
(deyim) Söylenen şeyin, yapılan tavsiyenin vs bir kişiyi etkilemediğini, onun aldırış etmediğini bildirir; tıpkı suyun ördeğin sırtında, tüyleri arasında durmayacağı gibi

Advice and correction roll off him like water off a duck's back. Many people showed him they didn't like what he was doing, but their disapproval passed off him like water off a duck's back.

like wood
odun gibi
Like father, like son
{k} Tıpkı babası!/Babasına çekmiş!
likely
{s} uygun: a likely day for a picnic pikniğe uygun bir gün
likely
uygun

Bu neredeyse hiç uygun değil. - That's hardly likely.

likely
olası

Trafik kazalarının yağışlı günlerde meydana gelmesi olasıdır. - Traffic accidents are likely to occur on rainy days.

Tom Mary'nin hâlâ evde olduğunun olası olduğunu düşünmüyordu. - Tom didn't think it was likely that Mary was still at home.

likely
güzel

Yarın hava muhtemelen güzel olacak. - It is likely to be fine tomorrow.

likely
muhtemelen

O, muhtemelen bu oyunu kazanır. - He is likely to win this game.

Gözetlemede muhtemelen büyük bir hata olduğunu zannediyorum. - I think that it likely that there was a major fault in the lookout.

likeness
{i} benzerlik
like minded
aynı görüşte
like this
işte böyle
liked
sevilmek

O, Ellen tarafından sevilmektedir. - He is liked by Ellen.

Tom sadece sevilmek istiyor. - Tom just wants to be liked.

similar
emsal
similar
benzerlik

Benzerlikler görüyorum. - I see the similarities.

Malezya dilinin Endonezya diliyle pek çok benzerlikleri vardır. - Malay has many similarities with Indonesian.

similar
{s} 1. benzer, benzeş: It's similar to that. Ona benzer bir şey. These two things are similar. Bu iki şey birbirine benziyor. Okan and Kaan are
like hell
çok
like that
işte böyle
likely
inandırıcı
likely
{s} geleceği parlak: a likely candidate geleceği parlak bir
likely
belki
liked
hoşa gitmek
liked
beğenilmek

Sami beğenilmek istiyordu. - Sami wanted to be liked.

Hepimiz beğenilmek istiyoruz. - We all want to be liked.

likely
olması muhtemel

Evlerin bodrumlarının sorunları olması muhtemeldir. - The basements of the houses are likely to have problems.

Böyle bir kazanın tekrar olması muhtemeldir. - Such an accident is likely to happen again.

likely
inanılır
likely
önemsiz
likely
iyi

Onun muhtemelen olmayacağını benim bildiğim kadar iyi biliyorsun. - You know as well as I do that that isn't likely to happen.

O, muhtemelen iyi olacak. - It is likely to be fine.

likely
geleceği parlak
likely
kuvvetle muhtemel
likeness
portre
liking
alaka
liking
sempati
liking
hoşlanarak
similar
benzeş
similar
aynılık
likely
ihtimal ki
likely
be.galiba
likely
muhtemel

Gözetlemede muhtemelen büyük bir hata olduğunu zannediyorum. - I think that it likely that there was a major fault in the lookout.

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

liking
(for ile) sevme
liking
düşkünlük
liking
{f} hoşlan

Fred Jane'den hoşlanmaya başladı ve onunla çıkmaya başladı. - Fred took a liking to Jane and started dating her.

Meryem'in patronu, onun hazzetmeyeceği kadar temastan hoşlanan biri. - Mary's boss is a bit too tactile for her liking.

similar
okşar
similar
aynı türden
similar
bendeş
similar
okşaş
liking
ilgi
likely
münasip/muhtemel
I should like ...: I should like to tell you I´m sorry
Senden özür dilemek istiyorum. İ´d like to buy a novel. Roman almak istiyorum
give like for like
like vermek
like for
olduğu gibi
like minded
aynı kafada
like that
böyle

Böyle bir şeyi kim yapardı? - Who would do something like that?

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

like this
hoş bu
like wise
bilge gibi
like you
senin gibi

senin gibi birini istiyorum.

Senin gibi bir kız arıyorum. - I've been looking for a girl like you.

Keşke senin gibi bir arkadaşım olsa. - I wish I had a friend like you.

likely
mümkün

Onu kasten yapması mümkün değil. - It is not likely that he did it on purpose.

Mümkün değil ama olası. - It's not likely but possible.

likely
olasılı
likely
mantıklı

Tom muhtemelen mantıklı olacak. - Tom is likely to be sensible.

Tom muhtemelen mantıklı olacaktır. - Tom will likely be reasonable.

likely
galiba

Galiba bu kitabı okumaya sene sonuna kadar devam edeceğiz. - We're likely to continue reading this book up to the end of the year.

likes
sevmez
likes
hoşlanıyor

O, yılanlar gibi, garip hayvanlardan hoşlanıyor. - It likes strange animals, like snakes.

Sanırım Tom senden hoşlanıyor. - I think Tom likes you.

likings
beğenisine
return like by like
tarafından gibi dönmek gibi
to be like
olmak gibi
Liked
(isim) Makbule
like hell
son derece çok
like hell
hiç de bile
like hell
{k} hiç; aksine
like hell
{k} deli gibi: He was running like hell. Deli gibi koşuyordu
like hell
aşırı
like me
bencileyin
like minded
hemfikir
liked
sevilen
liked
(sıfat) sevilen
likeness
{i} benzeme
likeness
suret
likeness
resim
likeness
kopya
likeness
tasvir

Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde - I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.

likeness
benzeyiş
likeness
benzeşme
likeness
kılık
liking
meyil
liking
zevk

O bana tamamen zevkime uygun bir kravat verdi. - She gave me a necktie which was completely to my liking.

liking
{i} hoşlanma, sevme; beğenme
Englisch - Englisch
for example, such as: to introduce an example or list of examples

There are lots of birds like ducks and gulls in this park.

similar

and this is not a sky, it is a Soul and living Face! Nothing liker the Temple of the Highest, bright with some real effulgence of the Highest, is seen in this world.

To find attractive; to prefer the company of; to have mild romantic feelings for

I really like Sandra but don't know how to tell her.

When preceded by any form of the verb to be, used to mean “to say” or “to think”; used to precede an approximate quotation or paraphrase

And you're like, no not in a million years, you're nasty please leave me alone..

(sometimes as the likes of) Someone similar to a given person, or something similar to a given object; a comparative; a type; a sort

It was something the likes of which I had never seen before.

To enjoy, be pleased by; favor; be in favor of

I like the Seattle Mariners this season.

A delayed filler

He was so angry, like.

To please

His countenance likes me not.

indicating approximation or uncertainty

And then he, like, got all angry and left the room.

To prefer and maintain (an action) as a regular habit or activity

We like to keep one around the office just in case.

As if; as though

It seemed like you didn't care.

A mild intensifier

She was, like, sooooo happy.

Used to place emphasis upon a statement

divint ye knaa, like?.

Something that a person likes (prefers)

Tell me your likes and dislikes.

Somewhat similar to, reminiscent of

These hamburgers taste like leather.

To derive pleasure of, by or with someone or something

And therefore it is the best way, if you like of it, to examine these taken from experiments touching the Earth, and then proceed to those of the other kind.

conj. similar to, very closely resembling; as if
nearly, approximately; probably (Slang); as if, such (Slang)
{i} person or thing which is similar or comparable; kind, type; things which are preferred or liked
{e} similar to, resembling; in a similar way, characteristic of; inclined to, tending to; for example
{s} having similar characteristics; alike, having a resemblance to; characteristic of
{v} to be pleased with, approve, choose, gratify
{f} enjoy; be fond of; be attracted to; want; prefer
{a} resembling, equal, even, likely, probable
{n} something that is like, a near approach
{a} in the same manner, fitly, probably
To be pleased with in a moderate degree; to approve; to take satisfaction in; to enjoy
Had like, under Like, a
conforming in every respect; "boxes with corresponding dimensions"; "the like period of the preceding year"
That which is equal or similar to another; the counterpart; an exact resemblance; a copy
be fond of; "I like my nephews"
find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to read Russian novels"
To come near; to avoid with difficulty; to escape narrowly; as, he liked to have been too late
feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How did you like the President's speech last night?"
To liken; to compare
To enjoy, be in favor/favour of
A liking; a preference; inclination; usually in pl
resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination; "suits of like design"; "a limited circle of like minds"; "members of the cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality"
To suit; to please; to be agreeable to
Likely; probably
Equal, or nearly equal; as, fields of like extent
as, we all have likes and dislikes
To have an appearance or expression; to look; to seem to be (in a specified condition)
To find attractive
Cf
prefer or wish to do something; "Do you care to try this dish?"; "Would you like to come along to the movies?"
Having the same, or nearly the same, appearance, qualities, or characteristics; resembling; similar to; similar; alike; often with in and the particulars of the resemblance; as, they are like each other in features, complexion, and many traits of character
Having probability; affording probability; probable; likely
equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the other a like number"; "an equal number"; "the same number
feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How did you like the President's speech last night?" be fond of; "I like my nephews" find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to read Russian novels" want to have; "I'd like a beer now!" resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination; "suits of like design"; "a limited circle of like minds"; "members of the cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality" equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the other a like number"; "an equal number"; "the same number
An Access operator used in text comparisons
Inclined toward; disposed to; as, to feel like taking a walk
The relational operator used to select records using wild cards (*, ?, #)
In a like or similar manner
want to have; "I'd like a beer now!"
adj gemar 2 adj sama 3 prep sama dengan (sama) 4 vt [to be pleased with something (Do you ~ nasi goreng?)] suka [(Apakah Anda ~ nasi goreng?)]
To do regularly
To want

Tom isn't very likely to want to do that. - Tom is not very likely to want to do that.

Tom isn't likely to want to do that. - Tom isn't likely to want to do that.

The stroke which equalizes the number of strokes played by the opposing player or side; as, to play the like
having the same or similar characteristics; "all politicians are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are generaly alike in background and taste"
In a manner like that of; in a manner similar to; as, do not act like him
To be pleased; to choose
Our Living Language In certain Southern varieties of American English there are two grammatically distinct usages of the word like to mean "was on the verge of." In both, either like or liked is possible. In the first, the word is followed by a past infinitive: We liked (or like) to have drowned. The ancestor of this construction was probably the adjective like in the sense "likely, on the verge of," as in She's like to get married again. The adjective was reinterpreted by some speakers as a verb, and since like to and liked to are indistinguishable in normal speech, the past tense came to be marked on the following infinitive for clarity. From this developed a second way of expressing the same concept: the use of like to with a following finite past-tense verb form, as in I like to died when I saw that. This construction appears odd at first because it ostensibly contains an ungrammatical infinitive to died; but that is not the case at all. What has happened is that like to here has been reinterpreted as an adverb meaning almost. In fact, it is quite common to see the phrase spelled as a single word, in the pronunciation spelling liketa
lyche
lich
like a bat out of hell
With crazy or excessive intensity or speed

He came tearing around the corner like a bat out of hell and nearly ran us over.

like a bee in clover
Alternative form of in clover
like a bull in a china shop
Clumsily, aggressively, without care or concern, without self-control
like a bull in a china shop
Clumsy, aggressive, without care or concern, without self-control
like a cat in a strange garret
Having a feeling of uncertainty and misapprehension due to being in an unfamiliar situation

Mothers cannot conveniently leave home to get about, and fathers, to use their own expression, feel like a cat in a strange garret, when screwed up in one of the seats ot the school house.

like a cat on a hot tin roof
Jumpy, nervous
like a dog in heat
Very energetic and enthusiastic, especially when sexually aroused
like a dog on heat
Very energetic and enthusiastic, especially when sexually aroused
like a dog with a bone
Stubborn; persistent; relentless; dogged

Wilmer Lee was like a dog with a bone — he just wouldn't let Mr. Mooney rest in peace.

like a duck takes to water
Very naturally; without effort

She started skating and she learned how quickly, like a duck takes to water.

like a hawk
With particular vigilance or attention, implying sharp vision

If you find one you like, plan to guard it like a hawk until the purchase is finalized.

like a hole in one's head
Not
like a hole in the head
Not
like a kid in a candy store
Elated or excited as a result of having many options to choose from
like a lamb to the slaughter
helplessly and innocently, without knowing the unpleasant consequences

My excuse is I wasn't prepared.

like a man
bravely, decisively and without complaining

Don't be a wimp, deal with it like a man!.

like a million bucks
extremely good or well

After that vacation I feel like a million bucks.

like a million dollars
extremely good or well

After that vacation I feel like a million dollars.

like a pig in clover
Alternative form of in clover
like a ton of bricks
Very strongly; very heavily; often unexpectedly
like a train
Quickly, speedily
like as
Just as; in the same way as; even as

Thou shalt come to thy grave in a full age, like as a shock of corn cometh in in his season.

like as and
Alternative form of like as
like as if
Alternative form of like as
like ass
Offensively bad

Your band is good, but the singer sounds like ass.

like ass
Like feces

That dog smells like ass.

like clockwork
With perfect regularity and precision; faultless

You will find him there waiting for the bus every day at 4:14 pm, like clockwork.

like crazy
To a great or excessive degree; with great speed, output, enthusiasm, etc

She stayed late, working like crazy to get the project done before the deadline.

like death warmed over
Ill, unwell
like father, like son
A son will have traits similar to his father upon reaching adulthood
like feeding time at the zoo
Extremely frenetic, disorderly and messy
like fun
Definitely not

a. 1946, Raymond J. Healy, J. Francis McComas editor, Adventures in time and space: an anthology of modern science-fiction stories‎, page 607:Give me that gun! Like fun I will, Leigh snapped.

like fun
Intensely

The railway's begun The Mormons are cutting / And grading like fun..

like gangbusters
Vigorously, rapidly, zealously, or forcibly; in a manner which has considerable impact

Put an actress in knock-out clothes and she'll come through like gangbusters..

like hell
Used ironically to express the opposite of one's intentions

Me do the washing up? Like hell I will!.

like hell
Bad or badly

It stank like hell down there.!.

like hell
In a manner that uses all of the strength, speed, or effort that a person can summon

You'd better run like hell!.

like hot cakes
Quickly, especially by purchase or consumption

These new toys should sell like hot cakes.

like it or lump it
to accept a situation whether one agrees with it or not

We're going to stay home this year. No holidays. You can like it or lump it.

like it's going out of style
enthusiastically, to an excessive degree

Jim has been drinking like it's going out of style.

like like
To fancy

Do you just like her or do you like like her?.

like new
As though new; as good as new

Make your car run like new.

like new
Seemingly new; as good as new

Our like new refrigerator didn't last the year.

like nobody's business
In an extreme manner; rapidly; excessively; like crazy

His customers reimburse him for the equipment he buys, but it looks like he spends money like nobody's business.

like one's life depended on it
desperately
like pigs in clover
Alternative form of in clover
like rats from a sinking ship
Quickly but in futility, away from a failing project
like riding a bike
Said of skill that, once learned, is never forgotten
like shit
Very bad
like shooting fish in a barrel
Absurdly easy

We can put the collection box directly under the chute. It'll be like shooting fish in a barrel.

like sixty
Quickly, easily
like taking candy from a baby
easy to achieve

Taking the money from the safe will be like taking candy from a baby, since I know the combination.

like terms
algebraic expressions whose literal coefficients represent the same value regardless of the numbers assigned to them
like terms
monomial expressions whose variable components are identical
like that
Quickly; unexpectedly

He was playing in the yard and, then, like that, he was gone.

like that
Used to indicate agreement with another speaker's statement

And then the truck turned, the box fell out the back, and the truck just kept going. / Yea, like that..

like the back end of a bus
Very unattractive

As I once told him, being British, looking like the back end of a bus or weighing 30 stone, was utterly irrelevant to the posting i made.

like the clappers
Very hard, very rapidly

In fact she made quite a nice little rider — a bit rough, like these Australians always were, but quite secure in her seat and going like the clappers.

like the new time
Furiously or vigorously, repeatedly

He was running like the new time when the dog chased him.

like turkeys voting for Christmas
Accepting or bringing about a situation with negative consequences for the individual
like turkeys voting for an early Christmas
Alternative form of like turkeys voting for Christmas
like two peas in a pod
very similar; a couple made for each other
like unto
like
like unto
conforming to, conformable to
like unto
like, similar to
like water
Abundantly; consumed rapidly or found in great quantity

In our house we go through paper towels like water.

like water off a duck's back
Without immediate or lasting effects

Scandal after scandal would break, but it would be like water off a duck's back; no heads rolled, and no one seemed particularly perturbed.

like water off a duck's back
In a manner which has no effect; immediately and without causing any difference

She combs me down with her tongue sometimes though, but that just slips off me like water off a duck's back..

like white on rice
Inseparable; in very close proximity; following closely
like white on rice
Inseparably; in very close proximity

I want to stick to you like white on rice.

like-for-like
Pertaining to an action which replaces one thing with another of the same type

The soccer coach made a like-for-like substitution, replacing the injured defender with another defensive player.

like-for-like
comparable to the same period in a previous year, at outlets that existed at that period
like-for-like sales
The sales of a company that were achieved through the same activities as those of a previous reference period (typically the preceding year)

Sales at the company are up 50%, although only half of that increase is due to the recent aquisition. The other half is accounted for by like-for-like sales being up 25 percent.

like-minded
Of similar opinion, given to holding similar opinions

The like-minded politicians voted the same way so often they were thought of as one person rather than two.

like father like son
son takes after his father, apple doesn't fall far from the tree
like a bolt from the blue
(deyim) Like a sign from heaven, like a flash of light

Like a bolt from the blue, I got the idea to shave my head.

like a dream
Very easily or successfully
like a ship without a rudder
(deyim) Without a purpose
like for like growth
(Ekonomi) The term like for like (LFL) growth describes a net growth measure indicator that is adjusted of additional or desinvested businesses. This indicator is very important in all businesses that show a significant dynamic of expansations or buying-outs becaus
like hell
(deyim) 1. Used as an intensive: "He ran like hell to catch the bus."2. Used to express strong contradiction or refusal: "He says he's going along with usLike hell he is!"
like pulling teeth
(deyim) Very difficult

Its like pulling teeth getting Max to talk about his girlfrined .

like master like man
a slave resembles his master
like mother like daughter
daughters learn from their mothers, the behavior of a daughter often is the same as that of her mother
be like
To be similar to something

They must be like the last group who stayed.

be like
To say

If he's like I don't want to, then be like Pretty please! - it means a lot to me.

likely
attractive; pleasant

found a likely spot under a shady tree for the picnic.

likely
probable; Possessing or displaying the qualities or characteristics that make something probable

They are likely to become angry with him.

likely
Similarly
likely
appropriate, suitable; believable; having a good potential

Jones is a likely candidate for management.

likely
promising; Apt to achieve success or yield a desired outcome

a likely topic for investigation.

likely
Reasonably to be expected; apparently destined

He is likely to succeed at anything he tries.

likely
probable; having a greater-than-even chance of occurring

Rain is likely later this afternoon.

likely
plausible; Within the realm of credibility

not a very likely excuse.

likely
Probably

Likely he'll win the election in this economy.

likeness
The state or quality of being like or alike; similitude; resemblance; similarity
likeness
To depict

Every member of the family is as faithfully likenessed as the photographs, which were given to the artist from the hands of the General himself, have power to express.

liking
Present participle of like
liking
The action of the verb to like
likely
plausible
liking
fondness
likes
{i} things that are liked; preferences
likely
If someone or something is likely to do a particular thing, they will very probably do it. In the meantime the war of nerves seems likely to continue Once people have seen that something actually works, they are much more likely to accept change. unlikely
likely
{a} probable, well-favored
likeness
{n} a resemblance, form, show, appearance
liking
{n} a plumpness, good state, taste, trial
to be like
{v} feature
go up like a rocket and come down like a stick
from the peak of prosperity to the depths of despair
like hell
with great speed or effort or intensity; "drove like crazy"; "worked like hell to get the job done"; "ran like sin for the storm cellar"; "work like thunder"; "fought like the devil"
like hell
used ironically to indicate the opposite of what is stated; "says he'll help me? Like hell he will!
like that
in the same way as that; similar to that
like this
similar to that thing or person; so, thus, in this manner
liked
past of like
liked
found pleasant or attractive; often used as a combining form; "a well-liked teacher
liked
found pleasant or attractive; often used as a combining form; "a well-liked teacher"
liked
{s} beloved, popular, appreciated
likely
Such as suits; good-looking; pleasing; agreeable; handsome
likely
Having probability; having or giving reason to expect; followed by the infinitive; as, it is likely to rain
likely
seemingly, probably
likely
probable; having a good chance of occuring
likely
has a good chance of being the case or of coming about; "these services are likely to be available to us all before long"; "she is likely to forget"; "a likely place for a restaurant"; "the broken limb is likely to fall"; "rain is likely"; "a likely topic for investigation"; "likely candidates for the job
likely
Worthy of belief; probable; credible; as, a likely story
likely
emphasis You can say not likely as an emphatic way of saying `no', especially when someone asks you whether you are going to do something. `How about having a phone out here?' --- `Not likely!' = no way
likely
within the realm of credibility; "not a very likely excuse"; "a plausible story" has a good chance of being the case or of coming about; "these services are likely to be available to us all before long"; "she is likely to forget"; "a likely place for a restaurant"; "the broken limb is likely to fall"; "rain is likely"; "a likely topic for investigation"; "likely candidates for the job
likely
In probability of precipitation statements, the equivalent of a 60 or 70 percent chance
likely
likely but not certain to be or become true or real; "a likely result"; "he foresaw a probable loss"
likely
Having such qualities as make success probable; well adapted to the place; promising; as, a likely young man; a likely servant
likely
{s} reasonable; probable; possible; appropriate; promising
likely
A likely person, place, or thing is one that will probably be suitable for a particular purpose. At one point he had seemed a likely candidate to become Prime Minister We aimed the microscope at a likely looking target
likely
within the realm of credibility; "not a very likely excuse"; "a plausible story"
likely
expected to become or be; in prospect; "potential clients"; "expected income"
likely
with considerable certainty; without much doubt; "He is probably out of the country"; "in all likelihood we are headed for war"
likely
You use likely to indicate that something is probably the case or will probably happen in a particular situation. Experts say a `yes' vote is still the likely outcome If this is your first baby, it's far more likely that you'll get to the hospital too early Francis thought it likely John still loved her. = probable unlikely Likely is also an adverb. Profit will most likely have risen by about £25 million Very likely he'd told them he had American business interests. = probably
likely
appropriate; believable; having a good potential
likely
suitable; Apparently appropriate or suitable
likely
In all probability; probably
likely
Similar; like; alike
likeness
That which closely resembles; a portrait
likeness
picture consisting of a graphic image of a person or thing
likeness
Appearance or form; guise
likeness
If you say that a picture of someone is a good likeness, you mean that it looks just like them. She says the artist's impression is an excellent likeness of her abductor
likeness
{i} similarity, resemblance, sameness; image, representation, portrait
likeness
The state or quality of being like; similitude; resemblance; similarity; as, the likeness of the one to the other is remarkable
likeness
A likeness of someone is a picture or sculpture of them. The museum displays wax likenesses of every US president
likeness
If two things or people have a likeness to each other, they are similar to each other. These myths have a startling likeness to one another There might be a likeness between their features, but their eyes were totally dissimilar. = similarity
likeness
picture consisting of a graphic image of a person or thing similarity in appearance or character or nature between persons or things; "man created God in his own likeness
likeness
similarity in appearance or character or nature between persons or things; "man created God in his own likeness"
likeness
A comparison; parable; (Atasözü)
likenesses
plural of likeness
likes
third-person singular of like
likes
Preferences
likes
The kind or class of people that resemble, behave in a manner similar to, or are of the same social status as a certain person; ones ilk
likest
archaic, form of Second-person singular simple present form, like
liking
See Like, to look
liking
{i} affection, fondness; predilection, preference, partiality
liking
philia
like
Favoriten