likely

listen to the pronunciation of likely
Englisch - Türkisch
büyük ihtimalle

Jane büyük ihtimalle gelecek. - Jane is more than likely to come.

Sen büyük ihtimalle haklısın. - You are very likely right.

{s} muhtemel

Öyle tuhaf bir şeyin gerçekleşmesi muhtemel değildir. - Such a strange thing is not likely to happen.

Evlerin bodrumlarının sorunları olması muhtemeldir. - The basements of the houses are likely to have problems.

{s} uygun: a likely day for a picnic pikniğe uygun bir gün
{s} geleceği parlak: a likely candidate geleceği parlak bir
belki
önemsiz
inanılır
iyi

Tom ekonominin muhtemelen iyileşeceğini düşündüğünü söyledi. - Tom said that he thought the economy was likely to get better.

O, muhtemelen iyi olacak. - It is likely to be fine.

geleceği parlak
olması muhtemel

Böyle bir kazanın tekrar olması muhtemeldir. - Such an accident is likely to happen again.

Bu gece soğuk olması muhtemel, bu yüzden ekstra bir battaniyeye ihtiyacın var. - It's likely to get cold tonight, so you may need an extra blanket.

uygun

Bu neredeyse hiç uygun değil. - That's hardly likely.

olası

Zamanında varma olasılığımız var mı? - Are we likely to arrive in time?

Polisler Tom'un kendisini öldürmüş olma olasılığını düşünmediler. - The police didn't think it was likely that Tom had killed himself.

ihtimal ki
be.galiba
mantıklı

Tom muhtemelen mantıklı olacak. - Tom is likely to be sensible.

Tom muhtemelen mantıklı olacaktır. - Tom will likely be reasonable.

muhtemelen

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

O, muhtemelen bu oyunu kazanır. - He is likely to win this game.

münasip/muhtemel
galiba

Galiba bu kitabı okumaya sene sonuna kadar devam edeceğiz. - We're likely to continue reading this book up to the end of the year.

{s} inandırıcı
güzel

Yarın hava muhtemelen güzel olacak. - It is likely to be fine tomorrow.

{s} mümkün

Tom'un durumun altından kalkabilmesi pek mümkün olmayacak. - Tom won't likely be able to cope with the situation.

Tom, Mary'nin Fransızca konuşmayı bilmesinin mümkün olmadığını biliyordu. - Tom knew Mary wasn't likely to know how to speak French.

kuvvetle muhtemel
olasılı
like
{f} sevmek

Onu sevmekten başka çaren yok. - You can't help but like him.

Onu yapmak için öğretmenliği sevmek zorundasın. - You have to like teaching in order to do it.

like
hoşlanmak
like
beğenmek

İnsanlar onun tablolarını beğenmek için geldiler. - People came to like her paintings.

Tom'u beğenmek zorundasın. - You've got to like Tom.

like
{s} gibi

Bunun gibi bir kamera almak istiyorum. - I would like to get a camera like this.

Ayrılmayacaklar gibi görünüyor. - It sounds like they're not going to leave.

likely for
uygun
likely path
(Bilgisayar) benzer yol
likely to be
olması muhtemel

Bir sorun olması muhtemel değil. - That isn't likely to be the problem.

Ben ırkçı değilim, ama ile başlayan her cümlenin gerçekten çok ırkçı olması muhtemeldir. - Every sentence that starts with I'm not racist, but is likely to be very racist indeed.

likely to break off
yol ayrımına gelmek
likely to cheat one's spouse
gözü dışarıda
likely to
bkz: likely

see: likely.

likely-looking
Belirli bir amaca uygun olan
like
{e} falan

Ermiş falan değil o. Öyleymiş gibi duruyor sadece. - He's not a saint. He just looks like one.

like
likes and dislikes sevdiği ve beğenmediği şeyler
like
{i} benzer

İkiz erkek kardeşler iki bezelye kadar benzer. - The twin brothers are as like as two peas.

İki erkek kardeş iki bezelye tanesi kadar benzer. - The two brothers are as like as two peas.

like
{e} gibi, -e benzer
like
dilemek

Özür dilemek istiyorum. - I'd like to apologize.

Ben Volgograd polisinden özür dilemek istiyorum. - I'd like to apologise to Volgograd's police.

like
(bağlaç) sanki, güya
like
{i} zevk

Senin renk zevkinden hoşlanmıyorum. - I don't like your taste in color.

Onun renk zevkini sevmiyorum. - I don't like his taste in color.

like
{f} iste

Londra'ya gitmek isterim. - I'd like to go to London.

Biraz kahve ister misin? - Would you like some coffee?

likelier
{f} daha uygun
likely to
muhtemelen

Muhtemelen hangi takım kazanacaktır? - Which team is likely to win?

Tom muhtemelen 2.30'dan önce varacaktır. - Tom is likely to arrive before 2:30.

more likely
olması daha muhtemel
more likely to
büyük bir olasılıkla
most likely
büyük olasılıkla

O, büyük olasılıkla başaracak. - He's the most likely to succeed.

Tom büyük olasılıkla kırmızı arabayı satın alacak. - Tom will most likely buy the red car.

like
-imsi
like
imsi
like
sanki

Oda sanki birisi sigara içiyormuş gibi kokuyordu. - The room smelled like someone had been smoking.

Televizyonda gösterilen şey, sanki, toplumun neye benzediğinin bir yansımasıdır. - What is shown on television is, as it were, a reflection of what society is like.

it is likely that
muhtemeldir ki
less likely
olmayacak gibi
less likely
olmaması muhtemel
less likely
daha az olası

Bir macintosh bilgisayarın virüs barındırması windows çalıştıran bir bilgisayardan çok daha az olasıdır. - It's a lot less likely for a Macintosh computer to have a virus than a computer running Windows.

like
benzeri

Ben elma ve muz ve benzeri farklı meyveler yedim. Ayrıca iki patates yedim. - I ate different fruits like apples and bananas and such. I also ate two potatoes.

Ben erkek kardeşime benzerim. - I am like my brother.

like
tutmak

Bunu o şekilde tutmak istiyorum. - I'd like to keep it that way.

Tom balık tutmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like fishing.

likeliest
en uygun
most likely
büyük bir olasılıkla

Tom Mary'nin büyük bir olasılıkla ne yapacağını biliyordu. - Tom knew what Mary would most likely do.

most likely
yüksek ihtimalle
that doesn't seem likely
pek mantıklı gelmiyor
very likely
büyük bir olasılıkla

Tom büyük bir olasılıkla geç kalacak. - Tom is very likely to be late.

like
sonek -ımsı
like
sempati duymak
like
eşit

Gerçek aşk ebedidir, sonsuzdur ve hep kendi gibidir. Eşit ve saf, abartılı sergilemeler olmadan: özünde hep gençtir ve beyaz saçlarla görünür. - True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.

Bütün renkleri eşit derecede severim. - I like all the colors equally.

like
{i}

Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler. - Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

Tom Chris'e onun eşarbını sevmediğini söylediğinde, o ondan kurtuldu. - When Tom told Chris he didn't like her scarf, she got rid of it.

like
conj. sanki
like
bağ

Bu, elinin biri arkanda bağlıyken biriyle dövüşmek gibidir. - This is like fighting someone with one arm tied behind your back.

Bağımsız olmayı severim. - I like being independent.

like
-mis gibi
like
hoşuna gitmek
like
{f} hoşlanmak, sevmek; beğenmek. like a bolt out of the k.dili. beklenmedik bir şekilde, birdenbire
like
rağbet etmek
like
müşabih
like
özelliği

Görünüşe göre Google o özelliği artık kullanmıyor. - It looks like Google deprecated that functionality.

as likely as not
muhtemelen
like
istemek

O çok kötü bir filmdi, değil mi? Evet. İçimden paramı geri istemek geliyor! - That was such a bad movie, right? Yeah. I feel like asking for my money back!

like
-miş gibi
like
ilg.gibi
like
-in özelliği
likelier
uygun
likeliness
uygunluk
not likely
kesinlikle hayır
like
{i} aynı

Ancak Japonya hâlâ diğer ülkeler tarafından yeterince anlaşılamamıştır, ve Japonlar, aynı şekilde, yabancıları anlamayı zor bulmuştur. - Yet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand.

O ve ben tesadüfen aynı tür müziği seviyoruz. - It happened that she and I liked the same kind of music.

like
{s} olası

Trafik kazalarının yağışlı günlerde meydana gelmesi olasıdır. - Traffic accidents are likely to occur on rainy days.

Tom Mary'ye büyük olasılıkla yarışı kimin kazanacağını düşündüğünü sordu. - Tom asked Mary who she thought would be the most likely to win the race.

be likely
olası olmak
like
{i} beğeni

Oda farklı görünüyor, şimdi daha çok beğeniyorum. - The room looks different, now I like it more.

Yürüme şeklini beğeniyorum. - I like the way you walk.

like
güya
a likely
olası bir
as likely as not
Muhtemelen, olasılıkla, kuvvetle muhtemel. "...and as likely as not there will not be another soul to be seen along to main street."
be likely
olası
be likely to
olasılığı
be very likely
büyük olasılıkla olmak
equally likely
Eş olabilirlikli, eşit olasılıklı
extremely likely
Kuvvetle muhtemel
he is not likely to come
o gelmek olası değildir
highly likely
Olması kuvvetle muhtemel
it is likely
o büyük olasılıkla
like
beğenir
likelier
ihtimalini artırmayı
more than likely
göre daha sık
not likely
Muhtemel/olası değil, muhtemel/olası olmayan
the most likely
büyük olasılıkla
think likely
düşünmek olasıdır
a likely explanation
mantıklı bir açıklama
deem likely
ihtimal vermek
most likely
büyük ihtimalle

Yarışı büyük ihtimalle kimin kazanacağını düşünüyorsun? - Who do you think is most likely to win the race?

Ben büyük ihtimalle kazanacağım. - I'll most likely win.

not likely to happen
bütün engellere rağmen
very likely
çok muhtemelen
very likely
büyük ihtimalle

Tom Mary'nin adres defterini nerede sakladığını büyük ihtimalle bilmiyor. - Tom isn't very likely to know where Mary keeps her address book.

Tom büyük ihtimalle gelmeyecek. - Tom isn't very likely to come.

very likely
büyük olasılıkla

O, büyük olasılıkla gelecektir. - He's very likely to come.

Taro büyük olasılıkla üniversite giriş sınavını geçecek. - Taro is very likely to pass the university entrance examination.

Englisch - Englisch
Probably

Likely he'll win the election in this economy.

attractive; pleasant

found a likely spot under a shady tree for the picnic.

plausible; Within the realm of credibility

not a very likely excuse.

Similarly
appropriate, suitable; believable; having a good potential

Jones is a likely candidate for management.

promising; Apt to achieve success or yield a desired outcome

a likely topic for investigation.

probable; Possessing or displaying the qualities or characteristics that make something probable

They are likely to become angry with him.

probable; having a greater-than-even chance of occurring

Rain is likely later this afternoon.

Reasonably to be expected; apparently destined

He is likely to succeed at anything he tries.

plausible
If someone or something is likely to do a particular thing, they will very probably do it. In the meantime the war of nerves seems likely to continue Once people have seen that something actually works, they are much more likely to accept change. unlikely
{a} probable, well-favored
In all probability; probably
suitable; Apparently appropriate or suitable
appropriate; believable; having a good potential
You use likely to indicate that something is probably the case or will probably happen in a particular situation. Experts say a `yes' vote is still the likely outcome If this is your first baby, it's far more likely that you'll get to the hospital too early Francis thought it likely John still loved her. = probable unlikely Likely is also an adverb. Profit will most likely have risen by about £25 million Very likely he'd told them he had American business interests. = probably
with considerable certainty; without much doubt; "He is probably out of the country"; "in all likelihood we are headed for war"
expected to become or be; in prospect; "potential clients"; "expected income"
Worthy of belief; probable; credible; as, a likely story
A likely person, place, or thing is one that will probably be suitable for a particular purpose. At one point he had seemed a likely candidate to become Prime Minister We aimed the microscope at a likely looking target
{s} reasonable; probable; possible; appropriate; promising
Having such qualities as make success probable; well adapted to the place; promising; as, a likely young man; a likely servant
likely but not certain to be or become true or real; "a likely result"; "he foresaw a probable loss"
In probability of precipitation statements, the equivalent of a 60 or 70 percent chance
within the realm of credibility; "not a very likely excuse"; "a plausible story" has a good chance of being the case or of coming about; "these services are likely to be available to us all before long"; "she is likely to forget"; "a likely place for a restaurant"; "the broken limb is likely to fall"; "rain is likely"; "a likely topic for investigation"; "likely candidates for the job
emphasis You can say not likely as an emphatic way of saying `no', especially when someone asks you whether you are going to do something. `How about having a phone out here?' --- `Not likely!' = no way
within the realm of credibility; "not a very likely excuse"; "a plausible story"
Similar; like; alike
Having probability; having or giving reason to expect; followed by the infinitive; as, it is likely to rain
Such as suits; good-looking; pleasing; agreeable; handsome
seemingly, probably
probable; having a good chance of occuring
has a good chance of being the case or of coming about; "these services are likely to be available to us all before long"; "she is likely to forget"; "a likely place for a restaurant"; "the broken limb is likely to fall"; "rain is likely"; "a likely topic for investigation"; "likely candidates for the job
likely story
Used to suggest someone's story or excuse is a lie

He told me he couldn't come because his budgue had fallen ill. A likely story.

likely-looking
Seeming to be right or suited for a purpose
Likely.
liable

Someone is liable to slip on your icy sidewalk.

like
Used to place emphasis upon a statement

divint ye knaa, like?.

like
A mild intensifier

She was, like, sooooo happy.

like
Somewhat similar to, reminiscent of

These hamburgers taste like leather.

like
Something that a person likes (prefers)

Tell me your likes and dislikes.

like
As if; as though

It seemed like you didn't care.

like
When preceded by any form of the verb to be, used to mean “to say” or “to think”; used to precede an approximate quotation or paraphrase

And you're like, no not in a million years, you're nasty please leave me alone..

like
To please

His countenance likes me not.

like
To prefer and maintain (an action) as a regular habit or activity

We like to keep one around the office just in case.

like
indicating approximation or uncertainty

And then he, like, got all angry and left the room.

like
To derive pleasure of, by or with someone or something

And therefore it is the best way, if you like of it, to examine these taken from experiments touching the Earth, and then proceed to those of the other kind.

like
for example, such as: to introduce an example or list of examples

There are lots of birds like ducks and gulls in this park.

like
To find attractive; to prefer the company of; to have mild romantic feelings for

I really like Sandra but don't know how to tell her.

like
(sometimes as the likes of) Someone similar to a given person, or something similar to a given object; a comparative; a type; a sort

It was something the likes of which I had never seen before.

like
To enjoy, be pleased by; favor; be in favor of

I like the Seattle Mariners this season.

like
A delayed filler

He was so angry, like.

like
similar

and this is not a sky, it is a Soul and living Face! Nothing liker the Temple of the Highest, bright with some real effulgence of the Highest, is seen in this world.

likeliness
Probability of occurring, believability

The likeliness of that happening is so low that it will probably never occur.

most likely to succeed
Selected as most likely to be successful among a group of young people, such as a school class
like
conj. similar to, very closely resembling; as if
like
nearly, approximately; probably (Slang); as if, such (Slang)
like
{i} person or thing which is similar or comparable; kind, type; things which are preferred or liked
like
{s} having similar characteristics; alike, having a resemblance to; characteristic of
like
{e} similar to, resembling; in a similar way, characteristic of; inclined to, tending to; for example
like
{a} resembling, equal, even, likely, probable
like
{n} something that is like, a near approach
like
{v} to be pleased with, approve, choose, gratify
like
{a} in the same manner, fitly, probably
like
{f} enjoy; be fond of; be attracted to; want; prefer
likeliness
{n} probability, a good appearance
not likely
Very little chance, improbable, a slim chance

"Do you think we'll win the prize?" the boy asked. "Not likely," his dad replied.

Like
lyche
Like
lich
it is likely to
it is probable to
it is not likely to happen
it probably will not happen
it's very likely that
it could very well be that, it is quite possible that
like
To find attractive
like
In a like or similar manner
like
prefer or wish to do something; "Do you care to try this dish?"; "Would you like to come along to the movies?"
like
Having the same, or nearly the same, appearance, qualities, or characteristics; resembling; similar to; similar; alike; often with in and the particulars of the resemblance; as, they are like each other in features, complexion, and many traits of character
like
Having probability; affording probability; probable; likely
like
equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the other a like number"; "an equal number"; "the same number
like
feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How did you like the President's speech last night?" be fond of; "I like my nephews" find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to read Russian novels" want to have; "I'd like a beer now!" resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination; "suits of like design"; "a limited circle of like minds"; "members of the cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality" equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the other a like number"; "an equal number"; "the same number
like
An Access operator used in text comparisons
like
Inclined toward; disposed to; as, to feel like taking a walk
like
The relational operator used to select records using wild cards (*, ?, #)
like
To have an appearance or expression; to look; to seem to be (in a specified condition)
like
want to have; "I'd like a beer now!"
like
Our Living Language In certain Southern varieties of American English there are two grammatically distinct usages of the word like to mean "was on the verge of." In both, either like or liked is possible. In the first, the word is followed by a past infinitive: We liked (or like) to have drowned. The ancestor of this construction was probably the adjective like in the sense "likely, on the verge of," as in She's like to get married again. The adjective was reinterpreted by some speakers as a verb, and since like to and liked to are indistinguishable in normal speech, the past tense came to be marked on the following infinitive for clarity. From this developed a second way of expressing the same concept: the use of like to with a following finite past-tense verb form, as in I like to died when I saw that. This construction appears odd at first because it ostensibly contains an ungrammatical infinitive to died; but that is not the case at all. What has happened is that like to here has been reinterpreted as an adverb meaning almost. In fact, it is quite common to see the phrase spelled as a single word, in the pronunciation spelling liketa
like
To be pleased; to choose
like
In a manner like that of; in a manner similar to; as, do not act like him
like
having the same or similar characteristics; "all politicians are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are generaly alike in background and taste"
like
adj gemar 2 adj sama 3 prep sama dengan (sama) 4 vt [to be pleased with something (Do you ~ nasi goreng?)] suka [(Apakah Anda ~ nasi goreng?)]
like
To want

Tom isn't very likely to want to do that. - Tom is not very likely to want to do that.

Tom is not very likely to want to do that. - Tom isn't very likely to want to do that.

like
The stroke which equalizes the number of strokes played by the opposing player or side; as, to play the like
like
To do regularly
like
Cf
like
as, we all have likes and dislikes
like
Equal, or nearly equal; as, fields of like extent
like
conforming in every respect; "boxes with corresponding dimensions"; "the like period of the preceding year"
like
Had like, under Like, a
like
To be pleased with in a moderate degree; to approve; to take satisfaction in; to enjoy
like
be fond of; "I like my nephews"
like
That which is equal or similar to another; the counterpart; an exact resemblance; a copy
like
find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to read Russian novels"
like
To come near; to avoid with difficulty; to escape narrowly; as, he liked to have been too late
like
Likely; probably
like
feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How did you like the President's speech last night?"
like
To liken; to compare
like
To enjoy, be in favor/favour of
like
A liking; a preference; inclination; usually in pl
like
resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination; "suits of like design"; "a limited circle of like minds"; "members of the cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality"
like
To suit; to please; to be agreeable to
likelier
comparative of likely
likeliest
superlative of likely
likeliness
Suitableness; agreeableness
likeliness
the probability of a specified outcome
likeliness
Likelihood; probability
more likely
very likely, more probably
most likely
probably, almost certainly
very likely
extremely likely, highly reasonable, almost certainly
likely
Favoriten