sanki

listen to the pronunciation of sanki
Türkisch - Englisch
as if

The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years. - Sanki yıllarca birbirlerini görmemişler gibi İki insan yürekten tokalaşıyorlardı.

It looks as if it is going to rain. - Sanki yağmur yağacak gibi görünüyor.

as if, as though, supposing that
seems like

It seems like you know everything. - Sanki her şeyi biliyorsun.

if
Do you really think ...?/You don't really think ..., do you?: Taksiye de binsen sanki yetişebilir miydin? Hadi canım sen de! Do you really mean to say you think you could have got there in time if you'd taken a taxi? Tell me another one!
like

It feels like it's going to absorb you into another world. - Sanki o seni başka bir dünyaya çekecek.

It seems like you know everything. - Sanki her şeyi biliyorsun.

in a manner
it seems as if

It seems as if my daughter is faintly aware that I'm not her real mother. - Sanki kızım onun gerçek annesi olmadığımın biraz farkında gibi görünüyor.

This time it seems as if he is telling the truth. - Bu defa sanki o gerçeği söylüyormuş gibi görünüyor.

be
supposing that
so to say
as if: Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi konuşuyor. He's talking as if it were the end of the world
so to speak
It's as if ...: Sanki hiç olmamış. It's as if it had never taken place
as though

Tom looks as though he's got a plan. - Tom sanki bir planı var gibi görünüyor.

She looked as though she had seen a ghost. - Sanki bir hayalet görmüş gibi görünüyordu.

quasi
quasi-
sanki bir idilden alınmış
idyllic
sanki için yaratılmış
to the manner born
sanki kişiliği
(Pisikoloji, Ruhbilim) as if personality
Türkisch - Türkisch
Sözüm ona, sözde
Sorulu olmayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sözde: "Hatta görünmez bir delikten biri sanki bakıyor."- R. H. Karay
Bu ikinci kullanışta cümlelerin sonuna "gibi" edatı da katılabilir
Sorulu olmayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sözde
Bu ikinci kullanışta cümlelerin sonuna "gibi" edatı da katılabilir: "Gizli sırrım memlekete duyurdu / Sanki benim bir ettiğim var gibi."- Âşık Veysel
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
(Hukuk) KEENNE
(Osmanlı Dönemi) güyâ
sanki
Favoriten