sanki

listen to the pronunciation of sanki
Türkisch - Englisch
as if

You talk as if you were the boss. - Sanki sen şefmişsin gibi konuşuyorsun.

Upon the day appointed for their execution she cut off her hair and dressed herself as if going to a fete. - Onların idamı için belirlenen günde, o sanki şölene gidiyormuş gibi saçını kesti ve giyinip kuşandı.

as if, as though, supposing that
Do you really think ...?/You don't really think ..., do you?: Taksiye de binsen sanki yetişebilir miydin? Hadi canım sen de! Do you really mean to say you think you could have got there in time if you'd taken a taxi? Tell me another one!
if
seems like

It seems like you know everything. - Sanki her şeyi biliyorsun.

like

What is shown on television is, as it were, a reflection of what society is like. - Televizyonda gösterilen şey, sanki, toplumun neye benzediğinin bir yansımasıdır.

It seems like you know everything. - Sanki her şeyi biliyorsun.

it seems as if

It seems as if my daughter is faintly aware that I'm not her real mother. - Sanki kızım onun gerçek annesi olmadığımın biraz farkında gibi görünüyor.

This time it seems as if he is telling the truth. - Bu defa sanki o gerçeği söylüyormuş gibi görünüyor.

be
in a manner
supposing that
so to speak
quasi
as though

She spoke as though nothing had happened. - Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuştu.

She looked as though she had seen a ghost. - Sanki bir hayalet görmüş gibi görünüyordu.

It's as if ...: Sanki hiç olmamış. It's as if it had never taken place
as if: Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi konuşuyor. He's talking as if it were the end of the world
so to say
quasi-
sanki bir idilden alınmış
idyllic
sanki için yaratılmış
to the manner born
sanki kişiliği
(Pisikoloji, Ruhbilim) as if personality
Türkisch - Türkisch
Sözüm ona, sözde
Sorulu olmayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sözde: "Hatta görünmez bir delikten biri sanki bakıyor."- R. H. Karay
Bu ikinci kullanışta cümlelerin sonuna "gibi" edatı da katılabilir
Sorulu olmayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sözde
Bu ikinci kullanışta cümlelerin sonuna "gibi" edatı da katılabilir: "Gizli sırrım memlekete duyurdu / Sanki benim bir ettiğim var gibi."- Âşık Veysel
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
(Hukuk) KEENNE
(Osmanlı Dönemi) güyâ
sanki
Favoriten