dissimilar

listen to the pronunciation of dissimilar
Englisch - Türkisch
ayrı
farklı
benzemez
{s} farklı, ayrımlı, değişik; to -den farklı
(Tıp) Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş
benzer olmayan
benzeşmeyen
different
başka

Senin yaptığından başka türlü yapardım. - I would do it in a different way than you did.

İsa su üzerinde mi yürüdü ve onu şaraba mı dönüştürdü? Hayır bu başka bir konu! - Did Jesus walk over water and then turn it into wine? No, that's a different story!

different
değişik

Birbiri ardına değişik türde yiyecekler denedi. - He tried different kinds of foods one after another.

İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır. - In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations.

different
farklı

Bu düşündüğümden farklı. - This is different from what I thought.

Farklı dillerde bir sürü cümle ekleyebilirim. - I can add many sentences in different languages.

different
başka türlü

Senin yaptığından başka türlü yapardım. - I would do it in a different way than you did.

different
{s} diğer

Tom diğer çocuklardan her zaman farklıydı. - Tom was always different from other children.

Tom'u ilk kez gördüğümde, onun şimdiye kadar karşılaştığım diğer bir erkekten farklı olduğunu biliyordum. - When I first laid eyes on Tom, I knew he was different from any other man I'd ever met.

different
{s} çeşitli

Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin. - You can get to her house in a variety of different ways.

Birçok astronom çeşitli farklı teknikler kullanarak Hubble sabitini ölçmek için çok çalışıyor. - Many astronomers are working hard to measure the Hubble constant using a variety of different techniques.

different
from veya than ile
different
differently başka şekilde
different
from veya to ile farklı
different
{s} (from) farklı, başka, ayrı
different
türlü türlü
different
ayrışık
dissimilarly
farklı olarak
become dissimilar
farklılaş
different
ayrı

Tom ve Mary farklı kapılardan ayrıldı. - Tom and Mary left through different doors.

Öğretmenimiz ayrıca düğününün diğer insanlarınki ile aynı olmayacağını söyledi;biz nasıl farklı olacağını sorduk fakat o söylemedi. - Our teacher also said that her wedding wouldn't be the same as other people's; we asked how it would be different, but she didn't say.

dissimilarity
benzemezlik
dissimilarity
tefavüt
dissimilarity
başkalık
make dissimilar
farklılaştır
dissimilarities
farklılıkların
make dissimilar
farklilastir
completely dissimilar
taban tabana zıt
dissimilarity
farklılık
dissimilarity
ayrılık
dissimilarity
{i} benzeşmezlik
dissimilarity
(Tıp) Farklılık, birbirine benzemeyiş
dissimilarly
benzeşmeyerek
dissimilarly
farklı bir şekilde
Englisch - Englisch
Not similar; unlike; different
different
{a} unlike, different, disagreeing with
{s} different, unlike, not similar
not alike or similar; "as unalike as two people could be"
Not similar; unlike; heterogeneous; as, the tempers of men are as dissimilar as their features
If one thing is dissimilar to another, or if two things are dissimilar, they are very different from each other. His methods were not dissimilar to those used by Freud similar + dissimilarity dissimilarities dis·simi·lar·ity One of his main themes is the dissimilarity between parents and children. not the same   similar dissimilar to
not like; marked by dissimilarity; "for twins they are very unlike"; "people are profoundly different"
not similar; "a group of very dissimilar people"; "a pump not dissimilar to those once found on every farm"; "their understanding of the world is not so dissimilar from our own"; "took different (or dissimilar) approaches to the problem"
dissimilarity
Not similar in appearance to something else, antonym of similarity
dissimilarly
In a dissimilar way; differently
dissimilarity
{n} unlikeness
dissimilarities
plural of dissimilarity
dissimilarity
{i} difference, unlikeness
dissimilarity
the quality of being dissimilar
dissimilarity
Want of resemblance; unlikeness; dissimilitude; variety; as, the dissimilarity of human faces and forms
dissimilarly
differently, in ways that are not alike
dissimilarly
In a dissimilar manner; in a varied style
dissimilar
Favoriten