likeness

listen to the pronunciation of likeness
Englisch - Türkisch
{i} benzerlik
benzeyiş
benzeşme
tasvir

Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde - I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.

{i} benzeme
{i} kopya
kılık
{i} resim
suret
portre
like
{f} sevmek

Onu yapmak için öğretmenliği sevmek zorundasın. - You have to like teaching in order to do it.

Onu sevmekten başka çaren yok. - You can't help but like him.

like
hoşlanmak
like
beğenmek

İnsanlar onun tablolarını beğenmek için geldiler. - People came to like her paintings.

Tom'u beğenmek zorundasın. - You've got to like Tom.

like
{s} gibi

Stanford Üniversitesi, Larry Page ve Sergey Brin gibi girişimcileri yetiştirdi. - Stanford University has educated entrepreneurs like Larry Page and Sergey Brin.

Ayrılmayacaklar gibi görünüyor. - It sounds like they're not going to leave.

like
{e} falan

Ermiş falan değil o. Öyleymiş gibi duruyor sadece. - He's not a saint. He just looks like one.

like
likes and dislikes sevdiği ve beğenmediği şeyler
like
{i} benzer

O, biraz babasına benzer. - He is a bit like his father.

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

like
{e} gibi, -e benzer
like
dilemek

Ben Volgograd polisinden özür dilemek istiyorum. - I'd like to apologise to Volgograd's police.

Anneme mutlu yıllar dilemek istiyorum. - I'd like to wish my mom a happy birthday.

like
(bağlaç) sanki, güya
like
{i} zevk

New York, Chicago ve Boston gibi heyecan verici şehirleri ziyaret etmekten zevk alıyorum. - I enjoy visiting exciting cities like New York, Chicago, and Boston.

Müstehcen fıkraları sevmem fakat onları anlattığında ondan çok zevk alırım. - I don't like dirty jokes, but I get a kick out of it when you tell them.

like
{f} iste

Biraz kahve ister misin? - Would you like some coffee?

İstediğinizi seçebilirsiniz. - You may choose what you like.

like
imsi
like
-imsi
like
sanki

Sanki her şeyi biliyorsun. - It seems like you know everything.

Sanki o seni başka bir dünyaya çekecek. - It feels like it's going to absorb you into another world.

like
benzeri

Ben erkek kardeşime benzerim. - I am like my brother.

Ben elma ve muz ve benzeri farklı meyveler yedim. Ayrıca iki patates yedim. - I ate different fruits like apples and bananas and such. I also ate two potatoes.

like
tutmak

Bunu o şekilde tutmak istiyorum. - I'd like to keep it that way.

Tom balık tutmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like fishing.

like
sempati duymak
like
sonek -ımsı
like
bağ

Bağlantıları değiştirmek ister misin? - Would you like to exchange links?

Deneysel kurulum neye benziyordu? Ne neye ve nasıl bağlıydı? - What did the experimental set-up look like? What was connected to what and how?

like
-mis gibi
like
conj. sanki
like
hoşuna gitmek
like
eşit

Bütün renkleri eşit derecede severim. - I like all the colors equally.

Gerçek aşk ebedidir, sonsuzdur ve hep kendi gibidir. Eşit ve saf, abartılı sergilemeler olmadan: özünde hep gençtir ve beyaz saçlarla görünür. - True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.

like
{i}

Eşi, bir baca gibi sigara içiyor. - Her husband smokes like a chimney.

Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler. - Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

like
özelliği

Görünüşe göre Google o özelliği artık kullanmıyor. - It looks like Google deprecated that functionality.

like
müşabih
like
{f} hoşlanmak, sevmek; beğenmek. like a bolt out of the k.dili. beklenmedik bir şekilde, birdenbire
like
rağbet etmek
like
ilg.gibi
like
-miş gibi
like
-in özelliği
like
istemek

O çok kötü bir filmdi, değil mi? Evet. İçimden paramı geri istemek geliyor! - That was such a bad movie, right? Yeah. I feel like asking for my money back!

speaking likeness
tıpkısı olma
speaking likeness
aşırı benzeyiş
like
{s} olası

Trafik kazalarının yağışlı günlerde meydana gelmesi olasıdır. - Traffic accidents are likely to occur on rainy days.

Tom Mary'nin hâlâ evde olduğunun olası olduğunu düşünmüyordu. - Tom didn't think it was likely that Mary was still at home.

like
{i} aynı

Ancak Japonya hâlâ diğer ülkeler tarafından yeterince anlaşılamamıştır, ve Japonlar, aynı şekilde, yabancıları anlamayı zor bulmuştur. - Yet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand.

O ve ben tesadüfen aynı tür müziği seviyoruz. - It happened that she and I liked the same kind of music.

like
{i} beğeni

Oda farklı görünüyor, şimdi daha çok beğeniyorum. - The room looks different, now I like it more.

Tom, Mary'nin onun yeni şarkısını beğenip beğenmeyeceğini görmek istiyor. - Tom wants to see if Mary likes his new song.

like
güya
amazing likeness, close resemblance
şaşırtıcı benzerlik, yakın benzerlik
like
beğenir
have one's likeness taken
resim çektirmek
have one's likeness taken
resmini yaptırmak
Englisch - Englisch
That which closely resembles; a portrait

How he looked, the likenesses of him which still remain enable us to imagine.

To depict

Every member of the family is as faithfully likenessed as the photographs, which were given to the artist from the hands of the General himself, have power to express.

Appearance or form; guise

And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

The state or quality of being like or alike; similitude; resemblance; similarity
{n} a resemblance, form, show, appearance
A comparison; parable; (Atasözü)
similarity in appearance or character or nature between persons or things; "man created God in his own likeness"
{i} similarity, resemblance, sameness; image, representation, portrait
The state or quality of being like; similitude; resemblance; similarity; as, the likeness of the one to the other is remarkable
A likeness of someone is a picture or sculpture of them. The museum displays wax likenesses of every US president
If two things or people have a likeness to each other, they are similar to each other. These myths have a startling likeness to one another There might be a likeness between their features, but their eyes were totally dissimilar. = similarity
picture consisting of a graphic image of a person or thing similarity in appearance or character or nature between persons or things; "man created God in his own likeness
If you say that a picture of someone is a good likeness, you mean that it looks just like them. She says the artist's impression is an excellent likeness of her abductor
picture consisting of a graphic image of a person or thing
like
(sometimes as the likes of) Someone similar to a given person, or something similar to a given object; a comparative; a type; a sort

It was something the likes of which I had never seen before.

like
To please

His countenance likes me not.

like
indicating approximation or uncertainty

And then he, like, got all angry and left the room.

like
To derive pleasure of, by or with someone or something

And therefore it is the best way, if you like of it, to examine these taken from experiments touching the Earth, and then proceed to those of the other kind.

like
similar

and this is not a sky, it is a Soul and living Face! Nothing liker the Temple of the Highest, bright with some real effulgence of the Highest, is seen in this world.

like
for example, such as: to introduce an example or list of examples

There are lots of birds like ducks and gulls in this park.

like
Used to place emphasis upon a statement

divint ye knaa, like?.

like
A delayed filler

He was so angry, like.

like
To find attractive; to prefer the company of; to have mild romantic feelings for

I really like Sandra but don't know how to tell her.

like
To prefer and maintain (an action) as a regular habit or activity

We like to keep one around the office just in case.

like
To enjoy, be pleased by; favor; be in favor of

I like the Seattle Mariners this season.

like
When preceded by any form of the verb to be, used to mean “to say” or “to think”; used to precede an approximate quotation or paraphrase

And you're like, no not in a million years, you're nasty please leave me alone..

like
As if; as though

It seemed like you didn't care.

like
A mild intensifier

She was, like, sooooo happy.

like
Somewhat similar to, reminiscent of

These hamburgers taste like leather.

like
Something that a person likes (prefers)

Tell me your likes and dislikes.

like
conj. similar to, very closely resembling; as if
like
nearly, approximately; probably (Slang); as if, such (Slang)
like
{i} person or thing which is similar or comparable; kind, type; things which are preferred or liked
like
{e} similar to, resembling; in a similar way, characteristic of; inclined to, tending to; for example
like
{s} having similar characteristics; alike, having a resemblance to; characteristic of
like
{a} resembling, equal, even, likely, probable
like
{n} something that is like, a near approach
like
{a} in the same manner, fitly, probably
like
{f} enjoy; be fond of; be attracted to; want; prefer
like
{v} to be pleased with, approve, choose, gratify
Like
lich
Like
lyche
family likeness
attributes or physical features shared by members of a family
like
To enjoy, be in favor/favour of
like
A liking; a preference; inclination; usually in pl
like
To liken; to compare
like
feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How did you like the President's speech last night?"
like
resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination; "suits of like design"; "a limited circle of like minds"; "members of the cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality"
like
To suit; to please; to be agreeable to
like
Likely; probably
like
To find attractive
like
To come near; to avoid with difficulty; to escape narrowly; as, he liked to have been too late
like
find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to read Russian novels"
like
In a like or similar manner
like
prefer or wish to do something; "Do you care to try this dish?"; "Would you like to come along to the movies?"
like
Having the same, or nearly the same, appearance, qualities, or characteristics; resembling; similar to; similar; alike; often with in and the particulars of the resemblance; as, they are like each other in features, complexion, and many traits of character
like
Having probability; affording probability; probable; likely
like
equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the other a like number"; "an equal number"; "the same number
like
feel about or towards; consider, evaluate, or regard; "How did you like the President's speech last night?" be fond of; "I like my nephews" find enjoyable or agreeable; "I like jogging"; "She likes to read Russian novels" want to have; "I'd like a beer now!" resembling or similar; having the same or some of the same characteristics; often used in combination; "suits of like design"; "a limited circle of like minds"; "members of the cat family have like dispositions"; "as like as two peas in a pod"; "doglike devotion"; "a dreamlike quality" equal in amount or value; "like amounts"; "equivalent amounts"; "the same amount"; "gave one six blows and the other a like number"; "an equal number"; "the same number
like
An Access operator used in text comparisons
like
Inclined toward; disposed to; as, to feel like taking a walk
like
The relational operator used to select records using wild cards (*, ?, #)
like
To have an appearance or expression; to look; to seem to be (in a specified condition)
like
want to have; "I'd like a beer now!"
like
Our Living Language In certain Southern varieties of American English there are two grammatically distinct usages of the word like to mean "was on the verge of." In both, either like or liked is possible. In the first, the word is followed by a past infinitive: We liked (or like) to have drowned. The ancestor of this construction was probably the adjective like in the sense "likely, on the verge of," as in She's like to get married again. The adjective was reinterpreted by some speakers as a verb, and since like to and liked to are indistinguishable in normal speech, the past tense came to be marked on the following infinitive for clarity. From this developed a second way of expressing the same concept: the use of like to with a following finite past-tense verb form, as in I like to died when I saw that. This construction appears odd at first because it ostensibly contains an ungrammatical infinitive to died; but that is not the case at all. What has happened is that like to here has been reinterpreted as an adverb meaning almost. In fact, it is quite common to see the phrase spelled as a single word, in the pronunciation spelling liketa
like
To be pleased; to choose
like
In a manner like that of; in a manner similar to; as, do not act like him
like
conforming in every respect; "boxes with corresponding dimensions"; "the like period of the preceding year"
like
Equal, or nearly equal; as, fields of like extent
like
That which is equal or similar to another; the counterpart; an exact resemblance; a copy
like
be fond of; "I like my nephews"
like
To be pleased with in a moderate degree; to approve; to take satisfaction in; to enjoy
like
Had like, under Like, a
like
as, we all have likes and dislikes
like
Cf
like
To do regularly
like
The stroke which equalizes the number of strokes played by the opposing player or side; as, to play the like
like
To want

Tom isn't very likely to want to do that. - Tom is not very likely to want to do that.

Tom isn't likely to want to do that. - Tom isn't likely to want to do that.

like
adj gemar 2 adj sama 3 prep sama dengan (sama) 4 vt [to be pleased with something (Do you ~ nasi goreng?)] suka [(Apakah Anda ~ nasi goreng?)]
like
having the same or similar characteristics; "all politicians are alike"; "they looked utterly alike"; "friends are generaly alike in background and taste"
likenesses
plural of likeness
striking likeness
amazing similarity, almost identical
likeness
Favoriten