dahi

listen to the pronunciation of dahi
Türkçe - İngilizce
genius

I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I'm homosexual. I'm a genius. - Ben bir alkoliğim. Ben bir uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eşcinselim. Ben bir dahiyim.

People often have no sympathy for geniuses. - İnsanların genelde dahiler için hiçbir sempatisi yoktur.

{i} wizard
also

It is not enough to defeat our external enemies, it is also necessary to exterminate our internal enemies. - Harici düşmanları yenmek yetmez, dahili düşmanları da imha etmek lazımdır.

From 1859, Protestant missionaries from America started to arrive, and the Catholic and Russian Orthodox churches also became actively involved in missionary work. - 1859'dan itibaren, Amerika'dan Protestan misyonerler gelmeye başladı ve Katolik ve de Rus Ortodoks kiliseleri de misyonerlik çalışmalarına aktif olarak dahil oldular.

even

I don't even remember what Tom looked like. - Tom'un neye benzediğini dahi hatırlamıyorum.

They didn't even know who they were supposed to meet. - Kiminle buluşmaları gerektiğini dahi bilmiyorlardı.

as well
well
included
genie
as so
wiz
too

In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday. - Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti.

eke
likewise
also, too, even: O dahi söyledi. He said it, too./Even he said it
item
also, too, even
prodigy

It's no exaggeration to say that he's a prodigy. - Onun bir dahi olduğunu söylemek abartı değil.

I'm not exaggerating when I call him a prodigy. - Ona bir dahi dediğimde abartmıyorum.

one with great mental ability
very intelligent or talented person
gifted, talented
1.genius, man of genius
genius, prodigy
as
dahi çocuk
child prodigy
dahi geri zekalı
(Pisikoloji, Ruhbilim) prodigious savant
dahi çocuk
prodigy infant
-de dahi
even when
dahiler
geniuses
aptal dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) idiot savant
bekleme durumunda dahi
even at standby state
otistik dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) autistic savant
İngilizce - İngilizce
curd
dahi