best regards

listen to the pronunciation of best regards
İngilizce - Türkçe
saygılarımızla
saygılarımla
en iyi dileklerimle

Babana en iyi dileklerimle. - Best regards to your father.

en iyi bakmak
sevgilerimle
(my) best regards
sevgilerimle
with best regards
en iyi bakmak ile
best wishes and kind regards
dilek ve temennilerimiz
give him my best regards
selam söyle

Eğer onu görürsen ona selam söyle. - If you happen to see him, please give him my best regards.

give smb. one's best regards
selâmını iletmek
my best regards to
(eşinize) hürmetler
my best regards to
(eşinize) sevgiler
İngilizce - İngilizce
best regards