üyelik

listen to the pronunciation of üyelik
Türkçe - İngilizce
membership

I applied for membership in the association. - Derneğe üyelik için başvurdum.

I'm not the only one who doesn't have enough money to pay the membership fee. - Üyelik ücretini ödemek için yeterli paraya sahip olmayan tek kişi ben değilim.

franchise
(Hukuk) membership, seat
affiliation
(Bilgisayar) members of
(Bilgisayar) member of
seat
üye
member

The twelve stars on the flag of the European Union do not symbolize the twelve founding members of the union. They symbolize the Twelve Apostles. - Avrupa Birliği bayrağındaki on iki yıldız, birliğin on iki kurucu üyesini sembolize etmemektedir. O, on iki havariyi sembolize etmektedir.

Muiriel is the second member of Tatoeba. - Muiriel, Tatoeba'nın ikinci üyesidir.

üyelik aidatı
entrance fee
üyelik aidatı
membership fee, dues
üyelik kriterleri
(Hukuk) membership criteria, accession criteria
üyelik statüsü
(Hukuk) membership VVVV
üye
{i} insider
iptal etmek (üyelik vb)
suspend
üye
(Anatomi) organ

She is a member of this organization. - Bu kuruluşun bir üyesidir.

Tom is a member of this organization. - Tom bu örgütün bir üyesidir.

üyelikler
membership
daimi üyelik
(Hukuk) permenant seat
fahri üyelik
freedom
kitlesel üyelik partisi
(Politika, Siyaset) mass membership party
onursal üyelik
freedom
ortak üyelik
(Hukuk) associate member
sendika üyelik aidatı
union fee of membership
üye
{i} associate
üye
member " aza; organ
üye
member (of a group)
üye
(Anatomi) organ; member
üye
(yeni) initiate
Türkçe - Türkçe
Üye olma durumu: "Ara sıra bazı kimselerin bu banka idare meclisi üyeliklerine tayininde vetosunu dayatmaya kalkıştığını işittim."- Y. K. Karaosmanoğlu
Üye olma durumu
üyelik aidatı
Bir kurum ve kuruluşa hem girişte hem de yıllık olarak ödenen önceden belirlenmiş ücret
Üye
aza
üye
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza: "İkisi de şehrin satranç kulübü üyelerindendir."- S. F. Abasıyanık
üye
Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza
üye
Omurgalılarda, kol ve bacaklar
üyelik