sevgilerimle

listen to the pronunciation of sevgilerimle
Türkçe - İngilizce
yours affectionately
sincere regards
warm regards
best regards
(my) best regards
affectionately yours
Sevgi
(isim) Love

Maternal love is the greatest thing. - Anne sevgisi en muhteşem şeydir.

There's nothing more expensive than love. - Sevgiden daha pahalı bir şey yoktur.

sevgilerimle, Love,/Affectionately yours
(at the close of a friendly letter)
sevgi
affection

Children need affection and love. - Çocukların şevkat ve sevgiye ihtiyacı var.

Jessie shook Joseph's hand and greeted him with affection. - Jessie, Joseph'le tokalaştı ve sevgi ile onu selamladı.

sevgi
attachment

I feel a strong attachment to this house. - Bu eve güçlü bir sevgi bağı hissediyorum.

sevgi
{i} woo
sevgi
fondness
sevgi
favor
sevgi
spot
sevgi
dilection
sevgi
affinity
sevgi
dearness
sevgi
sympathy

You often find that sympathy turns into love. - Sempatinin sevgiye dönüştüğüne sık sık rastlarsınız.

sevgi
agape
sevgi
{i} compassion
sevgi
predilection
sevgi
endearment

In Russian, the words for caress, endearment and least weasel are homonymous and possibly related etymologically. - Rusçada okşamak, sevgi ile bayağı gelincik sözcükleri eşsesli ve muhtemelen etimolojik olarak ilişkilidirler.

sevgi
affections

The world needs more affections. - Dünyanın daha fazla sevgiye ihtiyacı var.

Kisses, hugs, affections... it was all fake. - Öpücükler, sarılmalar, sevgiler ... hepsi sahteydi.

sevgi
love all
sevgi
sympathies
sevgi
ın love
sevgi
{i} piety
sevgi
love, affection
sevgi
{i} liking
Türkçe - Türkçe

sevgilerimle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Sevgi
muhabbet
sevgi
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu: "Sevgi ve dostluk şu dünyada o kadar az bulunan şeyler ki."- H. Taner
sevgi
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
sevgilerimle