kanal

listen to the pronunciation of kanal
Türkçe - İngilizce
channel

What is on Channel 10? - Onuncu kanalda ne var?

She failed in her attempt to swim the Channel. - Kanal'ı yüzerek geçme planları suya düştü.

canal

The ear canal sends sound waves to the eardrum. - Kulak kanalı, kulak zarına ses dalgaları gönderir.

The Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific. - Panama Kanalı Atlantiği Pasifikle bağlar.

conduit
duct

I was told my tear duct was blocked. - Bana gözyaşı kanalımın tıkandığı söylenildi.

dyke
raceway
vaso-
chase
play to
rails
grooves
(Biyoloji) isthmus
(İnşaat) rebate
trough
ditch
waterway

A river and a canal are both types of waterway. - Bir nehir ve bir kanal her ikisi de su yolu türüdür.

(Arılık) rabbet
(Bilgisayar) channelchannel
(Dilbilim) medium
(Otomotiv) well
(Elektrik, Elektronik,Teknik) line link
(Otomotiv) port
(Ticaret) toll
pore
station

He took the video to a local TV station. - Bir yerel televizyon kanalı için video çekti.

drain, duct; chute; canal; (televizyon) channel; canal, duct
flume
groove
gully
(Anatomi) duct, canal
groove, channel; mortise
chute
drain

The drain is clogged again. - Kanalizasyon tekrar tıkanmış.

pass

The ship passed through the Panama Canal. - Gemi Panama Kanalından geçti.

This ship is too big to pass through the canal. - Bu gemi, kanaldan geçmek için fazla büyük.

vessel
meatus
culvert
dike

We live near the dike. - Kanala yakın yaşıyoruz.

I live near the dike. - Kanalın yanında yaşıyorum.

gullet
chamfer
passage
communications channel, television channel
via
{i} sluice
aquila
aqueduct
watercourse
vaso
coulisse
kanal açmak
ditching
kanal değiştirmek
zap
kanal akışı
channel flow
kanal atlama
(Bilgisayar) channel hop
kanal bantı
(Bilgisayar) channels band
kanal kapısı
(Bilgisayar,Teknik) channel gate
kanal kilidi
(Bilgisayar) channel lock
kanal reçme
(Tekstil) channel stitch
kanal seçici
(Teknik,Televizyon) channel selector switch
kanal seçici
tuner
kanal seçimi
(Ticaret) channel selection
kanal sığımı
(Bilgisayar) channel capacity
kanal yok
(Bilgisayar) no channels
kanal yolu
channel
kanal çubuğu
(Bilgisayar) chanbar
kanal çubuğu
(Bilgisayar) channel bar
kanal adı
(Bilgisayar) pipe name
kanal akımı
channel flow
kanal arama
automatic tuning
kanal arayıcı
tuner
kanal
(Bilgisayar) open channel
kanal açma
channelization
kanal açma
(Tarım) channelling
kanal açma
canalization
kanal açmak
canalize
kanal açmak
to channel, to canalize
kanal açmak
to open a channel
kanal açmak
open a canal
kanal açmak
channel
kanal açısı
(Otomotiv) well angle
kanal ağzı
gully drain hole
kanal ağzı
gully hole
kanal baş kapağı
headgate
kanal başı
head of a canal
kanal boyutu
duct size
kanal daralması
stricture
kanal deposu
(Çevre) channel storage
kanal değiştirmek
to switch over
kanal dilimi
duct section
kanal durumu
(Bilgisayar) channel status
kanal ekseni
axis of channel
kanal ekseni
(Tarım) axes of channel
kanal erozyonu
channel erosion
kanal etkisi
channel effect
kanal eşzamanlayıcısı
channel synchronizer
kanal frekansı
channel frequency
kanal genişlemesi
channel expansion
kanal genişletici alet
dilator
kanal genişliği
channel width
kanal grubu
(Bilgisayar,Teknik) channel group
kanal haline getirmek
canalize
kanal harfi
(Askeri) channel letter
kanal hatası
(Bilgisayar) channel error
kanal havuzu
lock
kanal havuzu
canal lock
kanal havuzu kapağı
lock gate
kanal havuzuna sokmak
lock
kanal havuzundan geçme
lockage
kanal hızı
(Havacılık) channel rate
kanal imlası
refilling of trench
kanal işaretleyicisi; uyuşturucu ilaç ile mücadele
(Askeri) channel designator; counterdrug
kanal işleri
(İnşaat) trench work
kanal işçisi
navvy
kanal kapağı
canal lock
kanal karışması
channel interference
kanal kazısı
channel excavation
kanal kesiti
channel section
kanal kesiti
duct section
kanal köprü
bridge canal
kanal köprü
bridge-canal
kanal limanı
(Askeri) canal port
kanal memuru
dike reeve
kanal meyili
channel slope
kanal meyli
channel grade
kanal modu
(Televizyon) channel mode
kanal programı
channel program
kanal pulu
raceway washer
kanal resmi
canal fee
kanal seçici
channel selector
kanal tedavisi
root treatment
kanal tedavisi
root canal operation, root canal
kanal terası
(Tarım,Teknik) channel terrace
kanal tipi
canal type
kanal tipi
channel type
kanal verimi
channel efficiency
kanal yapmak
canalise
kanal yeniden tahsis fonksiyonu
(Askeri) channel reassignment function
kanal ıslahı
channel improvement
kanal şeyli
(Jeoloji) cannel shale
kanal; ihtimalat hastanesi
(Askeri) channel; contingency hospital
kalorifer kanal kapağı
(Otomotiv) heater flap
kanat kanal
(Havacılık) channel wing
kapalı kanal
duct
Rice tipi sönümlemeli kanal
Rician fading channel
analog sayısal kanal
(Bilgisayar,Teknik) digilogue channel
arka kanal
(Basın) back-channel
esnek kanal
(İnşaat,Teknik) flexible duct
gizli kanal
(Askeri) covert channel
mide-bağırsak kanal
(Tıp) gastrointestinal tract
teknik kanal
(Askeri) technical channel
venturi kanal
venturi flume
kanallar
Channels
küçük kanal
small channels
lumbar kanal darlığı
(Tıp, İlaç) Lumbar Spinal Stenosis : Spinal stenosis is a medical condition in which the spinal canal narrows and compresses the spinal cord and nerves
adanmış kanal
dedicated channel
analog kanal
analog channel
boş kanal gürültüsü; enterfaz kontrol ağı
(Askeri) idle channel noise; interface control net
donanma çoklu kanal
(Askeri) fleet multichannel
etkin kanal
(Bilgisayar) active channel
fiber kanal anahtarı
(Bilgisayar) fibre channel switch
hızlı kanal
(Bilgisayar) fast channel
ikili kanal
duplex channel
ikinci kanal
second channel
ikincil kanal
subsidiary sewer
iletken kanal
(Elektrik, Elektronik) conductor duct
kol kanal
branch duct
konik kanal
bevel groove
kıvrımlı kanal
sinuous canal
mevsimlik kanal
seasonal canal
nehir kanal taraklaması
(Çevre) river channel dredging
ortak kanal iç anahtarlama sinyalleşmesi
(Askeri) common channel interswitch signaling
sekonder kanal
secondary channel
sekonder kanal
secondary canal
seçici kanal
selector channel
simetrik kanal
symmetrical channel
simpleks kanal
simplex channel
spiral sarımlı kanal
spiral wound duct
tabii kanal
natural channel
tabii kanal metodu
natural channel method
tekyönlü kanal
one-way channel
toprak kanal
earth lined canal
uluslar arası kanal
(Hukuk) international channel
yapay kanal
(Denizbilim) artificial channel
yağmur suyunun oluşturduğu kanal
ditch
yedek kanal
lateral canal
çoklayıcı kanal
multiplexor channel
çoklu kanal harekat hat değerlendiricisi
(Askeri) multichannel operational line evaluator
üst kanal
head race
Türkçe - Türkçe
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol
Tahtanın liflerine dik yönden açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti
İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol
Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti
Yapay su yolu
Dipleri düz olan denizlerde, dip akıntıları nedeni ile oluşan bölge
İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
Telefon, telgraf, televizyon gibi araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat
(Osmanlı Dönemi) TÜR'A
kanal