yolunda

listen to the pronunciation of yolunda
Türkçe - İngilizce
on track
right

It's all right with him. - Onunla işler yolunda.

Everything is all right now. - Şimdi her şey yolunda.

on foot
prosperous
1. for the sake of. 2. in good order, going as it should, going well, fine. 3. in the style of, in the manner of
all right, well
swimmingly
in the groove
in the wake of
in good order
fine

Everything is fine until they open Pandora's box. - Onlar Pandora'nın kutusunu açana kadar her şey yolunda.

I assure you, everything's fine. - Seni temin ederim, her şey yolunda.

all right

Everything is all right now. - Şimdi her şey yolunda.

Everything is all right at home. - Evde her şey yolunda.

going as it should
for the sake of
in the style of
in order

Everything was in order until he came. - O gelinceye kadar her şey yolundaydı.

Everything's in order here. - Burada her şey yolunda.

en route
well

As yet, everything has been going well. - Şimdilik her şey yolunda gidiyor.

So far everything has been going well. - Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor.

going well
underway
on its way
enregle
favorable
yol
manner
yol
road

The muddy road has ruined my new shoes. - Çamurlu yol, yeni ayakkabılarımı mahvetti.

This road leads you there. - Bu yol sizi oraya götürür.

yol
{i} path

He cleared the path of snow. - O, yoldaki karı temizledi.

It's not a road, but a path. - O bir yol değil fakat bir patika.

yol
{i} track

I cross the railroad tracks every morning. - Her sabah demir yolu hattını geçerim.

I think you're on the right track. - Sanırım sen doğru yoldasın.

yol
way

Fortunately they had no storms on the way. - Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar.

Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings. - 20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır.

yolunda gitmek
to go like clockwork
yolunda gitmek
go hummingly
yolunda olmak
follow in smb.'s wake
yolcu yolunda gerek
(Atasözü) If you've got to make a journey, don't put it off; get on the road as soon as you can
yolunda gitmek
{f} bowl
yol
{i} approach

We're approaching the end of our journey. - Biz yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz.

Our plane was dangerously approaching the Turkish Airlines airliner. - Uçağımız tehlikeli bir biçimde Türk Hava Yolları uçağına yaklaşıyordu.

yol
{i} trail

Where does this trail go to? - Bu keçi yolu nereye gidiyor?

I like walking on dusty and rocky trails. - Tozlu ve kayalıklı yollarda yürümeyi severim.

yol
avenue

There's but one avenue to earn money. - Para kazanmak için sadece bir yol var.

yol
(Bilgisayar) to
düzenli sıra ile yolunda
in order
yol
carpet
yol
(Ticaret) remedy
yol
solution

Both parties took a step towards a solution. - Her iki taraf da çözüm yolunda bir adım attı.

The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.

yol
style
yol
railway track
yol
rate of speed
yol
conduit
yol
carline
yol
(Denizbilim) patway
yol
(Pisikoloji, Ruhbilim) tract
yol
(Meteoroloji) trajectory
yol
purpose

What's the purpose of your trip? - Yolculuğunun amacı nedir?

yol
tempo
yol
device
yol
run

I managed to catch the 8 o'clock train by running all the way to the station. - İstasyona giden bütün yolu koşarak 8 trenini yakalayabildim.

The road runs parallel to the river. - Yol nehre paralel çalışır.

yol
route

I can't decide which route to take to Boston. - Boston'a hangi yoldan gideceğime karar veremiyorum.

This is the shortest route to Paris. - Bu, Paris'e giden en kısa yoldur.

yol
(İnşaat) gangway
yol
road; path; way; passage; course; route; channel; conduit
yol
mode

At Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane. - O Noel'de bana çok güzel bir uçak satın almak için yola çıktı.

yol
procedure
yol
(Matematik) contour
yol
time

If I go by air one more time, I'll have flown in an airplane five times. - Ben bir kez daha hava yoluyla gidersem uçakta beş kez uçmuş olurum.

Whichever way you take, it'll take you the same time. - Hangi yoldan giderseniz gidin, aynı zamanda götürecektir.

yolunda gitmek
go right
yol
expedient
yol
rule

All drivers should obey the rules of the road. - Tüm sürücülerin yol kurallarına uymaları gerekir.

The same rule applies to going for a journey. - Aynı kural bir yolculuğa çıkmak için de geçerlidir.

yol
process

The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.

yol
recipe
yol
pathway
yol
course
yol
principles
yol
order

Everything's in order here. - Burada her şey yolunda.

Everything was in order until he came. - O gelinceye kadar her şey yolundaydı.

yol
artery
yol
streak
yol
ways

You can get to her house in a variety of different ways. - Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin.

They wanted to try new ways of living. - Onlar yaşam için yeni yollar denemek istediler.

yol
means

I have tried every means imaginable. - Akla gelebilecek her yolu denedim.

We have to use every means to persuade him. - Onu ikna etmek için her yolu kullanmalıyız.

yol
line

Please tell me which railway line to use from the airport to downtown. - Havalanından şehir merkezine hangi demir yolu hattını kullanacağımı bana söyle lütfen.

I got off the bus at the end of the line. - Yolun sonunda otobüsten indim.

yol
meatus
yol
tack

Why don't you try a different tack? - Neden farklı bir yol denemiyorsunuz?

yol
roadway
yol
dodge
yol
lane

We came to a place where the road branched into two lanes. - Yolun iki şerite ayrıldığı bir yere geldik.

In Japan almost all roads are single lane. - Japonya'da neredeyse tüm yollar tek şerittir.

yol
method

Writing up history is a method of getting rid of the past. - Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur.

yol
{i} lead

This road leads you there. - Bu yol sizi oraya götürür.

This road leads you to the station. - Bu yol sizi istasyonuna götürür.

Su testisi su yolunda kırılır
(Atasözü) The pitcher goes so often to the well that it is broken at last
her şey yolunda
all good
işler yolunda
work in the way
sindirim yolunda gaz olmak
gas in the digestive tract to be
yol
way for
yol
way of

He went Europe by way of Siberia. - Sibirya yoluyla Avrupa'ya gitti.

She flew to Europe by way of Siberia. - Sibirya yoluyla Avrupa'ya uçtu.

yol
via

Working from home via computer can be lonely. - Bilgisayar yoluyla evden çalışmak tuhaf olabilir.

You want to go via the tunnel? - Tünel yoluyla mı gitmek istiyorsun?

yol
{i} wise

The future has many paths - choose wisely. - Geleceğin birçok yolu var - akıllıca seçin.

It is easy to be wise after the event. - Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur.

yolunda gitmek
keep on track
Halep yolunda deve izi aramak
to try to find a needle in a haystack
her şey yolunda
so far so good
her şey yolunda gitti
all went hell
memleket yolunda
homeward bound
tıkırı yolunda
(someone) who's doing well, who's prospering
tıkırı yolunda olmak/gitmek
(for someone) to do well, prosper
yol
{i} journey

We are going on a journey next month. - Önümüzdeki ay bir yolculuğa çıkacağız.

She found the ring that she had lost during the journey. - O, yolculuk sırasında kaybettiği yüzüğü buldu.

yol
walk

It's only a short way, so you can walk there in a few minutes. - Sadece kısa bir yol, bu yüzden birkaç dakika içinde oraya yürüyebilirsiniz.

They walked along the road three abreast. - Onlar yol boyunca üçü yan yana yürüdü.

yol
way of behaving
yol
handle

I handled the problem the only way I knew how. - Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım.

Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly. - Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir.

yol
angle
yol
outlet
yol
thoroughfare
yol
rate of speed, speed (of a ship)
yol
means, way; solution
yol
itinerary

Do you have an itinerary for your business trip? - İş gezin için bir yolcu rehberin var mı?

Where can I find the itinerary for your business trip? - Senin iş gezin için yolcu rehberi nerede bulabilirim?

yol
style; manner
yol
gateway
yol
stripe (in cloth)
yol
time: Bir yol bize geldi. He came to see us once
yol
bus , path , way
yol
method, system
yol
channel

You'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels. - Doğru bir yol bulmadıkça bu alanda asla ileri gitmeyeceksin.

yol
carriageway
yol
{i} weigh

The best way to lose weight is to eat properly and get a lot of exercise. - Kilo vermenin en iyi yolu uygun şekilde yemek yemek ve çok egzersiz yapmak.

What do you think the best way to lose weight is? - Zayıflamak için en iyi yolun ne olduğunu düşünüyorsun?

yol
plan

Allied military leaders found a way to defeat the Japanese plan. - Müttefik askeri liderler Japon planını yenmek için bir yol buldu.

We opposed his plan to build a new road. - Biz onun yeni bir yol yapma planına karşı çıktık.

yol
{i} cutting

We explored all possible ways of cutting expenditures. - Biz harcamaları kesme hakkında tüm olası yollarını araştırdık.

yol
beeline
yol
passage

They fled through a secret passageway. - Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar.

yol
purpose, end (used in either the locative or the dative): Bu yolda çok emek harcadık. We've expended a lot of effort on this. Vatan yoluna savaştılar. They fought for the sake of the fatherland
yol
bus

The man didn't feel like walking all the way; so he took the bus. - Adam bütün yolu yürümek istemedi;bu yüzden otobüse bindi.

Almost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened. - Kaza olduğunda neredeyse otobüsteki yolcuların hepsi uyuyordu.

yol
way; road; street; path; method, manner, way; means, way; stripe; expedient
yol
access

The place is not accessible by land. - Yere kara yoluyla ulaşılamaz.

The picnic area is easily accessible by road. - Piknik alanına kara yolu ile kolayca ulaşılabilir.

yolunda gitmek
bowl along
yolunda gitmek
shape up
yolunda gitmek
go with a swing
yolunda gitmek
{f} prosper
Türkçe - Türkçe

yolunda teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Yol
(Hukuk) RAH
Yol
(Osmanlı Dönemi) GIRAR
Yol
(Osmanlı Dönemi) VİRAD
Yol
tarik
Yol
(Osmanlı Dönemi) MAHREFE
Yol
(Osmanlı Dönemi) ARUZ
Yol
(Osmanlı Dönemi) ZERİA
Yol
(Osmanlı Dönemi) NEBİYY
Yol
(Osmanlı Dönemi) NIHLE
Yol
sırat
Yol
nukbe
Yolunda gitmek
(Osmanlı Dönemi) TA'KİB
yol
Uzun çizgi
yol
İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
yol
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
yol
Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem
yol
Gidiş çabukluğu, hız
yol
Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
yol
Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer: "Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı."- Ç. Altan
yol
Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı ve şerif Gören'in yönettiği, 1982 Cannes Film şenliği'nde Altın Palmiye ödülü'nü kazanan film
yol
Uyulan ilke, sistem, usul, tarz
yol
Yolculuk

Gemiyle yolculuk yapmayı severim. - Gemiyle yolculuk yapmayı seviyorum.

Gemiyle yolculuk yapmayı seviyorum. - Gemiyle yolculuk yapmayı severim.

yol
Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
yol
Gaye, uğur, maksat
yol
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi: "Celâl Beyi sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür."- H. Taner
yol
Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi: "Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu."- Ö. Seyfettin. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
yol
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
yol
Kez, defa
yolunda