e

listen to the pronunciation of e
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Gr: İstifham, sorgu edatı. (Ezehebe Nuri: Nuri gitti mi? derken Ezehebe'nin başındaki "E" harfi gibi)
(Osmanlı Dönemi) Arapça kelimelerin sonuna "e" gelerek onları müennes yapmaya yarar. Âdil, Âdile... Emin, Emine... Kâmil, Kâmile... Nuri, Nuriye... gibi. Bak: Müennes
Sonuç niteliği taşıyan bir cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tu(Tarih) (e: ) Başına getirildiği cümledeki kavrama göre çeşitli tonlar alarak birtakım duygular anlatır. (e: ) Soru vurgusuyla şaşma ve merak anlatır. (e: ) Ardından gelecek söz ve davranışları öğrenmek amacıyla soru kavramı taşıyan, bir beklentiyi içeren seslenme sözü
Aynştaynyum elementinin simgesi
İngilizce - Türkçe
Kürtçe - Türkçe
evet
Kürt alfabesinin altıncı harfi
İtalyanca - Türkçe
ve
Almanca - Türkçe
[das] E
Fince - Türkçe
e to
e ilişkin
Fransızca - Türkçe
inci
İspanyolca - İngilizce
and
e, fifth letter of the alphabet
Türkçe - İngilizce
to
into
well
onto
So what?
Well then, .../Well ...!
So-o-o!
canaaa
at
dareaaa
of e
mightaaa
İngilizce - İngilizce
The illicit drug ecstasy (MDMA)
Everyone
East
The grade below D in some grading systems. In most such systems, it is a failing grade

But she didn’t get the bit about my accidental artistic career, “But you can’t draw love. You got an E in your exam. I remember that. You drew that onion that looked like a boil.”.

The fifth letter of the English alphabet, called e and written in the Latin script
The name of the Latin script letter E/e
The ordinal number fifth, derived from this letter of the English alphabet, called e and written in the Latin script
{i} fifth letter of the English alphabet
the 5th letter of the Roman alphabet the base of the natural system of logarithms
a radioactive transuranic element produced by bombarding plutonium with neutrons
the cardinal compass point that is at 90 degrees
the 5th letter of the Roman alphabet
einsteinium: a radioactive transuranic element produced by bombarding plutonium with neutrons
a fat-soluble vitamin that is essential for normal reproduction; an important antioxidant that neutralizes free radicals in the body
vitamin E: a fat-soluble vitamin that is essential for normal reproduction; an important antioxidant that neutralizes free radicals in the body
the base of the natural system of logarithms
{i} (Music) third tone of the C-major scale
The fifth letter of the English alphabet
electron
east: the cardinal compass point that is at 90 degrees
E♭ (E flat) is a tone which is intermediate between D and E
A Latin prefix meaning out, out of, from; also, without
E is the third tone of the model diatonic scale
İngilizce - İspanyolca
(Música) 3º tono de la escala mayor C
e (quinta letra del abecedario)
e

    Telaffuz

    Etimoloji

    [ 'E ] (noun.) before 12th century. From Middle English and Old English lower case letter e and split of æ, ea, eo, and œ, from five 7th century replacements of Anglo-Saxon Futhorcs by Latin letters: * 15px|Anglo-Saxon Futhorc ᛖ (e) Old English lower case letter e, from replacement by Latin letter e of the Anglo-Saxon Futhorc letter ᛖ (e). * 15px|Anglo-Saxon Futhorc letter ᚫ (æ) Old English lower case letter æ from replacement by Latin ligature æ of the Anglo-Saxon Futhorc letter ᚫ (æ). * 15px|Anglo-Saxon Futhorc ᛠ (ea) Old English lower case digraph ea, from replacement by Latin digraph ea of the Anglo-Saxon Futhorc letter ᛠ (ea). * 15px|Anglo-Saxon Futhorc ᛇ (ēo) Old English lower case digraph eo from replacement by Latin digraph eo of Anglo-Saxon Futhorc ᛇ (ēo). * 15px|Anglo-Saxon Futhorc ᛟ (œ) Old English lower case letter œ from replacement by Latin ligature œ of the Anglo-Saxon Futhorc letter ᛟ (œ).

    Günün kelimesi

    cacophony