[top]

listen to the pronunciation of [top]
İngilizce - Türkçe

[top] teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bidding
{i} teklif verme
top
{i} tepe

O, tepenin üst kısmında yaşıyor. - He lives at the top of the hill.

Sonunda, onlar dağın tepesine ulaştı. - At last, they reached the top of the mountain.

top
{f} geçmek
top
{f} aşmak
top
{i} doruk
top
{i}
top
{i} zirve

Altı saatlik tırmanıştan sonra, nihayet dağın zirvesine ulaşmayı başardık. - After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.

Her sabah dünyanın zirvesinde görünüyorsun. - You look on top of the world every morning.

top up
doldurmak
on the top of it
üstüne üstlük
on top of
-e ek olarak, -in yanı sıra, ile beraber: He's doing this on top of his regular job. Bunu asıl işinden ayrı olarak yapıyor. He asked for a
top
-den fazla olmak
top
{i} üst

Sayfanın üst kısmındaki resme bak. - Look at the picture at the top of the page.

Bir ev, çimentodan yapılmış sağlam bir temel üstüne inşa edilmiştir. - A house is built on top of a solid foundation of cement.

top
faıry
top
top üstünü ört/üstüne çık
top
{i} tepe nokta
top
örtü
align top
(Bilgisayar) üste hizala
always on top
(Bilgisayar) devamlı üstte
always on top
(Bilgisayar) her zaman üstte
bidding
önererek
bidding
(Ticaret) müzayede
bidding
buyurma
bottom to top
aşağıdan yukarıya
come out on top
üstün gelmek
corruption starts at the top
balık baştan kokar
crop top
(Bilgisayar) üstten kırp
desk top publishing
masa üstü-yayıncılık
from top to bottom
tümüyle
from top to toe
baştan aşağı
go over the top
amaçlanan sınırı aşmak
hard top
(Otomotiv) açılır tavan
left top
(Bilgisayar) sol üst
mountain top
dağ başı
on the top
üstünde

Sanırım horozların başının üstündeki ibik çekici. - I think the crest on the top of the head of roosters is attractive.

Kahvemi üstünde bol köpüklü severim. - I like my coffee with lots of foam on the top.

on the top
üstte
on the top of the world
ala
on top
(Bilgisayar) üstte

Biz her zaman altta değil ve üstte olabilir miyiz? - May we always be on top and not at the bottom.

on top of
-in yanı sıra
on top of
üstelik
on top of
ile beraber
on top of
üstüne

Bu kitabı diğerlerinin üstüne koy. - Put this book on top of the others.

Tom cüzdanını konsolun üstüne koydu. - Tom put his wallet on top of the dresser.

on top of
-e ek olarak
on top of
-e ilaveten
on top of
üstünde

Deprem vurduğunda masanın üstündeki her şey tıkırdamaya başladı. - Everything on top of the table started rattling when the earthquake hit.

Kedi masanın üstünde oturuyor. - The cat is sitting on top of the table.

on top of that
üstelik
on top of the world
çok mutlu
on top of the world
çok mutlu olmak
on top of the world
sevinçli
pile top
kazık başı
right top
(Bilgisayar) sağ üst
slope top
(Askeri) şev tepesi
sort top to bottom
(Bilgisayar) yukarıdan aşağıya sırala
spinning top
fırıldak
top
üstlük
top
üste giyilen şey
top
yatırmak
top
üstünden geçmek
top
(Bilgisayar) üstte
top
yeniden boyamak
top
en üste
top
başlık
top
(Bilgisayar) yukarıya
top
üstünü örtmek
top
en üst kat
top
taş çıkartmak
top
üzerini boyamak
top
üstünde bulunmak
top
çok büyük
top
(Bilgisayar) yukarı
top
en üstün
top
(Askeri) gabya
top
başında bulunmak
top
(Bilgisayar) üstten
top
başına varmak (bir yerin)
top
(Bilgisayar) üste
top
üstüne sürmek
top
en büyük
top
gölgede bırakmak
top
-den iyisini yapmak
top
en yetkili makam
top
kap
top
ala
top
eğmek
top
en üstün yer
top
üstün
top
(İnşaat) dam sivrisi
top
ilaveten
top all
üstelik
top banana
(Ev ile ilgili) grup lideri
top boot
uzun konçlu çizme
top coat
(İnşaat) son kat boya
top coat
palto
top coat
dayanıklı
top coat
pardösü
top dog
(Ev ile ilgili) gruptaki en önemli kişi
top dog
(Ev ile ilgili) zirvedeki kişi
top it off
ağzına kadar doldurmak
top it off
benzin deposunu ağzına kadar doldurmak

fill up a nearly full tank with fuel.

top of form
(Bilgisayar) formun üstü
top rail
tırabzan
top secret
çok mahrem
top tray
(Bilgisayar) üst tepsi
top view
kuşbakışı
well top
kuyu ağzı
well top
kuyu başı
aerial top dressing
havadan gübreleme
at the top of one's voice
avazı çıktığı kadar
at top speed
çok hızlı
at top speed
son sürat
be on top of the world
dünyalar onun olmak
beet top
pancar başı
bidding
{i} teklif

Araştırmacıların çoğu, Tom'un teklifinin Mary'ye bir dizi yeni teklifler gelmesine neden olacağı kanısında. - Most analysts expected that Tom's offer would set off a new round of bidding for Mary.

başka biri var mı teklif veren? - Is anyone else bidding?

bidding
deklarasyon
bidding
buyurulan şey
bidding
{f} öner
bidding
emredilen iş
bidding
buyruk
big top
büyük sirk çadırı
blow one's top
tepesi atmak
curly top
kıvırcık baş hastalığı
curly-top
cingelek baş hastalığı
desk top publishing
masa üstü yayıncılık
from top to bottom
tepeden tırnağa
from top to bottom
baştan başa
get on top of
aşmak
get on top of
fazla gelmek
lap-top computer
dizüstü bilgisayar
on the top of
m. : prep.konusunda
on top of
in tepesinde
on top of
ayrıca
over the top
fazladan
over the top
{k} (deyim) cesur,gozupek veya asiri davranmak
peg top
topaç
pit top
kuyu başı
top
(meyve/sebze/vb.) sapını koparmak
top
kapak
top
en üst

Ben en üst rafa ulaşabilirim. - I can reach the top shelf.

En üst çekmecene bak. - Look in your top drawer.

top
topaç
top
-den daha yüksek/iyi/fazla olmak
top
en üstte
top
en üstteki
top
baş

Biz değişik başlıklarda konuştuk. - We talked about various topics.

Dağın tepesine ulaşmayı başardım. - I succeeded in reaching the top of the mountain.

top
en iyi

Tom en iyi mühendislerimizden biri. - Tom is one of our top engineers.

Bu site en iyiler listesinde. Eğer onu ilginç bulursan, lütfen tıkla! - This site is in a toplist. If you found it interesting, please click!

top
tepe oluşturmak
top banana
tepe muzu
top billing
assolist
top boot
uzun çizme
top boots
uzun çizme
top brass
yüksek rütbeli subay
top dead center
üst ölü çekit
top dog
en üst mevkideki kimse
top dog
kodaman
top down
tepe aşağı
top down design
yukarıdan aşağı tasarım
top dressing
örtü
top dressing
baş gübresi
top end
son
top executive
en üst yönetici
top gear
üst dişli
top hat
silindir şapka

Beyefendi eldivenlerini ve silindir şapkasını çıkardı. - The gentleman took off his gloves and top hat.

O bir silindir şapka ve bir tek gözlük taktı. - He wore a top hat and a monocle.

top heavy
en ağır
top heavy
baş ağır
top margin
üst kenar boşluğu
top of file
dosya başlangıcı
top of form
form başı
top off
bitir
top quality
en kaliteli
top rail
üst korkuluk rayı
top roller
üst merdane
top side
üst kenar
top surface
üst yüzey
top the bill
başrol oyuncusu olmak
top up
sıvıyla doldur
top view
üstten görünüş
top-drawer
üstün
top-secret
çok gizli
at top
en üst
bidding
{i} açık indirim
bottom rail on top
(deyim) İşler, konumlar ve şaire tersine dönmek
from top to toe
tepeden tırnağa, baştan ayağa, baştan aşağı, bütünüyle
from top to toe
parmak üstten için
hit the top
bir numara olmak
muffin-top
çörek-top
off the top of one´s head
k. dili hiç düşünmeden, hemen
on the top of
konusunda
on top of the world
dünyanın zirvesinde
open top bus
üstü açık otobüs
to put place on top of each other
birbiri üstüne yere koymak
to the top
Yukarı
to top it all
(deyim) Bu da yetmiyormuş gibi, Bu da yetmezmiş gibi, üstüne üstlük
top floor
(deyim) (Konuşma dilinde) kafa, aklın olduüğu yer
top notch
En iyi kalite, birinci sınıf, üstün
top oneself
(deyim) İntihar etmek
top speed is over
top hız bitti
top-hatted
Silindir şapkalı
tube top
(Giyim) Göbeği ve omuzları açık, göğsü ve sırtı saran bayan üst giysisi
bidding
{i} emir
bidding
(isim) fiyat verme, teklif verme, emir
bidding
{f} açık indirime gir: prep.açık indir
bidding
(Askeri) PEY SÜRME, İHALE
bidding
teklif et/söyle/dile
bidding
(Mukavele) ihale
Türkçe - Türkçe

[top] teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

top
Homoseksüel erkek
top
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak: "Havası boşalmış bir futbol topu..."- A. Gündüz
top
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
top
Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silah: "Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor / Barbaros belki donanmayla seferden geliyor."- Y. K. Beyatlı
top
Birçok şeyin hepsi: "Sarf edilen gayretlerin topu, halkımıza turizmin önemini yararlarını belletmeğe yönelmiş görünüyor."- N. Cumalı
İngilizce - İngilizce
open date
card verification value
reserve price
customer support
bidding
my account
categories
timing
PICTURE
air temperature
wind speed
dutch
upcoming
watch list
Top 40
Popular music, usually the 40 most popular songs at a given time
Top 40
Relating to or playing popular music

I was listening to a Top 40 radio station.

anti-top quark
the antiquark corresponding to the top quark
anti-top quarks
plural form of anti-top quark
at the top of one's lungs
Very loudly; as loudly as (vocally) possible

He started screaming at the top of his lungs after his team scored.

big top
A circus tent, especially the largest in a given circus, where the central attractions take place

As a trapeze performer, she generally worked in the big top, but due to her injury, she was stuck working concession.

big top
The circus; the circus lifestyle

He had been a big top performer in his youth, but in a twist of fate he had run away to become an investment banker.

blow one's top
to be explosively angry. To lose one's temper

When my dad found out I had failed the exams, he just blew his top.

bottle top
a bottle cap
carrot top
A person with red hair; a redhead
crop top
A short T-shirt or blouse that is cut off above the abdomen
drop top
A convertible car, the roof of which can be folded down to form an open-top vehicle
generic top-level domain
Any of the top-level domains assigned by the IANA based on type of organization

com, .gov and .edu are all generic top-level domains.

gold top
Channel Island milk
gold-top milk
Channel Island milk
green top
unpasteurised full cream milk, having a green top to the bottle
halter top
A style of sleeveless top with a single strap around the back of the neck

this full-coverage halter top has thick straps to prevent sags.

humming top
A toy with a point, around which it can be made to spin
humming-top
Alternative spelling of humming top

A humming-top? What a good idea! She will love to watch it go waltzing and singing down the sky.....

muffin top
The roll of fat that overflows out of the top of low-cut or too-tight jeans
off the top of one's head
Without great thought or investigation; extemporaneous; natural; offhand

I cannot think of any good examples off the top of my head, but give me a couple of hours and I'm sure I could come up with something.

on top
In a dominant position

At the end of the season, Manchester United came out on top.

on top of
Atop
on top of
In addition to something else

. . and on top of all that, I got a puncture!.

on top of
Fully informed about, and in control of something; up to speed with

I have sorted out the problems and am now on top of the situation.

on top of the world
Delighted; ecstatic; exceptionally pleased, happy, or satisfied

He was on top of the world after she agreed to marry him.

out-top
have a top higher than
over the top
Over the parapet of a trench, especially at the start of a futile attack

The men were sent over the top to their certain death.

over the top
Bold; beyond normal, expected, or reasonable limits; excessive; outrageous

Myers went over the top in the clubhouse, berating a reporter who questioned Myers' terminology.

over-the-top
Alternative spelling of over the top
pretty please with sugar on top
Exaggerated form of please or pretty please

I think fast, I talk fast and I need you guys to act fast if you wanna get out of this. So, pretty please... with sugar on top. Clean the fucking car., said by The Wolf.

red top
a tabloid newspaper, particularly those considered to be of a lower standard than the broadsheets

Just as broadsheets only exceptionally outsell any of the tabloids, so middle-market tabloids - the Mail and Express - only rarely outsell the red tops (although the upmarket Sunday Times outsells the mid-market Express on Sunday and The Mail on Sunday outsells The People).

red-top
a tabloid newspaper in the United Kingdom
roll-top
having a top that rolls away when not needed
roll-top desk
A desk having a flexible top, made of parallel slats, that rolls away when not needed
roll-top desks
plural form of roll-top desk
round-top
A platform at the top of a ship's mast

A man on the roundtop cried out, Au voile, a sail.

run like a top
To operate flawlessly and smoothly

I've just tuned my car, and now it's running like a top.

screw top
Alternative name of screw cap
screw-top
A top that can be opened and closed by screwing
set top box
A device that converts an incoming signal into a format displayable by a television
set-top box
a device that connects some source of signal to a television set, often decrypting a digitally encrypted signal from a communications satellite or cable network
set-top boxes
plural form of set-top box
silver top
full cream milk, normally homogenised and pasteurised, having a silvery top to the bottle
snow on the mountain top
Alternative spelling of snow on the mountaintop
snow on the roof top
Alternative spelling of snow on the rooftop
soft top
The foldable roof of a convertible or sports car which is made of fabric
soft top
A car with such a roof
spinning top
A toy with a tapering point that can be made to spin on its axis, either with a built-in pump-action handle, with the fingers or with a string
strappy top
An item of women's clothing with thin straps over the shoulders

The dress code at our college specifically bans strappy tops.

tank top
The top of a ship's bilge tank, usually the lowest horizontal surface on board
tank top
An item of casual clothing: a top with no sleeves

The service makes available, during limited weekend hours, a handful of the company's items – cargo shorts, tank tops, and the like – to the Hamptons house guest who discovers that he can't make it to Monday without purchasing one of those weird madras patchwork blazers.

tip-top
Alternative spelling of tiptop
tip-top
Excellent
top
To cover on the top or with a top
top
The part viewed, or intended to be viewed, nearest the edge of the visual field normally occupied by the uppermost visible objects

Headings appear at the tops of pages. Or, Further weather information can be found at the top of your television screen.

top
A lid, cap or cover of a container
top
To be the dominant partner in a BDSM relationship or roleplay
top
To kill, murder
top
A garment worn to cover the torso
top
To be the partner who penetrates in anal sex
top
To cut or remove the top (as of a tree)
top
Rated first

She came top in her French exam.

top
To excel, to beat
top
The first half of an inning, during which the home team fields and the visiting team bats
top
A framework at the top of a ship's mast to which rigging is attached
top
A gay man who likes take an active sexual role rather than a passive role (e.g. to penetrate in anal sex rather than be penetrated)
top
(Can we clean up() this sense?) That part of an object furthest away in the opposite direction from that in which an unsupported object would fall

His kite got caught at the top of the tree.

top
A top quark
top
A child’s spinning toy; a spinning top
top
A dominant partner in a BDSM relationship or roleplay
top
best
top antiquark
The antiparticle of the top quark
top banana
The boss, the leader

Only the top banana can make a decision of that magnitude.

top banana
The principal comedian in a vaudeville or burlesque show

He was hilarious, and remained the top banana on the tour for years.

top bananas
plural form of top banana
top brass
A group of people who are the leaders or heads of an organization
top copy
the typescript of a document that has carbon copies underneath
top dead center
A position in the four-stroke combustion process wherein the piston is at the topmost point in its stroke. This can either be during the compression phase or the combustion phase
top dead center
The reference mark on a flywheel (and engine block) indicating the engine is in the top dead center position, when aligned
top deck
the upper deck of a double-decker bus
top dog
the boss, the leader (of the pack)
top dog
in a competition, the one expected to win
top dogs
plural form of top dog
top dollar
The maximum amount of money that an item, service, or worker is worth; a very high price

Consumers are willing to pay top dollar for distinctive, rare, traditional cheeses.

top dollars
plural form of top dollar
top drawer
Of the highest quality

Top drawer, I said.

top edge
A deflection of a ball off of the top edge of a bat, into the air and potentially for a catch
top edge
To hit the ball with the top edge of the bat
top edge
The edge of a bat farthest from the ground
top edged
Simple past tense and past participle of top edge
top edges
plural form of top edge
top edges
Third-person singular simple present indicative form of top edge
top edging
Present participle of top edge
top fruit
A fruit which grows on trees, contrasted with soft fruit
top fruits
plural form of top fruit
top gear
The highest gear that is available in a motor vehicle or car
top gun
A most highly rated gun shooter
top gun
Someone most highly rated
top guns
plural form of top gun
top hand
The batsman's hand that is further up the handle; used for control rather than power
top hands
plural form of top hand
top hat
A man's formal hat, with a tall cylindrical crown (often of silk)
top hats
plural form of top hat
top it off
To emphasize or underscore; to make something even better or worse

The boss fired Fred and, to top it all off, he asked security to escort him to the door.

top kill
a method of closing an oil well, by pumping in drilling fluid (synthetic mud) to shut off the flow of oil, and following with concrete (cement) to plug the hole
top line
a flag on the edge of a minefield
top line
Total sales or revenue
top notch
Very good; of the highest quality

The award may be given to anybody who consistently writes top notch content.

top of mind awareness
The percent of respondents who, without prompting, name a specific brand or product first when asked to list all the advertisements they recall seeing in a general product category over the past 30 days

Companies that are well known advertise heavily and have attention-getting ads that tend to receive the highest top of mind awareness scores in ad tracking studies.

top of mind awarenesses
plural form of top of mind awareness
top of the hour
The time at (or very close to) the start of the next hour of time

We'll have a news update at the top of the hour.

top of the line
The best, fanciest, or highest quality, especially among selections in a product line

When you buy a top-of-the-line refrigerator, you expect it to work for many years.

top of the morning
A generic greeting said to someone in the morning
top of the shop
ninety
top off
to fill completely; to fill or refill the final portion of something not empty

The waitress topped off my coffee every few minutes.

top oneself
To outdo oneself or do more than one's previous best
top oneself
To overdose
top oneself
To commit suicide
top order
the batsmen who bat in the first few positions
top priority
Relatively highest importance
top priority
To be done before doing anything else
top priority
Item of highest importance
top priority
Of the highest level of importance
top quark
A quark having a fractional electric charge of +2/3 and a mass about 178,000 MeV. Symbol: t
top quarks
plural form of top quark
top scorer
The person who scores more than any other in a specified situation
top secret
Information classified at the highest level of sensitivity by a government, based on an assessment that it would cause exceptionally grave damage to national security if disclosed

NSA's report on the Liberty incident was originally classified top secret.

top secret
Pertaining to any especially sensitive closed-room activities

Steve Jobs set up a top secret team to design the Macintosh.

top secret
A level of security clearance needed to access such information
top sheet
A bed sheet used between a bottom sheet and a blanket
top shelf
best, or high quality
top shelf
books, magazines, or movies that have adult content, or soft-core porn

Jim has a lot of top shelf magazines.

top tier
Top level, top rank, top standing
top tier
Elite
top tier
Belonging to the [[#Noun|top tier]]: elite, prestigious
top tiers
plural form of top tier
top totty
A very attractive woman or women, or (more recently) a man or men
top up
to extend the credit of something

I shall top up the mobile phone at the supermarket.

top up
to fill something

I shall top up with petrol before the long trip.

top-dimensional
Having the same dimension as the ambient topological space
top-down
of, or relating to a hierarchical system that progresses from a single, large basic unit to multiple, smaller subunits
top-drawer
Alternative spelling of top drawer
top-dress
To cover a surface with loose material; especially to cover newly-sown seeds with a light dressing of soil or fertilizer
top-fermenting
Pertaining to any of numerous edible yeasts that produce, e.g., ale, and whose respective fermenting actions appear to be at the top surface of the wort
top-flight
Of the highest rank, or peak of excellence
top-flight
In the highest division
top-gun
Attributive form of top gun

top-gun shooter.

top-heavy
having an excessive number of administrators or managers
top-heavy
having a high centre of gravity, and liable to topple
top-level
Primary; a web page that directly accessible by typing its name, not followed by any additional information
top-level
Highest
top-level
Best
top-level domain
The last component of a domain name, such as .com, .edu, .gov, .net, .org, .mil or any of the newer generic top-level domains, or any of the ccTLDs. Abbreviated TLD
top-level domains
plural form of top-level domain
top-notch
Of the highest quality; excellent, first-rate
top-of-mind awareness
Alternative spelling of top of mind awareness
top-of-mind awarenesses
plural form of top-of-mind awareness (alternative spelling of top of mind awarenesses)
top-post
An act of top-posting
top-post
To post (a reply to a message) above the quoted original message (generally regarded as poor netiquette)
top-post
To make a top-post
top-post
A top-posted message
top-spinner
a type of ball, bowled by a leg spin bowler, that spins forward and, when bouncing off the pitch, bounces higher than expected and slows down
top-tier
Alternative spelling of top tier
tube top
A one-piece strapless tube-shaped top worn by women, leaving shoulders and belly-button exposed
up top
A request accompanied by an open palm gesture to do a high five
wooden-top
uniformed police officers

It is Detective Chief Superintendent Cohn Harpur, one of the bosses, but just a wooden-top like all the rest.

top
be at the top of or constitute the top or highest point; "A star tops the Christmas Tree
top
a garment (especially for women) that extends from the shoulders to the waist or hips; "he stared as she buttoned her top" covering for a hole (especially a hole in the top of a container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't get the top off of the bottle"; "put the cover back on the kettle" a conical child's plaything tapering to a steel point on which it can be made to spin; "he got a bright red top and string for his birthday" platform surrounding the head of a lower mast the greatest possible intensity; "he screamed at the top of his lungs" the highest or uppermost side of anything; "put your books on top of the desk"; "only the top side of the box was painted" the upper part of anything; "the mower cuts off the tops of the grass"; "the title should be written at the top of the first page" the first half of an inning; while the visiting team is at bat; "a relief pitcher took over in the top of the fifth" finish up or conclude; "They topped off their dinner with a cognac"; "top the evening with champagne" cut the top off; "top trees and bushes" strike (the top part of a ball in golf, baseball, or pool) giving it a forward spin reach or ascend the top of; "The hikers topped the mountain just before noon" provide with a top; "the towers were topped with conical roofs" be at the top of or constitute the top or highest point; "A star tops the Christmas Tree
top
provide with a top; "the towers were topped with conical roofs"
flat top ride
(Kahve) A flat ride cymbal or flat top ride (or often just flat ride) is a ride cymbal without a bell
top
{v} to excel, cover, crop, snuff, rise up, tip
top
{n} the highest part, a pinnacle, surface, toy
bottom rail on top
(deyim) When one formerly in a position of weakness or subservience gains power or dominance over his former oppressor. Originally referred to the idea of black slaves gaining power over their ex-owners in the wake of the US Civil War

A freed black slave in the Union Army saw his ex-owner being led away in chains as a prisoner and said to him, Hello massa, bottom rail on top this time..

hard-top
A car that has a metal roof; a car that is not a convertible. "Every spring Mr. Jones sells his hard-top and buys a convertible."
to top it all
(deyim) (or "to crown it all" or "to cap it all") If you have been describing bad things which happened and then say that to cap it all something else happened, you mean that the final thing was even worse

He spilled red wine on the carpet, insulted my mother, and, to cap it all, he broke my favourite vase.

top up
Make up to the full quantity, capacity, or amount
top-down
(Finans) An investment strategy which first finds the best sectors or industries to invest in, and then searches for the best companies within those sectors or industries. This investing strategy begins with a look at the overall economic picture and then narrows it down to sectors, industries and companies that are expected to perform well. Analysis of the fundamentals of a given security is the final step
top-score
(Spor) The greatest score
Türkçe - İngilizce

[top] teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

top oyunu
ball

We'll likely go to the ball game tomorrow. - Yarın muhtemelen top oyununa gideceğiz.

It was decided that the ball game be put off. - Top oyununun ertelenmesine karar verildi.

top mermisi
ball
avantaj top
(Spor) free ball
esas top
(Askeri) directing gun
hafif top
(Askeri) light artillery
sekiz top
(Bilgisayar) eight ball
top
(Askeri) artillary
top
gay
top
(Avcılık) cylinder
top
charge

He was in charge of the fundraising efforts. - O, bağış toplama çabalarından sorumluydu.

top
tuft
top
(Askeri) field gun
top
queen
top
pommel
top
(Askeri) artillery
top
(Askeri) field piece
top (kağıt)
roll
top atan oyuncu
bowler

Tom is a very good bowler. - Tom çok iyi bir top atan oyuncudur.

You're a very good bowler. - Sen çok iyi bir top atan oyuncusun.

top ateşi
gun fire
top atmak
go bust
top atmak
crash
top atışı ile selâmlama
salvo
top ağzı tapası
tampion
top bindirmek
(Askeri) couple
top defteri
(Askeri) artillery gun book
top güllesi
ball
top hakimiyeti
(Spor) ball-handling
top hakimiyeti
(Spor) ballhandling
top hakimiyeti
(Spor) ball handling
top hizmeti
(Askeri) service of the piece
top kesme
(Spor) rejection
top mevzii
(Askeri) gun emplacement
top namlusu
(Askeri) barrel
top numara eri
(Askeri) cannoneer
top oynamak
play football
top sakal
goatee

Tom stroked his goatee and nodded. - Tom top sakalını okşadı ve başını salladı.

top sarmak
(Teknik,Tekstil) wind up
top sesi
report
top tarafı
(Spor) ball side
top taşıma (steps)
(Spor) traveling
top top olmak (ter)
pearl
top çalma
(Spor) picpocket
top çalma
(Spor) steal
top çözmek
batch off
top örtüsü
(Askeri) gun cover
top
ball

This ball is that boy's treasure. - Bu top o çocuğun servetidir.

He tossed the ball towards the wall. - Topu duvara doğru çekti.

inci gibi top top olmak
pearl
top top
1. very round. 2. many bolts of (cloth). 3. many reams of (paper)
top top
knobbly
top top
flocculent
top top
in masses
top top
in lumps
top top
lumpy
top top yapmak
sinter
[top]

    Videolar

    ... YOU TAKE THE TOP OFF THE TANK, ...
    ... The top 5 percent of taxpayers will continue to pay 60 percent of the income tax the nation ...

    Günün kelimesi

    eschatology