sevinçli

listen to the pronunciation of sevinçli
Türkçe - İngilizce
joyful
happy

I know that Tom is happy. - Tom'un sevinçli olduğunu biliyorum.

He's as happy as a king. - O bir kral kadar sevinçli.

joyous
glad

She was only too glad to help us. - O bize yardım etmek için sadece çok sevinçliydi.

jovial
elated

I'm absolutely elated. - Kesinlikle sevinçliyim.

I was extremely elated. - Ben son derece sevinçliydim.

rejoicing
mirthful
joyful, glad, glee, elated
gladsome
exultant
glee
on top of the world
ebullient
exultantly
gleeful
radiant
triumphant
elate

I'm absolutely elated. - Kesinlikle sevinçliyim.

I was extremely elated. - Ben son derece sevinçliydim.

blithe
alive
mirth
jubilant
sevinç
joy

She may well be beside herself with joy at the news. - Habere sevinçten çıldırmış olabilir.

My cat is thrilled with joy when she gets fish for dinner. - Kedi akşam yemeği için balık aldığında sevinçten heyecanlandı.

sevinç
{i} delight

To my great delight, he won the first prize. - Benim için büyük sevinç, o birincilik ödülünü kazandı.

Elizabeth was delighted. - Elizabeth sevinçliydi.

sevinç
{i} pleasure

Maria's eyes lightened with pleasure. - Mary'nin gözleri sevinçle parlıyordu.

sevinç
{i} elation
sevinç
happiness

Without the risk of pain, there can be no happiness and joy. - Acı riski olmadan, mutluluk ve sevinç olamaz.

sevinç
complacency
sevinç
radiance
sevinç
gratification
sevinç
jubilance
sevinç
{i} gaiety
Sevinç
(isim) Delight, joy, pleasure
aşırı sevinçli
overjoyed
sevinç
{i} glee

I'm a member of the glee club. - Ben sevinç kulübün bir üyesiyim.

sevinç
exultation
sevinç
mirth
sevinç
gladness
sevinç
rejoicing
sevinç
joy, delight, glee, elation, mirth
sevinç
elate

I'm absolutely elated. - Kesinlikle sevinçliyim.

I was extremely elated. - Ben son derece sevinçliydim.

çocuk gibi sevinçli
jolly as a sandboy
çocuk gibi sevinçli
as happy as a sandboy
çocuk gibi sevinçli
as jolly as a sandboy
çok sevinçli
jubilant
çok sevinçli
exultant
Türkçe - Türkçe
Sevinci olan ve sevinç veren: "Bu kederi dağıtmak için ha bire sevinçli türküler söylüyordu."- Y. Kemal
Sevinci olan ve sevinç veren
Sevinç
sürur
Sevinç
(Osmanlı Dönemi) MERAH
Sevinç
kıvanç
Sevinç
meserret
sevinç
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku: "Yaşama sevinci her şeyin yerini tu(Tarih) "- R. H. Karay
sevinç
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
sevinçli