charge

listen to the pronunciation of charge
İngilizce - Türkçe
{f} suçlamak

Yeterli delil olmadan, Dan'ı cinayetle suçlamak zordu. - Without sufficient evidence, it was difficult to charge Dan with murder.

şarj etmek

Cep telefonumu şarj etmek zorundayım. - I have to charge my mobile phone.

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

vazifelendirmek
görevlendirmek
{i} suçlama

Tom suçlamayı reddetti. - Tom has denied the charge.

Suçlama doğru değildi. - The charge was not true.

{i} şarj

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

Telefonumu şarj etmem gerekiyor. - I need to charge my mobile.

taarruz
{i} yük

Bay Brown geçen yıl bu sınıfın sorumluluğunu yüklendi. - Mr. Brown took charge of this class last year.

Bir kaptan, gemisinden ve ekibinden yükümlüdür. - A captain is in charge of his ship and its crew.

{i} ücret

Bu otelde ücretler nedir? - What are the charges in this hotel?

Bahşiş ve servis ücreti dahil mi? - Are the tip and service charge included?

{i} yükleme
{f} kredi kartından almak
{f} sorumlu tutmak
{i} sorumluluk
{f} ödetmek
{i} hücum

Polonyalı süvari birlikleri Alman tanklarına karşı cesurca hücum etti. - The Polish cavalry troops charged bravely towards the German tanks.

{i} şarj etme

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

doyurmak
kondurmak
iş vermek
memuriyet
(Ticaret) direktif
(Kanun) ittiham
(Otomotiv) batarya

Güneş panelleri gün boyunca bataryaları şarj eder. - The solar panels charge the batteries during the day.

Batarya tam olarak şarj oldu mu? - Is the battery fully charged?

(Kanun) zimmete geçirmek
cezalandırmak
taarruza geçmek
borçlandırmak
yönerge
(İnşaat) sarj
top

O, bağış toplama çabalarından sorumluydu. - He was in charge of the fundraising efforts.

(Politika, Siyaset) ithamname
külfet
geçirme

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

lağımcı
hamle
paha

Tom çok pahalı dolaşım ücretleri olduğu için burada cep telefonunu kullanamıyor. - Tom can't use his cell phone here because he has very expensive roaming charges.

{i} (hizmet karşılığında ödenen) ücret
fiyat istemek
vergin
saldırı

Tom saldırı ile suçlanıyor. - Tom has been charged with assault.

Saldırı ve darptan suçlandı. - He was charged with assault and battery.

tenbihlemek
emir
atılmak
sorumlu kimse
bakım
denetim
(birinin borcuna) kaydetmek
itham

Suçlu olmamalarına rağmen, itham edildiler. - Although they were not guilty, they were charged.

istenen/ödenen fiyat
doldurmak
patlayıcı miktarı
(hesabına) yazmak
buyruk
{f} şarj et

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

Telefonumu şarj etmem gerekiyor. - I need to charge my mobile.

talimat
dolmak
buyurmak
saldırmak
görev

Tom hâlâ resmî olarak görevde. - Tom is still officially in charge.

Sevmesen bile bu görevi almalısın. - Even if you do not like it, you must take charge of it.

hücum etmek
şarj et(mek)
şarj olmak
(Askeri) Tank hücumu
{i} iddia
{f} uyarmak
fiyat talep etmek
doldurmak doyurmak
(Tekstil) ağırlaştırmak
{f} yüklemek
{i} doluluk miktarı
in charge
sorumlu

Bundan ben sorumluyum. - I am in charge of this.

O yayınlama için bir dergi hazırlanmasında sorumlu oldu. - He was in charge of preparing a magazine for publication.

free of charge
masrafsız
in charge
görevli
free of charge
bedava

Yanında iki kutu bedava ayakkabı cilası ile birlikte onlar sadece 50 dolar. - They're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

free of charge
parasız

Onu parasız alabilirsiniz. - You may get it free of charge.

free of charge
ücretsiz

Bu kitapçık ücretsizdir. - This booklet is free of charge.

Bu ülkede üniversiteler bile ücretsiz. - In this country, even universities are free of charge.

charge with
(bir şeyle) görevlendirmek
charge with
(bir şeyle) suçlamak
charge d'affairs
(Politika, Siyaset) maslahatgüzar
charge off
(Ticaret) hesaptan çıkarmak
charge off
(Ticaret) hesabı kapatmak
charge off
kayıttan silmek
charge rate
(Bilgisayar) şarj oranı
charge to
(deyim) hesabına yazmak
charge with
suçlamak
charge account
veresiye hesabı
charge balance
yük denkliği
charge capacity
şarj kapasitesi
charge carrier
yük taşıyıcı
charge coefficient
yük katsayısı
charge control lamp
şarj kontrol lambası
charge d'affaires
işgüder
charge d'affaires
maslahatgüzar
charge distribution
yük dağılımı
charge exchange
yük alışverişi
charge indicator
şarj göstergesi
charge mass ratio
yük kütle oranı
charge sale
kredili satış
charge sale
veresiye satış
charge sb with murder
birini cinayetle suçlamak
charge temperature
yük sıcaklığı
charge the jury
jüriyi bilgilendirmek
charge to debit
zimmete geçirmek
charge transfer
şarj transferi
charge unit
yük birimi
charge up to
hesaba geçirmek
charge with
görevlendirmek
charge a price
Fiyat vermek, fiyat biçmek, fiyatlandırmak
charge a price
Paha biçmek
charge carriers
yük taşıyıcıları
charge d' affaires
ücret d 'affaires
charge d'affaires
(Çoğul hali: chargés d'affaires) maslahatgüzar, işgüder, şarjedafer
charge extra
ücret ilave
charge goods to one's account
veresiye alınan malları hesaba kaydetmek
charge in
Sorumlu
charge note
masraf pusulası, masraf hesabı
charge nurse
(Tıp, İlaç) Sorumlu hemşire
charge nurse
servis sorumlu hemşiresi
charge sale
kredili satış, veresiye satış
charge sb an arm and a leg
anasının nikâhını istemek
charge sth to a credit card
kredi kartına kaydettirmek
charge sth up
(to sb) hesaba geçirmek
charge ticket
muhasebeci ajandası
charge unit
şarj ünitesi
charge with a tilt
bir eğim ile şarj
charge, unfounded accusation
yükü, asılsız suçlama
charge; oversight
ücret; gözetim
chargé daffaires
şarj daffaires
charge account
tic. açık hesap
charge account
kredi kartı hesabı
charge air
turbo şarjlı besleme
charge amplifier
yuk yukselteci
charge coupled device
(CDD) Işığa Hassas Bir Elektronik Levha veya Kamera Çeşidi
charge density
yuk yogunlugu
charge exchange
(Nükleer Bilimler) yük değişimi
charge exchange phenomenon
yuk alisveris olgusu
charge hand
ekip şefi
charge lamp
şarj göstergesi
charge nurse
başhemşire
charge of a capacitor
sigacin yuku
charge of an electron
elektronun yuku
charge of quarters
(Askeri) KIŞLA NÖBETÇİ ASTSUBAYI: Belirli bir süre için kışla veya ordugahın bakımından ve düzeninden sorumlu astsubay
charge off
(Fiili Deyim ) 1- kayıp gözü ile bakmak 2- yüklemek , üstüne atmak , isnat etmek
charge per day
günlüğüne kadar
charge sheet
(Askeri) İDDİANAME: Bir askeri mahkemede duruşması yapılacak bir sanığa isnat olunan suçlar için, ilgili bütün bilgi ve suçlamaları içine alan yazılı form
charge sheet
karakol tutuklama kayıt defteri
charge smb. with smth
suçlamak
charge sth. up
(deyim) charge sth. up (to someone) hesaba gecirmek
charge the bath
(Tekstil) banyoyu hazırlamak
charge to smb.'s account
hesabına yazmak
charge transit time
yuk tasinma suresi
chargé d'affaires
{ç} char.gés d'af.faires (şarjeyz dıfer') maslahatgüzar, işgüder, şarjedafer
chop and charge
(Fiili Deyim ) bir kararda durmamak , saati saatine uymamak
charged
yüklü

komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis. - The police charged him with leaking information to a neighboring country.

charge with
(Kanun) suç isnat etmek
charged
şarj edilmiş
charged
şarjlı
charged
yüklenmiş
charged
dolmuş
charged
dolu
charges
(Kanun) mükellefiyetler
charges
suçlamalar

Tüm suçlamalarla ilgili temizlendin. - You've been cleared of all charges.

Suçlamaları ispat edemediler. - They could not prove their charges.

charges
ücretlendirme
charges
(Ticaret) giderler

Giderleri ayrıntılarıyla yazmanızı istiyorum. - I'd like you to itemize the charges.

charging
(Bilgisayar) dolduruluyor
charging
yükleyerek
charging
şarj

Onlar bu benzin istasyonunda robotları şarj ediyorlar. - They have charging robots at this gas station.

charging
yükleyen
charging
(Bilgisayar) doluyor
charging
(Bilgisayar) şarj ediliyor
charging
şarj etme
charging
(Spor) hücum faul
charging
ağırlaştırma
charging
(Kanun) suçlama
charging
şarj ederek
charging
şarj eden
charging
ücretlendirme
charging
(Bilgisayar) şarj oluyor
charged
{f} şarj et
charging
{i} yük

Onları satın aldığımız mağaza, aşırı yüksek fiyat koymaya başladı, o yüzden başka bir mağaza bulmak zorunda kaldık. - The store where we used to buy those started charging outrageous prices, so we had to find another store.

be charge
olmak şarj
charged
heyecan yaratan
charged
heyecan dolu
charged
yüklemek
charges
görevler
charging
yükle(mek)
charged
charge yükle/iste/ver
charged
tartışmalı/duygu yüklü
charging
{f} yükle: prep.yükleyerek
charging
{f} şarj et
charging
{i} itham
charging
yükle
charging
{i} doldurma
charging
{i} yükleme
the charge
turbo şarjlı besleme havası
İngilizce - İngilizce
An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender
To formally accuse of a crime

I'm charging you with grand theft auto.

The amount of money levied for a service

A charge of 5 dollars.

A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge
To assign a duty to

I'm charging you with cleaning up the kitchen.

To cause to take on an electric charge

Don't forget to charge the drill.

To assign a debit to an account

Let's charge this to marketing.

To commit a charging foul
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher

The child was a charge of the nanny.

An electric charge
To demand payment

Will I get charged for this service?.

An accusation

That's a slanderous charge of abuse of trust.

An image displayed on an escutcheon
responsibility

The child was in the nanny's charge.

A ground attack against a prepared enemy

Pickett died leading his famous charge.

To pay on account, as by using a credit card

Can I charge my Amazon purchase to Paypal?.

A load or burden; cargo

The ship had a charge of colonists and their belongings.

To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials

Charge your weapons, we're moving up.

To attack by moving forward quickly in a group
To place a burden upon
To take a few steps doen the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball
An instruction

I gave him the charge to get the deal closed by the end of the month.

To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both
An accusation of a wrong of offense; allegation; indictment; specification of something alleged
which any apparatus, as a gun, battery, furnace, machine, etc
{v} to enjoin, exhort, entrust, impute, load, adduse, attack
{n} care, command, expence, cost, load
move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office"
Monopolar charge AToS considers that all massbound charges (whether leptonic or hadronic) are monopolar AToS links charge polarity to the orientation of the spin of mass-energy with respect to forward motion, ie with respect to the coupling of kinetic energy to that mass-energy that serves as charge carrier Massbound charges can be positive or negative - hence in the world of light leptons, electrons can be negatrons or positrons, whereas in the world of the hadron, we have, with respect to Matter, essentially protons and antiprotons A flux of negatrons, for example, is a homopolar flux because it is a flux of monopolar charges having identical polarity (hence homopolar generators are DC generators, and all DC motors are in a sense homopolar motors) All ion fluxes are monopolar fluxes
to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork"
If you charge towards someone or something, you move quickly and aggressively towards them. He charged through the door to my mother's office He ordered us to charge. a charging bull. Charge is also a noun. a bayonet charge
To lay on or impose, as a load, tax, or burden; to load; to fill
Harm
provide with munition; "He loaded his gun carefully"
Heed; care; anxiety; trouble
To impute or ascribe; to lay to one's charge
The amount of material used to load a mold at one time or during one cycle
a quantity of explosive to be set off at one time; "this cartridge has a powder charge of 50 grains"
Custody or care of any person, thing, or place; office; responsibility; oversight; obigation; duty
Whatever constitutes a burden on property, as rents, taxes, lines, etc
A position (of a weapon) fitted for attack; as, to bring a weapon to the charge
demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights"
A fundamental unit (Coulomb) to quantify an electrical phenomena A material's (e g , metal, plastic, air, etc ) net charge, relative to an external reference point, can be neutral, positive or negative depending on the distribution of its charged particles (free electrons, atomic ions, molecular ions, etc ) The ability for a material to store a charge refers to it's capacitance When charging a capacitor or battery, some of the charges from one plate move to the other and the total number of charges within the device as a whole does not change Note: A charged capacitor has a lot more energy than an uncharged one, but exactly the same net-charge and quantity of + and - particles
cause formation of a net electrical charge in or on; "charge a conductor"
direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me"
To place something to the account of as a debt; to debit, as, to charge one with goods
A charge is an amount of money that you have to pay for a service. We can arrange this for a small charge Customers who arrange overdrafts will face a monthly charge of £5
To lay on, impose, or make subject to or liable for
financial liabilities (such as a tax); "the charges against the estate"
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield (criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny"
set or ask for a certain price; "How much do you charge for lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage"
That quantity, as of ammunition, electricity, ore, fuel, etc
An order; a mandate or command; an injunction
an earnest or impressive address containing instruction or exhortation; as, the charge of a judge to a jury; the charge of a bishop to his clergy
The measured amount of electrical energy that represents the electrostatic forces between atomic particles The nucleus of an atom has a positive charge (+) and the electrons have a negative charge(-)
cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
cavalry; hence, the signal for attack; as, to sound the charge
To bear down upon; to rush upon; to attack
An excess or absence of electrons on the surface of an object An excess of electrons causes the object to be negatively charged relative to ground An absence of electrons causes an object to be positively charged Back to top
{f} entrust; order, command; accuse (i.e. of committing a crime); fill with energy, supply with power; fill; attack; rush forward; pay with credit; request payment
cause to be admitted; of persons to an institution; "After the second episode, she had to be committed"; "he was committed to prison"
A quantity carried by a particle that determines its participation in an interactions process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge (or color charge) has strong interactions, etc More Information: Force and Interaction
a person committed to your care; "the teacher led her charges across the street"
A person or thing commited or intrusted to the care, custody, or management of another; a trust
To ready a firearm for use
(Q) Quantity of electricity, measured in coulombs (C) Or, to replenish the energy of a secondary cell via electrolysis CLA Center of Lateral Area Geometric centroid of a side view (profile) shape CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor IC with MOSFETs manufactured in P-channel and N-channel pairs Contest balsa Balsa wood with a density of six pounds per cubic foot or less Coreless Motor with a magnet (stator) inside an armature (rotor) Armature does not have a ferromagnetic core Uses standard ESC
enter a certain amount as a charge; "he charged me $15
Verb: To apply, or to restore, a quantity of electrical energy to a component (e g , battery, capacitor, etc ) and/or a circuit Noun: The amount of energy stored in an electrical device (i e , battery, capacitor, etc ) and/or a circuit
An entry or a account of that which is due from one party to another; that which is debited in a business transaction; as, a charge in an account book
If something is free of charge, it does not cost anything. The leaflet is available free of charge from post offices. = free. charge coupled device depth charge electric charge
charge densities
plural form of charge density
charge density
The amount of electric charge per unit volume of space or unit area of a surface
charge hand
deputy to a foreman in a factory
charge hands
plural form of charge hand
charge nurse
a male supervisory nurse, the male equivalent of a nursing sister
charge nurses
plural form of charge nurse
charge offs
plural form of charge off
charge up
To recharge, to give electrical power to something

You should charge up your phone before the camping trip, as there won't be any power supplies.

charge up
to motivate, to instill someone with determination

The coach had to charge up his players with a powerful speech before the final.

charge-off
Alternative spelling of charge off
chargé d'affaires
A diplomat, ranking below an ambassador, who deputises for an ambassador or who heads a minor diplomatic mission
charge in
Barge in, break in, burst in, butt in, come between, cut in
Charge Coupled Device
device with light-sensitive photo cells which is used to create bit map images, CCD (Computers)
Charge of the Light Brigade
an unsuccessful attack made by the British cavalry (=soldiers riding horses) during the Crimean War. Many British soldiers were killed because they were ordered to ride into a valley which was full of Russian soldiers with heavy guns. Tennyson describes this battle in his poem The Charge of the Light Brigade
charge a battery
energize a battery, reload energy into an energy storage cell
charge account
A credit account extended by a retailer which is subject to specific interest rates and payment requirements Top of Page
charge account
customer's account with a creditor to which purchased goods or services are charged
charge account
A credit arrangement in which a customer receives purchased goods or services before paying for them. an account you have at a shop that allows you to take goods away with you now and pay later
charge account
A credit account extended by a retailer which is subject to specific interest rates and payment requirements BACK TO TOP
charge account
credit account: credit extended by a business to a customer
charge card
A card that requires a full payment of the entire accrued balance by the due date Unlike credit cards, which give borrowers a revolving line of credit and let them carry a balance at a predetermined interest rate, charge cards generally do not allow a cardholder to carry a balance and do not charge interest American Express and Diner's Club are examples of charge cards
charge card
a card (usually plastic) that assures a seller that the person using it has a satisfactory credit rating and that the issuer will see to it that the seller receives payment for the merchandise delivered
charge card
A payment card with invoices, usually monthly, that must be paid in full when received Charge cards typically have an annual fee but no monthly interest charges because balances are due upon receipt Also known as “convenience” cards
charge card
A payment card, the terms of which include the obligation to settle the account in full at the end of a specified period
charge card
A payment card for which the cardholder is billed without credit terms; the bill must be paid in full each billing period, typically 30 calendar days An example is the American Express card Contrast with credit card and debit card
charge card
plastic card with a magnetic strip given to a customer by a bank or other business for the purpose of making purchases on credit, credit card, charge plate
charge card
A card that requires payment in full upon receipt of the statement
charge card
A charge card is a plastic card that you use to buy goods on credit from a particular store or group of stores. Compare credit card
charge card
a payment card that requires the total bill to be paid by a specific date You are not allowed to carry an account balance from one month to the next and no interest is charged
charge card
A card that requires a full payment of the charge by the due date Unlike credit cards, which give borrowers a revolving line of credit and lets them borrow against it, carrying a balance with an agreed-to interest rate, charge cards do not allow carrying a balance and no interest is charged American Express and Diner's Club are examples of charge cards
charge card
A plastic card that allows the holder to make purchases at participating retailers with borrowed funds
charge card
A pre-paid phone card
charge card
A charge card works in a similar way to a credit card and allows its holder to pay for goods and services on credit The main difference from a credit card is that the balance on a charge card has to be paid off in full each month Cardholders are rewarded for using the charge card with points schemes, airmiles and discount offers on services such as insurance The two largest charge card issuers are American Express and Diners Club International Some high street banks issue charge cards to their current account customers
charge card
One major difference between credit card and charge card is that charge card must be paid in full every month An example of a charge card is American Express card
charge card
Different from a credit card as they generally have an annual fee and require the balance to be paid monthly
charge card
-A card used to buy goods and services from the issuing merchant on credit Payment is usually due in 30 days
charge card
A charge card is the same as a credit card. a plastic card from a particular shop that you can use to buy goods there and pay for them later credit card
charge d'affaires
the official temporarily in charge of a diplomatic mission in the absence of the ambassador
charge d'affaires
diplomat who handles embassy business on a temporary basis in the absence of the ambassador or minister; low ranked diplomat
charge density
The electric charge per unit area or per unit volume of a body or of a region of space
charge hand
a worker in charge of other workers, whose position is below that of a foreman
charge nurse
A charge nurse is a nurse who is in charge of a hospital ward. a nurse who is responsible for the work done in one part of a hospital
charge of electron
negative electrical charge of an electron
charge of quarters
an enlisted man who handles his unit's administrative matters after hours
charge off
A loss that is written off a company's books when a lender determines it will be unable to collect from the debtor
charge off
debt cancellation, cancellation of a debt that cannot be collected
charge off
Same as bad debt
charge off
Accounting term to indicate that the creditor does not expect to collect the balance owed on an account
charge plate
plastic card with a magnetic strip given to a customer by a bank or other business for the purpose of making purchases on credit, credit card, charge card
charge rate
The current applied to a rechargeable battery to restore its capacity This rate is commonly expressed as a multiple of the rated capacity See C-rate
charge rate
This is the rate in dollars that you charge for a mechanic's time In addition to the direct wages, you add benefits and overhead (such as supervision, clerical support, shop tools, truck expenses, supplies) You might pay a tradesperson $15/hr and use a $35/hr (or greater) charge rate
charge rate
the rate at which a battery or cell is recharged Can be expressed as a ratio of battery capacity to current flow
charge rate
Each Employee can have up to three separate charge rates These represent the hourly rate that their work would normally be charged out at Rate 1 is the usual charge rate for the Employee, rates 2 and 3 are normally reserved for overtime working or possibly for different rates for different clients or different types of work
charge rate
The rate at which current is applied to a secondary cell or battery to restore its capacity
charge rate
the amount of energy per unit time that is being added to the battery, commonly expressed as the ratio of rated capacity to charge duration in hours
charge rate
The current applied to a secondary cell or battery to restore its capacity This rate is commonly expressed as a multiple of the rated capacity of the cell or battery For example, the C/10 charge rate of a 500-Ah cell or battery is expressed as
charge rate
The current applied to a secondary cell to restore its capacity This rate is commonly expressed as a multiple of the rated capacity of the cell For example, the C/10 charge rate of a 500 Ah cell is expressed as,C/10 rate = 500 Ah / 10 h = 50 A
charge ratio
quantity of electrical charge within a unit of mass (usually in one gram)
charge sheet
a record kept in a police station of the names of people the police have stated may be guilty of a particular crime
charge sheet
the daily written record of events (as arrests) in a police station
charge sheet
document providing a record of indictments
charge to
put on the financial account of; attribute to, ascribe to
charge unit
a measure of the quantity of electricity (determined by the amount of an electric current and the time for which it flows)
charge up
cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
charge up
see charge 11
charge with
accuse of, blame for -, indict on -
charge-back
A charge that has been reversed
charge-back
Credit card transaction billed back to the merchant who made the sale Charge-backs occur when a credit cardholder disputes a charge on their bill by claiming the product was never delivered or the cardholder was dissatisfied with it in some way or their card had been used fraudulently
charge-back
A retailer's invoice for claims against a vendor resulting from such items as damaged merchandise, cooperative advertising costs, adjustments, and the recovery of transportation charges for improperly routed merchandise
charge-back
– when a cardholder informs their credit card bank that the charge was not authorized, or that goods were not delivered as promised If a customer alleges the goods or services paid for were not delivered, the merchant will need to produce evidence otherwise, or the cardholder’s account is credited
charge-back
Maintenance work that is charged to the user All work orders should be costed and billed back to the user's department The maintenance budget is then included with the user budgets Also called rebilling
charge-back
Incomplete sales transaction (i e merchandise is purchased and then returned) that results in an affiliate commission deduction
charge-exchange accelerator
an accelerator in which high-energy ions escape from plasma following charge exchange
charge-off
>> A delinquent credit account with a balance owed that was never fully satisfied and the creditor removed it from the books for accounting purposes even though the debtor still owes payment in full
charge-off
The portion of principal and interest due on a loan that is written off when deemed to be uncollectible
charge-off
Also known as a profit and loss write-off, a charge-off is an account that was not paid to the extent that the creditor has internally listed it as a loss for tax purposes It does not mean that the creditor will no longer attempt to collect the amount that is owed
charge-off
An accounting transaction removing an uncollectible balance from the active receivable accounts
charge-off
The processes of writing off sums that have been deemed to be uncollectable
charge-off
the removal of an account from a loan provider's books When an account is charged off, the loan provider absorbs the outstanding balance as a loss Charge-off is also referred to as Write-off
charge-off
An accounting transaction that removes a bad debt from a business's accounts receivable
charge-off
The balance on a credit obligation that a lender no longer expects to be repaid and writes off as a bad debt
charging
Present participle of charge
charging
An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender

Smith is called for charging, and the Nimrods will get the ball.

charging
An act or process of charging (as of a battery)
colour charge
Alternative spelling of color charge
free of charge
Not requiring any payment

Buy two and pay for just one – the other is free of charge.

in charge
Having the power of command or control

This internet browser puts you in charge of your personal settings.

A charge
encharge
charged
{s} entrusted; loaded or filled to capacity (battery, etc.); filled with emotion; billed to an account; accused of a crime
charged
fraught with great emotion; "an atmosphere charged with excitement"; "an emotionally charged speech"
charged
If a situation is charged, it is filled with emotion and therefore very tense or exciting. There was a highly charged atmosphere A wedding is an emotionally charged situation
charged
capable of producing violent emotion or arousing controversy; "the highly charged issue of abortion
charged
of a particle or body or system; having a net amount of positive or negative electric charge; "charged particles"; "a charged battery"
charged
Charged particles carry an electrical charge. negatively charged ions. a charged situation or subject makes people feel very angry, anxious, or excited, and is likely to cause arguments or violence
charged
{s} billed
charges
third-person singular of charge
charges
  The amount that a health care provider bills for services provided   Charges may be used to estimate costs by correcting the charges with a cost-to-charge ratio that is specific to the department or provider
charges
The aggregate cost in U S dollars of freight, insurance and all other costs, charges and expenses incurred in bringing the merchandise from alongside the carrier at the foreign port of exportation in the country of exportation and placing it alongside the carrier at the first U S Port of entry
charges
plural of charge
charges
The posted prices of services provided by a facility Medicare requires hospitals to apply the same schedule of charges to all patients, regardless of the expected sources or amount of payment (ProPAC)
charges
No one-off or regular charges are permitted, except for replacements (duplicate statements, lost cards) Annual charge no more than 3 per cent of the value of the fund No other charges e g , no separate charge for the guarantee on surrender values Annual charge no more than 1 per cent of net asset value no other charges to be paid by the saver
charges
Charges are noted where they apply Usually the standard set of charges - listed below - apply, and any special cases are noted under the relevant heading Charges are given without VAT unless otherwise stated under a particular section VAT will be added when billing where appropriate (normally for Non-UR use)
charges
{i} expense
charges
The dollar amount of hospital bills
charges
Fees charged for building control
charges
Charges or fees by the bank that are subtracted directly from the depositor's account and appear on the bank statement Also called bank charges
charges
Companies can charge for financial services in different ways, some more straightforward than others
charging
The process of supplying electrical energy for conversion to stored chemical energy
charging
An infraction in which a player deliberately checks another player after taking more than two strides or steps
charging
The process of establishing charges and raising bills/invoices for the recovery of costs from customers Charges need to be seen as simple, understandable, fair and realistic
charging
Taking more than two steps to body check an opponent It is illegal and calls for a penalty
charging
Usually the process of filling a tube with composition or units (e g a gerb or Roman candle)
charging
To apply abrasive compounds to buffing wheels
charging
The process of establishing charges in respect of business units, and raising the relevant invoices for recovery from Customers
charging
The act of adding an amino acid to the tRNA
charging
A minor penalty called when a player takes more than two steps before checking an opponent
charging
the initial legal process where the prosecutor files court paper (by Criminal Complaint or Indictment) accusing a person of committing specific crime(s)
charging
A violation in which an offensive player runs into a stationary opponent
charging
Process of supplying electrical energy for conversion to stored chemical energy
charging
Current flowing into a battery from an alternator
charging
{i} accusation; filling to capacity, loading; requirement of payment
charging
an offensive foul which occurs when an offensive player runs into a defender who has established position
charging
An offensive foul committed when a player runs into a defender who has established position and is essentially motionless If the defender hasn't established position, it is blocking, a defensive foul
charging
Applying a body check after taking more than two steps toward the victim A minor penalty
charging
Current flowing into a battery from an alternator Also, adding new or recycled refrigerant to an air conditioning or refrigeration system
charging
Taking more than three strides before deliberately checking the opponent
charging
Process of restoring electrical energy into a rechargeable cell or battery See also Charge
charging
Requirements to be satisfied for a charge to be fair: shoulder to shoulder, player charging with at least one foot on the ground, the ball must be within playing distance, both players playing or attempting to play the ball, and charge must not be violent or dangerous click image for: Laws of the Game
charging
Charging is called for taking two steps before applying a body check It is a two minute minor penalty It should never occur in a well disciplined game of no check hockey
charging
Use of the shoulder to charge the shoulder of an attacking player in order to dispossess him of the ball - the only time deliberate body contact is allowed in soccer
charging
A process to "fill" a rechargeable battery with electricity by applying a current to its terminals The process will cause electrochemical reactions to occur in the battery, storing the electricity in chemical form In contrast, during the charging of a capacitor the electricity is stored as electrical charges, without causing any chemical reactions to occur Opposite: discharging
charging
"charging" a battery is a misnomer for "energising" it It means putting energy into the battery by forcing a current through the battery, against the battery's emf The term charging is misleading because the total charge in the battery is always the same; although mobile charge passes through the battery during "charging" and "discharging" what matters is the state of the chemicals in the battery and the energy that you can get from it
charging
- the process of filling a tube with pyrotechnic composition and/or effects (such as stars)
Türkçe - İngilizce

charge teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

charge kart
charge card
charge