charge

listen to the pronunciation of charge
İngilizce - Türkçe
{f} suçlamak

Yeterli delil olmadan, Dan'ı cinayetle suçlamak zordu. - Without sufficient evidence, it was difficult to charge Dan with murder.

şarj etmek

Tom pili şarj etmek zorundaydı. - Tom had to charge the battery.

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

vazifelendirmek
görevlendirmek
{i} suçlama

Ben tüm bu suçlamaları reddediyorum. - I deny all those charges.

Suçlamaları ispat edemediler. - They could not prove their charges.

{i} şarj

Dün gece telefonumu şarja takmayı unuttum. - I forgot to put my phone on the charger last night.

Telefonumu şarj etmem gerekiyor. - I need to charge my mobile.

taarruz
{i} yük

Bay Brown geçen yıl bu sınıfın sorumluluğunu yüklendi. - Mr. Brown took charge of this class last year.

komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis. - The police charged him with leaking information to a neighboring country.

{i} ücret

Bahşiş ve servis ücreti dahil mi? - Are the tip and service charge included?

Bana ücretsiz bir numune gönderir misiniz? - Would you be willing to send me a sample free of charge?

{i} yükleme
{f} kredi kartından almak
{i} şarj etme

Cep telefonumu şarj etmeliyim. - I need to charge my cellphone.

Cep telefonunu şarj etmeyi unutma. - Don't forget to charge your cell phone.

{i} hücum

Polonyalı süvari birlikleri Alman tanklarına karşı cesurca hücum etti. - The Polish cavalry troops charged bravely towards the German tanks.

{f} ödetmek
{i} sorumluluk
{f} sorumlu tutmak
(İnşaat) sarj
yönerge
lağımcı
fiyat istemek
{i} (hizmet karşılığında ödenen) ücret
hamle
(Politika, Siyaset) ithamname
külfet
geçirme

Tom şehirden zimmetine para geçirmekle suçlandı. - Tom was charged with embezzling money from the city.

paha

Tom çok pahalı dolaşım ücretleri olduğu için burada cep telefonunu kullanamıyor. - Tom can't use his cell phone here because he has very expensive roaming charges.

top

O, bağış toplama çabalarından sorumluydu. - He was in charge of the fundraising efforts.

(Kanun) zimmete geçirmek
kondurmak
(Otomotiv) batarya

Arabamın bataryasını şarj etmek zorundayım. - I have to charge the battery of my car.

Batarya tam olarak şarj oldu mu? - Is the battery fully charged?

(Kanun) ittiham
(Ticaret) direktif
memuriyet
iş vermek
cezalandırmak
taarruza geçmek
doyurmak
borçlandırmak
buyurmak
talimat
vergin
patlayıcı miktarı
{f} şarj et

Telefonumu şarj etmem gerekiyor. - I need to charge my mobile.

Cep telefonumu şarj etmeliyim. - I need to charge my cellphone.

görev

Sevmesen bile bu görevi almalısın. - Even if you do not like it, you must take charge of it.

Tom hâlâ resmî olarak görevde. - Tom is still officially in charge.

hücum etmek
buyruk
(hesabına) yazmak
tenbihlemek
emir
saldırı

Tom saldırı ile suçlanıyor. - Tom has been charged with assault.

Saldırı ve darptan suçlandı. - He was charged with assault and battery.

saldırmak
dolmak
doldurmak
denetim
bakım
atılmak
(birinin borcuna) kaydetmek
itham

Suçlu olmamalarına rağmen, itham edildiler. - Although they were not guilty, they were charged.

istenen/ödenen fiyat
sorumlu kimse
şarj et(mek)
şarj olmak
mükellef addetmek
{f} tembihlemek
fiyat talep etmek
{f} uyarmak
mesul tutmak
{i} masraf

Daha fazla masraf bekliyoruz. - We're anticipating more charges.

Tom daha fazla masraf bekliyor. - Tom is anticipating more charges.

(Avrupa Birliği) masraf; ücret;vergi
{i} iddia
in charge
sorumlu

Bundan ben sorumluyum. - I am in charge of this.

O yayınlama için bir dergi hazırlanmasında sorumlu oldu. - He was in charge of preparing a magazine for publication.

responsibility
{i} mesuliyet
free of charge
masrafsız
in charge
görevli
responsibility
sorumluluk

Kim kayıp için sorumluluk alıyor? - Who's taking responsibility for the loss?

O, beni daha fazla sorumluluktan kurtarıyor. - That absolves me from further responsibility.

free of charge
bedava

Yanında iki kutu bedava ayakkabı cilası ile birlikte onlar sadece 50 dolar. - They're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

free of charge
parasız

Onu parasız alabilirsiniz. - You may get it free of charge.

free of charge
ücretsiz

Bana ücretsiz bir numune gönderir misiniz? - Would you be willing to send me a sample free of charge?

Üç yaşın altındaki çocuklar ücretsiz kabul ediliyor. - Children under three are admitted free of charge.

charge with
(bir şeyle) suçlamak
charge with
(bir şeyle) görevlendirmek
charge d'affairs
(Politika, Siyaset) maslahatgüzar
charge off
(Ticaret) hesabı kapatmak
charge off
(Ticaret) hesaptan çıkarmak
charge off
kayıttan silmek
charge rate
(Bilgisayar) şarj oranı
charge to
(deyim) hesabına yazmak
charge with
suçlamak
charge account
veresiye hesabı
charge balance
yük denkliği
charge capacity
şarj kapasitesi
charge carrier
yük taşıyıcı
charge coefficient
yük katsayısı
charge control lamp
şarj kontrol lambası
charge d'affaires
maslahatgüzar
charge d'affaires
işgüder
charge distribution
yük dağılımı
charge exchange
yük alışverişi
charge indicator
şarj göstergesi
charge mass ratio
yük kütle oranı
charge sale
kredili satış
charge sale
veresiye satış
charge sb with murder
birini cinayetle suçlamak
charge temperature
yük sıcaklığı
charge the jury
jüriyi bilgilendirmek
charge to debit
zimmete geçirmek
charge transfer
şarj transferi
charge unit
yük birimi
charge up to
hesaba geçirmek
charge with
görevlendirmek
charge a price
Paha biçmek
charge a price
Fiyat vermek, fiyat biçmek, fiyatlandırmak
charge carriers
yük taşıyıcıları
charge d' affaires
ücret d 'affaires
charge d'affaires
(Çoğul hali: chargés d'affaires) maslahatgüzar, işgüder, şarjedafer
charge extra
ücret ilave
charge goods to one's account
veresiye alınan malları hesaba kaydetmek
charge in
Sorumlu
charge note
masraf pusulası, masraf hesabı
charge nurse
servis sorumlu hemşiresi
charge nurse
(Tıp, İlaç) Sorumlu hemşire
charge sale
kredili satış, veresiye satış
charge sb an arm and a leg
anasının nikâhını istemek
charge sth to a credit card
kredi kartına kaydettirmek
charge sth up
(to sb) hesaba geçirmek
charge ticket
muhasebeci ajandası
charge unit
şarj ünitesi
charge with a tilt
bir eğim ile şarj
charge, unfounded accusation
yükü, asılsız suçlama
charge; oversight
ücret; gözetim
chargé daffaires
şarj daffaires
charge account
tic. açık hesap
charge account
kredi kartı hesabı
charge air
turbo şarjlı besleme
charge amplifier
yuk yukselteci
charge coupled device
(CDD) Işığa Hassas Bir Elektronik Levha veya Kamera Çeşidi
charge density
yuk yogunlugu
charge exchange
(Nükleer Bilimler) yük değişimi
charge exchange phenomenon
yuk alisveris olgusu
charge hand
ekip şefi
charge lamp
şarj göstergesi
charge nurse
başhemşire
charge of a capacitor
sigacin yuku
charge of an electron
elektronun yuku
charge of quarters
(Askeri) KIŞLA NÖBETÇİ ASTSUBAYI: Belirli bir süre için kışla veya ordugahın bakımından ve düzeninden sorumlu astsubay
charge off
(Fiili Deyim ) 1- kayıp gözü ile bakmak 2- yüklemek , üstüne atmak , isnat etmek
charge per day
günlüğüne kadar
charge sheet
karakol tutuklama kayıt defteri
charge sheet
(Askeri) İDDİANAME: Bir askeri mahkemede duruşması yapılacak bir sanığa isnat olunan suçlar için, ilgili bütün bilgi ve suçlamaları içine alan yazılı form
charge smb. with smth
suçlamak
charge sth. up
(deyim) charge sth. up (to someone) hesaba gecirmek
charge the bath
(Tekstil) banyoyu hazırlamak
charge to smb.'s account
hesabına yazmak
charge transit time
yuk tasinma suresi
chargé d'affaires
{ç} char.gés d'af.faires (şarjeyz dıfer') maslahatgüzar, işgüder, şarjedafer
chop and charge
(Fiili Deyim ) bir kararda durmamak , saati saatine uymamak
charged
yüklü

komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis. - The police charged him with leaking information to a neighboring country.

responsibility
sorum

Kısacası, sorumluluğu kabul etmeliydin. - In brief, you should have accepted the responsibility.

Sorunu niçin kendin araştırmıyorsun? O senin sorumluluğun. - Why don't you look into the problem yourself? It's your responsibility.

charge with
(Kanun) suç isnat etmek
charged
şarjlı
charged
şarj edilmiş
charged
dolmuş
charged
dolu
charged
yüklenmiş
charges
ücretlendirme
charges
(Ticaret) giderler

Giderleri ayrıntılarıyla yazmanızı istiyorum. - I'd like you to itemize the charges.

charges
(Kanun) mükellefiyetler
charges
suçlamalar

Suçlamaları ispat edemediler. - They could not prove their charges.

Ben tüm bu suçlamaları reddediyorum. - I deny all those charges.

charging
(Bilgisayar) şarj ediliyor
charging
(Bilgisayar) dolduruluyor
charging
yükleyerek
charging
(Bilgisayar) şarj oluyor
charging
şarj

Onlar bu benzin istasyonunda robotları şarj ediyorlar. - They have charging robots at this gas station.

charging
yükleyen
charging
(Bilgisayar) doluyor
charging
şarj etme
charging
(Spor) hücum faul
charging
ağırlaştırma
charging
(Kanun) suçlama
charging
şarj ederek
charging
şarj eden
charging
ücretlendirme
responsibility
ağırlık
charged
{f} şarj et
charging
{i} yük

Onları satın aldığımız mağaza, aşırı yüksek fiyat koymaya başladı, o yüzden başka bir mağaza bulmak zorunda kaldık. - The store where we used to buy those started charging outrageous prices, so we had to find another store.

be charge
olmak şarj
charged
heyecan yaratan
charged
heyecan dolu
charged
yüklemek
charges
görevler
charging
yükle(mek)
charged
charge yükle/iste/ver
charged
tartışmalı/duygu yüklü
charging
{f} şarj et
charging
{f} yükle: prep.yükleyerek
charging
{i} doldurma
charging
{i} itham
charging
yükle
charging
{i} yükleme
responsibility
{i} yükümlülük
responsibility
{i} güvenilirlik
responsibility
{i} temyiz gücü
responsibility
(Askeri) SORUMLULUK: 1. Verilen bir görevi başarılı bir sonuca ulaştırma yükümü. Emir ve komuta yetkisi ve başarıyı temin için gerekli davranışlar, sorumluluğun gerekleridir. 2. Bir şahsın kendisine emanet edilen veya kullanımı altındaki malı emniyet altında bulundurma ve yerinde kullanma yükümlülüğü. Ayrıca bakınız: "accountability"
responsibility
{i} ödeme gücü
responsibility
{i} sağlamlık
the charge
turbo şarjlı besleme havası
İngilizce - İngilizce
To commit a charging foul
Someone or something entrusted to one's care, such as a child to a babysitter or a student to a teacher

The child was a charge of the nanny.

An accusation

That's a slanderous charge of abuse of trust.

An image displayed on an escutcheon
responsibility

The child was in the nanny's charge.

A ground attack against a prepared enemy

Pickett died leading his famous charge.

To assign a debit to an account

Let's charge this to marketing.

To pay on account, as by using a credit card

Can I charge my Amazon purchase to Paypal?.

A measured amount of powder and/or shot in a firearm cartridge
To cause to take on an electric charge

Don't forget to charge the drill.

To demand payment

Will I get charged for this service?.

An electric charge
To assign a duty to

I'm charging you with cleaning up the kitchen.

A load or burden; cargo

The ship had a charge of colonists and their belongings.

To formally accuse of a crime

I'm charging you with grand theft auto.

To load equipment with material required for its use, as a firearm with powder, a fire hose with water, a chemical reactor with raw materials

Charge your weapons, we're moving up.

To attack by moving forward quickly in a group
An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender
To take a few steps doen the pitch towards the bowler as he delivers the ball, either to disrupt the length of the delivery, or to get into a better position to hit the ball
To move forward quickly and forcefully, particularly in combat, on horseback or both
To place a burden upon
The amount of money levied for a service

A charge of 5 dollars.

An instruction

I gave him the charge to get the deal closed by the end of the month.

which any apparatus, as a gun, battery, furnace, machine, etc
An accusation of a wrong of offense; allegation; indictment; specification of something alleged
{n} care, command, expence, cost, load
{v} to enjoin, exhort, entrust, impute, load, adduse, attack
request for payment of a debt; "they submitted their charges at the end of each month"
A quantity carried by a particle that determines its participation in an interaction process A particle with electric charge has electrical interactions; one with strong charge (or color charge) has strong interactions, etc
to borrow money (from a store, service provider, or credit card company) to make a purchase If you do not pay the debt off in full within the card issuer's grace period (usually 25-28 days), you will pay interest on the amount you owe
The act of loading material into a vessel For example, iron ore, coke and limestone are charged into a Blast Furnace; a Basic Oxygen Furnace is charged with scrap and hot metal
{i} price; responsibility; cargo; explosive charge
(psychoanalysis) the libidinal energy invested in some idea or person or object; "Freud thought of cathexis as a psychic analog of an electrical charge"
the price charged for some article or service; "the admission charge"
The reasonable charge not exceeding the provider's actual charge regularly and customarily made for those services or supplies For services or supplies furnished to a member by a Preferred Provider, "charge" means the amount for those services or supplies which Blue Cross has agreed upon with the Preferred Provider In the case of services or supplies for which a usual, customary and reasonable fee exists (other than a Preferred Provider) the charge will be the UCR fee
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield
An electrical property of particles, such as electrons and protons, which causes them to attract and repel each other A material with an excess of electrons is defined to have a "negative" charge; material with an absence of electrons (or an excess of protons) is defined as "positive " Materials with a balanced number of electrons and protons are called "neutral " Positive and negative charges attract each other That attraction can cause interesting effects at the junction between positive and negative semiconductors This special junction is what makes the right configuration of semiconductors work as a transistor
instruct or command with authority; "The teacher charged the children to memorize the poem"
saturate; "The room was charged with tension and anxiety"
To accuse; to make a charge or assertion against (a person or thing); to lay the responsibility (for something said or done) at the door of
To charge a battery means to pass an electrical current through it in order to make it more powerful or to make it last longer. Alex had forgotten to charge the battery. Charge up means the same as charge. There was nothing in the brochure about having to drive the car every day to charge up the battery
give over to another for care or safekeeping; "consign your baggage"
To lay on or impose, as a task, duty, or trust; to command, instruct, or exhort with authority; to enjoin; to urge earnestly; as, to charge a jury; to charge the clergy of a diocese; to charge an agent
an assertion that someone is guilty of a fault or offence; "the newspaper published charges that Jones was guilty of drunken driving"
a impetuous rush toward someone or something; "the wrestler's charge carried him past his adversary"; "the battle began with a cavalry charge"
energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge; "I need to charge my car battery"
attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard"
the swift release of a store of affective force; "they got a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush from injecting heroin"; "he does it for kicks"
An impetuous attack
lie down on command, of hunting dogs
is intended to receive and fitted to hold, or which is actually in it at one time The act of rushing upon, or towards, an enemy; a sudden onset or attack, as of troops, esp
move quickly and violently; "The car tore down the street"; "He came charging into my office"
To debit on an account; as, to charge for purchases
an emblem, object, device, or design superimposed on the field(s) of a flag A coat of arms or simple heraldic device used as a charge is sometimes called a badge
To charge something to a person or organization means to tell the people providing it to send the bill to that person or organization. To charge something to someone's account means to add it to their account so they can pay for it later. Go out and buy a pair of glasses, and charge it to us All transactions have been charged to your account. = bill
See Bearing, n
pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?"
Someone or something entrusted to ones care, i.e. a child to a babysitter
a formal statement of a command or injunction to do something; "the judge's charge to the jury"
A load or burden
Monopolar charge AToS considers that all massbound charges (whether leptonic or hadronic) are monopolar AToS links charge polarity to the orientation of the spin of mass-energy with respect to forward motion, ie with respect to the coupling of kinetic energy to that mass-energy that serves as charge carrier Massbound charges can be positive or negative - hence in the world of light leptons, electrons can be negatrons or positrons, whereas in the world of the hadron, we have, with respect to Matter, essentially protons and antiprotons A flux of negatrons, for example, is a homopolar flux because it is a flux of monopolar charges having identical polarity (hence homopolar generators are DC generators, and all DC motors are in a sense homopolar motors) All ion fluxes are monopolar fluxes
If you take charge of someone or something, you make yourself responsible for them and take control over them. If someone or something is in your charge, you are responsible for them. A few years ago Bacryl took charge of the company I have been given charge of this class They would never forget their time in his charge
When the police charge someone, they formally accuse them of having done something illegal. They have the evidence to charge him Police have charged Mr Bell with murder
A sort of plaster or ointment
Weight; import; value
impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend"
attribute responsibility to; "We blamed the accident on her"; "The tragedy was charged to her inexperience"
The standard amount required for the delivery of service associated with each CPT code, prior to contractual allowance, bad debt, or other adjustment The charge should approximate or exceed the cost of the service
A load or burder laid upon a person or thing
a impetuous rush toward someone or something; "the wrestler's charge carried him past his adversary"; "the battle began with a cavalry charge" a quantity of explosive to be set off at one time; "this cartridge has a powder charge of 50 grains" heraldry consisting of a design or image depicted on a shield (criminal law) a pleading describing some wrong or offense; "he was arrested on a charge of larceny" request for payment of a debt; "they submitted their charges at the end of each month" a person committed to your care; "the teacher led her charges across the street" the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative) and construed as an excess or deficiency of electrons; "the battery needed a fresh charge" the price charged for some article or service; "the admission charge" financial liabilities (such as a tax); "the charges against the estate" saturate; "The room was charged with tension and anxiety" energize a battery by passing a current through it in the direction opposite to discharge; "I need to charge my car battery" cause formation of a net electrical charge in or on; "charge a conductor" set or ask for a certain price; "How much do you charge for lunch?"; "This fellow charges $100 for a massage" instruct or command with authority; "The teacher charged the children to memorize the poem" instruct (a jury) about the law, its application, and the weighing of evidence impose a task upon, assign a responsibility to; "He charged her with cleaning up all the files over the weekend" blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against; "he charged me director with indifference" make an accusatory claim; "The defense attorney charged that the jurors were biased" file a formal charge against; "The suspect was charged with murdering his wife" to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork" direct into a position for use; "point a gun"; "He charged his weapon at me" fill or load to capacity; "charge the wagon with hay" place a heraldic bearing on; "charge all weapons, shields, and banners" lie down on command, of hunting dogs pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt; "Will you pay cash or charge the purchase?" demand payment; "Will I get charged for this service?"; "We were billed for 4 nights in the hotel, although we stayed only 3 nights" enter a certain amount as a charge; "he charged me $15
charge densities
plural form of charge density
charge density
The amount of electric charge per unit volume of space or unit area of a surface
charge hand
deputy to a foreman in a factory
charge hands
plural form of charge hand
charge nurse
a male supervisory nurse, the male equivalent of a nursing sister
charge nurses
plural form of charge nurse
charge offs
plural form of charge off
charge up
to motivate, to instill someone with determination

The coach had to charge up his players with a powerful speech before the final.

charge up
To recharge, to give electrical power to something

You should charge up your phone before the camping trip, as there won't be any power supplies.

charge-off
Alternative spelling of charge off
chargé d'affaires
A diplomat, ranking below an ambassador, who deputises for an ambassador or who heads a minor diplomatic mission
charge in
Barge in, break in, burst in, butt in, come between, cut in
Charge Coupled Device
device with light-sensitive photo cells which is used to create bit map images, CCD (Computers)
Charge of the Light Brigade
an unsuccessful attack made by the British cavalry (=soldiers riding horses) during the Crimean War. Many British soldiers were killed because they were ordered to ride into a valley which was full of Russian soldiers with heavy guns. Tennyson describes this battle in his poem The Charge of the Light Brigade
charge a battery
energize a battery, reload energy into an energy storage cell
charge account
A credit arrangement in which a customer receives purchased goods or services before paying for them. an account you have at a shop that allows you to take goods away with you now and pay later
charge account
A credit account extended by a retailer which is subject to specific interest rates and payment requirements BACK TO TOP
charge account
A credit account extended by a retailer which is subject to specific interest rates and payment requirements Top of Page
charge account
credit account: credit extended by a business to a customer
charge account
customer's account with a creditor to which purchased goods or services are charged
charge card
A charge card is the same as a credit card. a plastic card from a particular shop that you can use to buy goods there and pay for them later credit card
charge card
A payment card with invoices, usually monthly, that must be paid in full when received Charge cards typically have an annual fee but no monthly interest charges because balances are due upon receipt Also known as “convenience” cards
charge card
A card that requires a full payment of the charge by the due date Unlike credit cards, which give borrowers a revolving line of credit and lets them borrow against it, carrying a balance with an agreed-to interest rate, charge cards do not allow carrying a balance and no interest is charged American Express and Diner's Club are examples of charge cards
charge card
A plastic card that allows the holder to make purchases at participating retailers with borrowed funds
charge card
plastic card with a magnetic strip given to a customer by a bank or other business for the purpose of making purchases on credit, credit card, charge plate
charge card
-A card used to buy goods and services from the issuing merchant on credit Payment is usually due in 30 days
charge card
a payment card that requires the total bill to be paid by a specific date You are not allowed to carry an account balance from one month to the next and no interest is charged
charge card
One major difference between credit card and charge card is that charge card must be paid in full every month An example of a charge card is American Express card
charge card
A card that requires payment in full upon receipt of the statement
charge card
Different from a credit card as they generally have an annual fee and require the balance to be paid monthly
charge card
A payment card, the terms of which include the obligation to settle the account in full at the end of a specified period
charge card
A payment card for which the cardholder is billed without credit terms; the bill must be paid in full each billing period, typically 30 calendar days An example is the American Express card Contrast with credit card and debit card
charge card
A charge card works in a similar way to a credit card and allows its holder to pay for goods and services on credit The main difference from a credit card is that the balance on a charge card has to be paid off in full each month Cardholders are rewarded for using the charge card with points schemes, airmiles and discount offers on services such as insurance The two largest charge card issuers are American Express and Diners Club International Some high street banks issue charge cards to their current account customers
charge card
A charge card is a plastic card that you use to buy goods on credit from a particular store or group of stores. Compare credit card
charge card
A pre-paid phone card
charge card
a card (usually plastic) that assures a seller that the person using it has a satisfactory credit rating and that the issuer will see to it that the seller receives payment for the merchandise delivered
charge card
A card that requires a full payment of the entire accrued balance by the due date Unlike credit cards, which give borrowers a revolving line of credit and let them carry a balance at a predetermined interest rate, charge cards generally do not allow a cardholder to carry a balance and do not charge interest American Express and Diner's Club are examples of charge cards
charge d'affaires
the official temporarily in charge of a diplomatic mission in the absence of the ambassador
charge d'affaires
diplomat who handles embassy business on a temporary basis in the absence of the ambassador or minister; low ranked diplomat
charge density
The electric charge per unit area or per unit volume of a body or of a region of space
charge hand
a worker in charge of other workers, whose position is below that of a foreman
charge nurse
A charge nurse is a nurse who is in charge of a hospital ward. a nurse who is responsible for the work done in one part of a hospital
charge of electron
negative electrical charge of an electron
charge of quarters
an enlisted man who handles his unit's administrative matters after hours
charge off
Accounting term to indicate that the creditor does not expect to collect the balance owed on an account
charge off
Same as bad debt
charge off
debt cancellation, cancellation of a debt that cannot be collected
charge off
A loss that is written off a company's books when a lender determines it will be unable to collect from the debtor
charge plate
plastic card with a magnetic strip given to a customer by a bank or other business for the purpose of making purchases on credit, credit card, charge card
charge rate
The rate at which current is applied to a secondary cell or battery to restore its capacity
charge rate
The current applied to a secondary cell to restore its capacity This rate is commonly expressed as a multiple of the rated capacity of the cell For example, the C/10 charge rate of a 500 Ah cell is expressed as,C/10 rate = 500 Ah / 10 h = 50 A
charge rate
The current applied to a rechargeable battery to restore its capacity This rate is commonly expressed as a multiple of the rated capacity See C-rate
charge rate
Each Employee can have up to three separate charge rates These represent the hourly rate that their work would normally be charged out at Rate 1 is the usual charge rate for the Employee, rates 2 and 3 are normally reserved for overtime working or possibly for different rates for different clients or different types of work
charge rate
The current applied to a secondary cell or battery to restore its capacity This rate is commonly expressed as a multiple of the rated capacity of the cell or battery For example, the C/10 charge rate of a 500-Ah cell or battery is expressed as
charge rate
This is the rate in dollars that you charge for a mechanic's time In addition to the direct wages, you add benefits and overhead (such as supervision, clerical support, shop tools, truck expenses, supplies) You might pay a tradesperson $15/hr and use a $35/hr (or greater) charge rate
charge rate
the amount of energy per unit time that is being added to the battery, commonly expressed as the ratio of rated capacity to charge duration in hours
charge rate
the rate at which a battery or cell is recharged Can be expressed as a ratio of battery capacity to current flow
charge ratio
quantity of electrical charge within a unit of mass (usually in one gram)
charge sheet
document providing a record of indictments
charge sheet
the daily written record of events (as arrests) in a police station
charge sheet
a record kept in a police station of the names of people the police have stated may be guilty of a particular crime
charge to
put on the financial account of; attribute to, ascribe to
charge unit
a measure of the quantity of electricity (determined by the amount of an electric current and the time for which it flows)
charge up
see charge 11
charge up
cause to be agitated, excited, or roused; "The speaker charged up the crowd with his inflammatory remarks"
charge with
accuse of, blame for -, indict on -
charge-back
– when a cardholder informs their credit card bank that the charge was not authorized, or that goods were not delivered as promised If a customer alleges the goods or services paid for were not delivered, the merchant will need to produce evidence otherwise, or the cardholder’s account is credited
charge-back
Incomplete sales transaction (i e merchandise is purchased and then returned) that results in an affiliate commission deduction
charge-back
A charge that has been reversed
charge-back
Maintenance work that is charged to the user All work orders should be costed and billed back to the user's department The maintenance budget is then included with the user budgets Also called rebilling
charge-back
Credit card transaction billed back to the merchant who made the sale Charge-backs occur when a credit cardholder disputes a charge on their bill by claiming the product was never delivered or the cardholder was dissatisfied with it in some way or their card had been used fraudulently
charge-back
A retailer's invoice for claims against a vendor resulting from such items as damaged merchandise, cooperative advertising costs, adjustments, and the recovery of transportation charges for improperly routed merchandise
charge-exchange accelerator
an accelerator in which high-energy ions escape from plasma following charge exchange
charge-off
An accounting transaction that removes a bad debt from a business's accounts receivable
charge-off
The portion of principal and interest due on a loan that is written off when deemed to be uncollectible
charge-off
The processes of writing off sums that have been deemed to be uncollectable
charge-off
the removal of an account from a loan provider's books When an account is charged off, the loan provider absorbs the outstanding balance as a loss Charge-off is also referred to as Write-off
charge-off
The balance on a credit obligation that a lender no longer expects to be repaid and writes off as a bad debt
charge-off
>> A delinquent credit account with a balance owed that was never fully satisfied and the creditor removed it from the books for accounting purposes even though the debtor still owes payment in full
charge-off
Also known as a profit and loss write-off, a charge-off is an account that was not paid to the extent that the creditor has internally listed it as a loss for tax purposes It does not mean that the creditor will no longer attempt to collect the amount that is owed
charge-off
An accounting transaction removing an uncollectible balance from the active receivable accounts
charging
An act or process of charging (as of a battery)
charging
An offensive foul in which the player with the ball moves into a stationary defender

Smith is called for charging, and the Nimrods will get the ball.

charging
Present participle of charge
how much do you charge
Used to ask a professional the monetary cost of his/her services
partial charge
the partial charge on a particular atom in a polar molecule due to differences in electronegativity
service charge
An amount added to the bill in a restaurant, or other similar establishment, which is normally paid to the waiter or waitress
A charge
encharge
charged
capable of producing violent emotion or arousing controversy; "the highly charged issue of abortion
charged
Charged particles carry an electrical charge. negatively charged ions. a charged situation or subject makes people feel very angry, anxious, or excited, and is likely to cause arguments or violence
charged
of a particle or body or system; having a net amount of positive or negative electric charge; "charged particles"; "a charged battery"
charged
If a situation is charged, it is filled with emotion and therefore very tense or exciting. There was a highly charged atmosphere A wedding is an emotionally charged situation
charged
fraught with great emotion; "an atmosphere charged with excitement"; "an emotionally charged speech"
charged
{s} entrusted; loaded or filled to capacity (battery, etc.); filled with emotion; billed to an account; accused of a crime
charged
{s} billed
charges
Companies can charge for financial services in different ways, some more straightforward than others
charges
third-person singular of charge
charges
  The amount that a health care provider bills for services provided   Charges may be used to estimate costs by correcting the charges with a cost-to-charge ratio that is specific to the department or provider
charges
The aggregate cost in U S dollars of freight, insurance and all other costs, charges and expenses incurred in bringing the merchandise from alongside the carrier at the foreign port of exportation in the country of exportation and placing it alongside the carrier at the first U S Port of entry
charges
plural of charge
charges
The posted prices of services provided by a facility Medicare requires hospitals to apply the same schedule of charges to all patients, regardless of the expected sources or amount of payment (ProPAC)
charges
No one-off or regular charges are permitted, except for replacements (duplicate statements, lost cards) Annual charge no more than 3 per cent of the value of the fund No other charges e g , no separate charge for the guarantee on surrender values Annual charge no more than 1 per cent of net asset value no other charges to be paid by the saver
charges
Charges are noted where they apply Usually the standard set of charges - listed below - apply, and any special cases are noted under the relevant heading Charges are given without VAT unless otherwise stated under a particular section VAT will be added when billing where appropriate (normally for Non-UR use)
charges
{i} expense
charges
The dollar amount of hospital bills
charges
Fees charged for building control
charges
Charges or fees by the bank that are subtracted directly from the depositor's account and appear on the bank statement Also called bank charges
charging
An infraction in which a player deliberately checks another player after taking more than two strides or steps
charging
The process of supplying electrical energy for conversion to stored chemical energy
charging
An offensive foul committed when a player runs into a defender who has established position and is essentially motionless If the defender hasn't established position, it is blocking, a defensive foul
charging
- the process of filling a tube with pyrotechnic composition and/or effects (such as stars)
charging
"charging" a battery is a misnomer for "energising" it It means putting energy into the battery by forcing a current through the battery, against the battery's emf The term charging is misleading because the total charge in the battery is always the same; although mobile charge passes through the battery during "charging" and "discharging" what matters is the state of the chemicals in the battery and the energy that you can get from it
charging
A process to "fill" a rechargeable battery with electricity by applying a current to its terminals The process will cause electrochemical reactions to occur in the battery, storing the electricity in chemical form In contrast, during the charging of a capacitor the electricity is stored as electrical charges, without causing any chemical reactions to occur Opposite: discharging
charging
Use of the shoulder to charge the shoulder of an attacking player in order to dispossess him of the ball - the only time deliberate body contact is allowed in soccer
charging
Charging is called for taking two steps before applying a body check It is a two minute minor penalty It should never occur in a well disciplined game of no check hockey
charging
Requirements to be satisfied for a charge to be fair: shoulder to shoulder, player charging with at least one foot on the ground, the ball must be within playing distance, both players playing or attempting to play the ball, and charge must not be violent or dangerous click image for: Laws of the Game
charging
Process of restoring electrical energy into a rechargeable cell or battery See also Charge
charging
Taking more than three strides before deliberately checking the opponent
charging
Current flowing into a battery from an alternator Also, adding new or recycled refrigerant to an air conditioning or refrigeration system
charging
Applying a body check after taking more than two steps toward the victim A minor penalty
charging
an offensive foul which occurs when an offensive player runs into a defender who has established position
charging
The process of establishing charges and raising bills/invoices for the recovery of costs from customers Charges need to be seen as simple, understandable, fair and realistic
charging
{i} accusation; filling to capacity, loading; requirement of payment
charging
Current flowing into a battery from an alternator
charging
Process of supplying electrical energy for conversion to stored chemical energy
charging
A violation in which an offensive player runs into a stationary opponent
charging
the initial legal process where the prosecutor files court paper (by Criminal Complaint or Indictment) accusing a person of committing specific crime(s)
charging
A minor penalty called when a player takes more than two steps before checking an opponent
charging
The act of adding an amino acid to the tRNA
charging
The process of establishing charges in respect of business units, and raising the relevant invoices for recovery from Customers
charging
Usually the process of filling a tube with composition or units (e g a gerb or Roman candle)
charging
Taking more than two steps to body check an opponent It is illegal and calls for a penalty
charging
To apply abrasive compounds to buffing wheels
Türkçe - İngilizce

charge teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

charge kart
charge card
charge