ile beraber

listen to the pronunciation of ile beraber
Türkçe - İngilizce
a) along with, together with b) as soon as, no sooner ... than c) apart from d) although
along with
apart from
in company with
on top of
allied to
as soon as
no sooner ... than
allied with
in conjunction with
with

I want to go together with Emily. - Emily ile beraber gitmek istiyorum.

Tom is the one who went to Boston with Mary. - Boston'a Mary ile beraber giden kişi Tom'dur.

side by side with
although
together with

I want to go together with Emily. - Emily ile beraber gitmek istiyorum.

accompanied by
syn-
complete with
syn
ile beraber/birlikte
1. together with, along with, including, inclusive of: Haşim öbür çocuklarla birlikte okula gitti. Haşim went to school along with the other children. Termosifonun fiyatı KDV'yle birlikte bir milyon liraydı. The price of the water heater, VAT included, was one million liras. 2. when, at the same time that: Kışın gelmesiyle beraber odun pahalılaştı. When winter arrived wood became more expensive. 3. although: Sadece on iki yaşında olmakla beraber motorlar hakkında epey bilgisi var. Although he's only twelve, he knows a fair bit about motors. Hakan itiraz etmekle beraber Mümtaz işin tümünü tek başına yaptı. Although Hakan objected, Mümtaz did all the work by himself. 4. as well as, apart from, besides: İyi bir şair olmakla birlikte çok yetenekli bir öğretmen. Apart from being a good poet he is also a very capable teacher
evsahipleri ile beraber
above the salt
su seviyesi ile beraber
awash
ile beraber