roll

listen to the pronunciation of roll
İngilizce - Türkçe
yuvarlanmak
yuvarlamak
rulo

Bir rulo renkli film lütfen. - One roll of color film, please.

Tom maskeleme bandı rulosunu Mary'ye uzattı. - Tom handed Mary the roll of masking tape.

(Nükleer Bilimler) merdane
(Bilgisayar) döndürme
gürlemek (gök)
kabarıklık
(İnşaat) sürgülemek
dolaşmak
yalpa vurmak
silindirle düzlemek
yuvarlama

Paskalya Yumurtası Yuvarlama Beyaz Saray'ın her Paskalya pazartesi günü çimde düzenlediği yıllık bir olaydır. - The Easter Egg Roll is an annual event that is held on the lawn of the White House each Easter Monday.

yuvak
(Bilgisayar) zar at

Zar atma sırası benim. - It's my turn to roll the dice.

(Bilgisayar) çevirme
hadde
küçük ekmek
(Argo) para tomarı
dönmek
yuvarlanış
ağnamak
sarılmak
yaprak haline getirmek (metal)
silindirden geçirmek
(Dilbilim) çarpmalı
vals
gürlemek
devirmek
defter
kayıt
silindir

Yol silindiri caddeyi düzleştiriyor. - The road roller is levelling the street.

Yol silindiri gürültülü. - The road roller is noisy.

(taşıtla) gitmek
sarmak
salınmak
toprak
sallanarak yürümek
dürmek
tomar

Bu dergileri tomar yap. - Roll up those magazines.

yaprak haline getirmek
(davul/vb.) çabuk çabuk
gürültü

Yol silindiri gürültülü. - The road roller is noisy.

liste

Tom bir onur listesi öğrencisidir. - Tom is an honor roll student.

Ben onur listesindeyim. - I'm on the honor roll.

fıldır fıldır oynatmak
sandviç ekmeği

Sandviç ekmeğini uzatır mısın? - Could you pass the rolls?

Umarım sandviç ekmeği almışsındır. - You bought rolls, I hope.

gümbürdeme
(arazi) inişli yokuşlu uzayıp gitmek
tomar yapmak
top etmek
sağa sola oynatmak
devretmek
top

Top yerde bana doğru yuvarlandı. - The ball rolled on the ground towards me.

Top, yolun karşısına yuvarlandı. - The ball rolled across the road.

sicil
gümbür gümbür çalmak
yuvarlak ufak ekmek
yuvarla

Çocuklar tepeden aşağıya yuvarlandılar. - The children rolled down the hill.

Tom yatakta yuvarlandı. - Tom rolled over in bed.

yükselip alçalma
yalpa vurdurmak
tekerleme
gürleme
(gemi) yalpa
(ay) dönmek
oklava ile açmak
tekerlenme
gezmek
gümbürdemek
sallamak
yuvarlanma
dalgalanma
up -i sarmak; sarılmak
yalpa: "the roll of a ship -geminin yalpası."
rolling
{i} yuvarlanma
roll over
yuvarlanmak
roll a log for smb
destek olmak
roll by
geçip gitmek
roll in
(deyim) bol miktarda para vermek
roll out
(Fiili Deyim ) 1- oklava ile açmak 2- dürülmüş bir şeyi açmak , yaymak
roll out
dürülmüş şeyi açmak
roll out
açarak yaymak
roll over
(Fiili Deyim ) (yatakta) bir o yana bir bu yana dönmek
roll up
yanaşmak
roll up
harekete geçmek
roll a log for smb
arka çıkmak
roll back
(Askeri) tesirsiz hale getirme
roll feed
(Bilgisayar) rulo besleme
roll neck
(Tekstil) degaje yaka
roll no.
(Politika, Siyaset) yevmiye no
roll on
geçip gitmek (zaman)
roll out
açmak
roll out
sunmak
roll pin
pim
roll up
(Ticaret) artmak
roll up
çemremek
roll up
devşirmek
roll wave
silindirik dalga
roll around
yuvarlan
roll by
geçip git
roll call
yoklama
roll command signal
yuvarlanma komutu sinyali
roll in
yığınla gelmek
roll in
ana belleğe geri götür
roll in
yağmak
roll in
çok para tut
roll of paper
kâğıt tomarı
roll of tobacco
yaprak tütün
roll one's sleeves up
kolları sıvamak
roll out
yaymak
roll out
oklavayla açmak
roll out
roll up
çıka gelmek
roll up
çek

Sağ elbise kolunu yukarı çek. - Roll up your right sleeve.

roll up
gelmek
roll-on ferry
araba vapuru
roll-over credit
döner kredi
roll about
roll hakkında
roll around
Zamanı gelmek. "By the time your birthday rolls around, İ'll have no money to buy you a present."
roll axis
tono ekseni, yatış ekseni
roll back
(Askeri) TESİRSİZ HALE GETİRME, ZAYıFLATMA: Başarılı savunma durumunu derinlemesine yarmak için imkan tanımak amacıyla, düşman savunmasının, dış sınırdan başlayarak içerilere doğru ilerleyen biçimde zayıflatılması ve/veya tesirsiz hale getirilmesi süreci, yöntemi
roll blind
rulo kör
roll call vote
Tek tek isim okunarak yapılan oylama
roll dice
Zar atmak
roll down
Dağdaki kar kütlesi, çığ
roll down
Çığ
roll down
(Kar, çığ vs.) Aşağı yuvarlanmak
roll down
Döner mekanizması bulunan bir şeyi döndürerek indirmek
roll forging
(Mühendislik) dövmeli hadde
roll forming
Haddeleme
roll forward
rulo ileri
roll into one
birleşmek
roll mark
hadde izi
roll moulding
yuvarlak pervaz
roll off
-den akıp gitmek, -den süzülüp gitmek

When it rains, the water simply roll off the duck's feathers.

roll out
Haddeden geçirmek
roll out
Oklava ile açmak
roll out the red carpet for
k. dili -i şatafatlı bir şekilde karşılayıp ağırlamak
roll out the welcome mat
ağırlamak
roll rate
rulo oranı
roll steer
yönlendirmek roll
roll the dice
Zarlar
roll up
TESİSLERİN SÖKÜLMESİ: (Askeri) Harekatın desteklenmesi bakımından artık gerekli olmayan ve başka bölgelere nakledilebilecek durumda olan tesislerin sistemli bir şekilde sökülmesi
roll up
(insalar) sökün etmek,bir şeyi görmeye gelmek
roll up o e's sleeves
(deyim) Kollarını sıvamak; bir işe girişmek
roll up the sleeves
kolları sıvayıp
roll up the sleeves
(deyim) Kolları sıvamak, bir iş için harekete geçmek
roll with
gezip tozmak

i roll with pretty girls.

roll your eyes
bir şeye inanmadığını ya da ilgi duymadığını gözlerinle göstermek
roll#in
ana belleğe geri götür
roll#out
ana bellekten taşı
roll-formed
(Metal İşleme) Çekme profil
roll-on roll-off ship
Ro-Ro gemisi
roll-up mattress
Toplanabilir(genellikle rulo şeklinde) yer yatağı

In the dark, quickly locating the roll-up mattress with my hands, I spread it open and lay down.

roll up
yığmak
roll up
çıkagelmek
roll up
sıvamak
rolling
yuvarlanarak
roll up
varmak
rolled
silindirlenmiş
rolled
çekme
rolling
(Ticaret) kaydırma
rolling
dönen
rolling
(Otomotiv) yan yatma
rolling
yuvarlama
rolling
sallantı
rolled
{f} yuvarlan

Top yerde bana doğru yuvarlandı. - The ball rolled on the ground towards me.

Masanın altına madeni para yuvarlandı. - A coin rolled under the desk.

rolling
(arazi) inişli çıkışlı
rolling
{f} yuvarlan

Yuvarlanan taş yosun tutmaz. - A rolling stone gathers no moss.

Kedi yavrusu yuvarlanan sikkeleri kovalamayı severdi. - The kitten loved to chase rolling coins.

a roll
rulo
roll out
Kalın sesle söylemek
rolled
yuvarlanmış
rolling
hadd
rolls
valsler
the roll
rulo
roll back
ucuzlatmak
roll back
aşağı çekmek (fiyat)
roll back
değişiklikleri kaldırmak
roll back
düşürmek
roll back
aşağı çekmek
roll call
(Askeri) YOKLAMA: Bir teşkilat mensuplarının isimlerini listeden okumak
roll call
(okulda/toplantıda yapılan sözlü) yoklama
roll call
askerlik yoklaması
roll call
isim yoklaması
roll in
yatağa girmek
roll in
çok para tutmak (pahalı vb)
roll in
kıvrılıp yatmak
roll in
(deyim) (insan) rasgele gelmek,ortaya çıkmak
roll in
içinde yüzmek
roll in
oluk gibi akmak
roll in
belleğe getirmek
roll in
tortop olmak
roll on
bilyeli deodorant
roll on
esnek korse
roll on
roll on deodorant
roll on
(deyim) çabuk gel (genellikle bir istek ifadesi)
roll on
(deyim) (zaman) geçmek
roll out
bellekten yollamak
roll over
(Ticaret) uzatmak (kredi vb )
roll over
bir taraftan öbür tarafa yuvarlanmak
roll over
çevirmek
roll up
sarmak
roll up
dürmek
roll up
yığılmak
roll up
yuvarlanmak
roll up
araba ile gelmek
roll up
biriktirmek
roll up
(deyim) (insan) sökün etmek,bir şeyi görmeğe gelmek. roll up one's sleeves [kd] kollari sivamak,bir ise girismek
roll up
(Fiili Deyim ) 1- sarmak , tomar yapmak 2-birikmek , yığılmak
roll up
toplanmak
roll up
birikmek
rolled
haddelenmiş
rolling
sallanan
rolling
{i} gürleme
rolling
rolling pin oklava
rolling
{s} inişli yokuşlu (arazi)
rolling
{i} haddeden geçirme
rolling
devrik gürleyen
rolling
yuvarlanış
rolling
{i} yalpalama
rolling
{i} yalpa
rolling
(Nükleer Bilimler) haddeleme
rolling
{s} devrik (yaka)
rolling
{s} inişli yokuşlu
İngilizce - İngilizce
To move, or cause to be moved, upon, or by means of, rollers or small wheels
To bind or involve by winding, as in a bandage; to inwrap; often with up

to roll up the map for shipping.

To leave or begin a journey

I want to get there early, let's roll.

To create a new character in a role-playing game

I'm gonna go and roll a new shaman tonight.

Specifically, a document written on a piece of parchment, paper, or other materials which may be rolled up; a scroll
A kind of shortened raised biscuit or bread, often rolled or doubled upon itself
The act of rolling, or state of being rolled

Look at the roll of waves.

To compete, especially with vigor

OK guys, we're only down by 2 points, let's roll!.

To be under the influence of MDMA a psychedelic stimulant, also known as ecstasy

So the quesion is When you are rolling what gets you in that “ecstasy” state more: hard pounding energetic music or smoother and gentler music? Personally for me its gentler music because when I’m rolling my mind can’t really keep up with all the hard pounding intriquet sounds . . .

To act

Let's roll!.

To tumble in gymnastics
To utter copiously, especially with sounding words; to utter with a deep sound; -- often with forth, or out

to roll forth someone's praises; to roll out sentences.

To throw dice
Part; office; duty; rôle
To cause to revolve by turning over and over; to move by turning on an axis; to impel forward by causing to turn over and over on a supporting surface

The gentleman aimed the ball once or twice and then threw it up the strand towards Cissy Caffrey but it rolled down the slope and stopped right under Gerty's skirt near the little pool by the rock.

The act of, or total resulting from, rolling one or more dice

Whoever gets the highest roll moves first.

the rotation angle about the longitudinal axis

Calculate the roll of that aircraft.

To generate a random number
Specifically, a quantity of cloth wound into a cylindrical form; as, a roll of carpeting; a roll of ribbon
To wrap round on itself; to form into a spherical or cylindrical body by causing to turn over and over

to roll a sheet of paper; to roll clay or putty into a ball.

Specifically, one of a set of revolving cylinders, or rollers, between which metal is pressed, formed, or smoothed, as in a rolling mill; as, to pass rails through the rolls
To turn over and over

The child will roll on the floor.

To cause to betray secrets or to testify for the prosecution

The feds rolled him by giving him a free pass for most of what he'd done.

To behave in a certain way; to adopt a general disposition toward a situation

This is how we roll in Spring Valley, one teen reportedly boasted.

The uniform beating of a drum with strokes so rapid as scarcely to be distinguished by the ear
Specifically, a heavy cylinder used to break clods
The measure of extent to which a nautical vessel rotates on its fore-and-aft axis, causing its sides to go up and down. Compare with pitch
To apply (one line or surface) to another without slipping; to bring all the parts of (one line or surface) into successive contact with another, in such a manner that at every instant the parts that have been in contact are equal
A heavy, reverberatory sound

Hear the roll of thunder.

To betray secrets

He rolled on those guys after being in jail two days.

A measure of parchments, containing five dozen

Parchement is sold by the dozen, and by the roll of five dozens.

Specifically, A cylindrical twist of tobacco
To have a rolling aspect

the hills rolled on.

To beat up
To drive or impel forward with an easy motion, as of rolling

This river will roll its waters to the ocean.

when a nautical vessel rotates on its fore-and-aft axis, causing its sides to go up and down. Compare with pitch
Hence, an official or public document; a register; a record; also, a catalogue; a list
To turn over in one's mind; to revolve
That which is rolled up; as, a roll of fat, of wool, paper, cloth, etc
To roll dice such that they form a given pattern or total

With two dice, you're more likely to roll seven than ten.

The oscillating movement of a vessel from side to side, in sea way, as distinguished from the alternate rise and fall of bow and stern called pitching
To press or level with a roller; to spread or form with a roll, roller, or rollers

to roll a field; to roll paste; to roll steel rails.

To beat with rapid, continuous strokes, as a drum; to sound a roll upon
That which rolls; a roller
{n} a thin rolling, turn, mass made round, public register, catalogue, chronicle, office
{v} to fold, turn, move in a circle, run, level
a roll of currency notes (often taken as the resources of a person or business etc ); "he shot his roll on a bob-tailed nag"
execute a roll, in tumbling; "The gymnasts rolled and jumped"
If you roll your eyes or if your eyes roll, they move round and upwards. People sometimes roll their eyes when they are frightened, bored, or annoyed. People may roll their eyes and talk about overprotective, interfering grandmothers His eyes rolled and he sobbed
1 A list of those present 2 The side to side motion of a ship
A roll is a small piece of bread that is round or long and is made to be eaten by one person. Rolls can be eaten plain, with butter, or with a filling. He spread butter on a roll
to start the ball rolling: see ball heads will roll: see head
A roll is an official list of people's names. the electoral roll. = register see also rolling, rock and roll, sausage roll
On percussion instruments, a sticking technique consisting of a rapid succession of notes
The rotation of a car's body about a longitudinal axis Also less accurately called "sway" or "lean," it occurs in corners because the car's center of gravity is almost always higher than the axis about which it rotates
A roll of paper, plastic, cloth, or wire is a long piece of it that has been wrapped many times around itself or around a tube. The photographers had already shot a dozen rolls of film. see also toilet roll
To cause to revolve by turning over and over; to move by turning on an axis; to impel forward by causing to turn over and over on a supporting surface; as, to roll a wheel, a ball, or a barrel
If you roll up something such as a car window or a blind, you cause it to move upwards by turning a handle. If you roll it down, you cause it to move downwards by turning a handle. In mid-afternoon, shopkeepers began to roll down their shutters
A side-to-side motion of the boat, usually caused by waves
If you roll something flexible into a cylinder or a ball, you form it into a cylinder or a ball by wrapping it several times around itself or by shaping it between your hands. He took off his sweater, rolled it into a pillow and lay down on the grass He rolled and lit another cigarette. Roll up means the same as roll. Stein rolled up the paper bag with the money inside
To beat a drum with strokes so rapid that they can scarcely be distinguished by the ear
The act of or total resulting from, rolling one or more dice
To incline first to one side, then to the other; to rock; as, there is a great difference in ships about rolling; in a general semse, to be tossed about
show certain properties when being rolled; "The carpet rolls unevenly"; "dried-out tobacco rolls badly"
a document that can be rolled up (as for storage)
A roll of drums is a long, low, fairly loud sound made by drums. As the town clock struck two, they heard the roll of drums. see also drum roll
small rounded bread either plain or sweet
A listing of all assessed property within the county It identifies property, the owner, and the assessed value of the property
To apply (one line or surface) to another without slipping; to bring all the parts of (one line or surface) into successive contact with another, in suck manner that at every instant the parts that have been in contact are equal
A series of rapid drum beats, played so fast that they seem to merge into one continuous sound
roll back
To return to a prior state
roll back
To postpone

NASA will roll back the shuttle launch due to bad weather.

roll back
To retreat
roll back the years
To produce a sense of nostalgia
roll cage
A set of steel or similar bars used in a racing car designed to protect the driver (or driver and co-driver) if the car rolls over or in involved in some kind of crash. (The roof of an ordinary car is not normally strong enough to survive the car rolling.)
roll cages
plural form of roll cage
roll call
the reading aloud of a list of names, and subsequent responses, in order to determine who is present or absent
roll call
such an event in a legislative body in order to determine if a quorum exists
roll call
the time of day fixed for such an event
roll in the aisle
Alternative form of roll in the aisles
roll in the aisles
To laugh uproariously

A comedy that this site has been championing since we first got a whiff of it earlier in the year, the film is every bit as politically incorrect as we'd been led to believe, and has many members of the raucous Scottish audience rolling in the aisles.

roll in wealth
to be very rich

Don't be a fool! You know if he marries her she'll roll in wealth, said Korableva.

roll mill
a series of rollers, operating at different speeds, used to grind paint etc or to mill flour
roll one's eyes
To deliberately turn one's eyes upwards, usually to indicate disapproval, indifference or frustration
roll out the red carpet
To extend the utmost hospitality; to treat someone as an honored guest; to welcome or host, especially in a showy or extravagant manner

The mayor of the little town rolled out the red carpet for new businesses by calling on them personally.

roll over
To increment, especially back to an initial value

The dashboard clock rolled over to midnight, and a song lyric popped into my head: lonely midnight drivers, drifting out to sea.

roll over
To make a rolling motion or turn

That night, and for many nights after, the Velveteen Rabbit slept in the Boy’s bed. At first he found it rather uncomfortable, for the Boy hugged him very tight, and sometimes he rolled over on him, and sometimes he pushed him so far under the pillow that the Rabbit could scarcely breathe.

roll over
To cause a rolling motion or turn

The mob rolled the SUV completely over.

roll over
To give in to

He doesn't meekly roll over to all her demands.

roll over
To reinvest funds from a maturing financial security in the same or similar investment
roll over
To move the cursor over

In this task, you'll revisit the button symbol so that it reacts when the user rolls over it.

roll rate
The rate at which an can change its roll attitude, typically expressed in degrees per second
roll up
Make into a bundle

AS it was hot, I rolled up my sleeves.

roll up
Arrive by vehicle, usually by car

We thought Jim would be late for the meeting, but I just saw his car roll up to the office.

roll up
Make into a cylinder by rolling

The shopkeeper had to roll up the poster to make it easier to carry.

roll up
A self-made cigarette from tobacco and rolling paper. (Sometimes spelt as roll-up.)

I smoke roll ups rather than cigs, because they are cheaper.

roll up
An exclamation used to get people's attention to sell something

Roll up, roll up, pies for sale.

roll up one's sleeves
To prepare to work
roll ups
plural form of roll up
roll with the punches
Alternative form of ride with the punches
roll-on
A cosmetic product (especially a deodorant) applied by means of a ball at the head of a container, which rolls the product on to the skin etc

I never minded aerosols. But in the interests of the environment, I changed to roll-ons.

roll-on
Applied by means of a ball that can be rotated to pick up liquid from the inner reservoir
roll-on
A type of corset which is rolled on to the body

We've had the Dior padded hips and bosoms, bustles for big bums, roll-ons for flat bums, and who remembers Sabrina in the 50s? She had to be hour-glass shape.

roll-on roll-off
A form of marine vessel which allows wheeled vehicles to be driven on and off
roll-top
having a top that rolls away when not needed
roll-top desk
A desk having a flexible top, made of parallel slats, that rolls away when not needed
roll-top desks
plural form of roll-top desk
roll over
To renew a debt when it matures 555
roll cage
A specially engineered and constructed frame built in (or sometimes around, known as an exo cage) the passenger compartment of a vehicle to protect its occupants from being injured in an accident, particularly in the event of a roll-over
roll off
1. The smooth fall of response to zero at either end of the frequency range of a piece of audio equipment.2. a play-off match in bowling 3. recite volubly or extravagantly, rattle down, rattle off, reel off, spiel off
roll over
a.) to defer payment of (an obligation) b.) to renegotiate the terms of (a financial agreement)
roll over
to place (invested funds) in a new investment of the same kind: "roll over IRA funds"
roll-dog
A good or best friend
roll-forming
(Metal İşleme) Roll-forming cold forming of metal by repeated passing between rollers
roll-forming
Cold forming of metal by repeated passing between rollers
Roll-on Roll-off
{i} roro, system of loading and discharging a ship where the cargo is driven on and off using a ramp
roll-on roll-off
A roll-on roll-off ship is designed so that cars and lorries can drive on at one end before the ship sails, and then drive off at the other end after the journey. roll-on roll-off ferries. a roll-on roll-off ship is one that vehicles can drive straight on and off
roll-on roll-off
a method of transport (as a ferry or train or plane) that vehicles roll onto at the beginning and roll off of at the destination
A roll
The primary footage for non-narrative or interview based film, and usually refers to talking heads or footage that directly relates to the moment
Rolls
Rolls-Royce
rolled
Simple past tense and past participle of roll
Rolls
{i} family name; Charles Stewart Rolls (1877-1910) English who was the cofounder of the Rolls-Royce car manufacturing company(together with Frederick Henry Royce)
roll back
A turn performed in equitation over fences class to show control of the horse and rider's ability to maintain a position throughout a turn A tight turn performed between two fences In Western reining, a rollback is a 180 degree pivot with speed after a halt
roll back
drive away, repel; lower prices
roll back
A tight turn performed between two fences
roll back
To roll back a change or the power of something means to gradually reduce it or end it. Environmentalists regard these moves as the government taking advantage of the national mood to roll back protective measures see also rollback
roll back
A database application's ability to abort a transaction before it has been committed is called a roll back
roll back
Undo (a transaction)
roll back
Terminates a transaction such that all resources updated within a transaction revert to their original (that is, pretransactional) state
roll back
The process of restoring data changed by SQL statements to the state at its last commit point
roll back
To return the values changed by a transaction to their original state
roll back
To roll back prices, taxes, or benefits means to reduce them. One provision of the law was to roll back taxes to the 1975 level
roll back
A tight turn performed between two fences to show control of the horse and rider's ability to maintain a position throughout a turn A tight turn performed between two fences In Western reining, a rollback is a 180-degree pivot with speed after a halt
roll back
The act of undoing the changes made to a database in a database transaction Contrast with commit
roll back
A database system transaction feature If an error occurs in a sequence of hanges,the preceding hanges can be rolled back to restore the database to a safe state with correct data
roll back
the process of moving from right to left while doing an expected value calculation in a decision tree
roll call
A roll call of a particular type of people or things is a list of them. Her list of pupils read like a roll-call of the great and good
roll call
A vote of a committee or the full Assembly or Senate Committee roll calls are conducted by the committee secretary who calls each member's name in alphabetical order with the Chair's name last Assembly roll calls are conducted electronically with each member pushing a button from his/her assigned seat Senate roll calls are conducted by the Reading Clerk who reads each Senator's name in alphabetical order
roll call
To determine a vote on a question by taking of names in favor and opposed
roll call
calling out an official list of names
roll call
The taking of votes by individual member either in committee or in the full chamber In the House chamber roll calls are conducted by electronic means In the Senate they are done by orally polling senators one at a time The state constitution requires the House and the Senate to take a roll call vote ("a vote by yeas and nays") on final passage of a bill, on adoption of conference reports, and on concurrence in amendments by the other chamber, but grants any five members the right to have a roll call on any question (Mo constitution Article III, Sections 26 and 27) House and Senate roll calls are recorded in the House and the Senate Committee roll calls are recorded in minute books kept by each committee and filed in the Missouri State Archives at the end of each year
roll call
Recording the vote of each member of a committee or of the full Assembly or Senate Committee roll calls are conducted by the committee secretary, who calls each member's name in alphabetical order with the name of the chair called last Assembly roll calls are conducted electronically, with each Member pushing a button from his or her assigned seat Senate roll calls are conducted by the Reading Clerk, who reads each Senator's name in alphabetical order
roll call
This refers to the voting procedure Before electronic voting machines were installed in the House and Senate chambers, a clerk would read the roll call and the legislators would register their decisions by voice votes Today, an electronic board lists the names of the legislators Individual votes are registered when legislators select "aye" or "nay" votes via buttons on their desks
roll call
The accounting for the attendance of members when the Senate or House is in session and [2] the recording of votes on a bill usually expressed as yea (yes) or nay (no)
roll call
To determine a vote on a question by the taking of names in favor and opposed
roll call
To determine a vote on a question by the taking of names of those in favor and those opposed
roll call
If you take a roll call, you check which of the members of a group are present by reading their names out. We had to stand in the snow every morning for roll call
roll call
A notification that hound(s) and handlers are Present and Accounted For
roll call
commander; line up for attendance
roll call
The act of calling out names from a list in order to find out those present
roll call
A recitation by the reading clerk of each legislator's name, done at the beginning of a floor session, or during a call of the House or Senate, for the purposes of identifying those present
roll call
Opening roll call is available for all Operator Assisted and Reservation-less Plus ContactCalls Each participant is announced by name, making sure that all listeners are aware of connected parties
roll down
A process whereby one option position is closed and a new one with a lower exercise price is established
roll down
of snow masses in the mountains
roll down
Close out options at one strike and simultaneously open other options at a lower strike
roll in
If something such as money is rolling in, it is appearing or being received in large quantities. Don't forget, I have always kept the money rolling in
roll in
If someone rolls into a place or rolls in, they arrive in a casual way and often late. `I've made you late.' --- `No that's all right. I can roll in when I feel like it.' The brothers usually roll into their studio around midday
roll in
pour or flow in a steady stream; "mist rolled in from the sea"; "tourists rolled in from the neighboring countryside
roll off
recite volubly or extravagantly; "He could recite the names of all the chemical elements"
roll on
move forward by turning over and over, somersault forwards
roll out
to begin to distribute or propagate a new system or Implementation, as for or after a Pilot
roll out
{f} get out of bed; spread out and flatten (as of dough); introduce, publicly present, release to the public; execute a roll out (American Football)
roll out
flatten or spread with a roller; "roll out the paper"
roll out
To analyze a position by repeatedly playing it to a later point in the game using different dice rolls To estimate the equity of a position by playing to completion the same position many times using different random dice rolls and averaging the results (often using a computer) Such an estimate is called a rollout
roll out
the process of taking a position in a contract after liquidating the same position in the previous contract month
roll out
{i} first public presentation of an aircraft; trick maneuver by the quarterback (American Football)
roll out
straighten by unrolling; "roll out the big map"
roll out
when a quarterback runs parallel to the line, looking for a receiver
roll out
to flatten and spread dough with a rolling pin
roll out
straighten by unrolling; "roll out the big map
roll over
reinvest into a similar fund or security; "She rolled over her IRA"
roll over
transfer of a debt, closing of a debt by the creation of another debt; roll, tumble, be rolled, be tumbled; be turned over
roll over
To reinvest funds received from a maturing security in a new issue of the same or a similar security
roll over
Prior to or at the time of the maturity of an investment or loan, the interested parties agree to continue to carry over the investment or loan for another, successive period of time
roll over
make a rolling motion or turn; "The dog rolled over"
roll over
A term used to indicate an automatic action If no change of the computing ID is required during the conversion to the eID, no action will be required on the individual's part The computing ID will automatically roll over (become) the eID
roll over
– The issuance of renewal Notes to retire outstanding Notes
roll over
negociate to repay a loan at a later date for an additional fee; "roll over a loan"
roll over
negociate to repay a loan at a later date for an additional fee; "roll over a loan
roll over
Reinvest funds received from a maturing security in a new issue of the same or a similar security
roll over
To carry over a previous contract to the new registrar To keep any time that was previously registered with a new company
roll over
Reinvestment of funds received from a maturity security in a new issue of the same or like security
roll up
An IPO of several independent companies in the same industry that merge into a single company at the time of the offering
roll up
Close out options at a lower strike and open options at a higher strike
roll up
If people roll up somewhere, they arrive there, especially in large numbers, to see something interesting. Roll up, roll up, come and join The Greatest Show on Earth The first reporters rolled up to the laboratory within minutes. see also roll 6, rolled-up
roll up
If you roll up your sleeves or trouser legs, you fold the ends back several times, making them shorter. The jacket was too big for him so he rolled up the cuffs Walking in the surf, she had to roll her pants up to her knees. see also rolled-up
roll up
fold; be folded
roll up
show certain properties when being rolled; "The carpet rolls unevenly"; "dried-out tobacco rolls badly"
roll up
A process whereby one option position is closed and a new one with a higher exercise price is established
roll up
form a cylinder by rolling; "roll up a banner"
roll up
form into a cylinder by rolling; "Roll up the cloth"
roll up
(adjective: roll-up) the user operation of creating an aggregate concept representing a new collection
roll up
get or gather together; "I am accumulating evidence for the man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of data for her thesis"; "She rolled up a small fortune
roll up
arrive in a vehicle: "He rolled up in a black Mercedes"
roll up
make into a bundle; "he bundled up his few possessions"
roll up
The act of aggregating detail data into a display of category summaries Commonly used in examining data in a data warehouse or OLAP application See drill down
roll up
{f} curtall
rolled
uttered with a trill; "she used rolling r's as in Spanish
rolled
past of roll
rolled
uttered with a trill; "she used rolling r's as in Spanish"
rolled
especially of petals or leaves in bud; having margins rolled inward
rolled
folded in on itself to form a roll; "the edges of the handkerchief were rolled and whipped"; "jeans with rolled-up legs"; "swatted the fly with a rolled newspaper"
rolled
{s} moved by turning over and over; formed into a cylinder, curled up; wrapped around a spool, wound up
rolled
rolled up and secured; "furled sails bound securely to the spar"; "a furled flag"; "his rolled umbrella hanging on his arm"
rolling
A follow up action in which the strategist closes options currently in the position and opens other options with different terms, on the same underlying stock
rolling
The process of shaping metal by passing it between rolls revolving at the same peripheral speed and in opposite directions In steel there are a number of different types of rolling mill for processing the ingot to its finished shape These are variously known as Cogging mills, Slabbing mills, Billet mills, Bar mills and Strip mills, which produce plate, sections, bars, sheet and strip Cold rolling of previously hot rolled strip is carried out to produce strip that is accurate to size and with a smooth bright polished surface
rolling
the act of robbing a helpless person; "he was charged with rolling drunks in the park
rolling
uttered with a trill; "she used rolling r's as in Spanish"
rolling
The process by which withered leaves are rolled to initiate enzymic oxidation
rolling
Rotating on an axis, or moving along a surface by rotation; turning over and over as if on an axis or a pivot; as, a rolling wheel or ball
rolling
propelling something on wheels
rolling
(1) (adjective for Blackwood and Gerber) in which the cheapest rebid outside the agreed suit asks for kings wholesale
rolling
A trading action in which the investor simultaneously closes an open derivatives position and creates a new position on the same derivative instrument
rolling
{i} act of moving by turning over and over; act of curling up; act of winding up; perilous action of throwing heavy items from the rear of a moving car
rolling
the act of robbing a helpless person; "he was charged with rolling drunks in the park"
rolling
The process of rolling the pattern onto the metal from a hardened steel die The cheapest way to reproduce an engine turned pattern for mass produced products The metal is rolled and then pressed into shape The engine turning will be undamaged even around hinges!
rolling
a deep prolonged sound (as of thunder or large bells)
rolling
Moving on wheels or rollers, or as if on wheels or rollers; as, a rolling chair
rolling
the process of crushing the leaves to initiate fermentation and impart twist
rolling
moving in surges and billows and rolls; "billowing smoke from burning houses"; "the rolling fog"; "the rolling sea"; "the tumbling water of the rapids"
roll