kap

listen to the pronunciation of kap
Türkçe - İngilizce
{i} container

These containers are pretty inexpensive. - Bu kaplar oldukça ucuzdur.

This container is completely watertight. - Bu kap tamamen su geçirmez.

{i} receptacle
{i} vessel

Please, urinate in this vessel! - Lütfen bu kap içerisine işeyin.

pot

How about staying for dinner? I'm making a big pot of stew. - Akşam yemeği için kalmaya ne dersiniz? Ben büyük bir kap güveç yapıyorum.

Tom moved the flower pot to the left and the secret door slid open. - Tom saksıyı sola doğru hareket ettirdi ve gizli kapıyı kaydırarak açtı.

cover

The hill used to be covered in snow. - Tepe karla kaplı olurdu.

The hill was all covered with snow. - Tepe tamamen karla kaplıydı.

cape
holder
binder
(woman's) cape
hollowware
case

In case of an earthquake, turn off the gas. - Bir deprem durumunda, gazı kapatın.

I'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do. - Buraya gelmeden önce buraya gelme ihtimaline karşı, yanımdaki kapı komşuma bir anahtar bırakacağım.

container , folder
coat
pot, vessel; dish, plate, utensil; container, receptacle; cover; (plak) sleeve, jacket; course
jacket

She handed him his jacket then opened the door and asked him to leave. - O, ona ceketini uzattı sonra kapıyı açtı ve onun gitmesini rica etti.

Hang your jacket on the hook by the door. - Ceketini kapının yanındaki askıya as.

utensil
{i} repository
course

The captain of the ship decided to change course. - Geminin kaptanı rota değiştirmeye karar verdi.

cape town
dish

Just after putting away the dishes, Joan heard the doorbell ring. - Tam bulaşıkları kaldırdıktan sonra, Joan kapı zilinin çaldığını duydu.

Put these dishes inside the drawer, please. - Bu kapları çekmeceye koyun lütfen.

top
(İnşaat) crucible
plate

Tom collects teddy bears, postcards and stamps, old coins, stones and minerals, number plates and hubcaps - in short: almost everything. - Tom oyuncak ayıları, kartpostal ve pulları, eski paraları, taş ve mineralleri, trafik plakaları ve jant kapaklarını yani kısacası hemen hemen her şeyi toplar.

Once the epiphyseal plates close, you can't grow any taller. - Büyüme kıkırdakları kapandığı an artık boyunuz uzayamaz.

reservoir
(Denizbilim) chamber
jerry can
can

I can't open the door. Do you have the key? - Ben kapıyı açamıyorum. Anahtarın var mı?

Can you pay off your loans in a year? - Kredini bir yılda kapatabilir misin?

{f} snapping
basin
{f} snatch

A stocky man with a swarthy complexion snatched Mary's handbag and disappeared into the crowd. - Esmer tenli tıknaz bir adam Mary'nin el çantasını kaptı ve kalabalığa doğru ortadan kayboldu.

Tom snatched the doll away from Mary. - Tom Mary'den bebeği kaptı.

{f} snap

Tom snapped his fingers and pointed to the door. - Tom parmaklarını şakırdattı ve kapıyı gösterdi.

The dog snapped up the meat. - Köpek eti havada kaptı.

snatch up
(Tekstil) cup

Indeed, I keep the cupboard closed. - Aslında, dolabı kapalı tutarım.

Tom bought two chocolate cupcakes with vanilla icing and gave one of them to Mary. - Tom vanilya kremalı iki çikolatalı kap kek aldı ve onlardan birini Mary'ye verdi.

snatchup
folder
Kap şehri
Cape Town
kap burnu
horn
kap kacak
dishes
kap kacak
utensils
kap kacak
pots and pans
kap kaçak
pots and pans
ölü küllerinin saklandığı kap
urn
balon (cam kap)
(Kimya) flask
kaplar
(İnşaat) ware
metal kap
cannister
toprak kap
crock
yedek kap
(Biyokimya) reservoir
ekmek yapılan taştan kap
bread bowl made from stone
geniş karınlı, dibi dar toprak kap
wide-bellied, narrow bottom pot
kaplar
Containers
Kutsal kap
Grail
Kutsal kap
holy grail
asite dayanıklı kap
carboy
ağzı delikli kap
sifter
aşai rabbani ayininde kullanılan kap
flagon
bakır kap
copper
basınçlı kap
autoclave
birincil kap
(Bilgisayar) primary container
boynuz biçimli kap
cornucopia
boş kap
empty
cilasız toprak kap
biscuit ware
damlayan şeyi toplayan kap
dripping pan
delikli kap
sifter
dereceli kap
graduate
fırına dayanıklı kap
ovenware
ikinci kap
(Otomotiv) secondary container
kalay kap
pewter
kalay ve kurşunlu kap kacak
pewter ware
kaplar
{i} dishes

Put these dishes inside the drawer, please. - Bu kapları çekmeceye koyun lütfen.

koruyucu kap
protective covering
kumlu taştan kap
stoneware
küçük toprak kap
pipkin
oluklu karton kap
corrugated container
porselen kap
China
radyoaktif madde sızdırmaz kurşun kap
coffin
savaşta kullanılan pis koku yayan kap
stinkpot
sekonder kap
(Otomotiv) secondary container
silindirik kap
cylindrical vessel
sofrada yemeği ısıtmakta kullanılan kap
chafing dish
tarak kabuğu şeklindeki kap
scallop shell
teflon kap
teflon cup
tek kap yemek
boiled dinner
teneke kap
tinpot
toprak kap
cruse
toprak kap
pot
toprak kap kırığı
crock
universal kap
universal container
yassı kap
pan
çatlak desenli çini kap
crackle
ölünün küllerinin koyulduğu kap
cinerary urn
ölünün küllerinin saklandığı kap
funeral urn
Türkçe - Türkçe
Kökeni ilk çağa dayanmakla birlikte özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Batı'da dinsel düşünceyi etkilemiş olan mistik eğilimli dini felsefe
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
Kapak, cilt
Topuk kemigi
Kap kacak
Gövdeyi omuzların üstünden çepeçevre saracak biçimde yapılmış olan bir tür üst giysisi
Türlü şeylerin taşınması veya saklanması için kullanılan torba, kılıf, çanta, sepet, sandık vb
Aşık kemiği
Sırta alınan, kolsuz manto veya kısa ceket
Afrika'da yaşayan vahşi kedi
Kadınların giydiği kolsuz üstlük
kap kacak
Pots and pans, kitchen utensils
kap kacak
Tencere, tava, sahan gibi mutfak eşyası
bileşik kap
Birleşik kap
birleşik kap
Alt tarafından birleştirilmiş kaplardan her biri
kap