on top of it

listen to the pronunciation of on top of it
İngilizce - Türkçe
üstüne üstlük
bir de
üstelik
on the top of it
üstüne üstlük
on top of
-e ek olarak, -in yanı sıra, ile beraber: He's doing this on top of his regular job. Bunu asıl işinden ayrı olarak yapıyor. He asked for a
on top of
ayrıca
on top of
üstünde

Tom silahını buzdolabının üstündeki kurabiye kavanozuna sakladı. - Tom hid the gun in the cookie jar on top of the refrigerator.

Tepenin üstünde bir mahzen kazıldı ve onlar evi yavaşça yoldan tepeye taşıdılar. - A cellar was dug on top of the hill and they slowly moved the house from the road to the hill.

on top of
-e ek olarak
on top of
ile beraber
on top of
tepesinde

Sen çan eğrisinin tepesindesin. - You're on top of the bell curve.

Tom bir terfi aldıktan sonra kendini dünyanın tepesindeymiş gibi hissediyordu. - Tom was feeling on top of the world after getting a promotion.

on top of
-in yanı sıra
on top of
üstüne

Bu kitabı diğerlerinin üstüne koy. - Put this book on top of the others.

Kayakları arabanın üstüne koydu. - He put the skis on top of the car.

on top of
-e ilaveten
on top of that
üstelik
on top of
in tepesinde
on top of
üstelik
on top of
-e ek olarak, -in yani sıra, ile beraber: "He's doing this on top of his regular job. - Bunu asıl işinden ayrı olarak yapıyor.", "She asked for a promotion, and on top of that she wanted a raise. - Terfiini istedi; bir de üstüne üstlük bir maaş artışı talep etti."
on the top of it
üstelik
on the top of it
bir de
on top of
-in tepesinde
İngilizce - İngilizce

on top of it teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

on top of
Fully informed about, and in control of something; up to speed with

I have sorted out the problems and am now on top of the situation.

on top of
In addition to something else

. . and on top of all that, I got a puncture!.

on top of
Atop
On top of that
thereatop
on top of
over all of, over the surface of; in addition to
on top of it

  Türkçe nasıl söylenir

  ôn tôp ıv ît

  Telaffuz

  /ˈôn ˈtôp əv ət/ /ˈɔːn ˈtɔːp əv ɪt/

  Etimoloji

  [ 'on, 'än ] (preposition.) before 12th century. Middle English an, on, preposition & adverb, from Old English; akin to Old High German ana on, Greek ana up, on.

  Günün kelimesi

  pithecanthropus