deliberate

listen to the pronunciation of deliberate
İngilizce - Türkçe

deliberate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

{s} kasti O kastiydi. - It was deliberate.
kasten
maksatlı
{s} kasıtlı O kasıtlı mı? - Is that deliberate?
düşünülmüş
planlı
{f} tartmak
düşünerek
{s} tasarlanmış
müzakere etmek
düşünüp taşınmak
görüşmek
ölçülü
müzakere
ölçünmek
tartışmak
önceden tasarlanmış
tartışma
ölçüp biçmek
temkinli
ağır
düşünmek
üzerinde durmak
dikkatli
{f} düşün
{s} planlanmış
{f} danışmak
mahsus
önceden düşünülmüş
mahsus düşünceli
{s} tedbirli
{f} üzerinde tartışmak
aklı başında
kasıtlı/temkinli O kasıtlı mı? - Is that deliberate?
telaşsız
{s} emin
deliberately kasten
incelikli
deliberate murder
Kasten / planlanmış adam öldürme
deliberate attack
(Askeri) planlı taarruz
deliberate consideration; knowledge
kasten göz; bilgi
deliberate future action
bilhassa yapılan bir gelecek zaman eylemi
deliberate action
(Kanun) kasıtlı fiil
deliberate ambush
(Askeri) Ayrıntılı pusu
deliberate ambush
(Askeri) hazırlıklı pusu
deliberate attack
(Askeri) HAZIRLIKLI TAARRUZ: Düşmanı imha etmek, ele geçirmek ve yakalamak için önceden planlanmış, ateş gücü kullanımı özelliği olan bir taarruz
deliberate attack
(Askeri) Hazırlıklı (planlı) taarruz
deliberate breaching
(Askeri) HAZIRLIKLI YARMA: Bir mayın tarlası veya açık bir rota üzerinde barikat veya tahkimatlarla sistematik olarak planlanan ve yaratılan bir hat
deliberate breaching
(Askeri) hazırlıklı yarma
deliberate crossing
(Askeri) hazırlıklı geçiş
deliberate crossing
(Askeri) HAZIRLIKLI GEÇİŞ: Bir nehir veya akarsu yatağını, geniş planlama ve detaylı hazırlık gerektiren, geçiş. Bak. "hasty crossing"
deliberate decontamination
(Çevre) dikkatli temizleme
deliberate defence
(Askeri) hazırlıklı savunma
deliberate defense
(Askeri) HAZIRLIKLI SAVUNMA: Düşmanla temasın bulunmadığı veya yakın olmadığı ve arazinin savunmaya hazırlanması için zaman mevcut olduğunda yapılan savunma. Bu savunma normalde; genel olarak küçük koruganlardan, engellerden ve muharebe sisteminden oluşan geniş bir tahkimatlı bölgeyi içine alır. Bak. "hasty defense"
deliberate field fortification
(Askeri) HAZIRLANMIŞ SAHRA TAHKİMATI: Düşmanla temas başlamadan önce inşa edilen avcı çukuru, siper, top mevzii veya engeller. Hazırlanmış sahra tahkimatı; genel olarak, ateş veya taarruz tehdidi altında inşa edilen acele sahra tahkimatından daha çok titizlikle meydana getirilir
deliberate fire
(Askeri) YAVAŞ ATEŞ: Atış tanzimlerine imkan vermek, özel taktik icapları karşılamak veya cephaneden tasarruf etmek maksadıyla, normal ateş hızından isteyerek, daha yavaş yapılan ateş. Buna "slow fire" da denir. Bak. "fire"
deliberate mine field
(Askeri) HAZIRLANMIŞ MAYIN TARLASI: Her an muhtemel düşman taarruzuna karşı korunmak için, dikkatle ve yavaş yavaş meydana getirilen mayın tarlası. Daha büyük süratle meydana getirilen mayın tarlasına acele mayın tarlası "hasty mine field" denir
deliberate minefield
(Askeri) hazırlanmış mayın tarlası
deliberate speech
(Dilbilim) özenli konuşma
İngilizce - İngilizce

deliberate teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Formed with deliberation; well-advised; carefully considered; not sudden or rash The opinion resulted in a deliberate measure.
Of a person, weighing facts and arguments with a view to a choice or decision; carefully considering the probable consequences of a step; circumspect; slow in determining The jury took eight hours to deliberate upon the guilt of the accused.
Not hasty or sudden; slow The prime minister resided over the cautious, deliberate action.
Done on purpose; intentional Tripping me was deliberate action.
To consider carefully It is now time for the jury to deliberate the guilt of the defendant.
If you do something that is deliberate, you planned or decided to do it beforehand, and so it happens on purpose rather than by chance. Witnesses say the firing was deliberate and sustained. = intentional + deliberately de·lib·er·ate·ly It looks as if the blaze was started deliberately Mr Christopher's answer was deliberately vague
To weigh in the mind; to consider the reasons for and against; to consider maturely; to reflect upon; to ponder; as, to deliberate a question
{v} to debate, think, muse, hesitate
{a} circumspect, wary, advised, flow
marked by careful consideration or reflection; "a deliberate decision
by conscious design or purpose; "intentional damage"; "a knowing attempt to defraud"; "a willful waste of time" marked by careful consideration or reflection; "a deliberate decision
Formed with deliberation; well-advised; carefully considered; not sudden or rash; as, a deliberate opinion; a deliberate measure or result
Done on purpose Premeditated Careful in deciding Not rash
Weighing facts and arguments with a view to a choice or decision; carefully considering the probable consequences of a step; circumspect; slow in determining; applied to persons; as, a deliberate judge or counselor
To take counsel with one's self; to weigh the arguments for and against a proposed course of action; to reflect; to consider; to hesitate in deciding; sometimes with on, upon, about, concerning
by conscious design or purpose; "intentional damage"; "a knowing attempt to defraud"; "a willful waste of time"
{s} carefully considered, intentional; slow, unhurried, methodical
discuss the pros and cons of an issue
To consider all of the evidence and arguments presented in regard to a particular matter
If a movement or action is deliberate, it is done slowly and carefully. stepping with deliberate slowness up the steep paths. + deliberately de·lib·er·ate·ly The Japanese have acted calmly and deliberately
think about carefully; weigh; "They considered the possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your mind"
If you deliberate, you think about something carefully, especially before making a very important decision. She deliberated over the decision for a long time before she made up her mind The Court of Criminal Appeals has been deliberating his case for almost two weeks. = ponder. to think about something very carefully
with care and dignity; "walking at the same measured pace"; "with all deliberate speed"
carefully thought out in advance; "a calculated insult"; "with measured irony"
To consider all the evidence and arguments related to a case that were presented in court
{f} discuss, debate; carefully consider
marked by careful consideration or reflection; "a deliberate decision"
produced or marked by conscious design or premeditation; "a studied smile"; "a note of biting irony and studied insult"- V L Parrington
knowing
deliberate smoke
Smoke operations which are planned with much detail for implementation over large areas or relatively long time periods
deliberate attack
intentional aggression, intentional assault or offensive
deliberate defense
a defensive organized before contact is made with the enemy and while time for organization is available; usually includes a fortified zone (with pillboxes) and communication systems
deliberate planning
careful planning
deliberate