taking ones time, slowly and carefully

listen to the pronunciation of taking ones time, slowly and carefully
İngilizce - Türkçe

taking ones time, slowly and carefully teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten O, sokakta kasten beni görmezlikten geldi. - She deliberately ignored me on the street.
deliberately
kasıtlı olarak Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.
deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce

taking ones time, slowly and carefully teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

deliberately
taking ones time, slowly and carefully