taking ones time, slowly and carefully

listen to the pronunciation of taking ones time, slowly and carefully
İngilizce - Türkçe

taking ones time, slowly and carefully teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten

O, camı kasten kırdı. - He deliberately broke the glass.

Kasten yüksek sesle konuşuyorum. - I am deliberately speaking loudly.

deliberately
kasıtlı olarak

Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.

Ben sokakta onu geçtiğimde o kasıtlı olarak beni görmezden geldi. - He deliberately ignored me when I passed him in the street.

deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce
deliberately
taking ones time, slowly and carefully