taking one's time, slowly and carefully

listen to the pronunciation of taking one's time, slowly and carefully
İngilizce - Türkçe

taking one's time, slowly and carefully teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten

O benim mesajlarımı açtı ve kasten onları görmezden geldi. - She opened my messages and ignored them deliberately.

O, camı kasten kırdı. - He deliberately broke the glass.

deliberately
kasıtlı olarak

Ben sokakta onu geçtiğimde o kasıtlı olarak beni görmezden geldi. - He deliberately ignored me when I passed him in the street.

Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.

deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce
deliberately

After being called upon, he strode deliberately up to the blackboard.

Taking ones time, slowly and carefully
deliberately
taking one's time, slowly and carefully