taking one's time, slowly and carefully

listen to the pronunciation of taking one's time, slowly and carefully
İngilizce - Türkçe

taking one's time, slowly and carefully teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten

O benim mesajlarımı açtı ve kasten onları görmezden geldi. - She opened my messages and ignored them deliberately.

Kasten yüksek sesle konuşuyorum. - I am deliberately speaking loudly.

deliberately
kasıtlı olarak

O, camı kasıtlı olarak kırdı. - He deliberately broke the glass.

O, kasıtlı olarak bir çatışmayı provoke etmeye devam etti. - He deliberately kept on provoking a confrontation.

deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce
deliberately

After being called upon, he strode deliberately up to the blackboard.

Taking ones time, slowly and carefully
deliberately
taking one's time, slowly and carefully