tartışma

listen to the pronunciation of tartışma
Türkçe - İngilizce

tartışma teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

discussion The discussion was intellectually stimulating. - Tartışma entellektüel olarak tahrik ediciydi.
debate This debate is silly. - Bu tartışma aptalca.
(Hukuk) dispute The union has asked for the mediation of the government in the dispute. - Sendika tartışma için hükümetten arabuluculuk istedi.
argument They seem to be having an argument. - Bir tartışma yaşıyor gibi görünüyorlar.
quarrel John had a violent quarrel with his wife. - John, eşi ile şiddetli bir tartışma yaşadı.
controversy
jangle
moot
hassle
parley
debate; discussion; argument, dispute
discussion, argument, dispute, tiff, debate, contention, controversy
rap
disputation
row
brawl
breeze
argumentation
disagreement
bickering
broil
altercation
cross talk
contest
bust up
contestation
contention
{i} sparring
deliberation
conference
tiff
disputing
deliberate
argue Never argue with a drunk. - Bir sarhoşla asla tartışma.
setto
polemic
teach-in
dustup
{i} quarrelling
rencounter
teach in
{i} spar
wordy warfare
{i} wrangle
bicker
fray
shooting match
tartışma götürmez
unassailable
tartışma götürmez
beyond dispute
tartışma götürmez
unquestionable
tartışma kabul etmez
beyond cavil
tartışma konusu
contention
tartışma konusu
point at issue
tartışma konusu
moot point
tartışma konusu
bone
tartışma konusu dava
moot case
tartışma olsun diye zayıf tarafı savunan kimse
devil's advocate He got tired of being the devil's advocate and now agrees with every idea they suggest, no matter how dumb. - O, şeytanın avukatı olmaktan usandı ve ne kadar aptalca olursa olsun, şimdi onların önerdiği her fikri kabul ediyor.
tartışma ortamı
platform
tartışma yanlısı kimse
controversialist
tartışma çıkarmak
hassle
itiraz etme, tartışma
dispute The union has asked for the mediation of the government in the dispute. - Sendika tartışma için hükümetten arabuluculuk istedi.
açıkça tartışma
ventilation
bağırarak tartışma
brawling
benimle tartışma
but me no buts
edebi tartışma
literary argument
geniş bir alanda yapılan tartışma
(Hukuk) a wide-range debate
gürültülü tartışma
rumpus
hararetli tartışma
battle royal
karşı tartışma
con
sonuca ulaşmayan tartışma
corker
sorunu kökünden çözen tartışma
clincher
şiddetli tartışma
ironclad argument
Türkçe - Türkçe

tartışma teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Ağız kavgası, münakaşa
Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma: "Karşısındakilerin tartışmaları çabuk bıraktıklarına da dikkat etmedi."- T. Buğra
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma: "Bir yazarın eserini anlamak için onun kişiliği üzerine bilgi edinmek gerekir mi sorunu öteden beri edebiyatçılar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır."- A. Ş. Hisar
Ağız kavgası, münakaşa: "Belki de komşulardan çekindiğinden tartışmayı kesmek gereğini duyuyor."- H. Taner
münakaşa
toplu tartışma
Forum
İngilizce - Türkçe

tartışma teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tartışma konusu olan dava
(Kanun) moot case
tartışma