tasarlanmış

listen to the pronunciation of tasarlanmış
Türkçe - İngilizce
conceived
intended

This History textbook is intended for High school students. - Bu Tarih ders kitabı lise öğrencileri için tasarlanmış.

Intended for children, the book entertains grown-ups. - Çocuklar için tasarlanmış kitap yetişkinleri eğlendiriyor.

prepense
planned
deliberate
designed

This product has been designed with the highest concern for safety. - Bu ürün güvenlik için en yüksek kaygı ile tasarlanmıştır.

University education is designed to expand your knowledge. - Üniversite eğitimi bilginizi genişletmek için tasarlanmıştır.

engineered
intentional
desıgned
tasarlanmış harekat kabiliyeti
(Askeri) designed operational capability
tasarlanmış plan
(Hukuk) scenario
tasarlanmış raporlama teknik kontrolü
(Askeri) designated reporting technical control
etek gibi tasarlanmış elbise
shirtdress
etkinin tasarlanmış orta noktası; etkinin arzu edilen orta noktası
(Askeri) designated mean point of impact; desired mean point of impact
tasarlanmış