bile bile

listen to the pronunciation of bile bile
Türkçe - İngilizce

bile bile teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

knowingly
on purpose
intentionally
purposively
wilful
(Kanun) prepensely
intentional
with malice aforethought
purposedly
deliberately
apurpose
purposely
wittingly
by design
consciously
scienter
purposely, deliberately, intentionally, knowingly, by design, on purpose, with one's eyes open
advisedly
designedly
flagrantly
maliciously
witting
knowing Having misconceptions of what mathematics is is even more ordinary than not knowing how to spell my name. - Matematiğin ne olduğu ile ilgili yanılgıların olması ismimi nasıl heceleyeceğinizi bilmediğinizden bile daha sıradandır.
flagrant
bile bile yapılan
intentional
bile bile yapılan
voluntary
bile bile zarar vermek istemek
(deyim) have it in for
bile
even Haluk didn't even know Mine had left. - Rauf Mine'nin gittiğini bile bilmiyordu.
olsa bile
even if
bile
as well
burnu bile kanamamış
unscathed
bile
even if
sa bile
though I work even though I'm on vacation. - Tatil günlerinde bile çalışıyorum.
bile
even though I work even though I'm on vacation. - Tatil günlerinde bile çalışıyorum.
bile
ever though
bile
at that We weren't even in Boston at that time. - O zaman biz bile Boston'da değildik.
bile artık
at that We weren't even in Boston at that time. - O zaman biz bile Boston'da değildik.
bile olsa
although Although marriage is a great thing, don't worry; what should be yours will be yours. - Evlilik büyük bir şey olsa da, endişelenme, ne senin olması gerekiyorsa, senin olacak.
bile olsa
even though I work even though I'm on vacation. - Tatil günlerinde bile çalışıyorum.
böyle olsa bile
even so My uncle’s whole family came to hear the storyteller, and even some of my aunt’s relatives from the neighboring housing on the other side of the hill. - Amcamın bütün ailesi hikaye anlatıcısını dinlemek için geldi ve tepenin diğer tarafındaki komşu konuttan halamın akrabalarından bazıları bile.
iken bile
even as You haven't even asked me what I want to do. - Ne yapmak istediğimi sen bile bana sormadın.
bile
nor yet
bile acids
Even acids
bile değil
not even a He's not even aware that it bothers me. - Onun bana zahmet verdiğinin farkında bile değil.
bir dikili ağacı bile olmamak
Not even a tree planted
düşüncesi bile
Even thought He even thought I lied. - Yalan söylediğimi bile düşünüyordu.
kılı bile kıpırdamadan
Without a tremor
umurunda bile değil
not care She drives not carefully but slowly. - O dikkatli değil ama yavaşça sürer.
Bile
(Tıp) Karaciğerde üretilen ve Safra Kesesinde depo edilen sıvı,Safra. Safra yağlanmamaya ve vücuttaki bozulmuş,çürümüş atıklardan kurtulmaya yardım eder
Bile Acids
(Tıp) Safra ile çalışan ve Karaciğerde üretilen yağlanmamayı sağlayan asitler
Bile Ducts
(Tıp) Safrayı depolanmak üzere karaciğerden Safra Kesesine ve hazımda (Sindirimde) kullanmak üzere İnce Barsaklara taşıyan tüpler(Kanallar).Safra Kanalları
Common Bile Duct
(Tıp) Karaciğerden İnce barsağa Safra taşıyan Kanal. Müşterek Safra Kanalı
Common Bile Duct Obstruction
(Tıp) Genelde Safra taşlarının yol açtığı Safra Kanalı Tıkanması
aklımın köşesinden bile geçmez
I will be damned if
aklının köşesinden bile geçmeme
no concept of
bekleme durumunda bile
even at standby state
bile
even; already; even if, even though
bile
as much as
bile
even: Şefik bile gelemedi. Even Şefik couldn't come. Sağır sultanı bile dinlemedi. She didn't even listen to the deaf sultan. Onu yapsan bile bir şey değişmez. Even if you do that it won't change anything
bile
very
bile
already "Would you like a drink?" "I've already got one." - "Bir içki ister miydin?" "Bir tane aldım bile."
bir damla bile
not a dreg
burnu bile kanamadan
with a whole skin
burnu bile kanamadan
in a whole skin
burnu bile kanamadan kurtulmak
escape uninjured
burnu bile kanamadan kurtulmak
escape unhurt
burnu bile kanamadan kurtulmak
escape unharmed
değil a let alone: Süt değil a, su bile yok
There is no water, let alone milk
dişinin kovuğuna bile gitmemek/dişinin kovuğunu doldurmamak
(for food) not to be enough to satisfy one
dünya (Peygamber) Süleyman'a bile kalmamış
(Atasözü) No man can live forever
fazla bile olmak
rate high with smb
hiç de bile
like hell
iplemem bile
i don't care two hoots
iplemem bile
I don't give a fuck! [sl.]
işten (bile) değil!
(Konuşma Dili) It's very easy
kargalar bile güler
it's enough to make a cat laugh
karıncayı bile incitmemek/ezmemek
not to hurt an ant, to be very tenderhearted
karıncayı bile incitmez
would not harm a fly
karıncayı bile incitmez
would not hurt a fly
kötü adamın bile hakkını vermek
give the devil his due
kılını bile kıpırdatmamak
to not to turn a hair
kılını bile kıpırdatmamak/oynatmamak
not to turn a hair, not to bat an eyelash, to appear completely unmoved
o zaman bile
even then Even if only one Russian hamlet remains, even then Russia will revive. - Sadece bir Rus köyü kalsa bile, o zaman bile Rusya yeniden dirilecektir.
olsa bile
even though I work even though I'm on vacation. - Tatil günlerinde bile çalışıyorum.
olsa bile
even so My uncle’s whole family came to hear the storyteller, and even some of my aunt’s relatives from the neighboring housing on the other side of the hill. - Amcamın bütün ailesi hikaye anlatıcısını dinlemek için geldi ve tepenin diğer tarafındaki komşu konuttan halamın akrabalarından bazıları bile.
olsa bile
even then Even if only one Russian hamlet remains, even then Russia will revive. - Sadece bir Rus köyü kalsa bile, o zaman bile Rusya yeniden dirilecektir.
parmakını bile oynatamamak/kıpırdatamamak
not to be able to move a muscle (owing to fatigue)
parmakını bile oynatmamak/kıpırdatmamak
not to lift so much as a finger (to help)
parmağını bile kıpırdatmamak
not to lift a finger, not to raise a finger, not to stir a finger
parmağını bile oynatmamak
not to lift a finger
sağır sultan bile duydu
(Konuşma Dili) Everybody and his brother's heard about it./Everybody from here to China knows about it
soluk bile almamak
(deyim) not to breathe a syllable
su içene yılan bile dokunmaz
(Atasözü) It's wrong to attack a person while he's drinking water, even if he is one's enemy
sıyrık bile almadan
in a whole skin
sıyrık bile almadan
with a whole skin
tırnakının kiri bile olamamak
(for one person) to be very inferior to (another), be nothing compared to (another)
tırnağı bile olamaz
not a patch on
yanına bile yaklaşmamak
not to touch with a bargepole
yanından bile geçmemiş
It doesn't have even the slightest connection with .../It doesn't bear even the faintest resemblance to
yeter ve artar bile
enough and to spare
zerre kadar bile değil
not an iota
zerresi bile yok
not a jot
zırnık bile koklatmamak
not to give (even) a smallest bit
çeyreği bile olamaz
not a quarter as good
çok bile olmak
(birine) rate high with smb
ölüyü bile güldürür
it's enough to make a cat laugh
şimdi bile
still, yet
İngilizce - İngilizce

bile bile teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

bile
bitterness of temper; ill humour; irascibility
bile
A bitter brownish-yellow or greenish-yellow secretion produced by the liver, stored in the gall bladder, and discharged into the duodenum where it aids the process of digestion
bile
Two of the four humours, black bile or yellow bile, in ancient and medieval physiology
bile acid
any of the steroid acids produced by the liver, such as cholic acid, that occur in bile as sodium salts and serve to neutralize the contents of the stomach as they enter the duodenum and to aid the emulsification and absorption of fats
bile duct
Any of a number of long tube-like structures that carry bile
bile ducts
plural form of bile duct
bile pigment
Any of several coloured compounds derived from porphyrin that are found in bile; principally bilirubin and biliverdin
bile salt
The sodium salt of a bile acid; produced by the bile to neutralize the products leaving the stomach and to emulsify fatty material in it
bile soap
A mixture of bile from slaughtered animals and soap; once used to remove heavy stains from textiles
black bile
One of the four humours of ancient and mediaeval physiology, that was believed to be secreted by the kidneys and spleen and to cause melancholy and sadness when present in excess
violet red bile agar
A mixture of agar with peptone, yeast extract, bile salts and crystal violet; it is used for enumerating coliform bacteria in dairy products
yellow bile
One of the four humours of ancient and mediaeval physiology, that was believed to be secreted by the liver and to cause irascibility, anger, and bad temper when present in excess
bile
{n} a thick bitter liquor, an angry swelling
black bile
[MASS NOUN] (in medieval science and medicine) one of the four bodily humours, believed to be associated with a melancholy temperament. Also called MELANCHOLY
bile
n juice secreted by the gall bladder
bile
a solution made in the liver and stored in the gallbladder; this solution contains emulsifiers that aid in the digestions of fats by forming micelles
bile
a yellow, green fluid made in the liver and stored in the gallbladder Bile may then pass through the common bile duct into the small intestine where some of its components aid in the digestion of fat
bile
A yellow or orange fluid made by the liver Bile is stored in the gallbladder It passes through the common bile duct into the duodenum, where it helps digest fat
bile
A thick brown liquid made by the liver that helps the body digest fats It is stored in the gallbladder and released when food enters the small intestine
bile
A bitter yellowish substances that is released by the liver
bile
The secretion of the liver that aids in the digestion of fats by emulsifying them & that serves to excrete bile pigments, heavy metals & other waste prodts of metabolism
bile
Dance  
bile
Bitterness of feeling; choler; anger; ill humor; as, to stir one's bile
bile
A boil
bile
Its characteristic constituents are the bile salts, and coloring matters
bile
It passes into the intestines, where it aids in the digestive process
bile
emulsifier of fat; breaks fat down into easily metabolized droplets
bile
A yellow, or greenish, viscid fluid, usually alkaline in reaction, secreted by the liver
bile
a greenish-yellow fluid secreted by the liver and stored in the gallbladder Bile contains cholesterol, lecithin, water, bile salts and waste products such as bilirubin and some drugs Bile salts allow the digestion and the intestinal absorption of fats and then of fat-soluble vitamins (A, D, E and K)
bile
Bile is a liquid produced by your liver which helps you to digest fat
bile
{i} bitter liquid secreted by the liver; bitterness
bile
Bile is the bad-smelling liquid that comes out of your mouth when you vomit with no food in your stomach
bile
Bile is anger or bitterness towards someone or something. He aims his bile at religion, drugs, and politics. Greenish-yellow liver secretion passed to the gallbladder for concentration, storage, or transport into the duodenum for fat digestion. Bile contains bile acids and salts, cholesterol, and electrolyte chemicals that keep it slightly acidic. In the intestine, products of the acids and salts emulsify fat and reduce its surface tension to prepare it for the action of pancreatic and intestinal fat-splitting enzymes
bile
a digestive juice secreted by the liver and stored in the gallbladder; aids in the digestion of fats
bile
fluid produced by the liver that is transported to the intestines to help digestion and remove waste products
bile
green fluid produced by the liver and stored in the gallbladder, where it is released into the duodenum to aid in the digestion and absorption of fats
bile
a digestive fluid made by the liver and stored in the gallbladder which helps digest fats
bile
A by-product of the liver, the fluid flows to the intestines to aid in digestion and remove waste
bile
– yellowish-brown or green fluid secreted by the liver; this liquid carries away waste and helps in the digestive process
bile
A fluid produced by the liver, stored in the gallbladder and released into the small intestine to help absorb dietary fats
bile
Alkaline liquid produced by the liver and stored in the gall bladder Assists in the digestion and absorption of fats by the action of bile salts, which chemically reduce fatty substances an decrease the surface tension of fat droplets so that they are broken down
bile
The yellowish-brown or green fluid secreted by the liver and discharged into the duodenum, where it aids digestion
bile
stored in both the liver and gallbladder, it is important as a digestive juice due to its emulsifying action which facilitates the digestion of fats in the intestines, as well as stimulating peristalsis
bile acid
any of the liver-generated steroid acids and stored with bile
bile acid
A cholesterol-derived detergent molecule, such as cholic acid, which is secreted by the gallbladder into the intestine to assist in the absorption of dietary lipids
bile acid
a fluid produced by the liver and used for fat digestion
bile acid
Any of the liver-generated steroid acids, such as cholic acid, that commonly occur in the bile in combination with glycine and taurine as sodium salts
bile acid
A 24-C steroid that occurs in the bile in the formn of bile salt Cholic acid & chenodeoxycholic acid are sometimes referred to as primary bile acids; they may be hydroxylated by bacteria in the digestive tract to yield the sec bile acids, deoxycholic acid & lithocholic acid resp
bile duct
tube that carries bile from the liver or gallbladder to the small intestines (Anatomy)
bile duct
a duct formed by the hepatic and cystic ducts; opens into the duodenum
bile duct
Any of the excretory passages in the liver that carry bile to the hepatic duct, which joins with the cystic duct to form the common bile duct opening into the duodenum
bile pigments
{i} (Anatomy) coloring materials of the bile
bile salt
a salt of bile acid and a base; functions as an emulsifier of lipids and fatty acids
black bile
a humor that was once believed to be secreted by the kidneys or spleen and to cause sadness and melancholy
black bile
One of the four humors of ancient and medieval physiology, supposed to cause melancholy when present in excess
common bile duct
The duct formed by the union of the cystic duct and the hepatic duct that carries bile from the liver and the gallbladder to the duodenum
common bile duct
a duct formed by the hepatic and cystic ducts; opens into the duodenum
yellow bile
One of the four humors of ancient and medieval physiology, thought to cause anger and bad temper when present in excess; choler
yellow bile
a humor that was once believed to be secreted by the liver and to cause irritability and anger
Türkçe - Türkçe

bile bile teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Bilerek, isteyerek, önceden tasarlayarak, düşünülerek, kasten
bir dikili ağacı bile olmamak
(deyim) Mali mülkü olmamak, hiç bir şeyi olmamak
MU'BİLE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Meâbil) Yassı, uzun ok temreni
bile
Üstelik
bile
Da, de, dahi
bile
Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay. Üstelik
bile
Birlikte
İngilizce - Türkçe

bile bile teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bile
garaz
bile
{i} öd
bile acid
(Biyokimya) öd asidi
bile acids
(Anatomi) safra asitleri
bile acids and salts
(Tıp) safra asitleri ve tuzları
bile calculus
(Anatomi) safra taşı
bile cyst
(Anatomi) safrakesesi
bile duct
(Anatomi) öd kanalı
bile duct
ödyolu
bile duct diseases
(Tıp) safra kanalı hastalıkları
bile duct neoplasms
(Tıp) safra kanalı tümörleri
bile duct obsruction
(Tıp) safra kanalı obstrüksiyonu
bile ducts
(Tıp) safra kanalları
bile juice
(Anatomi) safra Safra kesesi safra üretir. - The gallbladder produces bile.
bile pigments
(Tıp) safra pigmentleri
bile pigments
(Kimya) safra boyarmaddeleri
bile salt
(Biyokimya) öd tuzu
bile salts
safra tuzları
black bile
melankoli
common bile duct
(Tıp) ana safra yolu
common bile duct
(Tıp) müşterek safra kanalı
bile
aksilik
bile
sinirlilik
bile
safra Safra kesesi safra üretir. - The gallbladder produces bile.
bile
huysuzluk
bile acid
safra asidi
bile duct
safra arnası
bile duct
safra kanalı
bile pigment
safra sarısı
bile pigment
safra pigmenti
bile salt
safra tuzu
common bile duct
koledok kanalı
yellow bile
Sarı safra
bile
öd safra
bile
(Tıp) Öd, safra, bilis
bile
huysuzluk/safra Safra kesesi safra üretir. - The gallbladder produces bile.
bile
{i} garaz, kin
bile
{i} huysuzluk, terslik, aksilik
common bile duct calculi
(Tıp) ana kanal safra taşı
common bile duct diseases
(Tıp) koledok hastalıkları
common bile duct neoplasms
(Tıp) koledok tümörleri
intrahepatic bile ducts
(Tıp) intrahepatik safra kanalları
ruhu bile duymamak
not notice whatsoever
ruhu bile duymamak
be completely unaware of
bile bile