incelikli

listen to the pronunciation of incelikli
Türkçe - İngilizce
deliberate
courteous
refined
nuanced
subtle

We need something a bit more subtle. - Biraz daha incelikli bir şeye ihtiyacımız var.

polite
refined, polite, courteous
refined, well-bred
elaborate
sophisticate
incelik
delicacy
incelik
{i} fineness
incelik
Grace

Latinos can't promote themselves gracefully, kowtowing to others! - Latinler başkalarına el pençe divan dururken, kendilerini incelikle tanıtamaz!

The dragonfly gracefully passed over the water. - Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti.

incelikli bir şekilde
deliberately
incelikli anlatım biçimi
(Dilbilim) honorifics
incelikli anlatım biçimleri
(Dilbilim) honorifics
incelikli bir biçimde
refinedly
incelikli biçim
(Dilbilim) polite form
incelikli düzenek
elaborated code
incelik
polite

It is polite of her to write me back at once. - Bana hemen yanıt yazması inceliktir.

incelik
{i} subtlety
incelik
{i} touch
incelik
polish
incelik
elaborateness
incelik
attentive
incelik
kindness
incelik
tenuity
incelik
seagoing
incelik
finess
incelik
(Telekom) precision
incelik
uninviting
incelik
urbanity
incelik
{i} politeness
incelik
elegancy
incelik
chivalry
incelik
attentiveness
incelik
decency
incelik
cultivate
incelik
trick
incelik
easiness
incelik
comity
incelik
thinnes
incelik
{i} discretion
incelik
tact
incelik
slender
incelik
niceness
incelik
technicality
incelik
keenness
incelik
gracefulness
incelik
nicety
incelik
point
incelik
subtility
incelik
thinness, slimness; courtesy, kindness, refinement, elegance, civility; subtlety, finesse; detail
incelik
{i} thinness
incelik
slenderness
incelik
fragility
incelik
finesse
incelik
refinement
incelik
slimness
incelik
daintiness
incelik
courtesy
incelik
civility
incelik
tact, delicacy, finesse
incelik
subtlety, fine point
incelik
fineness, delicacy (of workmanship)
incelik
detail
incelik
graceful

Laura danced gracefully. - Laura incelikle dans etti.

The dragonfly gracefully passed over the water. - Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti.

incelik
{i} slightness
incelik
elegance
incelik
slenderness, slimness, thinness
incelik
ethereality
incelik
filminess
Türkçe - Türkçe

incelikli teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

incelik
Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri
incelik
Ayrıntı
incelik
İnce davranış gösterme, zarafet, nezaket
incelik
İnce olma durumu
incelik
Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri: "Oyunculuk sanatının inceliklerini ya ustalarından öğrenip ya da kendi kendine arayıp bularak sonradan edinmişti."- H. Taner
incelik
Ayrıntı: "Necati'ye vaziyeti bütün inceliğiyle anlattım."- O. Kemal
incelik
İnce olma durumu. İnce davranış gösterme, zarafet, nezaket: "Yüzündeki incelik, olgunluk, onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor."- H. E. Adıvar
İncelik
(Osmanlı Dönemi) REHAFE
incelikli