mahsus

listen to the pronunciation of mahsus
Türkçe - İngilizce
on purpose

You're doing it on purpose! - Bunu mahsus yapıyorsun!

reserved for, set aside for, for
especially, particularly
intentionally, deliberately, on purpose
peculiar to, special to, unique to
intentional
as a joke, jokingly, in jest
purposely
peculiar to, proper to; reserved for; intentionally, purposely, on purpose; just for fun, for fun, in jest
intentionally
by design
wilfully
(Kanun) ad hoc
express
proper to
just for fun
deliberately
peculiar
particular
purpose

You're doing it on purpose! - Bunu mahsus yapıyorsun!

studied
deliberate
purposefully
intention
kendine mahsus
unique
şaka olarak, şaka diye, mahsus
in jest, I jest, off
umuma açık/mahsus open
to the public, open to all
zata mahsus
private, personal
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Duyulmuş. Hissedilmiş. Derk olunmuş. Duyulan
(Osmanlı Dönemi) Aşikâr, belli, zâhir, meydanda
Özgü: "Her sanata mahsus aletler vardır
Belli, ortada, aşikâr
Duyulan, anlaşılan, hissedilen
Bize de böyle bir şeyler lazım..."- H. R. Gürpınar
Daima kendimize mahsus, kendimize münhasır biliriz."- N. Kemal. Özel: "Kayseri'nin sayın valisine mahsus selam ederim."- B. R. Eyuboğlu. Özel olarak, bilhassa
Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır: "Vatan bizim kılıcımızın ekmeğidir
Bilerek, isteyerek: "... kapıyı mahsus açık bırakmıştı."- A. İlhan. Şaka olarak, şakadan
Şaka olarak, şakadan
Özel
Bilerek, isteyerek
(Osmanlı Dönemi) ayrılmış, tâyin edilmiş yalnız birine ait olan, hususileşmiş
Özel olarak, bilhassa
Özgü
Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır
abdi mahsus
(Osmanlı Dönemi) seçilmiş kul olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
kendine mahsus
Kendine özgü
zata mahsus
Kişiye özel
mahsus