tartmak

listen to the pronunciation of tartmak
Türkçe - İngilizce
weigh

I have to weigh my options. - Seçeneklerimi tartmak zorundayım.

An astute reader should be willing to weigh everything they read, including anonymous sources. - Akıllı bir okuyucu, anonim kaynaklar dahil, okudukları her şeyi tartmak için istekli olmalıdır.

plumb
evaluate
set
size up
think something over
take the gauge of
size-up
to size up, evaluate. tartarak yenmek (for a greased wrestler) to win a fall by lifting (his opponent) and carrying him three steps
to push and pull on (a door) hard
to sound out, feel out
to weigh (one's words); to consider the effect that (one's words) may have
scale
measure
weigh out
debate with oneself
balance
deliberate
gauge
to weigh, to weigh sth out; to evaluate; to think sth over
gage
weight
feel out
to weigh
thought
tartmak (terazi/ağırlık)
scale
wiegen wog hat gewogen a tartmak
wog wiegen gewogen a line to weigh
enine boyuna tartmak
(deyim) take stock of a situation
konuyu enine boyuna tartmak
(deyim) hash over
maçtan önce tartmak
weigh in
tekrar tartmak
reweigh
yarıştan önce tartmak
weigh in
ölçüp tartmak
ponder
ölçüp tartmak
weigh
ölçüp tartmak
plan carefully
Türkçe - Türkçe
Dikkatle incelemek, değer biçmek: "Başını ellerinin içine alarak evvela kendini bir tartmak istedi."- P. Safa
Binek hayvanlarının dizginlerini çekip bırakarak sallamak
Bir şeyin bütün sonuçlarını düşünmek, hesap etmek
Dikkatle incelemek, değer biçmek
Binek hayvanlarının dizginlerini çekmek: "Süvari daima dizginleri tartıp kısrağı zapta muktedir olduğunu ihsas etmeli."- Ö. Seyfettin
Bir şeyi avuç içinde sallayarak ağırlığını kestirmeye çalışmak
Bir şeyin birim cinsten ağırlığını bulmak
Bir şeyin bütün sonuçlarını düşünmek, hesap etmek: "Bu kelimenin manasını tamamıyla tarta marta söylemiş olduğunu anlattı."- H. C. Yalçın
tartmak