discuss, debate; carefully consider

listen to the pronunciation of discuss, debate; carefully consider
İngilizce - Türkçe

discuss, debate; carefully consider teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberate
{s} kasti
deliberate
{s} kasıtlı

O, kasıtlı yalanlar söyledi - He told deliberate lies.

O, camı kasıtlı olarak kırdı. - He deliberately broke the glass.

deliberate
{f} tartmak
deliberate
{s} kasıtlı, maksatlı, önceden tasarlanmış
deliberate
{s} tasarlanmış
deliberate
{f} düşün

Onun kasıtlı olduğunu düşünüyor musun? - Do you think that was deliberate?

Jüri üç gün boyunca düşündü. - The jury deliberated for three days.

deliberate
{s} planlanmış
deliberate
{s} emin
deliberate
telaşsız
deliberate
kasıtlı/temkinli
deliberate
{s} ağır
deliberate
{s} temkinli, ölçülü, dikkatli
deliberate
{f} danışmak
deliberate
{f} düşünüp taşınmak, ölçünmek, tartmak
deliberate
{f} görüşmek, müzakere etmek
deliberate
{f} düşünmek
deliberate
{f} üzerinde tartışmak
deliberate
{s} tedbirli
İngilizce - İngilizce
{f} deliberate
discuss, debate; carefully consider