görüşmek

listen to the pronunciation of görüşmek
Türkçe - İngilizce

görüşmek teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

negotiate Altemur is willing to negotiate. - Tanju görüşmek için istekli.
discuss Rauf didn't want to discuss the details. - Haldun ayrıntıları görüşmek istemiyordu.
meet I want to meet people and have fun. - İnsanlarla görüşmek ve eğlenmek istiyorum.
interview I'd like to interview Altemur. - Harun'la görüşmek istiyorum.
keep in touch
to visit, see
to visit each other, see each other
to talk (with), chat (with), converse (with); to meet (someone) for a chat
to discuss, talk over, have a conversation about
approach
argue
have a talk with
talk We want to talk to you. - Biz seninle görüşmek istiyoruz.
to see each other; to have an interview; to see, to contact; to talk sth over (with sb), to discuss, to negotiate, to debate, to consult (with sb)
to have an interview with
confer
(Hukuk) to debate
parley
consult
canvass
contact
see
get into touch
reason
powwow
confer on
debate
deliberate
(Dilbilim) come in contact with
have an interview
consult with
confer with
moot
talk over
reach
meet with Tell Faruk I'd like to meet with him immediately. - Batu'a derhal onunla görüşmek istediğimi söyle.
get on to sb
negociate
görüşmek üzere
au revoir
görüşmek üzere
let's meet again
görüşmek üzere
See you soon See you soon. - Görüşmek üzere.
görüşmek üzere
See you later!
görüşmek üzere!
See you! I want to see your mother. - Annenle görüşmek istiyorum.
tekrar görüşmek
meet again We should definitely meet again soon. - Biz kesinlikle yakında tekrar buluşmalıyız.
yakında görüşmek üzere
See you soon We'll see you soon. - Seni yakında göreceğiz.
ayrıntılarıyla görüşmek
thresh out
ayrıntılarıyla görüşmek
thrash out
bir tercümanla görüşmek istiyorum
I'd like an interpreter
daha sonra görüşmek üzere
See you later I'll see you later today. - Bugün daha sonra seni göreceğim.
gizlice görüşmek
go into a huddle
kiminle görüşmek istemiştiniz
Who would you like to speak to
telefonla görüşmek
call in
yarın görüşmek üzere
See you tomorrow See you tomorrow at the library! - Yarın kütüphanede görüşürüz!
yerlilerle görüşmek
palaver
görüşmek