tasarlayarak

listen to the pronunciation of tasarlayarak
Türkçe - İngilizce
deliberately
designing

Tom spent all day designing a website for a new client. - Tom, bütün günü yeni bir müşteri için bir web sitesi tasarlayarak geçirdi.

on purpose
purposely
önceden tasarlayarak
premeditatedly
tasarlayarak