bilerek

listen to the pronunciation of bilerek
Türkçe - İngilizce

bilerek teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

on purpose You did this on purpose! - Bunu bilerek yaptın!
purposively
savvying
witting
purposely Ertuğrul purposely left the last page blank. - Batu bilerek son sayfayı boş bıraktı.
studious
wittingly
deliberately Ertuğrul deliberately broke the window. - Korkut bilerek pencereyi kırdı.
knowing We aren't born knowing everything. - Her şeyi bilerek doğmuyoruz.
designedly
scienter
intentionally Are you intentionally trying to confuse me? - Bilerek beni şaşırtmaya mı çalışıyorsun?
purposely, knowingly, deliberately, on purpose
premeditatedly
knowingly Aykut nodded knowingly. - Feridun bilerek başını salladı.
kenning
bilerek yapılan
wilful
bilerek adam öldürme
(Kanun) voluntary man slaughter
bilerek ana pozitif
(Sinema) composite master positive
bilerek saklanan silah
(Askeri) concealed weapon Harun was carrying a concealed weapon. - Aykut gizlenmiş bir silah taşıyordu.
bilerek suç işleme
(Kanun) scienter
bilerek zarar verme
intentional harm
bilerek çoğaltım negatifi
(Sinema) composite dupe negative
Türkçe - Türkçe

bilerek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

İsteyerek, kasten
bilgili
bilerek