intentionally, or after deliberation; not accidentally

listen to the pronunciation of intentionally, or after deliberation; not accidentally
İngilizce - Türkçe

intentionally, or after deliberation; not accidentally teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten O, sokakta kasten beni görmezlikten geldi. - She deliberately ignored me on the street.
deliberately
kasıtlı olarak Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.
deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce

intentionally, or after deliberation; not accidentally teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

deliberately
intentionally, or after deliberation; not accidentally