intentionally, or after deliberation; not accidentally

listen to the pronunciation of intentionally, or after deliberation; not accidentally
İngilizce - Türkçe

intentionally, or after deliberation; not accidentally teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten

Kasten yüksek sesle konuşuyorum. - I am deliberately speaking loudly.

Tom Mary'nin kendisinden kasten kaçındığını fark etti. - Tom realized Mary was deliberately avoiding him.

deliberately
kasıtlı olarak

Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.

O, kasıtlı olarak bir çatışmayı provoke etmeye devam etti. - He deliberately kept on provoking a confrontation.

deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce
deliberately
intentionally, or after deliberation; not accidentally