intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner

listen to the pronunciation of intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner
İngilizce - Türkçe

intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten

O benim mesajlarımı açtı ve kasten onları görmezden geldi. - She opened my messages and ignored them deliberately.

O, camı kasten kırdı. - He deliberately broke the glass.

deliberately
kasıtlı olarak

O, kasıtlı olarak bir çatışmayı provoke etmeye devam etti. - He deliberately kept on provoking a confrontation.

Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.

deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce
deliberately
intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner