intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner

listen to the pronunciation of intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner
İngilizce - Türkçe

intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten

Tom kasten aldatıcı oluyor. - Tom is being deliberately deceptive.

Tom Mary'nin kendisinden kasten kaçındığını fark etti. - Tom realized Mary was deliberately avoiding him.

deliberately
kasıtlı olarak

Ben sokakta onu geçtiğimde o kasıtlı olarak beni görmezden geldi. - He deliberately ignored me when I passed him in the street.

Fadıl, Leyla'yı kasıtlı olarak öldürdü. - Fadil killed Layla very deliberately.

deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce
deliberately
intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner