chance

listen to the pronunciation of chance
İngilizce - Türkçe

chance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fırsat Her fırsatta yazarım. - I write every chance I get.
{i} ihtimal Büyük ihtimalle Altemur bu öğleden sonra burada olacak. - There's a good chance that Tanju will be here this afternoon.
olanak
şans Bu bir ömür boyu şanstır. - This is the chance of a lifetime.
{i} tâlih
{i} olasılık Jane büyük bir olasılıkla gelecek. - There's an eighty to ninety percent chance that Jane will come.
{f} riske girmek O riske girmek zorunda kalacağız. - We'll have to take that chance.
{i} kader Bir şans elde ederek bir kader yaratacaksın. - You'll make a fortune by taking a chance.
{i} imkân
tesadüfi olay
rastlantı sonucu oluşmak
planlanmamış
rastlantısal
denemek O zaman şansını denemeliydin. - You should have taken a chance then.
risk Riskini al ve onu yap. - Take your chance, and do it.
şans eseri olmak
tesadüfen olmak Hiçbir şey tesadüfen olmaz. - Nothing happens by chance.
göze almak Göze almak zorundayım. - I have to take the chance.
tesadüfi
talih
{i} kısmet İşte benim kısmetim. - Here's my chance.
şans eseri ol(mak)
{i} riziko
{s} şans eseri olan
şans,v.şans eseri ol: n.şans
{i} baht
{f} k.dili. (bir riski) göze almak
{i} tesadüf Yani tesadüfen dün onu görmedin mi? - So you haven't seen her yesterday by chance?
{f} tesadüfen olmak: She chanced to be there. Tesadüf eseri oradaydı
tesadüfen meydana gelmek
chance on
chance upon tesadüfen bulmak
fırsat/olasılık/şans Romalılar ilk önce Latince çalışması gerekli olsaydı, asla dünyayı fethetme şansları olmazdı. - The Romans would never have had the chance to conquer the world if they had first been required to study Latin.
chance kazara ol/riske et
şans eseri olarak vaki olmak
chance
kaza Büyük ihtimalle kazanacak. - There is a good chance that he will win.
şansız
chance meeting
tesadüf Onunla karşılaşmam tamamen tesadüftü. - My meeting her was purely accidental.
chance on
tesadüfen bulmak
chance on
rastlaşmak
chance on
şans eseri bulmak
chance on
karşılaşmak Sorun Faruk'un Mine ile karşılaşmayı planladığı mı yoksa tesadüfen karşılaştığı mıdır. - The question is whether Ertuğrul was planning to meet Mine or just met her by chance.
chance on
yolu düşmek
chance on
tesadüfen karşılaşmak
chance on
rastgelmek
chance on
tesadüf etmek
chance upon
karşılaşmak Sorun Faruk'un Mine ile karşılaşmayı planladığı mı yoksa tesadüfen karşılaştığı mıdır. - The question is whether Ertuğrul was planning to meet Mine or just met her by chance.
chance upon
rastlaşmak
chance upon
tesadüfen karşılaşmak
chance upon
tesadüf etmek
chance upon
rastgelmek
chance variable
(Matematik) seçkisiz değişken
chance it
bir denemek
chance it
şansını bir denemek
chance on
rastlamak
chance on
tesadüfen bul
chance upon
tesadüfen bul
chance upon
tesadüfen bulmak
chance upon
rastlamak
chance variable
rastlantı değişkeni
chance failure
arızi yetersizlik, arızi kifayetsizlik
chance it
bir denemek, şansını bir denemek
chance on, upon
tesadüfen karşılaşmak, rastlamak
chance causes
(Havacılık) önemsiz etkenler
chance coincidence
(Nükleer Bilimler) rastgele eşzamanlı
chance constraint
(İstatistik) şans kısıtı
chance customers
geçici müşteriler
chance failure
arızi yetersizlik
chance of a lifetime
hayatının fırsatı
chance of wind
rüzgar değişimi
chance on
(Fiili Deyim ) tesadüfen bulmak , görmek yada karşılaşmak
chance on/upon
-e rastlamak, -e tesadüf etmek
chance variation
(Havacılık) rastgele değişiklikler
chance your arm
(deyim) başarmak için risk almak
by any chance
şans eseri olarak Şans eseri olarak Haldun'u tanıyor musun? - Do you know Rauf by any chance?
slight chance
zayıf ihtimal
stand a chance
(of) -in şansı olmak: Does he stand a chance of winning? Kazanma şansı var mı?
take a chance on
şans tanı Ona bir şans tanı. - Give her a chance.
depend on chance
şansa bağlı olmak
find by chance
rastgelmek
find by chance
karşılaşmak Sorun Faruk'un Mine ile karşılaşmayı planladığı mı yoksa tesadüfen karşılaştığı mıdır. - The question is whether Ertuğrul was planning to meet Mine or just met her by chance.
last chance
son şans Bu bizim son şansımız. - This is our last chance.
meet by chance
rast gelmek
meet by chance
rastlaşmak
meet by chance
tesadüf etmek
meet by chance
karşılaşmak Sen karşılaşmayı umduğum son kişisin. - You are the last person that I expected to meet.
minimal chance
zayıf ihtimal
offer chance
imkan sunmak
provide with a chance
fırsat sunmak
provide with a chance
fırsat tanımak Kimse ona uygun bir fırsat tanımadı. - No one gave him a good chance.
seize a chance
şans yakalamak
seize a chance
eline şans geçmek
slender chance
zayıf ihtimal
slim chance
zayıf ihtimal
bare chance
zayıf olasılık
by chance
şans eseri Benim takımım sizinkine karşı şans eseri yenilirse dişimi kıracağım. - I'll eat my hat if, by some chance, my team loses to yours.
by chance
tesadüfen Yani tesadüfen dün onu görmedin mi? - So you haven't seen her yesterday by chance?
have an eye to the main chance
işini bilmek
not have a dog's chance
hiç şansı olmamak
on the chance
ümidiyle
per chance
şayet Şayet Jason beni ararsa, ona burada olmadığımı söyle. - If by some chance Jason calls me, tell him I'm not here.
stand a chance
şansı olmak Avrupa'yı ziyaret etmesi için asla ikinci bir şansı olmayacak. - She will never have a second chance to visit Europe.
take a chance
riske girmek Biz riske girmek istemiyoruz. - We don't want to take any chances.
taken a chance on
şans tanı Ona bir şans tanı. - Give her a chance.
took a chance on
şans tanı Ona bir şans tanı. - Give her a chance.
A chance comes without warning
(Atasözü) Fırsat bir rüzgardır ki bilinmez nereden eser
There isn´t a ghost of a chance
En ufak bir ihtimal bile yok
a bare chance
Zayıf bir ihtimal Batu'un geç kalacağına dair zayıf bir ihtimal var. - There's a slim chance that Harun will be late.
a fat chance
argo çok zayıf bir ihtimal
a matter of chance
şans meselesi Bu sadece bir şans meselesiydi. - It was merely a matter of luck.
a remote chance/possibility
uzak bir ihtimal, ufak bir olasılık
another chance
bir şans daha after we had explained our excuse the teacher agreed to give us another chance.
blow one's chance
(deyim) Eline geçen bir fırsatı kaçırmak
by the chance
tesadüfen Yani tesadüfen dün onu görmedin mi? - So you haven't seen her yesterday by chance?
entrusted with a second chance
ikinci bir şans tanınmak
entrusted with a second chance
ikinci bir şans verilmek
fair chance
adil bir şans
fighting chance
(deyim) Uğraşarak elde edilen gerçek başarı şansı
game of chance
şans oyunu
ghost of a chance
(deyim) Çok küçük bir ihtimal
give a chance
şans tanımak
give chance
şans verin Bize bir şans verin. - Give us a chance.
give s.o. a sporting chance
k. dili birine kazanma imkânı tanımak
give someone a chance
Birine fırsat vermek, şans tanımak
good chance
iyi bir şans Kahrolası, her zaman iyi bir şansın var. - Damn you, you always have good luck!
have chance
şans Bu bir ömür boyu şanstır. - This is the chance of a lifetime.
he got it by mere chance
O sadece tesadüfen aldım
no chance
şansın yok
not a chance
kesinlikle olmaz, hayır
not a chance
kesinlikle olmaz
not a chance
hayatta olmaz
not an earthly chance
bir dünyevi değil şans
not have a snowball's chance in hell
yıldızı düşük (talihsiz) olmak
on the off chance
off şansını da
opportune moment, good chance
elverişli an, iyi bir şans
perhaps; by chance
belki; tesadüfen
possibly, by chance
belki şans eseri
run the chance of
riskini göze almak, riskine girmek
seize one's chance
Fırsatını yakalamak Seizing his chance, the beggar-boy ran beside car.
slim chance
az ihtimal
stand chance
stand şans
stood a good chance
iyi bir şans durdu
take chances/take a chance
riske girmek, kendini riske atmak; riski göze almak
take one's chance
Risk almak, şansını denemek, şansını kullanmak, işi şansa bırakmamak
take the chance
göze almak Göze almak zorundayım. - I have to take the chance.
a fat chance
küçük bir şans Başaracağına dair küçük bir şans var. - There is a small chance that he will succeed.
a fat chance
zayıf bir ihtimal Batu'un geç kalacağına dair zayıf bir ihtimal var. - There's a slim chance that Harun will be late.
a sporting chance
başarılması mümkün şans
a sporting chance
riskli ama mümkün başarı
bare chance
zayıf ihtimal
by any chance
bir ihtimal Bir ihtimal Fransızca konuşmuyorsun, değil mi? - You don't speak French by any chance, do you?
by chance
(Fiili Deyim ) tesadüfen , kazara
by chance
tesadüfen, kazara
by chance
rasgele
by chance
gelişigüzel
find chance
imkan bulmak
ghost of a chance
(deyim) en küçük olasılık
ghost of a chance
(deyim) en küçük umut ışığı
given a fair chance
şans verildiğinde
happen by chance
tesadüf etmek
meet by chance
rastlamak Sana rastlamak ne güzel. Ben bir karıncayiyenim. - Pleased to meet you. I am an anteater.
meet by chance
rastgelmek
no chance
olamaz
no chance
mümkün değil
not a dog's chance
az bir şans
not a dog's chance
yok denecek kadar az şans
not to have a dog's chance
hiç şansı olmamak
off chance
uzak bir ihtimal
off chance
zayıf bir ihtimal Batu'un geç kalacağına dair zayıf bir ihtimal var. - There's a slim chance that Harun will be late.
on the chance of
ümidiyle
on the chance that
ümidiyle
on the off chance
(deyim) olasiligi az,hazirliksiz
outside chance
zayıf şans
outside chance
küçük bir olasılık
small chance
bozukluk
snap at the chance
fırsatın üstüne atlamak
snap at the chance
fırsata atlamak
sporting chance
(Konuşma Dili) yeterli kazanma şans
stand a chance
(deyim) stand a(fair/good/pooretc.) chance(of sth.) bir seyi (iyi,kotu vb.) yapmak veya basarmak ihtimali olmak
stand a chance
eline fırsat geçmek Rauf'un eline fırsat geçmedi. - Aykut didn't stand a chance.
take a chance
şansını kullanmak
take a chance
bir kere denemek
take a chance
denemek O zaman şansını denemeliydin. - You should have taken a chance then.
take a chance
riske girmek; rizikoyu göze almak
take a chance on
şans tanımak
take a chance on
(riskli bile olsa) -i denemek
take a chance on someone
birisine şans vermek
take one's chance
işi şansa bırakmamak
take one's chance
risk almak
take one's chance
şansını kullanmak
take the chance
riske girmek Biz riske girmek istemiyoruz. - We don't want to take any chances.
the main chance
menfaat
the main chance
kişisel çıkar
this is the chance
fırsat bu fırsat
whenever i get a chance
imkan buldukça
İngilizce - İngilizce

chance teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

A male given name, an American pet form of Chauncey, in modern usage also associated with the word chance
happening by chance, casual
An opportunity or possibility We have the chance.
The probability of something happening There is a 30% chance of rain tomorrow.
To discover something by chance He chanced upon a kindly stranger who showed him the way.
To try or risk Shall we carry the umbrella, or chance it?.
To happen by chance, to occur Mr. Mason, shivering as some one chanced to open the door, asked for more coal to be put on the fire, which had burnt out its flame, though its mass of cinder still shone hot and red. The footman who brought the coal, in going out, stopped near Mr. Eshton's chair, and said something to him in a low voice, of which I heard only the words, "old woman,"—"quite troublesome.".
Random occurrence; luck Why leave it to chance when a few simple steps will secure the desired outcome?.
{n} fortune, accident, hazard, an event
{a} accidental, casual
{v} to happen, to fall out
an American pet form of Chauncey, in modern usage also associated with the word chance
To befall; to happen to
To take the chances of; to venture upon; usually with it as object
To happen, come, or arrive, without design or expectation
Happening by chance; casual
a risk involving danger; "you take a chance when you let her drive" be the case by chance; "I chanced to meet my old friend in the street
be the case by chance; "I chanced to meet my old friend in the street
By chance; perchance
Probability
a risk involving danger; "you take a chance when you let her drive"
The operation or activity of such agent
If you have a chance to do something, you have the opportunity to do it. The electoral council announced that all eligible people would get a chance to vote I felt I had to give him a chance
If there is a chance of something happening, it is possible that it will happen. Do you think they have a chance of beating Australia? This partnership has a good chance of success The specialist who carried out the brain scan thought Tim's chances of survival were still slim There was really very little chance that Ben would ever have led a normal life
{i} possibility, prospect; opportunity; fortune; risk, danger
{f} occur, happen, take place; jeopardize, endanger
A chance meeting or event is one that is not planned or expected. a chance meeting. Chance is also a noun. a victim of chance and circumstance
The supposed effect of such an agent; something that befalls, as the result of unknown or unconsidered forces; the issue of uncertain conditions; an event not calculated upon; an unexpected occurrence; a happening; accident; fortuity; casualty
event
A supposed material or psychical agent or mode of activity other than a force, law, or purpose; fortune; fate; in this sense often personified
A possibility; a likelihood; an opportunity; with reference to a doubtful result; as, a chance to escape; a chance for life; the chances are all against him
For the basic examples for our class, the "frequency" approach lets us figure out that the chance of something happening is "the number of ways that it is possible for whatever-it-is to happen" divided by "the total number of possible outcomes of whatever-it-is you are doing" For instance, if I roll one die, there are six possible outcomes The chance of getting a number larger than 4 is 2/6 = 1/3 because there are exactly 2 ways that it is possible to get a number larger than 4 (5 or 6, specifically), out of 6 possible outcomes (See also "conditional probability," "independence," "multiplication rule," "addition rule")
a possibility due to a favorable combination of circumstances; "the holiday gave us the opportunity to visit Washington"; "now is your chance"
an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event to result one way rather than another; "bad luck caused his downfall"; "we ran into each other by pure chance"
a measure of how likely it is that some event will occur; "what is the probability of rain?"; "we have a good chance of winning"
be the case by chance; "I chanced to meet my old friend in the street"
When you take a chance, you try to do something although there is a large risk of danger or failure. You take a chance on the weather if you holiday in the UK From then on, they were taking no chances
If you say that someone stands a chance of achieving something, you mean that they are likely to achieve it. If you say that someone doesn't stand a chance of achieving something, you mean that they cannot possibly achieve it. Being very good at science subjects, I stood a good chance of gaining high grades Neither is seen as standing any chance of snatching the leadership from him
If you chance to do something or chance on something, you do it or find it although you had not planned or tried to. It was just then that I chanced to look round. Christopher Columbus, who chanced upon the Dominican Republic nearly 500 years ago
If you chance something, you do it even though there is a risk that you may not succeed or that something bad may happen. Andy knew the risks. I cannot believe he would have chanced it He decided no assassin would chance a shot from amongst that crowd. = risk see also off-chance
Something that happens by chance was not planned by anyone. He had met Mr Maude by chance
You can use by any chance when you are asking questions in order to find out whether something that you think might be true is actually true. Are they by any chance related? = perhaps
take a risk in the hope of a favorable outcome; "When you buy these stocks you are gambling"
come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not very far from here"; "She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day"
Logging unit such as a timber sale or a specific drainage area -Any unit of operation in the woods that has particular reference to its topographical characteristics
Random variation; an explanation of the distribution of variables; an alternative explanation for an apparent treatment effect
a probability expressed as a percent
opportunity, possibility
A 30, 40, or 50 percent chance of occurrence of measurable precipitation
(CHC) - A 30, 40 or 50 percent chance of occurrence of measurable precipitation
occurring or appearing or singled out by chance; "their accidental meeting led to a renewal of their friendship"; "seek help from casual passers-by"; "a casual meeting"; "a chance occurrence"
A 30, 40 or 50 percent chance of occurrence of measurable precipitation
Being undetermined Events without apparent cause An accidental happening
Genus: Explanation Differentia: Describes future events that are unknown or past events with unclear causes
{s} accidental, random, unexpected
hazard
chance would be a fine thing
Alternative form of chance'd be a fine thing
chance'd be a fine thing
Given to indicate that an aforementioned thing would be desirable but unlikely. Comparable to if I should be so lucky Me winning the lotto? Chance'd be a fine thing.
chance event
accident: anything that happens by chance without an apparent cause
chance it!
take a chance!, give it a try!, take a risk!
chance of a lifetime
opportunity that will never come again, rare opportunity
chance of rain
possibility that it might rain
chance your arm
{f} (British) take a risk hoping to obtain something rewarding
chance-medley
unpremeditated killing of a human being in self defense
Chinaman's chance
No chance; zero possibility; a high or almost certain risk of death or failure The Chinese, who in the mid-19th century had come to America by the tens of thousands and helped build the transcontinental railway, were on the receiving end of much prejudicial legislation. . . . In the slang wisdom of the day, sojourners from the Middle Kingdom "didn't stand a Chinaman's chance.".
Buckley's chance
A very small chance
Tinker to Evans to Chance
Common misspelling of Tinker to Evers to Chance. This mis-quotation of the baseball double-play combination is as common as the original
Tinker to Evers to Chance
A task accomplished quickly by well-executed teamwork; those involved in the teamwork
Tinker to Evers to Chance
A famous baseball infield double-play combination
by any chance
possibly; perhaps Are you by any chance looking for a new staff member?.
by chance
accidentally or unexpectedly
fat chance
Little or no likelihood of occurrence or success Fat chance that I’ll ever go back to Swansea.
first-chance exception
An exception (error condition) when handled by a debugger, such that the programmer has the first chance to study it; such an exception would otherwise proceed to a handler or (in its absence) crash the program Here getting Early Crash Dump when a first-chance exception happens can help in component identification before corruption starts spreading across data.
first-chance exceptions
plural form of first-chance exception
game of chance
A game in which the outcome is at least partly determined by random variables rather than strictly by strategy
game-of-chance
Attributive form of game of chance game-of-chance mark.
games of chance
plural form of game of chance
in with a chance
having a chance
jump at the chance
To immediately accept an offer When I was offered a placement working at the South Pole, I jumped at the chance.
not a chance
Absolutely not; no way Do I think she'll go out with him? Not a chance.
off chance
A condition of not being likely or probable He submitted a job application on the off chance that nobody better would.
off-chance
Alternative spelling of off chance
outside chance
small chance
slim chance
Little or no likelihood of occurrence or success There's a Slim chance of your boss giving you that raise.
smart chance
A substantial quantity of something
snowball's chance
An abbreviated form of snowball's chance in hell
snowball's chance in hell
Little or no likelihood of occurrence or success That small boat has a snowball’s chance in hell of surviving the hurricane.
stand a chance
To have a chance
take a chance
To risk; to try something risky When we did not use the X-ray, if we broke a piece of root off in extracting a tooth, we took a chance, left it in, and expected it to work out.
take one's chance
To act in a manner dependent on luck
fighting chance
chance for success with great effort
by any chance
Possibly
ghost of a chance
(deyim) Ghost of a chance is slang for unlikely, little chance
second chance lending
Second chance lending, also called subprime lending, B-paper or near-prime is the practice of making loans to borrowers who do not qualify for the best market interest rates because of their deficient credit history. The term also refers to paper taken on property that cannot be sold on the primary market, including loans on certain types of investment properties and certain types of self-employed individuals
by chance
in an incidental manner; "these magnificent achievements were only incidentally influenced by Oriental models"
by chance
without advance planning; "they met accidentally"
by chance
by accident; "betrayed by a word haply overheard"
by chance
through chance, "To sleep, perchance to dream "
by chance
by accident, randomly
fighting chance
A chance to win but only with a struggle: had a fighting chance to recover
fighting chance
possibility of succeeding, hope of success (if a great effort is made)
game of chance
A game, usually played for money or stakes, in which the winner is determined by a chance event, as by drawing numbers or throwing dice
give a chance
provide an opportunity to
no chance
no possibility, no prospect
off chance
A remote or slight chance: The sun was shining, but I brought an umbrella on the off chance that it might rain
sporting chance
A fair chance for success
sporting chance
reasonable chance for victory
stand a chance
have a possibility, have a potential opportunity
take a chance
take a risk in the hope of a favorable outcome; "When you buy these stocks you are gambling"
take a chance
endanger oneself; take a risk; take advantage of an opportunity that is potentially risky
Türkçe - İngilizce

chance teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

chance
uyku durak chance
to rest, chance to catch one's breath, breathing spell; moment's peace: Bende uyku durak bırakmamıştın. You didn't give me a moment's peace
chance