discuss the pros and cons of an issue

listen to the pronunciation of discuss the pros and cons of an issue
İngilizce - Türkçe

discuss the pros and cons of an issue teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

debate
{f} çekişmek
debate
{i} çekişme
debate
{i} tartışma Bu tartışmayı bitirelim. - Let's end this debate.
debate
{i} müzakere
debate
{i} görüşme
debate
{f} tartış Bu tartışmayı bitirelim. - Let's end this debate.
debate
çok düşünmek, düşünüp taşınmak: "He debated with himself before reaching the decision. - Kararını vermeden önce çok düşündü."
debate
tartışmak Bu tartışmayı bitirelim. - Let's end this debate.
debate
tartışma; münazara
debate
debating society münazaralar tertip eden kurum
debate
düşün/tartış Bu tartışmayı bitirelim. - Let's end this debate.
debate
{f} düşünüp taşınmak
debate
{f} çok düşünmek, düşünüp taşınmak: He debated with himself before reaching the decision. Kararını vermeden önce çok düşündü
debate
{f} danışmak
debate
{f} dikkate almak
İngilizce - İngilizce

discuss the pros and cons of an issue teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

debate -
debate
deliberate
discuss the pros and cons of an issue

  Heceleme

  dis·cuss the pros and cons of an is·sue

  Türkçe nasıl söylenir

  dîskʌs dhi prōz ınd känz ıv ın îşu

  Telaffuz

  /dəˈskəs ᴛʜē ˈprōz ənd ˈkänz əv ən ˈəsʜo͞o/ /dɪˈskʌs ðiː ˈproʊz ənd ˈkɑːnz əv ən ˈɪʃuː/

  Günün kelimesi

  pedagogue