dikkatli

listen to the pronunciation of dikkatli
Türkçe - İngilizce

dikkatli teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

watchful Be watchful. - Dikkatli ol.
careful Harun is a careful worker. - Harun dikkatli bir işçi.
attentive You need to be more attentive. - Daha dikkatli olmalısın.
cautious I want to be cautious. - Dikkatli olmak istiyorum.
thoughtful You should be more thoughtful of your safety. - Güvenliğiniz hakkında daha dikkatli olmalısın.
canny
attentively, carefully, cautiously
solicitous
close
deliberate
conscientious
alert My son needs to be more alert at school. - Oğlum okulda daha dikkatli olmalı.
argus
diplomatic
advertent
shy
thorough Harun is thorough. - Harun dikkatli.
vigilant Be vigilant. - Dikkatli olun.
(deyim) on the ball
tender
argus-eyed
hooly
punctilious
selective
eagle-eyed
attentive, careful, cautious
argus eyed
assiduous
circumspect
mindful I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake. - Dikkatli değildim ve yanlışlıkla hatalı otobüse bindim.
regardful
heedful
gingerly
careful, cautious, chary, attentive, alert, scrupulous, circumspect, assiduous, diligent, regardful, studious, close
intense
studious
wary Harun is getting wary. - Harun dikkatli oluyor.
intent
sleepless
particular
scrupulous
rigorous
meticulous
{s} observant Harun is observant. - Harun dikkatli.
strict
sedulous
prudent
painstaking
conservative
diligent Being careful and diligent is necessary, but not sufficient for passing this course. - Dikkatli ve çalışkan olmak gereklidir, fakat bu kursu geçmek için yeterli değildir.
carefull
chary
fine
exact
minute
calculating
observing
dikkatli olmak
watch out
dikkatli bir şekilde
rigorously
dikkatli ol
be careful! We need to be careful. - Bizim dikkatli olmamız gerekiyor.
dikkatli olmak
mind He made up his mind to become a pilot. - O, bir pilot olmak için kararını verdi.
dikkatli bir şekilde
over
dikkatli bir şekilde
shyly
dikkatli ol
be cautious I want to be cautious. - Dikkatli olmak istiyorum.
dikkatli ol!
watch your step! Watch your step when you get on the train. - Trene bindiğinde dikkatli ol.
dikkatli ol!
take care! You take care now. - Şimdi dikkatli ol.
dikkatli olma
carefulness
dikkatli olma
reck
dikkatli olmak
be watchful Be watchful. - Dikkatli ol.
dikkatli olmak
keep one's eyes open
dikkatli olmak
watch out for
dikkatli olmak
be on the ball
dikkatli olmak
watch one's step
dikkatli olmak
keep one's eyes peeled
dikkatli taşıyın
handle with care
dikkatli şekilde
carefully I usually read labels carefully. - Genellikle etiketleri dikkatli okurum.
dikkatli bakmak
look carefully
dikkatli bulunmak
have care
dikkatli düşünmek
think carefully
dikkatli inceleme
scrutiny
dikkatli okumak
read carefully
dikkatli olma
being careful Harun noticed Mine wasn't being careful. - Harun Mine'nin dikkatli olmadığını fark etti.
dikkatli olma
vigilance
dikkatli olma
thoughtfulness
dikkatli olmak
give heed to
dikkatli olmak
be particular about
dikkatli olmak
pay heed to
dikkatli olmak
take heed
dikkatli olmak
to be careful; to watch out; to take care; to watch one's step
dikkatli olmak
reck
dikkatli olmak
be careful! We need to be careful. - Bizim dikkatli olmamız gerekiyor.
dikkatli olmak
take care You take care now. - Şimdi dikkatli ol.
dikkatli olun kapılar kapanıyor
be careful the doors are closing
dikkatli sürücü
careful driver Harun is a very careful driver. - Harun çok dikkatli bir sürücüdür.
dikkatli temizleme
(Çevre) deliberate decontamination
dikkatli tutun
handle with care
dikkatli ve kuralcı
prim and proper
dikkatli olmak
be careful We need to be careful. - Bizim dikkatli olmamız gerekiyor.
çok dikkatli
meticulous
pek dikkatli olmayan
casual
dikkatli ol
keep awake
dikkatli ol
use caution
dikkatli olmak
to pay attention
dikkatli olmak
be carefully
dikkatli olmak
to be careful We need to be careful. - Bizim dikkatli olmamız gerekiyor.
bu bluzlara lütfen dikkatli davranır mısınız
Would you please be careful with these blouses
daha dikkatli ol
have a care
dikkatli olmak
keep one's eyes skinned
sözcük seçiminde dikkatli
quibbling
sözcük seçiminde dikkatli kimse
quibbler
yolda dikkatli olma
road sense
Türkçe - Türkçe

dikkatli teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
Titiz, araştırıcı, sorgulayıcı: "Bir yabancının dikkatli bakışından ürkerek susacağından korkmuştu."- R. H. Karay
Titiz, araştırıcı, sorgulayıcı
pürdikkat
dikkatli