kasıtlı

listen to the pronunciation of kasıtlı
Türkçe - İngilizce
intentional

His mistake was intentional. - Onun hatası kasıtlıydı.

I'm sure that wasn't intentional. - Onun kasıtlı olmadığına eminim.

purposeful
intended
deliberate, intentional
deliberately, intentionally, on purpose
voluntary
wilful
deliberate, intentional, purposeful
studied
willful
designedly
deliberate

He deliberately kept on provoking a confrontation. - O, kasıtlı olarak bir çatışmayı provoke etmeye devam etti.

Police think the fire was deliberately lit. - Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı.

prepense
designed
aforethought
felonious
meaning
studious
malicious
conscious
purposely

Did you do that purposely? - Onu kasıtlı olarak mı yaptın?

Tom purposely wore his shirt inside out just to irritate Mary. - Tom sadece Mary'yi kızdırmak için gömleğini kasıtlı olarak ters giydi.

intention

He broke the window intentionally. - O pencereyi kasıtlı olarak kırdı.

Tom made this mistake intentionally. - Tom bu hatayı kasıtlı olarak yaptı.

kasıtlı olarak
deliberately

He deliberately kept on provoking a confrontation. - O, kasıtlı olarak bir çatışmayı provoke etmeye devam etti.

Police think the fire was deliberately lit. - Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı.

kasıtlı olarak
intentionally

I'm never gonna intentionally get drunk. - Ben asla kasıtlı olarak sarhoş olmayacağım.

You're intentionally throwing the game. - Sen kasıtlı olarak yeniliyorsun.

kasıtlı cinayet
premeditated murder
kasıtlı kandırma
wilful deceit
kasıtlı kandırma
willful deceit
kasıtlı küçük düşürücü iftira
character assassination
kasıtlı olarak
of malice prepense
kasıtlı olarak
purposely

Did you do that purposely? - Onu kasıtlı olarak mı yaptın?

Tom purposely wore his shirt inside out just to irritate Mary. - Tom sadece Mary'yi kızdırmak için gömleğini kasıtlı olarak ters giydi.

kasıtlı olarak
wilfully
kasıtlı olarak
with malice prepense
kasıtlı olarak
on purpose
kasıtlı suç
(Kanun) intentional crime
kasıtlı yangın çıkarma
arson
kasıtlı yapma
willfulness
kasıtlı yapılan zarar
barratry
Türkçe - Türkçe
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
kasıtlı