circumspectly, advisedly, cooly

listen to the pronunciation of circumspectly, advisedly, cooly
İngilizce - Türkçe

circumspectly, advisedly, cooly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten O, sokakta kasten beni görmezlikten geldi. - She deliberately ignored me on the street.
deliberately
kasıtlı olarak Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.
deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce

circumspectly, advisedly, cooly teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

{a} deliberately
circumspectly, advisedly, cooly