circumspectly, advisedly, cooly

listen to the pronunciation of circumspectly, advisedly, cooly
İngilizce - Türkçe

circumspectly, advisedly, cooly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deliberately
kasten

O, camı kasten kırdı. - He deliberately broke the glass.

Tom Mary'nin kendisinden kasten kaçındığını fark etti. - Tom realized Mary was deliberately avoiding him.

deliberately
kasıtlı olarak

O, kasıtlı olarak bir çatışmayı provoke etmeye devam etti. - He deliberately kept on provoking a confrontation.

O, camı kasıtlı olarak kırdı. - He deliberately broke the glass.

deliberately
inadına
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bile bile
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberately
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce
{a} deliberately
circumspectly, advisedly, cooly