settle

listen to the pronunciation of settle
İngilizce - Türkçe
yerleşmek

Tom yerleşmek ve bir aile kurmak için hazır. - Tom is ready to settle down and start a family.

O yerleşmek ve çocuk sahibi olmak istiyor. - She wants to settle down and have children.

(Ticaret) bir borcu ödeyip temizlemek
karara varmak
{f} kararlaştırmak
(İnşaat) çökme
{i} tahta kanape
berraklaştırmak (kahveyi)
(Kanun) bir ihtilafı halletmek
göstermek
(Kanun) takas etmek
binada tasman meydana gelmek
(Arılık) salkım oluşturmak
tahta kanepe
(Kanun) iskan ettirmek
çaresine bakmak
(Arılık) yığın
(Ticaret) sona erdirmek
yatıştırmak (sinirleri)
sabit bir hale getirmek
-e yerleşmek
(Denizbilim) çöktürmek
tayin etmek
çözmek

Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için silahlara başvurmamalıyız. - We should not resort to arms to settle international disputes.

Bunu çözmek için tek yol var. - There's only one way to settle this.

(Kanun) tahakkuk ettirmek
(Kanun) senet tanzim etmek
(Kanun) vermek
(İnşaat) yatışma
-e oturmak
(Ticaret) yoluna koymak
tasman meydana gelmek (binada)
rahatlamak
çökeltmek
iskan etmek
(İnşaat) durulma
yurtlandırmak
(Ticaret) çözümlemek
(İnşaat) oturma
tortullaşmak
süzülmek
konmak (kuş)
sabit
oturtmak (bir şeyi bir yere)
rahatlatmak (mideyi)
yatışmak
{f} ödemek

Donan bir dilenci tedavi için hastaneye getirildi. Fakat faturayı ödemek için bir senti bile yoktu. - A freezing beggar was brought into the hospital for treatment. However, he didn't have even one cent with which to settle the bill.

yerleş

O, müzik dinlemek için koltuğuna yerleşti. - He settled down in his armchair to listen to the music.

Tom yerleşmeyi reddetti. - Tom refused to settle down.

(rahat edecek şekilde) yerleştirmek
tatlıya bağlamak
-de koloniler kurmak
karara bağlamak
halletmek
konmak
yatıştırmak
{f} (bir şeyi) (bir yere) oturtmak; -e
{i} sıra
{f} hafiflemek
{f} dibe oturmak
{f} anlaşmak
{f} (insanları) (bir yere) yerleştirmek; (insanları) (boş bir yere) iskân etmek; -e yerleşmek
{f} tünemek
{f} karar vermek
{f} belirlemek
{f} bağlamak (nafaka)
{f} ayak uydurmak
düzeltmek
{f} çökelmek
{f} yerleştirmek
posasını çöktürmek
{f} adapte olmak
{f} yerine getirmek
settled
{s} yerleşik
settle up
hesaplaşmak
settle down
{f} yuva kurmak

Sami yuva kurmak istiyordu. - Sami wanted to settle down.

settle down
sakin olmak
settle up
(deyim) settle up (wıth someone) hesap görmek
settle a controversy
(Kanun) uyuşmazlığı çözmek
settle a matter amicably
tatlıya bağlamak
settle account
hesabını görmek
settle accounts
ödeşmek
settle accounts mutually
hesaplaşmak
settle accounts with
kozunu paylaşmak
settle an account
hesabını görmek
settle an account with
(Ticaret) (birisiyle) hesaplaşmak
settle down
sakinleşmek
settle down
yerleştirmek
settle down
çöreklenmek
settle down
yola gelmek
settle down in
alışmak (bir işe)
settle down to
kendini (bir işe) vermek
settle in
yerleştirmek
settle in time
zamanla oturmak
settle net
(Ticaret) karşılıklı netleştirme
settle net
(Ticaret) net ödeme
settle net
(Ticaret) net mahsuplaşma
settle old scores
hesaplaşmak
settle on credit
(Ticaret) kredili satmak
settle once and for all
kesip atmak
settle one's hash
defterini dürmek
settle somebody's account
hesabını görmek
settle somebody's hash
susturmak
settle someone down
birini yola getirmek
settle someone down
birini uslandırmak
settle someone down
birini sakinleştirmek
settle someone's hash
(deyim) susturmak
settle the disagreements
anlaşmazlıkları çözmek
settle the disputes
anlaşmazlıkları çözmek
settle the matter
sorunu çözmek
settle up
yoluna koymak
settle upon
karar vermek
settle with
anlaşmak
settle with
uzlaşmak
settle an account
hesabı ödemek
settle an account with sb
hesaplaşmak
settle down
yerleşmek

Tom yerleşmek istediğini söylüyor. - Tom says that he wants to settle down.

O yerleşmek ve çocuk sahibi olmak istiyor. - She wants to settle down and have children.

settle down
yerleş

Tom yerleşmek ve bir aile kurmak için hazır. - Tom is ready to settle down and start a family.

Tom yerleşmeyi reddetti. - Tom refused to settle down.

settle down
yatırmak
settle down
oturtmak
settle down
oturmak
settle for
razı olmak

Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır. - Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry.

settle for
fit olmak
settle for
razı ol

Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır. - Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry.

Bir Audi'ye paran rahat yeterken, bir Kia'ya neden razı olasın? - Why settle for a Kia when you can clearly afford an Audi?

settle for account
vadeli satmak
settle in
alışmak
settle in
yerleş

Onlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşmeyi kolay buldular. - They found it easy to settle in the United States.

Londra'nın bir banliyösüne yerleşmeye karar verdiler. - They decided to settle in a suburb of London.

settle in
alışmasına yardımcı olmak
settle sb's hash
birinin çanına ot tıkamak
settle up
ödemek
settle up
hesabını kapatmak
settle up with
hesap öde
Settle a score
birinden öç almak

settle (or pay) a (or the) score.

settle a score
settle (or pay) a (or the) scoreBiriyle kozunu paylaşmak, biriyle hesaplaşmak, birinden (bir şeyin) acısını çıkarmak, birinden öç almak
settle a score with s.o
k. dili biriyle kozunu paylaşmak, biriyle hesaplaşmak; birinden (bir şeyin) acısını çıkarmak
settle an account
hesaplaşmak
settle an account
1. hesabı ödemek. 2. hesabını görmek
settle back
Arkaya yaşlanmak
settle differences
farklılıkları ortadan
settle into
içine yerleşmek
settle into a rhythm
(deyim) Bir ritim tutturmak
settle out
karara bağlamak
settle over
üzerinde anlaşmaya varmak
settle a dispute
ara bulmak
settle a score
(deyim) settle a score (with somone) [kd] birinden öç almak
settle a score with
{k} biriyle kozunu paylaşmak, biriyle hesaplaşmak; birinden (bir şeyin) acısını çıkarmak
settle accounts
hesaplaşmak
settle accounts with
hıncını almak
settle accounts with
hesaplaşmak
settle an account
bir hesabı kapatmak
settle down
{f} demir atmak
settle down
rahat bir şekilde oturmak
settle down
(deyim) rahatça oturmak. settle down to sth. kendini bir şeye vermek,zihnini bir noktaya toplamak
settle down
(deyim) evlenip durulmak
settle down
to kendini (bir işe) vermek, (bir işi) cidden yapmaya başlamak. 5
settle down
(Fiili Deyim ) 1- yerleşmek , oturmak , kurulmak 2- bir yerde yerleşmek
settle down
{f} uslanmak
settle down
{f} durulmak
settle down
{f} kurulmak
settle down to
dikkatini vermek
settle down to
koyulmak
settle down to
kendini adamak
settle down to
kendini vermek
settle for
kabul etmek
settle for
-e razı olmak, -i kabul etmek
settle for
kabullenmek
settle for
(deyim) settle for sth. kabul etmek
settle for
hesabı ödemek
settle in
bastırmak
settle in
yerleşmek (eve)
settle on
uzlaşmaya varmak
settle on
(deyim) settle on sth. karar vermek
settle on
(Fiili Deyim ) 1- konmak 2- tespit etmek , karar vermek , anlaşmak
settle on
uzlaşmak
settle on
azmetmek
settle on/upon
-e karar vermek
settle one's affairs
bütün işlerini halletmek
settle out of court
mahkemeye başvurmadan uzlaşmak
settle s.o. down
in birini (rahat bir yere) oturtmak
settle s.o. down
birini sakinleştirmek
settle s.o. in a place
birini bir yere yerleştirmek/iskân etmek
settle s.o.'s hash
{k} birinin hakkından gelmek
settle s.t. on s.o
bir şeyi birine bırakmak/bağışlamak
settle smb.'s hash
icabına bakmak
settle smb.'s hash
defterini dürmek
settle smb.'s hash
susturmak
settle the dust
tozu bastırmak
settle the dust
tozu gidermek
settle up
hesap görmek
settle up with
hesap ödemek
settle up with s.o
birine karşı olan borcu ödemek
settle with
anlaşmaya varmak
settled
{s} değişmez

Tom sorunun değişmez olduğunu düşündü. - Tom considered the problem settled.

settle on
karar vermek
settled
meskun/yerleşmiş
settling
{i} yerleşme
settled
{s} sabit
settled
düzenli
be unable to settle down
dikiş tutturamamak
never settle for less than you deserve
asla hak ettiğinden daha azına razı olma
settle in
yurt tutmak
settle up
çözmek
settle up
halletmek
settled
(Ticaret) muayyen
settled
çökmüş
settled
(Ticaret) kararlaştırılmış
settled
çökelmiş
settled
{s} devamlı
settled
(Ticaret) belirli
settled
(Meteoroloji) yerleşik-sakin
settled
(Ticaret) meskun
settled
sürekli
settling
(Coğrafya) alçalma
settling
(Havacılık) pıhtılaşma
settling
yerleşim
settling
tasman
settling
çöktürme
settling
yerleştirmek
to be unable to settle down
dikiş tutturamamak
unable to settle down
dikiş tutturamamak
settled
yerleşmiş
settled
şenelmiş
settled
{s} kararlı
İngilizce - İngilizce
To adjust, as accounts; to liquidate; to balance; as, to settle an account
A seat of any kind
A place made lower than the rest; a wide step or platform lower than some other part

And from the bottom upon the ground, even to the lower settle, shall be two cubits, and the breadth one cubit. --Ezek. xliii.

To cause to sink; to lower; to depress; hence, also, to render close or compact; as, to settle the contents of a barrel or bag by shaking it
To restore or bring to a smooth, dry, or passable condition; -- said of the ground, of roads, and the like;as, clear weather settles the roads
To clear of dregs and impurities by causing them to sink; to render pure or clear; -- said of a liquid; as, to settle coffee, or the grounds of coffee
To adjust differences or accounts; to come to an agreement; as, he has settled with his creditors
To be established in an employment or profession; as, to settle in the practice of law
To pay; as, to settle a bill. --Abbott
A long bench, often with a high back and arms, with storage space underneath for linen
To cause to be no longer in a disturbed condition; to render quiet; to still; to calm; to compose
To make a jointure for a wife
To determine, as something which is exposed to doubt or question; to free from uncertainty or wavering; to make sure, firm, or constant; to establish; to compose; to quiet; as, to settle the mind when agitated; to settle questions of law; to settle the succession to a throne; to settle an allowance
To become clear after being turbid or obscure; to clarify by depositing matter held in suspension; as, the weather settled; wine settles by standing
To place in a fixed or permanent condition; to make firm, steady, or stable; to establish; to fix; esp., to establish in life; to fix in business, in a home, or the like
To enter into the married state, or the state of a householder
To establish in the pastoral office; to ordain or install as pastor or rector of a church, society, or parish; as, to settle a minister
To fix one's residence; to establish a dwelling place or home; as, the Saxons who settled in Britain
To plant with inhabitants; to colonize; to people; as, the French first settled Canada; the Puritans settled New England; Plymouth was settled in 1620
To become fixed or permanent; to become stationary; to establish one's self or itself; to assume a lasting form, condition, direction, or the like, in place of a temporary or changing state
To become calm; to cease from agitation
To sink to the bottom; to fall to the bottom, as dregs of a liquid, or the sediment of a reservoir
To sink gradually to a lower level; to subside, as the foundation of a house, etc
To become firm, dry, and hard, as the ground after the effects of rain or frost have disappeared; as, the roads settled late in the spring
To adjust, as something in discussion; to make up; to compose; to pacify; as, to settle a quarrel
{v} to fix, establish, confirm, agree upon, compose, calm, adjust, pay, rest, sink, lower
{n} a long seat, a bench with a back
To become fixed or permanent; to become stationary; to establish ones self or itself; to assume a lasting form, condition, direction, or the like, in place of a temporary or changing state
arrange or fix in the desired order; "She settled the teacart"
when the dust settles: see dust to settle a score: see score see also settled
settle into a position, usually on a surface or ground; "dust settled on the roofs"
A long wooden seat with a back and arms, and possibly a box seat
to pay a debt or bill or account
: To adjust, as accounts; to liquidate; to balance; as, to settle an account
: To make a jointure for a wife
go under, "The raft sank and its occupants drowned"
in Latin dancing means to shift or transfer the weight on to the supporting foot before continuing the next step, e g forward and backward steps in International Rumba are first completed on the 'and' (a settled count) to finish the move - a pronounced action
sink down or precipitate; "the mud subsides when the waters become calm"
The last price paid for a commodity on any trading day The exchange clearinghouse determines a firm's net gains or losses, margin requirements, and the next day's price limits, based on each futures and options contract settlement price If there is a closing range of prices, the settlement price is determined by averaging those prices Also referred to as settlement price or closing price
make final; put the last touches on; put into final form; "let's finalize the proposal"
If something is settled, it has all been decided and arranged. As far as we're concerned, the matter is settled
A bench seat with a tall, solid back used from the seventeenth to the nineteenth centuries to ward off drafts Often used by a hearth
become resolved, fixed, established, or quiet; "The roar settled to a thunder"; "The wind settled in the West"; "it is settling to rain"; "A cough settled in her chest"; "Her mood settled into lethargy"
If you settle yourself somewhere or settle somewhere, you sit down or make yourself comfortable. Albert settled himself on the sofa Jessica settled into her chair with a small sigh of relief
When birds or insects settle on something, they land on it from above. Moths flew in front of it, eventually settling on the rough painted metal. = light
: To establish in the pastoral office; to ordain or install as pastor or rector of a church, society, or parish; as, to settle a minister
Wooden bench built into the floor, with a high back and solid-wood end panels The seat was often hollow, with a hinged lid for storage
The point in the process where the sludge is allowed to drift to the bottom of the basin and separate from the liquid There is no mixing or aeration during settle
To fix ones residence; to establish a dwelling place or home; as, the Saxons who settled in Britain
To determine, as something which is exposed to doubt or question; to free from unscertainty or wavering; to make sure, firm, or constant; to establish; to compose; to quiet; as, to settle the mind when agitated; to settle questions of law; to settle the succession to a throne; to settle an allowance
To complete a securities transaction between broker & customer
> A wooden bench with arms, a high solid back, and an enclosed foundation used as a storage chest
establish or develop as a residence; "He settled the farm 200 years ago"; "This land was settled by Germans"
dispose of; make a financial settlement
cause to become clear by forming a sediment (of liquids) become clear by the sinking of particles; "the liquid gradually settled"
come to terms; "After some discussion we finally made up"
become clear by the sinking of particles; "the liquid gradually settled"
A bench with a high back and arms
end a legal dispute by arriving at a settlement; "The two parties finally settled"
come to rest
take up residence and become established; "The immigrants settled in the Midwest"
cause to become clear by forming a sediment (of liquids)
If something settles or if you settle it, it sinks slowly down and becomes still. A black dust settled on the walls Once its impurities had settled, the oil could be graded Tap each one firmly on your work surface to settle the mixture
To create or establish an offshore trust Done by the settlor (offshore term) or the grantor (U S and IRS term)
To place in a fixed or permanent condition; to make firm, steady, or stable; to establish; to fix; esp
To create or establish an international or offshore trust Done by the settlor (international term) or the grantor (U S and IRS term)
come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell"
A wooden bench with high back and solid arms, often with drawers or a hinged seat covering storage space, brought to this country from England by the pilgrims
To sink to the bottom; to fall to the bottom, as dregs of a liquid, or the sediment of a reserveir
fix firmly; "He ensconced himself in the chair"
settle down
To become quiet and calm after a period of restlessness
settle down
To establish a settled lifestyle, and especially to marry
settle for
To accept or allow something, especially something not entirely desirable

He couldn't afford the expensive headphones, so he decided to settle for the lower quality set.

settle in
To get comfortable or established, as in a new place

I had just sat down in my favorite easy chair and settled in when the phone rang.

settle on
To make a decision or selection; to decide

He looked at all the colors for a long time before finally settling on a sage green.

settle someone's hash
To physically or verbally subdue someone

Sez Pezziden' Bush, sezee, 'I'm gwine ter settle yo' hash, ole Rabbit....'.

settle upon
To decide something over other options
settle down
When someone settles down, they start living a quiet life in one place, especially when they get married or buy a house. One day I'll want to settle down and have a family Before she settled down in Portugal, she had run her own antiques shop in London
settle back
Lean back in a bed or chair, and relax and enjoy yourself. "Vera settled back to enjoy the film."
settle down
settle into a position, usually on a surface or ground; "dust settled on the roofs"
settle down
become quiet or calm, especially after a state of agitation; "After the fight both men need to cool off "; "It took a while after the baby was born for things to settle down again "
settle down
become settled or established and stable in one's residence or life style; "He finally settled down"
settle accounts
close accounts, settle differences of opinion; come to an agreement
settle affairs
arrange matters properly
settle an account
arrange or pay off a bank account; decide a dispute
settle difficulties
solve problems, overcome obstacles
settle down
If you settle down to do something or to something, you prepare to do it and concentrate on it. He got his coffee, came back and settled down to listen They settled down to some serious work
settle down
become settled or established and stable in one's residence or life style; "He finally settled down"
settle down
If a situation or a person that has been going through a lot of problems or changes settles down, they become calm. It'd be fun, after the situation in Europe settles down, to take a trip over to France
settle down
become quiet or calm, especially after a state of agitation; "After the fight both men need to cool off "; "It took a while after the baby was born for things to settle down again "
settle down
settle into a position, usually on a surface or ground; "dust settled on the roofs"
settle down
{f} stay in one place; adopt a more regular secure lifestyle; become established; calm down
settle down
If you settle down for the night, you get ready to lie down and sleep. They put up their tents and settled down for the night
settle for
If you settle for something, you choose or accept it, especially when it is not what you really want but there is nothing else available. Virginia was a perfectionist. She was just not prepared to settle for anything mediocre
settle for
be satisfied with, be content with
settle in
manage; become established
settle in
If you settle in, you become used to living in a new place, doing a new job, or going to a new school. I enjoyed King Edward's School enormously once I'd settled in
settle on
If you settle on a particular thing, you choose it after considering other possible choices. I finally settled on a Mercedes estate. = decide on
settle on
become fixed (on); "Her eyes fixated on a point on the horizon"
settle one's affairs
take care of or resolve one's problems, take care of one's matters
settle one's hash
exterminate, kill, annihilate, destroy
settle out of court
find a solution to a problem without a need to go to court
settle the stomach
calm the stomach, facilitate digestion
settle up
When you settle up, you pay a bill or a debt. When we approached the till to settle up, he reduced our bill by 50 per cent
settle up debts
pay outstanding balances
settle upon
choose; give, bestow
settleable
That can settle or be settled
settles
Third-person singular simple present indicative form of settle
settling
Dregs; sediment
has an account to settle
wants to get even with; needs to close a bank account
long account to settle
many problems to settle, many issues to resolve
settleable
{s} can be resolved; can be repaid; can be inhabited; can be calmed
settled
not changeable; "a period of settled weather"
settled
{s} populated, inhabited, colonized; arranged, resolved; paid in full (of a debt or bill)
settled
If you have a settled way of life, you stay in one place, in one job, or with one person, rather than moving around or changing. He decided to lead a more settled life with his partner
settled
past of settle
settled
absorbed among the settled people"; "settled areas"; "I don't feel entirely settled here"; "the advent of settled civilization" established or decided beyond dispute or doubt; "with details of the wedding settled she could now sleep at night
settled
not changeable; "a period of settled weather" established in a desired position or place; not moving about; "nomads
settled
established or decided beyond dispute or doubt; "with details of the wedding settled she could now sleep at night
settled
A settled situation or system stays the same all the time. There has been a period of settled weather
settled
absorbed among the settled people"; "settled areas"; "I don't feel entirely settled here"; "the advent of settled civilization"
settled
established in a desired position or place; not moving about; "nomads
settles
third-person singular of settle
settling
The natural precipitation of solids in wine
settling
a gradual sinking to a lower level
settling
The sinking of pigments or other solid matter in a paint on standing in a container, with the subsequent accumulation on the bottom of the container
settling
The sinking of pigments, extenders or other solid matter in a paint, on standing in a container, with a consequent accumulation on the bottom of the can
settling
That which settles at the bottom of a liquid; lees; dregs; sediment
settling
The act of one who, or that which, settles; the act of establishing one's self, of colonizing, subsiding, adjusting, etc
settling
Allowing sewage or wastewater to sit in a holding basin for a period of time while the larger and heavier particles settle to the bottom before the liquid with its solutes and some smaller particulates is sent for further treatment or directly to the environment
settling
{i} arrangement, resolution; colonization, act of inhabiting a new area
settling
In building construction, the gradual subsiding of a structure as the soil beneath its foundation consolidates under loading. This may continue for several years after the structure's completion. Primary consolidation occurs as water is squeezed out from the voids within the soil mass. Secondary consolidation results from adjustments in the internal structure of the soil mass under a sustained load. Whenever the possibility of settlement exists, care must be taken to choose a structural system and foundation capable of adapting. Fixed-end beams present a problem as they are incapable of rotating under uneven settlement loads and bend in response to the stress; simply supported beams, the ends of which act as hinges, will rotate slightly and remain straight. Special columns with jacking devices may then be used to level the beams. Floating foundations and piles are often used to overcome the problems of building on yielding soils. See also soil mechanics
settling
Paint separation in which pigments and other solids accumulate at the bottom of the container
settling
Separation of solids from suspension in a fluid of lower or segregation of different-sized particles due to gravity
settling
The separation of a pigment or other solid ingredient from a coating material upon standing
settling
To become fixed, resolved, or established
settling
the process of subsidence and deposition of suspended matter carried by water, wastewater, or other liquids It is usually accomplished by reducing the velocity of the liquid below the point that it can transport the suspended material Also called sedimentation
settling
present participle of settle
settling
The lowering of elevation of a house or pavement due to weight or shrinkage
settling
When a log home begins to sink gradually, caused by the wood drying over time
Türkçe - İngilizce

settle teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

settle down
yuva kurmak
settle