to become quiet and calm after a period of restlessness

listen to the pronunciation of to become quiet and calm after a period of restlessness
İngilizce - Türkçe

to become quiet and calm after a period of restlessness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

settle down
{f} yuva kurmak

Sami yuva kurmak istiyordu. - Sami wanted to settle down.

settle down
sakin olmak
settle down
sakinleşmek
settle down
çöreklenmek
settle down
yerleştirmek
settle down
yola gelmek
settle down
yerleş

Tom yerleşmek istediğini söylüyor. - Tom says that he wants to settle down.

Tom yerleşmek ve bir aile kurmak için hazır. - Tom is ready to settle down and start a family.

settle down
yatırmak
settle down
yerleşmek

O, Arkhangelsk'te onunla yerleşmek istiyordu. - She wanted to settle down with him in Arkhangelsk.

O yerleşmek ve çocuk sahibi olmak istiyor. - She wants to settle down and have children.

settle down
oturtmak
settle down
(deyim) rahatça oturmak. settle down to sth. kendini bir şeye vermek,zihnini bir noktaya toplamak
settle down
rahat bir şekilde oturmak
settle down
{f} demir atmak
settle down
(deyim) evlenip durulmak
settle down
to kendini (bir işe) vermek, (bir işi) cidden yapmaya başlamak. 5
settle down
(Fiili Deyim ) 1- yerleşmek , oturmak , kurulmak 2- bir yerde yerleşmek
settle down
{f} uslanmak
settle down
{f} durulmak
settle down
(fiil) demir atmak, yerleşmek, kurulmak, yuva kurmak, uslanmak, durulmak
İngilizce - İngilizce
settle down
to become quiet and calm after a period of restlessness

  Heceleme

  to be·come qui·et and calm af·ter a pe·ri·od of rest·less·ness

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bîkʌm kwayıt ınd kälm äftır ı pîriıd ıv restlısnıs

  Telaffuz

  /tə bəˈkəm ˈkwīət ənd ˈkälm ˈaftər ə ˈpərēəd əv ˈrestləsnəs/ /tə bɪˈkʌm ˈkwaɪət ənd ˈkɑːlm ˈæftɜr ə ˈpɪriːəd əv ˈrɛstləsnəs/

  Günün kelimesi

  canicular