rahatlamak

listen to the pronunciation of rahatlamak
Türkçe - İngilizce
{f} ease
{f} relax

What do you do for relaxation? - Rahatlamak için ne yapıyorsun?

In order to relax, I need to listen to soothing music. - Rahatlamak için yatıştırıcı müzik dinlemem gerekiyor.

settle
let it all hang out
freshen up
let one's hair down
(Konuşma Dili) be off the hook
(deyim) be at ease
calm down
become comfortable
rest
chill out
(Dilbilim) let up
unwind
open out
let go
unbend
to feel better (after experiencing sickness, pain, or fatigue)
let oneself go
to feel relieved, become untroubled
to become comfortable; to feel relieved; to relax, to rest; to calm down
feel relieved
take the edge off
rahatlamak için dolaşmak
walk off
rahatlama
relief

Aspirin can provide quick relief for a headache. - Aspirin baş ağrısı için hızlı bir rahatlama sağlayabilir.

That would be a relief. - Bu bir rahatlama olur.

rahatlama
relaxation

What do you do for relaxation? - Rahatlamak için ne yapıyorsun?

Sami showed Layla some relaxation exercises. - Sami, Leyla'ya bazı rahatlama egzersizleri gösterdi.

ağlayıp rahatlamak
have a good weep
dolaşarak rahatlamak
walk off
düşüncelerini dağıtarak rahatlamak
disburden one's mind
dışa vurup rahatlamak
abreact
içini döküp rahatlamak
let off steam
rahatlama
reprieve
rahatlama
(Argo) veg out
sırrı söyleyerek rahatlamak
unburden oneself of a secret
yüreki rahatlamak
to feel relieved, breathe easily, breathe freely
Türkçe - Türkçe
rahatlamak